Aktuality‎ > ‎

Požadavky občanských iniciativ byly schváleny

přidáno: 19. 1. 2012 4:17, autor: Filip Lexa   [ aktualizováno 25. 1. 2012 9:54 ]
Několikaměsíční úsilí pražských iniciativ přineslo své ovoce. Rada hl. m. Prahy se na zasedání 10. 1. 2011 zavázala k naplňování šesti požadavků prezentovaných zástupci iniciativ na listopadovém zastupitelstvu. Tyto požadavky http://www.prazskeforum.cz/kauzy/sest-pozadavku zavazují Radu města, aby:

- jmenovitě zveřejňovala, jak hlasovali její jednotliví členové 
- zpřísnila dohled nad městskými akciovými společnostmi http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/transparentni_verejne_obchodni_spolecnosti 
- se zasadila o opětovné zveřejnění videozáznamů a videoarchivu ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
- iniciovala zavedení občanských interpelací na zasedáních Zastupitelstva hl. m. Prahy http://www.prazskeforum.cz/kauzy/interpelace
- podnikla kroky potřebné ke zpřehlednění webového portálu hlavního města 
- omezila byrokratické překážky pro pouliční umění

Pražské fórum spatřuje v tomto kroku Rady určitou naději do budoucna. „Věříme, že přijetí našich požadavků, kterému předcházela řada jednání s představiteli města, bude významným krokem na cestě od boje s radnicí a nátlakového prosazování požadavků k věcné a otevřené diskusi,“ upřesňuje jeho předsedkyně Alena Rybníčková. Teprve další kroky představitelů města však opravdu ukážou, do jaké míry to myslí s větší transparentností a otevřeností vůči občanům vážně. „Cestou k systematické a dlouhodobé spolupráci města a neziskového sektoru by bylo například přijetí zástupců občanských iniciativ za řádné členy výborů zastupitelstva,“ dodává její kolega Filip Lexa.
Comments