Komentáře


Podchod Budějovické lze otevřít ihned

přidáno: 27. 3. 2018 15:28, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 5. 4. 2018 12:39 ]

Vážený pane radní,

Jako zástupce veřejnosti, za spolek Pražské Fórum se chci zeptat na situaci ohledně uzavírky prostoru u stanice metra Budějovická.

Celý bezbariérový výstup je uzavřen od ledna 2018, tedy dva měsíce. O nutnosti opravy se mluví již 10 let, o postupném chátrání jste věděl po celou dobu vašeho mandátu.

Minulý týden jste na tiskové konferenci oznámil záměr terasu zbourat, aniž byste zmínil konkrétní stavebně-technické posudky, na jejichž základě dospěl magistrát k tomuto rozhodnutí. Také jste konkrétně neuvedl, čím a v jakém časovém horizontu bude terasa nahrazena.

Na tiskové konferenci nebyly některé otázky zodpovězeny, proto s zeptám nyní:


1. Chce opravdu Magistrát bez náhrady zbourat terasu, která mj. slouží jako únikový prostor z budov Erste a DBK v případě ohrožení? Která umožňuje snadný a bezbariérový průchod mezi zastávkami autobusů, k poliklinice a úřadu MČ? Která léta fungovala jako lokální centrum, takové malé náměstí pro výstavy, dětské dny, workshopy atd.? 


2. Podle statického posudku Ing. Marka Lukáše a expertizy Znaleckého ústavu při Stavební fakultě ČVUT zřícení terasy nehrozí. Nebezpečí pro veřejnost naopak představují vzpěry, které mají terasu držet. Jestliže je možné zprůchodnit byť část pasáže s bezbariérovým východem z metra, řeší MHMP tuto možnost a kdy by k ní mohlo dojít?

3. Je levnější zbourat celou terasu a poté vystavět náhradu, nebo opravit stávající? Nechalo si město zpracovat srovnání finančních nákladů?

---


Odpověď zveřejníme ihned po reakci radního Grabeina Procházky.


Opencard bloudí v kruhu

přidáno: 16. 12. 2015 1:20, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 16. 12. 2015 2:41 ]

Proces k Opencard stále běží. Po skupině úředníků teď k soudu chodí radní primátora Svobody. Ale ani po šesti letech řízení se neblížíme k rozlousknutí otázky: kdo je za tuto aféru odpovědný?

Zajímalo to bývalou zastupitelku Ryšlinkovou. Její trestní oznámení pátralo po viníkovi ztrátového projektu. Vyšetřování však sklouzlo k hledání jednotlivých byrokratických pochybení, aniž by bralo zřetel na to hlavní: plánovaný podvod.

soudce prohlásil, že “ paradoxem dané trestní věci tak bylo to, že před soud byli postaveni úředníci Magistrátu hlavního města Prahy podřízení těm, kdo byli v dané záležitosti oprávněni rozhodnout, avšak nikdo z těch kdo v ní rozhodli”.

Ani po upozornění soudu státní zástupkyně Máchová nezačala stíhat politickou odpovědnostzmíněné Rady, na které ukazovalo trestní oznámení. Proto podává J. Ryšlinková s Pražským fórem doplnění, které poukazuje na opomenutí hlavní linie vyšetřování a další pochybení, která vedla i Parlamentní vyšetřovací komisi k podání trestního oznámení na Dagmar Máchovou.

Text adresují Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. (Praha pod vedením hvězdného Rampuly žádná pochybení neshledala.) S poněkud černým humorem postoupí VSZ Olomouc případ Městskému státnímu zastupitelství, tedy JUDr. Máchové.

Dosavadní vyšetřovatel kauzy Opencard, hvězda půvabného náborového klipu policie Rakaš, doplnění trestního oznámení odložil. Měl pro to dobrý důvod: nedostatek informací pro vedení vyšetřování. Například o zmiňovaných švýcarských kontech pracovníků Magistrátu. Stačí ovšem projít stenozáznamy ze zmíněné Parlamentní vyšetřovací komise, a ejhle - veřejně dostupná informace se objeví. Co se asi děje s těmi, které je potřeba dohledat komplikovaněji?

I po šesti letech vyšetřování se tak stále ptáme: kdo je viníkem této kauzy? Rozhodli o zakázce za 1,7 mld. řadoví úředníci? Je možné odpovědnost radních smést pod proces s exprimátorem Svobodou a jeho radními, kteří řešili monopol firmy Haguess?

/Psáno pro Nadační fond proti korupci/

Kuchyňková demokracie

přidáno: 11. 9. 2015 0:13, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 11. 9. 2015 2:33 ]

Jak zbezmocnit náměstka

Odeberte politikovi kompetenci a zbavte ho možnosti dokončit práci na dokumentu, na jehož přípravě spolu s početnou skupinou odborníků přes půl roku intenzivně pracoval. Vytvořte bez jeho vědomí alternativní dokument a před udiveným politikem ho schvalte na radě. Kdyby to náhodou nestačilo, zvolte na místo ředitele odboru, který (zatím) spadá do gesce tohoto politika, více než kontroverzního ředitele, jehož jmenování do této funkce politik striktně odmítá. A pro jistotu mu ještě vezměte dohled nad činností instituce, která zpracovává většinu klíčových dokumentů z jeho gesce. Jistě víte, o čem je řeč. O bezprecedentním oklešťování pravomocí náměstka pražské primátorky Matěje Stropnického (SZ/Trojkoalice).


Politická nekultura

Snaha oslabit rivaly a získat více i méně férovými prostředky výhodu v boji, je běžnou politickou praxí. Platí to i pro boj uvnitř politických koalic. Koalice opravdu nejsou manželstvími z lásky. Tento boj může být veden důstojnými prostředky (pak lze mluvit o určité politické kultuře) nebo zcela bezskrupulózně. V tomto případě jsme svědky toho druhého. Tajně připravit, až přímo na radě předložit a schválit stavební předpisy a zčista jasna oznámit náměstkovi, který na tomtéž několik měsíců transparentně pracoval, že je neschopný a už na tom dělat nebude, to není jen závažné porušení jednacího řádu rady a zákonného způsobu projednávání veřejných vyhlášek, to je podraz a sprosťárna. Netřeba říkat, jaký obraz to podává o politické kultuře na pražském magistrátu.


Kuchyňková politika

Průběh posledního jednání pražského zastupitelstva (10. 9. 2015) jasně ukázal, jakou chybou by bylo uvěřit tomu, že za vším stojí osobní antipatie a nedůvěra zosnovatelů této trapné politické pletichy vůči jednomu mladému náměstkovi s ostrým jazykem. Lže, je nekonsenzuální a neschopný, zaznívalo opakovaně na jeho adresu nejen z primátorčiných úst. Stropnický však odvolán nebyl (dokonce možná získá zpět některé odejmuté kompetence) a koalice se nerozpadla. Všechna ta silná slova měla pouze zamlžit pravou podstatu tohoto střetu. Bojuje se o to, zda hlavním kolbištěm magistrátní politiky bude nadále kuchyňka, nebo jednací sál zastupitelstva. Bude se reálná pražská komunální politika pořád odehrávat neveřejně pod taktovkou politických kmotrů a lobbistů a veřejná jednání zůstanou jen fraškou pro občany? Nebo se transparentnost konečně stane něčím více než slovem hojně omílaným v politických programech a na billboardech? Stropnický patří mezi pražskými zastupiteli k nejhlasitějším kritikům pečení zásadních politických rozhodnutí v magistrátní kuchyňce. Proto je nasnadě, že leckomu z ostřílených pražských matadorů leží v žaludku. V jejich rozhodování však zvítězil politický pragmatismus. Usoudili: Jeden otravný náměstek, který odmítá akceptovat naše pravidla hry, nestojí za rozpad manželství z nelásky, v němž je naše pozice velmi silná, a riskování nových námluv, ve kterých bychom mohli vyjít naprázdno. Teprve další události, jako například způsob projednání a finální podoba pražských stavebních předpisů anebo faktická možnost náměstka Stropnického ovlivnit principy připravovaného územního plánu, napoví, jaká je reálná konstelace sil mezi kuchyňkáři, těmi, kdo proti zákulisním praktikám brojí, a mlčící většinou.

Nové zítřky pro občanské vzdělávání

přidáno: 22. 12. 2014 7:47, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 5. 1. 2015 13:38 ]

Poslanecká sněmovna překročila svůj stín a odhlasovala usnesení o vzdělávání ovčanů na občany. Potrefenou husu předvedl poslanec Jandák, který text označil za rudý a blbý. My ostatní se těšíme, že stát podpoří větší rozhled a politickou gramotnost. Například bývalým hercům ve sněmovně by se mohla, zdá se, docela hodit.


"Poslanecká sněmovna u příležitosti 25. výročí obnovení svobodného samostatného a demokratického právního státu na území České republiky a k podpoře rozvoje systému demokratického občanského vzdělávání v České republice s ohledem na ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústavu České republiky, s ohledem na usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, s ohledem na duchovní a mravní odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a prvního českého prezidenta Václava Havla, s ohledem na členství České republiky v Evropské unii a NATO, jež ji řadí do rodiny evropských a světových demokracií, a vzhledem k tomu, že

A) nevyhnutelnou podmínkou a nejzásadnějším předpokladem existence svobodného demokratického právního státu je rozvinuté demokratické smýšlení jeho občanů,

B) svoboda, demokracie a právní stát jsou hodnotami, o které musí každá nová generace s plným občanským nasazením pečovat a chránit je,

C) stát založený na demokratických hodnotách se nesmí vázat ani na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání

1. vyjadřuje úctu a uznání všem občanům, kteří se zasloužili o rozvoj svobody, demokratického právního státu a občanské společnosti v České republice.

2. podtrhuje klíčový význam občanského vzdělávání v demokratickém duchu pro udržitelnost svobodného a demokratického právního státu v České republice.

3. prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení.

4. zdůrazňuje, že cílem občanského vzdělávání je vychovávat svobodné občany, tedy občany, kteří jsou schopni vlastního kritického úsudku o veřejných záležitostech, kteří jsou nakloněni osobnímu aktivnímu zapojení do veřejného dění a respektují při tom základní lidská a politická práva ostatních občanů,

5. zdůrazňuje, že občanské vzdělávání v České republice musí být založeno na demokratických principech, kterými rozumí zákaz indoktrinace, prezentaci kontroverzních témat z více různých úhlů pohledu a podporu samostatného myšlení občanů,

6. vyjadřuje svoji podporu rozvoji systému občanského vzdělávání v České republice."

---

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023100.htm


Trauma na traumatologii

přidáno: 5. 10. 2014 15:00, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 14. 10. 2014 4:39 ]

5.10.2014

Evropská komise zastavila dotace pro české nemocnice. Má obavy z nehospodárného čerpání financí a vyžádala si audit zakázek. Pro běžného člověka je spíš s podivem, že se pochybné rozdělování peněz řeší pouze ve zdravotnictví.

Ředitelé nemocnic jsou v šoku. Ne ze zjištění, že jejich nemocnice nakupovaly několikrát dražší přístroje - největší vrásky jim dělá fakt, že po tolika letech přivírání očí najednou přišla opravdová kontrola.

Kandidující vedoucí nemocnic si tak zajistili poměrně lacinou reklamu v médiích. Zveřejnili části auditní zprávy a začali bědovat nad osudem nešťastných pacientů, kterým se kvůli pokutám nedostane kvalitní péče. Jako předpojatý a neobjektivní vnímá audit i ministr zdravotnictví. Jeho vlastní objektivitu ovšem poněkud snižuje fakt, že byl sám ředitelem jedné z kontrolovaných nemocnic.


Řídit Prahu jako nemocnici

Šéf Motola Miloslav Ludvík se bije v prsa a křičí, že z jeho nemocnice nikdo nedostane pokutu ani před soudem. Podle zveřejněných zpráv má Motol zaplatit 9,5 milionů. Vysvětlení, jak se předražené nákupy mohly uskutečnit, neuvádí. To je poněkud zneklidňující obrázek kandidáta na primátora Prahy. Máme čekat zastavení evropských financí i pro pražské projekty?

Útoky na Ministerstvo financí, které kontroly pro Evropskou komisi zajistilo, jsou pochopitelné opravdu jen v kontextu blížících se voleb. Parametry auditu zadala Evropská komise kvůli podezření ze zneužívání dotací. Zveřejnění výsledků by bylo v rozporu se zákonem, výzvy ministra Němečka jsou buď neznalostí, nebo populismem.


Pro blaho pacientů i státu

Úsměvný je argument, že nemocnice úspěšně prošly kontrolou Ministerstva zdravotnictví. Současný audit zpracovává tým nezávislých odborníků pod vedením Lukáše Wagenknechta. Ten pomáhal rozkrýt praktiky proslulého ROP Severozápad, pražského Dopravního podniku nebo Krajské zdravotní. Průběh je stále stejný - nikdo za nic nemůže a odpovědnost se přehazuje tak dlouho, než je záležitost promlčena.

Největší bolest českého zdravotnictví není v těch několika předražených zakázkách, ale v systému, který absurdní rozhazování peněz bez personální odpovědnosti povoluje. V této souvislosti je zajímavý trend stoupajícího počtu vedoucích nemocnic na kandidátních listinách. Mají vážný zájem o blaho občanů, nebo je za účastí ve volbách snaha hlídat své finanční zájmy?

 

Autor: Tereza Kněžourková

Jak nenaletět v říjnových volbách?

přidáno: 2. 10. 2014 4:08, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 2. 10. 2014 4:19 ]

Jak nenaletět v říjnových volbách?

Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

 

Rekonstrukce státu dnes zveřejnila na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. V rámci platformy nevládních organizací, které jsme členem, jsme sliby zhodnotili rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu Rekonstrukce státu připojovali.  Upozornění na „vysvědčení“ politických stran putuje zároveň v těchto dnech formou letáku odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

„Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

Hodnocení má jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorňujeme online kampaní se spoty se známými herci. Spočítali jsme, že prostřednictví letáků, inzerce, newsletterů, sociálních sítí a dobrovolníků se hodnocení dostane minimálně ke 2,5 milionu čtenářů.„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tom pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

V hodnocení dostaly politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplňuje shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu podnikly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

„Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici  také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. V pátek prošla navíc Sněmovnou změna legislativního procesu. Poslanci dále přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Další zákony vláda plánuje předložit letos.

Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. Kandidáti, kteří novelu podpoří, budou uvedeni v  protikorupčním průvodci a dostanou grafický symbol, který mohou použít na svých propagačních materiálech. Zároveň budou uvedeni na webu www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.

Palmovka jinak?

přidáno: 7. 5. 2014 1:10, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 7. 5. 2014 8:21 ]

28.4. 2014 - Podaří se vytvořit transparentní vizi rozvoje Palmovky? Nebo dojde ke zneužití zájmu místních obyvatel a z participativní vize zůstane okleštěný paskvil?

Architekti a urbanisté zapojení do projektu „Palmovka jinak“ představili možnosti, jak v souladu s hodnotami a preferencemi obyvatel dolní Libně dojít ke smysluplné urbanistické vizi pro Palmovku a okolí.

Stane se lokálním centrem lidského měřítka s živým parterem a obývatelným veřejným prostorem, jaké si přejí místní obyvatelé, nebo ji zahltí těžkotonážní kancelářský development, který se na ni valí od Karlína? Do značné míry to závisí na politickém rozhodnutí.

Podpora komunálních politiků z Prahy 8 je zatím spíše opatrná. Plánovacích setkání a prezentace dosavadních výstupů projektu se zúčastnili představitelé TOP 09, Strany zelených a ČSSD.

Stále existuje hrozba, že vyslovené potřeby obyvatel nebudou uspokojovány na základě toho, jak prioritní jsou pro řešení problémů dané lokality, ale na základě politické průchodnosti. Tím by de facto došlo ke zneužití participace. Tým projektu „Palmovka jinak“ věří, že tato - v Českém kontextu bohužel častá - situace nenastane a koncepční zapojení veřejnosti přispěje k vytvoření široce sdílené vize rozvoje Palmovky.

Více informací o projektu Palmovka jinak na 8jinak

Martin Veselý

Žádáme prošetření postupu státních zástupců v kauze Opencard

přidáno: 20. 3. 2014 17:06, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 28. 3. 2014 3:41 ]

Platforma Vratťe nám stát!, jejímž členem je i Pražské fórum, zaslala stížnost Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, v níž požaduje prošetření postupu Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Opencard. Dosavadní výsledky vyšetřování vysílají znepokojivý signál o stavu české justice. Žádáme nápravu pochybení státních zástupců, díky nimž byl odsouzen whistleblower namísto odpovědných politiků.

Autoři stížnosti adresované JUDr. Lence Bradáčové vyslovují hluboké znepokojení nad nepravomocným odsouzením původně utajeného svědka Ing. Jiřího Chytila v kauze Opencard ze dne 24. 2. 2014. Ačkoli Jiří Chytil v roce 2009 z vlastní iniciativy kontaktoval tehdejší zastupitelku Janu Ryšlinkovou a obrátil se spolu s ní na Policii ČR, jíž poskytl řadu dokumentů a informací umožňujících rozkrytí této kauzy, byl vyhozen z práce, vystaven výhružkám a nakonec odsouzen k podmíněnému trestu a vysoké peněžní náhradě. „Rozhodnutí Městského soudu v Praze i postup Městského státního zastupitelství v Praze … slouží jako odstrašující případ pro všechny eventuální whistleblowery, který ve svých důsledcích může negativně ovlivnit budoucí vyšetřování korupčních kauz,“ varují předkladatelé stížnosti.

Představitelé iniciativy Vraťte nám stát! dále považují za skandální, že hlavní podezřelí a pravděpodobní strůjci celé kauzy – radní hl.m. Prahy z období 2006 – 2010 v čele s exprimátorem Pavlem Bémem – vystupovali u soudu pouze jako svědci. Jak připomínají, tento „paradox“ zdůraznil při vynášení rozsudku i soudce Alexander Sotolář. Tato skutečnost přinejmenším vzbuzuje dojem selektivní spravedlnosti, v horším případě naznačuje, že struktury tzv. justiční mafie stále fungují a dovedou efektivně prosazovat svoje zájmy.

Stěžovatelé dále upozorňují na některé nesrovnalosti a podezřelé okolnosti, které provázely vyšetřování kauzy Opencard: změny ve vyšetřovacím týmu, který se odvrátil od původního záměru šetření kauzy po politické linii k linii úřednické, či nepochopitelné prodlevy ve sběru klíčových důkazních materiálů, které umožnily zametení důležitých stop.

Z uvedených důvodů žádáme Vrchní státní zastupitelství v Praze o důkladné prošetření kauzy Opencard s cílem napravit možná pochybení Městského státního zastupitelství v Praze, která vedla k odsouzení korunního svědka, a dohnat k odpovědnosti skutečné strůjce této závažné korupční kauzy,“ uzavírají svou stížnost představitelé iniciativy Vraťte nám stát!

Celý text stížnosti zaslané Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (JUDr. Lence Bradáčové) naleznete zde v PDF formátu.

Za iniciativu Vraťte nám stát!

Václav Němec, předseda
Marie Jelínková, výkonná tajemnice

Pražským metrem do Monaka

přidáno: 20. 2. 2014 9:18, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 24. 2. 2014 2:56 ]

20.2.2014

Turnikety můžou Prahu přiblížit západní Evropě. Bývalý ředitel DPP Martin Dvořák hlásá, že jsou založené na celoevropských trendech, čímž buď dokazuje svoji neznalost zeměpisu, nebo neuznává za Evropu třeba Rakousko či Německo. Současné vyšetřování Ivo Rittiga ukazuje, že trend je spíš ryze český - přesunout kapitál do politických pletichářů (italskou terminologií kmotrů). 
Okénko do historie lobbingu k turniketům a pro otrlé i zápis z jednání dopravního výboru:

Ivo a Martin, piráti z Karibiku

Snaha zvýšit komfort těm cestujícím MHD, kteří se přes všechny snahy Dopravního podniku tvrdošíjně odmítají přesunout do aut, se datuje už pěkných pár let. V roce 2011 měla investice do turniketů přijít na 1,5 milirady, provozní náklady se odhadovaly na 100-140 milionů za rok. Cena se tak vyšplhá na 2,3 mld. O pár let dříve byla tato cena dvojnásobná. Dvořák rozdíl vysvětluje ekonomickou krizí, ale podle vzoru pražských veřejných zakázek je pravděpodobnější, že by se cena prostě navýšila po podpisu smlouvy.
Papírové jízdenky, ze kterých DPP platí polovinu firmě z Panenských ostrovů, by byly nahrazeny čipovou jízdenkou Ultralight. Jméno je zřejmě metaforou pro odlehčení kapsy Dopravního podniku.
Kdyby si metro nechalo zaplatit službu, která by u vstupu hlídala, zda mají cestující lístek, tak je to na 25 let levnější než postavit turnikety,“ citovala Česká pozice (23.09.2011) tehdejšího primátora Svobodu. Činnost služby ovšem měla existovat i při zavedení turniketů - DPP by najalo 200 "manipulantů", kteří by kontrolovali turnikety i pasažéry. Zůstal by i stejný počet revizorů, kteří by se přesunuli do povrchové dopravy. Inu, karibská matematika.

Turnikety hrozily stát se dalším pražským tunelem, jehož ústí by opět končilo někde v rittigovském Monaku.  
Diskuzi o smysluplnosti projektu vyvolal mimo jiné happening Živé turnikety, na kterém se Pražské fórum podílelo s Pirátskou stranou. Dojala nás péče, s jakou Martin Dvořák dbá o naši bezpečnost. Pokud se náhodou ztratíte v nepřehledných (třech!) linkách metra, kdokoliv vás může okamžitě najít. Na Opencard jsou už teď uloženy citlivé údaje, ale teprve se zavedením turniketů můžeme sledovat trajektorii pohybu každého Pražana. Ocení zejména vojenská kontrarozvědka a Jana Nagyová. 

Podle bezpečnostního poradce A. Šándora, bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby, mají turnikety celou řadu dalších výhod. Ochrání například před nepřizpůsobivými osobami a (zřejmě přizpůsobivými) teroristy. Hned se nám bude mnohem líp spát. Tedy jestli získáme osvědčení, že nepatříme ani do jedné ze skupin...

vlastní zdroj


Jednání na Výboru dopravy: Sovy nejsou tím, čím se zdají být 


Upozornění: následující text je nevhodný pro osoby se slabým žaludkem.
Studii o přínosu turniketů zpracovala auditorská firma Deloitte, která měla být prošetřovaná protikorupční policií pro podezření z uplácení státních zaměstnanců při zadávání veřejných zakázek. 
Pan Sova (Deloitte) už ví, že turnikety jsou výhodné, ale přesná čísla nemá. Pařízek a Hudeček (oba TOP 09) se dožadují přesných čísel. Zpěvák Kalousek (ODS) je nadšen z možnosti monitorovat pohyb cestujících. Martin Dvořák (ředitel DPP) veřejně prohlašuje, že u nich existují různé druhy peněz. Zaměstnanec agentury Factur Invenio si myslí, že je v pořádku zpracovat průzkum pro průchodnosti turniketů v době letních prázdnin.


Celý text zápisu z jednání Výboru dopravy ZHMP ze dne 1.9. 2011, bod 1: Informace o turniketech v MHD
 
Materiál představil Ing. Martin Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s. Prezentace je pro nás stěžejní a chtěli bychom po několika letech představit politické reprezentaci, médiím a veřejnosti že projekt turnikety v metru přispěje hl.m. Praze a Dopravnímu podniku k zlepšení bezpečnosti cestujících v MHD. Na prezentaci pracoval širší tým. Dopravní podnik dlouhodobě hledá další možné dodatečné výnosy pro financování městské hromadné dopravy. V převážné většině velkých metropolí zejména Evropy jsou turnikety součástí odbavovacího systému MHD. Chtěl bych vyvrátit domněnku, že turnikety budou značným diskomfortem pro cestující. Chceme realizovat obdobný odbavovací systém turniketů, který je využit v mnohem větších městech světa. Turnikety chceme zavést kvůli dodatečným výnosům z toho, že budeme eliminovat černé pasažéry a černé jízdné v podpovrchové dopravě. Díky možnosti přesunutí revizorů do povrchové dopravy budeme omezovat počty černých pasažérů v povrchové dopravě, což nám přinese dodatečné výnosy. Dalším argumentem pro zavedení turniketů je otázka bezpečnosti, která je jednou z našich priorit.

Jakub Sova, Deloitte: Představil a okomentoval připravenou prezentaci na téma přínosy pro město, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy a cestující při zavedení turniketů do podpovrchové dopravy. 
 
Diskuse: 
 
Mgr. Kalousek: Systém turniketů se mi líbí a domnívám se, že kromě jiného může do budoucna přinést i lepší monitoring migrace cestujících. V současné době je přes 20 stanic metra bariérových. Do projektu byly zahrnuty všechny náklady např. kamerový systém, který jste zmiňovali? Jaký model turniketů byl brán jako vzor? Další dotaz ohledně možného financování prostřednictvím PPP.

Ing. Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s.: Na bezbariérovost stanic je určen jiný typ peněz. Dopravní podnik hl.m. Prahy vykonává nekomerční aktivitu a proto má velmi málo projektů, které mají svoji vlastní ekonomickou návratnost. Aby byl Dopravní podnik menší ekonomickou zátěží pro město, hledáme i jiné možnosti financování. Dopravní plánování bude flexibilnější i díky přesným informacím o počtu cestujících. Uvažujeme o klasickém komerčním úvěru nebo o dodavatelském úvěru. Z hlediska použité technologie jsme se inspirovali v asijském městě Taipey. V projektu kalkulujeme i s více náklady.
 
Hána: Manipulanti, to by byli stabilní zaměstnanci? 
 
Ing. Šturmová: Kolik by bylo osob na stanici a jaké by byly předpokládané náklady na  manipulanty? Na provozní náklady tedy zbude cca 4 mil. Kč ročně, když bylo řečeno, že celkové provozní náklady budou cca 104 mil. Kč? 
 
Jakub Sova, Delloitte: Přesné číslo na manipulanty zde nemáme, ale sdělíme je. Obnovovací náklady jsou zvláštní položka.

Šimůnek: Má Dopravní podnik hl.m. Prahy nějakou úvahu pro situaci, že černí pasažéři se přesunou do povrchové dopravy?
 
Ing. Dvořák: Celkový počet manipulantů předpokládáme cca 200, což je jeden manipulant v průběhu celé směny na jeden vstup a výstup. Počet manipulantů by se v čase snižoval. Množství revizorů bude zachováno a budou přesunuti do povrchové dopravy. 
 
Ing. Weinert: Průzkum byl prováděn v srpnu, což je poměrně nestandardní měsíc, neboť jsou prázdniny. 
U jízdenky ultralight mi není jasná cena a určitě bude dražší než papírová jízdenka. 
 
Jan Herzmann, Faktum invenio: Při výzkumu jsme pracovali s několika cílovými skupinami (studenti, důchodci, cizinci, obyvatelé Prahy). Vliv sezóny nepovažujeme za podstatný na vyhodnocení našeho průzkumu. 
 
Ing. Dvořák: Ultralight je dražší než papírová jízdenka, ale má výhodu, že se dá použít opakovaně. Společným zájmem města a Dopravního podniku hl.m. Prahy je využívat všechny formy elektronických médií. Technologie ultralight je na trhu již několik let. 
 
Ing. Pařízek: K míře tarifní nekázně jsem čekal, že se dozvíme více informací. Přijde mi, že problematika bezdomovců v metru, není až tak zásadní, ti spíše cestují povrchovou dopravou. Chtěl bych dostat podrobnější informace k financování turniketů a to i k příjmovým částkám a dále o pohybu černých pasažérů v MHD. 
 
Jakub Sova, Delloitte: Dotazy nalezneme v zápisu z dnešního jednání a následně vypracujeme písemné odpovědi. 
 
Vladimír Svoboda: Jaké bylo zadání studie? 
 
Ing. Dvořák: Srovnání této studie a studie vypracované cca před 3 lety došlo k několika změnám. Jednak došlo k úpravám tarifu. A v minulé studii jsme počítali s větším procentem černých pasažérů než je v této studii, protože jsme vycházeli z jiných zdrojů a nebyl realizován průzkum. 
 
RNDr. Hudeček: Materiál je tendenční a nekompletní. Proč takovouto studii zadal Dopravní podnik a ne ROPID? Jaká byla cena této studie a proč se vytvořila další, když už jedna byla vypracovaná? Nemyslím si, že turnikety snížíte podíl černých pasažérů na nulu, oni budou procházet po dvou, po třech. Nemyslím, si že v metru je tak zásadní problém s bezdomovci, ale spíše bezpečností jako takovou (např. že tam někdo někoho zmlátil apod.). Na straně č. 5 je finanční přínos DP hl.m. Prahy a města oddělen, proč? Opravdu projde turniketem min. 40 lidí za minutu? Strana 12 ekonomické vyhodnocení, je velmi málo zhodnoceno, požaduji dodat informace. Jaká je finanční návratnost projektu? 
 
Ing. Dvořák: Informace o průchodu lidí turnikety jsou reálná data dodaná výrobcem. Taktéž jsou reálné stížnosti cestujících na výskyt bezdomovců v metru a jsme vyzýváni, abychom situaci řešili. Ekonomické výsledky studie mají jasnou návratnost. Studie je manažerské shrnutí pro jednání výboru dopravy a pokud budete mít zájem, budete mít k dispozici veškeré detailní informace týkající se tohoto projektu. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP nesouhlasí se záměrem zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP bere na vědomí záměr ke zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 4 
Usnesení nebylo schváleno. 

***

Autor: Tereza Kněžourková

Odvolání radní Vorlíčkové?

přidáno: 12. 12. 2013 0:00, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 23. 2. 2014 11:41 ]

12.12.2013

Na listopadovém zastupitelstvu byl předložen návrh na odvolání radní pro informatiku Evy Vorlíčkové (TOP 09), iniciovaný Daliborem Mlejnským (ODS). Návrhu předcházela výzva Miroslava Pocheho (ČSSD) pro Vorlíčkovou k vyvození osobní zodpovědnosti, tento bod byl přijat. Proti Vorlíčkové vystupoval i Karel Březina (ČSSD).  Dnešní zastupitelstvo bude s velkou pravděpodobností hlasování opakovat.

Radní pro informatiku je spolu s bývalou radou obviněna v kauze Opencard, projektem zděděným ještě z Bémovy éry.  Rada schválila při prodloužení smlouvy s firmou Haguess zadání veřejné zakázky formou výběrového řízení bez uveřejnění. Obhajuje se tím, že firma je výhradním držitelem licencí, a to včetně úpravy a údržby softwaru.  Zdá se nepochopitelné, proč město, které zaplatilo vývoj softwaru, není majitelem práv k produktu – tímto způsobem však funguje řada projektů magistrátu.  Už jen to je důvod pro policejní vyšetřování, ovšem nikdo ze strůjců projektu obviněn nebyl.

Jaký může mít hlasování o odvolání Vorlíčkové důvod? Předkladatel Mlejnský mluví o nekompetentnosti. Radní uvádí snahu lobbistických skupin dostat se k penězům, které se teď v oblasti informatiky utrácí s mnohem větším rozmyslem (za rok 2012 město ušetřilo 600 milionů korun).  Je tedy možné, že se bývalí Bémovi spolupracovníci prostě snaží dostat zpět k moci?

Předkladatel návrhu Mlejnský jako starosta Prahy 11 čelil obvinění  ze zadávání neprůhledných zakázek, z nevýhodného prodeje pozemků,  sledování odpůrců firmou ABL (podle starostových slov má s Vítem Bártou přátelský vztah). Nebo jejich zastrašování  neoficiální ochrankou, složenou z holohlavých boxerů pod vedením Daniela Landy.  Podle MF Dnes patří k dalším starostovým známým třeba Tomáš Hrdlička nebo Roman Janoušek. Za koalice ODS a ČSSD si Mlejnský užíval trafiky v dozorčí radě dopravního podniku i Pražské vodohospodářské společnosti. Po rozpadu koalice byl spolu s dalšími známými firmami (Milan Richter, Marek Ječmének) odvolán.  Opsání diplomové práce je vlastně jen třešní na dortu.

Pražské fórum považuje Evu Vorlíčkovou za poctivou a férovou političku. Pracuje na průhledném zadávání IT zakázek a brání rozkrádání veřejných financí. Snaha o její odvolání může být pokusem tuto cestu zvrátit. 

1-10 of 27