Aktuality‎ > ‎

Podivný prodej bytů na Praze 1

přidáno: 17. 7. 2012 12:07, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 15. 11. 2012 12:14 ]
Pokladny městských částí zejí prázdnotou, a proto se politici uchylují k netradičnímu způsobu získávání peněz. Jiří Počarovský ze spřátelené iniciativy Inventura demokracie poskytl Pražskému fóru fundovanou analýzu na téma prodej bytů na Praze 1. Jeho analýza může být pro Pražany důležitá z několika důvodů - jednak ukazuje, jak špatně město hospodaří s majetkem, a také upozorňuje na vylidňování města a vztah naší společnosti ke kulturnímu dědictví.

Občanské sdružení Pražské fórum poukazuje prostřednictvím projektu Praha (ne)kulturní na špatný stav pražských památek. Nově vzniklý Pražský urbanistický kroužek zase dohlíží na proces vzniku územního plánu. Právě proto uveřejňujeme Počarovského příspěvek:

"Dnes (16.7.2012) byl MČ Praha 1 zveřejněn seznam bytů ve vlastnictví P1, které jsou určeny k privatizaci během září 2012 (záměr byl učiněn 19.6., zveřejněn na webu dnes, podání obálek do 10.9.2012). Zdá se mi, že buď se MČ P1 chce zbavit bytů za jakýchkoli (tj. nevýhodných až velmi nevýhodných) podmínek nebo je systém privatizace nastaven tak, aby na tom vydělal někdo spřízněný. Zároveň se jedná o majetek značné hodnoty (cca 400 mil. Kč) a zveřejnění záměru privatizace se děje velmi amatérským způsobem. Pokusím se své znepokojení vysvětlit:

K privatizaci na území P1 je určeno necelých 400 bytů (viz. seznam bytů k privatizaci ), v tomto (nejspíše prvním) kole jde o 44 bytů (viz prodejní záměr 16. 6. 2012 , aktuální nabídka prodeje bytů. Toto číslo se relativně nezdá velké (desetina bytů P1), ale absolutně velké je a pokud P1 najednou nabídne tolik bytů, těžko lze očekávat velký výnos z prodeje. Trh s nemovitostmi na P1 je malý (aktuální nabídku realitních kanceláří odhaduji na cca. 250 bytů - nabídky většinou končí na serveru sreality.cz, po filtraci na P1 vyjde 640 nemovitostí, některé jsou vyfiltrovány špatně, někdy se jedná o přenechání nájmu, spousta bytů je tam uvedena vícekrát), a nedokáže najednou absorbovat dalších 15% - 20%. Z mého pohledu by pro MČ P1 bylo výhodnější nabízet v jednotlivých kolech méně bytů najednou.

Celkem se jedná o majetek zhruba 400 mil. Kč (v prvním kole), taková privatizace se nefiltruje navenek 56 dnů před otevíráním obálek. A pokud je nutné byty narychlo prodat, o čemž lze v případě dlouho nevyužívaných bytů pochybovat, musí být inzerce vedena jiným způsobem než zveřejnit nabídku kdesi na stránkách Prahy 1. Zároveň lhůta 56 dnů může být pro běžného občana, kterému by měla být nabídka určena, krátká na opatření fin. prostředků, ale pro člověka, který s byty chce dále spekulovat, to je dostatečná doba.

Diskutabilní je již deklarovaný cíl privatizace, kterým není např. "prodej bytů za co nejvyšší cenu a zachování bytů k účelům bydlení", ale je jím následující: "Cílem každého z výběrových řízení je vždy výběr zájemce, kterému bude převedena nabízená bytová jednotka do vlastnictví," (bod A3, Příloha 1 - Podminky_vyberoveho_rizeni,
dokumenty k prodeji bytů.

Soutěžit o byty mohou FO, které, zjednodušeně řečeno, nic nedluží státu ani MČP1, nevyužívají byt na P1, ještě neprivatizovali a nevlastní žádnou nemovitost (podivná podmínka, lze jí ale celkem jednoduše obejít, do poloviny září, kdy se budou byty dražit lze majetek dočasně na někoho převést). V podmínkách 7.1 - 7.4 Vzorové smlouvy (viz Příloha 2 - Vzorová smlouva) je požadováno, aby nový majitel do dvou měsíců přihlásil své trvalé bydliště (bod 7.3), ale
bydliště může ihned změnit. Dále po dobu 10 let musí byt využívat k bydlení (7.2, je tam velká pokuta, které úplně nerozumím, jestli bude MČP1 uplatňována při přeprodeji), ale pokud byt přeprodá dále a nezaváže k tomuto nového majitele, zaplatí pokutu 150 000 kč (vzhledem k hodnotě bytů směšná částka). Podmínky jsou na první pohled stanovany
tak, že se sice MČP1 formálně snaží byty prodat lidem, kterí v nich budou bydlet a jsou nemajetní, ale lze je velmi jednoduše obejít. Zároveň složení vratné kauce (od 900 tisíc do 1,5 mil.) může být pro nemajetné občany problém, pro spekulanty to problém není, podobná částka může být jen zlomkem hodnoty jejich portfolia. Výsledkem může být to, že byt bude zakoupen a se ziskem přeprodán nebo po "nastrčeném přeprodeji" do 2 měsíců pronajímán jako kanceláře. Tímto se může urychlit vylidňování P1 a přeměna města na skanzen určen turistům a kancelářím.

Oceňuji, že se do soutěže můžou přihlásit i lidé nemající trvalé bydliště na P1 (např. na P2 nesmyslně mohou soutěžit pouze ti, kteří tam již bydlí), což zvyšuje potenciální poptávku. Zároveň oceňuji přímo zabudovaného hlídače na stránkách (www.woko.cz/), který upozorňuje na nové nabídky. Přesto P1 dokáže tímto způsobem oslovit jen zlomek případných zájemců, realitní kanceláře jsou v tomto ohledu mnohem úspěšnější.

Soutěž o byty je jednokolová (ač se nazývá dvoukolová, v prvním kole nejsou podávány cenové nabídky), obálkovou metodou. MČP1 může o ceně s výhercem smlouvat, dle mé zkušenosti se tak neděje.

Můj závěr je následující: MČP1 tímto způsobem privatizace může urychlit vylidňování P1 a přeměnu města na skanzen určen turistům a kancelářím, množstvím bytů nabízených v 1 kole natolik zvýší nabídku na trhu realit nba P1, že výsledná cena bude nižší než reálná (nebo k privatizaci nedojde a nebude naplněn záměr privatizace). Celkem se jedná o majetek zhruba 400 mil. Kč (prům.cena 10 mil.Kč za byt), privatizace takového rozměru se nefitruje navenek 56 dnů před otevíráním obálek, navíc inzerce bytů je prováděna velmi omezeným způsobem. Jaký je Váš názor na tento způsob privatizace? Je možné s tímto způsobem privatizace bytů nějakým způsobem bojovat?"


Prodej bytů na Praze 1 kritizoval při zasedání zastupitelstva 19.6.2012 i zastupitel Filip Pospíšil (bez politické příslušnosti):
"V úvodu dnešního jednání, když jsem požadoval vyřazení těchto bodů, poukazoval jsem na to, že se jedná o zásadní materiál, kterým rozhodujeme o desítkách bytů městské části a o způsobu jejich prodeje. Překvapuje mě nejen skutečnost, že tento materiál předložil pan místostarosta bez předchozího projednání s kluby, což by byla i za minulého vedení součást nějaké elementární politické kultury, ale že předložil materiál na poslední chvíli, nikoli v řádném termínu a nyní, když ho projednáváme, polovina zastupitelů z koaličních stran není v sále. Považuji to za jasný signál toho, že si nejen nevážíte demokratického institutu zastupitelstva, ale že si z tohoto jednání děláte mašinu na zvedání ruky. Ke konkrétním připomínkám k tomuto materiálu. Jak už říkala kol. Pořízková, nejsou tady základní informace o bytech, je tady 44 bytů s adresami a s čísly, to je všechno. Zasloužili bychom si jako zastupitelé podrobnější informace k této věci. Zasloužili bychom si podrobnější informaci o celkové koncepci zacházení s byty. Jak jsme slyšeli u předchozích bodů, pan místostarosta si není jist, zda má dost sociálních bytů nebo nemá, jestli je má přidělovat nebo nemá a komu. Čím si je ale jistý, že chce prodat 44 bytů.
Způsob prodeje je věc na dlouhou a obsáhlou diskusi, o kterou tady zjevně není zájem. Upozornil bych na některá zcela absurdní ustanovení, která se dostala do návrhu, jak ho máme před sebou. Týká se to především dokládání náležitostí, které jsou uloženy zájemcům, mezi které patří např. to, že složené zálohy došly na účet městské části. Nechápu, proč není možné, aby ti úředníci městské části, kteří mají k údajům o obsahu účtů přístup, neverifikovali to, zda byla tato podmínka splněna. Jak mají tuto skutečnost dokládat ti, kteří peníze odeslali - to je naprosto nesmyslné.
Co se týká dalších podmínek, které slouží k vylučování širokého okruhu zájemců, myslím si, že celá řada z těchto podmínek je rozumných, že stojí zato je zavést do těchto podmínek, ale úplně jiným způsobem, nikoli tím, že nám tady předložíte na poslední chvíli nějakou bichli, kterou jste dal s právníky dohromady, ale takovým způsobem, že se materiál řádně projedná v komisích, v politických klubech a na zastupitelstvu, a teprve pak se o něm bude rozhodovat, a ne v 19 hodin po více než desetihodinovém jednání na základě materiálu, který tady před námi přistál. "


Comments