Aktuality‎ > ‎

Happening na svátek sv. Václava ve Staré Boleslavi (očité svědectví)

přidáno: 7. 10. 2012 2:37, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 7. 10. 2012 3:06 ]
Na katolické bohoslužbě ve staré Boleslavi na svátek sv. Václava došlo ke „znesvěcující ohavnosti“ (Daniel 7,27; 11,31 a 12,11). Církevní představitelé nechali na mši vystoupit politika. Nevládne-li u nás cézaropapismus a je-li Česká republika sekulárním demokratickým státem – a církev nezávislou institucí – pak politici nemají co promlouvat od oltáře v rámci mše. Aby toho nebylo málo, v rámci mše ve Staré Boleslavi promluvil politik, který svými dlouhodobě zastávanými postoji, názory a vykonanými činy reprezentuje politický styl, který je v nezhojitelném rozporu s křesťanskými principy a hodnotami.

Video YouTubeTímto politikem nebyl nikdo jiný než capo di tutti capi, který na sebe nabaluje (a na něhož se nabalují) ty nejhorší korupční kruhy z české politiky a byznysu: prezident Václav Klaus. Církevní představitelé, parně dezorientovaní ve společenské realitě, před touto skutečností cudně přivírají oči. Místo toho, aby zvedli svůj prorocký hlas proti rozkladu morálních hodnot a právního státu, jež je do značné míry i dílem právě tohoto politika a lidí s ním svázaných, skákají na špek jeho konzervativní rétorice. Nejinak tomu bylo i o letošním svátku sv. Václava: Poté, co se Václav Klaus ve středu na valném shromáždění OSN zastal brutálního syrského diktátora Assada, ve čtvrtek na čínském velvyslanectví volal po utužení přátelských vztahů s komunistickou Čínou a po odstranění překážek v těchto vztazích (měl snad na mysli „dalajlámisty“?), v pátek na mši ve Staré Boleslavi pro změnu zabrnkal na strunku citů církevních představitelů a věřících, když dojemně pohovořil o potřebě hájit konzervativní hodnoty před rozkladným a rozvratným působením „pokrokářů“. Pražské fórum tomuto znesvěcení a zneužití církevní slavnosti a záludnému farizejství nechtělo a nemohlo nečinně přihlížet. Proto se vypravilo do Staré Boleslavi, kde uspořádalo protestní happening.

     Účastníci happeningu, oděni do ministrantských rouch, se nejprve pokojně zúčastnili slavnostní mše a tiše se modlili za očistu našeho národa od bezskurpulózních a zkorumpovaných politiků i za to, aby Hospodin našim církevním představitelům zdravý rozum navrátit ráčil. Když nadešel okamžik, při němž mělo dojít k znesvěcení mše a Václav Klaus povstal ze svého VIP křesla, aby vystoupal vzhůru k oltáři, sedm statečných účastníků happeningu vztyčilo ikonu s portrétem Václava Klause coby světce ověnčeného jeho dvěma atributy: vzácným perem (vykládaným polodrahokamem lapis lazuli) a narcisy. Ještě než Václav Klaus stihl zahájit svou řeč, spustila skupinka neohrožených zachránců národní cti modifikovaný chorál „Klausi Václave, vévodo české země ... Klausi eleison“. Prezident zaskočen tímto nevšedním projevem úcty na okamžik zaváhal. Po tváři mu přelétl polichocený úsměv. Poté, co pochopil, že nejde o projev úcty, ale občanského vzdoru, ztuhl mu úsměv na tváři a jal se pronášet svůj předem připravený a dobře vypočítaný projev.

     Skupinka protestujících však pokračovala dál v pění chorálu i během prezidentovy řeči. Poté se rozptýlila mezi věřící a začala jim rozdávat ikony s obrazem světce a textem žádosti o jeho svatořečení, obsahující soupis jeho zázraků a bohulibých činů. Tato činnost však u všech věřících nenarazila na pochopení. Někteří věřící naopak protestujícím vyjadřovali své sympatie a děkovali jim s výmluvným „Zaplať pánbůh, že se někdo ozval“. Statečná sestra Olga, která neohroženě třímala ve svých rukou světcovu ikonu, byla zákeřně napadena: Světcova ikona se stala předmětem útoku ze strany rozzuřeného ikonoklasty, který svatý obrázek zničil. Část protestujících byla poté zadržena policií a legitimována.

    Když však protestující vyjevili policistům důvody svého konání, projevili jim i někteří z těchto obhájců veřejného pořádku své sympatie. Jeden z přítomných policistů se vyjádřil slovy (omlouváme se čtenářům za vulgární výrazy, které v citátu zaznějí, ale v zájmu autentičnosti jsme se rozhodli ho zaznamenat doslova): „Nenechám si od nějakejch Klausovejch buzerantů nakazovat, co máme dělat.“ Poté účastníci happeningu dostali od policistů výslovné svolení, že mohou ve své osvětové činnosti mezi věřícími pokračovat. Nakonec se tak podařilo přítomným věřícím rozdat asi tisíc kusů se světcovou ikonou a textem žádosti. Ikonu mj. obdržela asi polovina přítomných biskupů, několik kandidátů na českého prezidenta (pí. J. Bobošíková či p. P. Franz) a další významné a nepřehlédnutelné osobnosti.

     Po skončení slavnostní mše celá akce vyvrcholila kulturním vystoupením na pódiu. Účastníci happeningu spolu s třicetičlenným maďarským pěveckým souborem zazpívali upravený svatováclavský chorál a vysvětlili důvody svého vpádu do veřejného a sakrálního prostoru při slavnostním shromáždění na Mariánském náměstí. Omluvili se přítomným věřícím, kteří snad mohli být tímto jejich počinem pohoršeni, a poděkovali všem, kteří jim naopak vyjádřil své sympatie a svou podporu. Toto vystoupení bylo odměněno potleskem mnoha přítomných věřících, zatímco druhá asi polovina přítomného publika reagovala spíše zaraženě a rozpačitě. Po této smířlivé tečce protestující považovali svou misi za splněnou a s dobrým pocitem, že na tomto symbolickém místě prokázali službu vlasti, se rozjeli za svými dalšími úkoly do různých koutů naší těžce zkoušené republiky.

 Zaznamenal Václav Němec, filosof, autor žádostí o svatořečení Václava Klause 

Petice za svatořečení Václava KlauseComments