Komentáře‎ > ‎

Otevřený dopis radě České televize

přidáno: 6. 11. 2013 11:14, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 6. 11. 2013 11:57 ]

Rada České televize                                                                                                        V Praze 5. 11. 2013

Milan Uhde

předseda

Kavčí Hory

Praha 4                                                                                                           

 

Věc: Žádost o důsledné přešetření podnětu 23 redaktorů zpravodajství a nastolení podmínek pro provozování veřejné služby Českou televizí v souladu se zákonem.

Český filmový a televizní svaz, občanské iniciativy a občané-plátci televizních poplatků, sledující dlouhodobě dění v médiích veřejné služby, vyjadřují vážné znepokojení nad situací ve zpravodajství České televize. Dopis 23 redaktorů zpravodajství ČT, který popisuje, jak dochází k manipulaci informacemi a cenzorským zásahům, je vážným signálem svědčícím o poškozování nezávislosti a důvěryhodnosti provozování veřejné služby Českou televizí. Neodůvodněné zpochybňování tohoto prohlášení redaktorů a následné reakce vedení ČT naše znepokojení potvrdilo. Označení textu za „anonym“ v okamžiku, kdy garantem 23 podpisů je předseda Rady České televize (tedy kontrolního orgánu veřejnosti), považujeme za neseriózní přístup. Chápeme, proč v nezdravě nastolené atmosféře uvnitř ČT z 23 osob zveřejnili svá jména jen Daniela Drtinová a Adam Komers. Počet petentů je zcela irelevantní, protože i kdyby tento podnět podala jedna jediná osoba, nic mu to neubírá na závažnosti, neboť tato stížnost není pouhým vyjádřením názoru, ale jsou v ní doloženy konkrétní pochybení a nepřijatelné cenzorské zásahy.  

Podezření, že se v ČT manipuluje s informacemi v rozporu s Kodexem ČT, potvrzuje i skutečnost, že vedení ČT mediálně zneužilo petici na podporu šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala jako text vyvracející tvrzení 23 redaktorů. Tato reakce nijak nevyvrací informace uvedené ve stížnosti Radě ČT, protože hovoří jen o zkušenostech konkrétních pracovníku televize v předvolební době. Stížnost Radě se týká takřka celoročních cenzorských zásahů a opírá se o doložitelná tvrzení. Následné odvolávání části signatářů proti této hrubé manipulaci jenom dokládá poměry v České televizi, neboť zaměstnancům ČT bylo tvrzeno, že ředitel Dvořák chce vyhodit Zdeňka Šámala, na kterého stížnost nesměřovala. Podle Kodexu ČT má Česká televize povinnost vysílat o svých problémech ve třetí osobě. To, že tak nečiní ve chvíli, kdy o této kauze informují všechna hlavní média v zemi, svědčí o tom, že jednání vedení ČT není věrohodné.

Nevěříme také, že skutečnosti popsané redaktory odhalí auditorská firma objednaná osobami, které za tento stav přímo odpovídají. Radu ČT vyzýváme se vší vážností, ať na takové postupy nepřistoupí a sama přešetří podnět z 25. října 2013 a požaduje personální odpovědnost. Jakékoliv bagatelizování situace je nesmírně nebezpečné, protože snaha zamést pod koberec manipulace a cenzorství v televizi veřejné služby ohrožuje demokratický systém v České republice. Přiznání ředitele ČT Petra Dvořáka, že personální otázky a spokojenost s vysíláním České televize konzultuje (sic!) s politiky, nás utvrzuje v přesvědčení, že

23 redaktorům je nutno vyjádřit veřejnou podporu, neboť:

 1/ Jsou mezi nimi lidé, kteří dlouhodobě prokazují, že na jakékoliv praktiky neslučitelné s posláním veřejné služby a novinářské etiky upozorňují i za cenu ostrakizace a útoků ze strany politiků, vlivných lobbistů a střídajících se manažerů ČT.

 2/ Mnohé z cenzorských zásahů a manipulací jsme sami měli možnost na obrazovce sledovat. Stačí si je připomenout přehráním archivů v ČT. Nejedná se o "pouhé názory", ale o fakta.

 3/ Dalším krokem je nezbytnost vzniku nových zákonů o médiích veřejné služby. Především posílení role kontrolních orgánů veřejností, přijetím nových ustanovení o volbě do mediálních rad, které naši zemi zařadí do vyspělých demokratických států Evropy. Jedině tak je možné systémově předejít dalším podobným kauzám. Řešení problému spočívá v nastavení jasných pravidel a posílení nezávislosti kontrolního orgánu.

 4/ Současně jsme přesvědčeni, že mnoho redaktorů ČT plní profesionálně a čestně svůj úkol v médiu veřejné služby a neslouží mocenským manipulacím s vědomím, že takové praktiky znamenají ohrožení existence celé České televize.

                                                                                               

Vraťte nám stát

Václav Němec

Martin Hausenblas

Veřejnost proti korupci

Hana Marvanová

Rada pro mezinárodní vztahy

Jiřina Dienstbierová

České centrum mezinárodního PEN klubu

Jiří Dědeček

Český filmový a televizní svaz

Olga Sommerová

Ivan Biel

Inventura demokracie

Kristýna Opletalová

Iva Kopečná

Pražské fórum

Alena Rybníčková

České děti

Petr Placák

Lepší Kladno

Milan Hamerský

Iniciativa Fór_um   

Martin Pehal

Matěj Hollan – občanský aktivista

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - teatrolog, literární a divadelní kritik

Arnošt Wagner - novinář
Comments