Pražské fórum: Zaměřeno na magistrát
 
Pražské fórum navrhuje a prosazuje konkrétní opatření,
aby se z megaztrátu stal magistrát. Žijeme v tom společně, zapojte se!
 > Megaztrát

 > Komentáře

 > Happeningy

 > Projekty

 > Newsletter
Závěrečná zpráva projektu Vize pro Spořilov

12. 2. 2020

Na Praze 5 úspěšně proběhl projekt Pražského fóra a atelieru dialog architekti Máme nápad!, který žákovským a studentským kolektivům umožnil aktivně se zapojit do participativního rozpočtu městské části. Cílem projektu bylo:
  • seznámit žáky/studenty s tématem veřejného prostoru a základními principy rozvoje města,
  • společně se zamyslet a zhodnotit, jaký je veřejný prostor v okolí školy,
  • pomoci žákům/studentům navrhnout konkrétní projekty na zlepšení veřejného prostoru čtvrti,
  • vytvořené návrhy revitalizace veřejného prostranství podat jako podněty do příštího ročníku participativního rozpočtu městské části,
  • zapojit do hlasování o návrzích rodinné příslušníky a přátele žáků/studentů zapojených škol a zvýšit tak povědomí obyvatel Prahy 5 o participativním rozpočtu.
Do projektu se zapojily celkem dvě třídy základních škol FZŠ Drtinova a ZŠ Podbělohorská, dvě třídy Gymnázia Christiana Dopplera a jedna třída Střední školy umělecké a řemeslné. Návrh žáků ZŠ Podbělohorská uspěl v hlasování a bude se realizovat.


Závěrečná zpráva projektu Vize pro Spořilov

25. 6. 2018

Výstupy Vize pro Spořilov, iniciativy, na které Pražské fórum spolupracovalo s místními základními a středními školami (ZŠ Jižní, ZŠ Na Chodovci, Evangelickou akademií a Gymnáziem Postupická). Projekt finančně podpořila Městská část Praha 4. Smyslem projektu je s pomocí dětí, které představují budoucnost města, otevřít občanskou diskusi na téma proměny Spořilova. Pod vedením odborného lektorského týmu společně s dětmi tvoříme inspirativní podklad pro strategickou vizi rozvoje Spořilova. Nejmladší generace přichází s neotřelými nápady, protože je méně než my dospělí ovlivněna zažitými představami co “nejde”. O vniklých nápadech diskutujeme s obyvateli Spořilova a představiteli Prahy 4. Přejeme si zapojit do diskuse co nejvíce obyvatel z mlčící většiny především na sídlištích Spořilov I a II, na nichž žije více než tři čtvrtiny obyvatel čtvrti...


Jak Pražané chtějí stavět do výše

25. 6. 2018

Pekárna potřebuje péci a prodávat pečivo, hotely nabízet a pronajímat pokoje, architekti a developeři projektovat, stavět a prodávat domy. Aby se jim to dařilo, používají k tomu nejrůznější nástroje oslovování zákazníků, zjednodušeně řečeno marketing. Není na tom nic zvláštního ani špatného. V pořádku ovšem není, pokud marketing pracuje s daty zavádějícím způsobem, nebo pokud je marketingový průzkum prezentován jako nezávislý průzkum veřejného mínění.


blog Aktualne.cz

13. 5. 2018

Blíží se mnoha městskými částmi a spolky očekávaná doba připomínkování návrhu pražského územního plánu. V této souvislosti mě zaujal rozhovor s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje, organizace, která má přípravu územního plánu hlavního města na starosti.Podchod Budějovické lze otevřít ihned

28. 3. 2018

Interpelace Terezy Kněžourkové na radního pro majetek Karla Grabein Procházku (ANO), proč trvá na zbytečném zbourání terasy na Budějovické. Na interpelaci se bohužel nedostalo přímo na zasedání zastupitelstva, a musela být tedy podána písemně. Čekáme na odpověď pana radního.


blog Aktualne.cz

5. 3. 2018

Normálně stavět, nebo zahltit Prahu kancelářemi a obchodními centry? Když se v průzkumu kladou správné otázky, zjistíte, že největší sen Pražanů je město bující jako rakovina. Developeři své ušlechtilé cíle zaštítili spolkem, od něhož se dočkáme spousty veselých průpovídek.video youtube.com

14. 2. 2018

O havarijním stavu konstrukce v jižní části pasáže Budějovická se mluví nejméně od roku 2011. Pražský magistrát a vlastníci sousedních obchodních ploch se od té doby nedokázali domluvit na podmínkách opravy. V lednu 2018 magistrát vyhlásil havarijní stav a nařídil neprodlenou opravu.


blog Aktualne.cz

23. 1. 2018

Dočtete se zde o aktuálních tématech, která pokládám za důležitá pro vytváření v nejširším smyslu slova zdravých měst; tj. takových, ve kterých chceme žít. Budu se věnovat tématům demokratického městského plánování, územnímu rozvoji, ale také třeba otázkám bydlení a veřejného prostoru.http://us4.campaign-archive1.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=25b529a1ae&e=6ecfed93f7

11. 4. 2017

Vrchní soud v Praze zcela zrušil odsuzující část rozsudku a poukázal na zásadní nesrovnalosti, ke kterým v průběhu vyšetřování a soudního řízení prvního stupně došlo. Mimo jiné zmiňuje překvapivou absenci obvinění Ing. Jana Janků spojovaného s Ivo Rittigem a jeho odpověď označuje za lživou a účelově zkreslenou. To vše vyšetřovatel a (dnes již odvolaná) dozorující státní zástupkyně Dagmar Máchová přehlédli nebo nechtěli vidět.


http://us4.campaign-archive1.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=25b529a1ae&e=6ecfed93f7

21. 2. 2017

Magistrát se pustil do potřebné aktualizace systému. Obnovení předpokládáme v druhé polovině roku 2017.http://us4.campaign-archive1.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=25b529a1ae&e=6ecfed93f7

16. 5. 2016

Odvolání státní zástupkyně Máchové z trestních věcí je zásadním momentem pro skutečné vyšetřování podvodů v hlavním městě. Na nutnost změny ve vyšetřování hospodářské kriminality apelovali nevládní organizace i politici dlouhodobě.


Výzva k odstoupení pravomocně odsouzeného zastupitele Březiny
 
15. 12. 2015

Proces k Opencard stále běží. Po skupině úředníků teď k soudu chodí radní primátora Svobody. Ale ani po šesti letech řízení se neblížíme k rozlousknutí otázky: kdo je za tuto aféru odpovědný?


https://sites.google.com/site/prazskeforum/ruzne/vybory_pro_audit

30. 11. 2015

..."Ponecháním stávajícího funkčního zařazení interního přicházíme o možnost dosáhnout kvalitativní změny v nezávislosti výkonu interního auditu. Podle našeho názoru tak dojde k zásadnímu omezení vnitřního kontrolního systému společností, které  nakládají s veřejnými prostředky."


http://us4.campaign-archive1.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=25b529a1ae&e=6ecfed93f7

14. 10. 2015

Máte pocit, že se o vašem městě rozhoduje bez vás? Že by se na radnici potřebovalo trochu vyprat? Pak je pro vás Pražská platforma. Na prádlo všeho druhu - i bez aviváže. Na zasedání jsme vytáhli prádlo zajímavých barev - od Karla Březiny. A gurmánům doporučujeme recept šéfkuchařky megaztrátu:)


OC Poslední šance

9. 10. 2015

Tisková konference Pražského fóra a členů Parlamentní vyšetřovací komise Opencard odvysílaná v přímém přenosu ČT24.
Do promlčení případu zbývá jeden rok. Jaká je situace?


Občané nebo stádo?

8. 10. 2015

Zájem veřejnosti neopadnul, vyšetřování však zůstává na stejném bodě. Za šest let vyšetřování byli odsouzeni řadoví úředníci, politická odpovědnost je vymáhána po Radě Bohuslava Svobody, která problém zdědila. Jaká je šance, že se podaří dostat před soud pravé viníky?20. 9. 2015

Žijete v Praze a váš názor je důležitý. Jak říct zastupitelům, co vás štve a jak chcete aby vypadalo vaše město? Zapojte se do akce Pražská platforma! Časově omezená nabídka, která se nebude jen tak opakovat. A to by byla škoda. Protože bez vás bude město je prázdná skořápka.


Výzva k odstoupení pravomocně odsouzeného zastupitele Březiny

11. 9. 2015

Bude se reálná pražská komunální politika pořád odehrávat neveřejně pod taktovkou politických kmotrů a lobbistů a veřejná jednání zůstanou jen fraškou pro občany? Nebo se transparentnost konečně stane něčím více než slovem hojně omílaným v politických programech a na billboardech?


Výzva k odstoupení pravomocně odsouzeného zastupitele Březiny

10. 9. 2015

Předsedkyně Pražského fóra interpelovala Karla Březinu s výzvou k odstoupení. Je po téměř 10ti letech vůbec možné, aby jen tak odstoupil kvůli nějakým nepodloženým, nezdokumentovaným a v médiích mnohokrát nepropraným obviněním? Určitě ne, pan Březina je zkušený politik, který přežil všechna politická zemětřesení posledních let a přečkal ve funkci mnoho svých kolegů.9. 9. 2015

Naše země si za poslední čtvrtstoletí získala uznání a dobrou pověst státu, který se zasazuje o dodržování lidských práv ve světě. Honosné oficiální návštěvy či bagatelizování represivní praxe autoritářů, kterých jsme v nedávné době u českých politiků svědky, nejenže jsou s touto tradicí v rozporu, ale někdy dokonce vede k přímé či nepřímé podpoře nedemokratických režimů.7. 9. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 3. 9. 2015 konala třetí koordinační schůzka pražského klubu, tentokrát již i za účasti vybraných občanských iniciativ. Hlavním cílem bylo představit a připomínkovat navrženou pražskou platformu síťování.


zdroj: Vraťte nám stát

3. 8. 2015

Zveřejňujeme korespondenci, kterou naše sdružení vede se státní zástupkyní městského státního zastupitelství v Praze Dagmar Máchovou. Korespondence se týká zejména kauzy Opencard, nad jejímž vyšetřováním provádí paní státní zástupkyně dozor a které stejně jako Opencard provází řada otázek a pochybností.


zdroj: Vraťte nám stát

7. 7. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 1. 7. 2015 konala druhá koordinační schůzka, a to především z důvodu stanovení konkrétních kroků potřebných pro realizaci projektu.


zdroj: Vraťte nám stát

15. 5. 2015

Tisková zpráva: Pražané se stále potýkají s dědictvím Opencard, která podle posledního auditu už stála hlavní město 1,7 miliardy Kč. Vyšetřování případu už trvá šest let a státní zástupkyni se podařilo před soud dostat pouze úředníky. Do promlčení případu dnes zbývá 500 dní.


zdroj: Vraťte nám stát

20. 2. 2015

Jednání začalo dvouhodinovou hádkou o program. Zastupitelé si navzájem vyčítali činy z minulých čtyř let i aktuální prohřešky proti jednacímu řádu, etickému kodexu a vkusu v oblékání. Připomíná to přírodovědné filmy National Geographic, kde si vážky navzájem poměřují velikost křidýlek.


zdroj: Vraťte nám stát

24. 1. 2015

Šampaňské! Sněmovna schválila tuto závěrečnou zprávu komise k Opencard a sněmovna:
1. bere zprávu na vědomí a bude postupovat podle návrhů a doporučení zprávy (tj. zasadí se o znovuotevření případu za využití všech možností sněmovny, ministerstva vnitra a spravedlnosti
2. ukládá předsedovi komise Schwarzovi podat trestní oznámení na státní zástupkyni Dagmar Máchovou a na policejní orgán pro podezření ze spáchání trestného činu „zneužití pravomoci úřední osoby“.

zdroj: Vraťte nám stát

22. 1. 2015

Podle dostupných informací bude zítra 23. ledna projednávat poslanecká sněmovna závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Opencard. Při této příležitosti jsme poslance oslovili otevřeným dopisem, aby hlasovali pro usnesení, které komise navrhuje. Opětovné otevření případu a jeho řádné vyšetření má zásadní význam pro důvěru veřejnosti v policii, Státní zastupitelství a justici jako celek.

zdroj: Vraťte nám stát

5. 1. 2015

Poslanecká sněmovna překročila svůj stín a odhlasovala usnesení o vzdělávání ovčanů na občany. Jaké je znění textu, který poslanec Jandák označil za rudý a blbý?


zdroj: Vraťte nám stát

15. 12. 2014

Publikujeme text usnesení, kterým vyšetřovací komise Opencard předkládá svou závěrečnou zprávu sněmovně k projednání. Celý text závěrečné zprávy i originál usnesení jsou k dispozici na webu PSP na adrese v odkazu v textu usnesení.


zdroj: Vraťte nám stát

25. 11. 2014

„Chcete se dozvědět více o hospodaření městských firem? Chcete se k těmto otázkám vyjádřit?“
Kdy:         9.12.2014 od 18.30
Kde:         Konferenční sál Mucha, Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
Vystoupí:  Václav Láska, Monika Zahálková, Tereza Kněžourková a Mikuláš Ferjenčík

zdroj: Vraťte nám stát

10. 11. 2014

U příležitosti 25. výročí Sametové revoluce se v pátek 14. 11. 2014 od 10:30 v místnosti č. 300 v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) koná veřejná panelová diskuse na téma „Kam kráčíš, (česká) demokracie?“ Akce se koná pod záštitou děkanky FF UK Mirjam Friedové.

Výstavy happeningů Pražského fóra

8. 11. 2014

Akce na 17. listopadu připomínájí nejvíc slet sarančat: aplikuje se převážně kladení (věnců). Pokud nepatříte k hřbitovním fanatikům a zájem máte maximálně o věnec buřtů, přijďte oslavit výročí revoluce s námi.23. 10. 2014

Pražskému fóru se podařilo vypátrat ztracený volební program hnutí ANO pro komunální volby v Praze. Abychom předešli dalším škodám na dobrém jménu hnutí, obratem jej posíláme předsedovi Andreji Babišovi, krajské předsedkyni Radmile Kleslové a jedničce kandidátky do Zastupitelstva hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové.

22. 10. 2014

Chceme Prahu otevřenou a transparentní. Aby se předešlo nedorozumění - otevřená neznamená, že peníze budou volně odtékat a političtí podnikatelé vesele pobíhat. Pod pojmem transparentní rozumíme správa dostupná veřejnosti, ne neviditelná.


Zápisky z 11. schůze komise k Opencard

14. 10. 2014

...Ondráček požádal Němce o přidělení většího počtu lidí, kteří by s vyhodnocováním pomáhali. To bylo zamítnuto. To způsobilo další spory Ondráčka s Němcem. Němec obvykle přišel do kanceláře, podíval se na mě a řekl "vypadni". Když měl lepší náladu, tak jen "vykvajzni."http://us4.campaign-archive1.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=377cd9af9d

8. 10. 2014

Jak volit na Magistrát? Manuál zvídavého voliče.
Komentář

5. 10. 2014

Evropská komise zastavila dotace pro české nemocnice. Má obavy z nehospodárného čerpání financí a vyžádala si audit zakázek. Pro běžného člověka je spíš s podivem, že se pochybné rozdělování peněz řeší pouze ve zdravotnictví. /.../


Volební kalkulačka kohovolit.eu

2. 10. 2014

Volíš Losnu, nebo Mažňáka? Stínadla vypouští volební kalkulačku pro komunální volby. 
Na jejím vzniku se podílelo i Pražské fórum. Zápisky z 11. schůze komise k Opencard

2. 10. 2014

Rekonstrukce státu dnes zveřejnila shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. V rámci platformy nevládních organizací, které jsme členem, jsme sliby zhodnotili rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu Rekonstrukce státu připojovali. Upozornění na „vysvědčení“ politických stran putuje zároveň v těchto dnech formou letáku odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

Zápisky z 11. schůze komise k Opencard

2. 10. 2014

Zářijová komise k Opencard aneb Kam zmizel Marek Benda?


Na komisi se poprvé objevil Marek Benda. Čte si noviny a zívá. Po pěti minutách dopíjí kávu a odchází. Že by se chtěl jenom vyhnout zasedání sněmovny, které je ve stejný čas? ...Zápisky ze zastupitelstva

2. 10. 2014

Program byl schválen až 3 hodiny po zahájení zasedání. Poté se nálada uvolňuje a zastupitelé se věnují osobním rozhovorům, svačině a procházkám po sále. Primátor během pětiminutového projevu žádá 4x o klid. Nejvíc to připomíná deváťáky těsně před vysvědčením. /.../


http://us4.campaign-archive2.com/?u=918ee79ec1cb8de4d3fcafd11&id=4719d3f08e&e=6ecfed93f7

2. 10. 2014

Poslední zasedání přilákalo davy. Zastupitelé se jako školáci poslušně vrací do lavic, rozněžněle listují programem a přemýšlí, kam je podzimní volební vítr zavane.
S dojetím se loučíme se starými známými a těsíme se na setkání s novou Radou - osobně i online. Jen parta Pavla Béma se nám vrací i virtuálně, jako duch se vznáší nad členyvyšetřovací komise a šeptá: "Už ani ne dva roky, a jsem volný jako kolibřík...
"


Video Dotazy na radní

1. 10. 2014

Jak se do Rady volá, tak se z Rady ozývá. Video je ode dneška ke shlédnutí na serveru youtube.com a na které se dostanete i přes naše stránky. Kdo můžete, šiřte a sdílejte, je to pro dobrou věc ;-)
Aplikaci může zdarma využívat jakákoliv radnice v celé ČR. Žádejte i po svých zastupitelích!