Aktuality‎ > ‎

Rozhovor s Pražským fórem

přidáno: 11. 11. 2012 3:01, autor: Pražské Fórum
Hana Urbanová v rámci své diplomové práce na téma „Boj proti korupci v Praze-Protikorupční strategie státní správy a OS za „Nečasovy vlády“ požádala Pražské fórum o rozhovor, který je přílohou tohoto příspěvku.

Úryvek z rozhovoru:

1) Jaký nástroj či prostředek v boji proti korupci považujete za nejefektivnější? Který nástroj používáte Vy a jakým způsobem?

Nemusí to být nic složitého. Snad by stačily 2 věci - ze strany občanů větší zájem, odvaha, sebevědomí, důvěra a od politiků nastavení systému tak, aby měli občané dostatek prostředků ověřovat si, jestli vše funguje tak, jak má; dále by měli politici vykazovat co největší transparentnost.

Pražské fórum spolu s dalšími 5 sdruženími prosadilo na ZHMP interpelace občanů. Spolu s tím jsme vytvořili manuál pro občany Nebát se a mluvit, který visí na našem i magistrátním webu. Na galerii pro veřejnost v budově ZHMP je nyní tabule se zasedacím pořádkem zastupitelů i s barevnými fotografiemi. Na displeji se při rozpravě zastupitelů zobrazuje nejen jméno řečníka, ale i jeho stranická příslušnost. Přiměli jsme magistrát, aby zveřejňoval hlasování jednotlivých zastupitelů u každého usnesení. Zasadili jsme se o to, aby se na webu objevovaly zápisy z jednání Rady HMP. Také jsme protestovali proti tomu, když z magistrátního webu zmizely videozáznamy ze zasedání. Na základě našich připomínek se změnil postup při volbě přísedících u soudu tak, že se zastupitelé touto věcí více zabývají a do výběrového řízení se hlásí více lidí.

To všechno jsou drobné kroky, které ve výsledku přispějí k tomu, že občané mají více práv a na politiky je více vidět.

Ċ
Pražské Fórum,
11. 11. 2012 3:01
Comments