Aktuality‎ > ‎

Městská část Praha 1 vítá nové občánky!

přidáno: 11. 10. 2012 9:48, autor: Pražské Fórum

Jak jsme již informovali (viz článek ze dne 17. 7. 2012), městská část P1 se rozhodla začít rozprodávat své "rodinné stříbro" v podobě bytů s velmi dobrými adresami. Bohužel se tak nedělo po dlouhém uvážení města, ani po několikaměsíční diskusi a projednávání na zastupitelstvu, natož jako výsledek dlouhodobé koncepce města s nakládáním s nemovitým majetkem. Stalo se tak po cca. deseti minutách jednání na červnovém zastupitelstvu. Jak uvedl zastupitel Tomáš Macháček, výnos z privatizace půjde na "naplnění rozpočtu". S tím ale nepočítají "Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1", dle kterých výnos může být použit pouze na opravu stávajících bytů a domů, případně na výstavbu či koupi nových bytových jednotek.

A tak v těchto dnech vrcholí první vlna otevřené privatizace nemovitostí v majetku městské části Prahy 1. Praha 1 tak možná již ve čtvrtek 18. října, kdy bude městské zastupitelstvo privatizace prvních 44 bytů (z celkových 394) schvalovat, přivítá své nové občany. Anebo také ne, byty se v budoucnu mohou celkem snadno proměnit v lukrativní kancelářské prostory.

Načasování privatizace totiž není právě nejšťastnější, realitní trh od r. 2008 stagnuje, navíc jsou letní měsíce pro prodej realit nejhorším obdobím v roce. Dle dat Českého statistického úřadu se v letech 2008-10 prodalo na území P1 průměrně 151 bytových jednotek ročně. Prodej 44 bytů najednou může trh zahltit, výsledkem bude nižší vysoutěžená cena.

Rozporuplný byl taktéž způsob zveřejnění privatizace, MČP1 o záměru informovala 16. července, tedy pouhých 56 dnů před vypršením lhůty pro podávání nabídek, a to jen na svých webových stránkách v sekci realit. Je s podivem, že se tato informace nevešla do pravidelného měsíčníku vydávaného městem ani na hlavní webovou stránku města, o jiném způsobu inzerce nemluvě. Tento způsob zveřejnění, nebo spíše utajení, rozhodně nepomohl k oslovení co největšího počtu zájemců.

Velmi diskutabilní jsou taktéž pravidla, která musí zájemci splňovat. V době podání nabídky nesmí zájemci vlastnit nemovitost (převedení nemovitostí na jinou osobu trvá zhruba měsíc, kdo by věděl o privatizaci včas, mohl být připraven), ale zároveň musí být schopni složit zálohu ve výši od 800 tis. do 1,5. mil. Kč (navíc v případě více podávaných nabídek musí být na každou nabídku kauce složena zvláště). Zájemci taktéž musí prokázat vztah k Praze, nejvyšší cena tedy nutně nemusí zvítězit. Mnoho zájemců nevlastnící nemovitost, kteří by byli schopni mezi sebou soutěžit a zvyšovat cenu, si nedovedu představit.

Další z podmínek se týká budoucího užívání bytů, noví majitelé se sice musí ve smlouvě zavázat k tomu, že budou byt užívat k bydlení po příštích 10 let (v případě neplnění je pokuta 50% z ceny bytu), pokud jej ale prodají dále (např. ke komerčním účelům a budování perfektních kanceláří), pokuta 150 000 Kč je vzhledem k hodnotě bytů zanedbatelná. Cesta k dalšímu vylidňování městského centra je celkem prostá.

Otevřenost, informovanost a spolupráce, k nimž se zavazuje Rada MČP1 ve svém programovém prohlášení, naplněny v tomto případě nebyly. Spíše byly akcentovány principy nekoncepčnosti, laxnosti a netransparentnosti, což u majetku v hodnotě stovek milionů korun je přinejmenším smutné. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem si myslím, že nejlepším řešením by bylo probíhající privatizaci pozastavit, vypracovat aktuální koncept bytové (a sociální) politiky města a znovu se zamyslet nad způsobem a cílem případné privatizace (např. navázání nejnižších cen bytů na jejich opotřebení tak, jako to dělá ČSÚ, alespoň půlroční dobu uveřejnění záměru, snahu oslovit co nejvíce uchazečů, privatizaci nižšího počtu bytů v jednom kole, zajištění proti transformaci bytů na kanceláře atd.).

Další odkazy:

Český statistický úřad. Průměrné ceny bytů v čr v letech 2008 - 2010 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v kč/m2). 2011.

http://www.pardubice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/750045DC72/$File/70091115.pdf

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 (bod XI.). http://www.praha1.cz/cps/byty-nebyty-a-privatizace-1432.html

Stenografický záznam zasedání zastupitelstva Prahy 1, 19. 6. 2012, s. 92 – 95. http://www.praha1.cz/cps/zastupitelstvo-stenozaznamy-z-jednani.html

http://www.prazskeforum.cz/aktuality/podivnyprodejbytuanapraze1

http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/jak-ziskat-exkluzivni-adresu-v-praze-naklonte-si-majetkovou-komisi

http://reality.praha1.cz/main.php?lnk=2a2b2e2b2e2f101112111617141718181a1b1c1d1e1f000105

http://www.praha1.cz/cps/byty-nebyty-a-privatizace.ht

Comments