Komentáře‎ > ‎

Pražským metrem do Monaka

přidáno: 20. 2. 2014 9:18, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 24. 2. 2014 2:56 ]
20.2.2014

Turnikety můžou Prahu přiblížit západní Evropě. Bývalý ředitel DPP Martin Dvořák hlásá, že jsou založené na celoevropských trendech, čímž buď dokazuje svoji neznalost zeměpisu, nebo neuznává za Evropu třeba Rakousko či Německo. Současné vyšetřování Ivo Rittiga ukazuje, že trend je spíš ryze český - přesunout kapitál do politických pletichářů (italskou terminologií kmotrů). 
Okénko do historie lobbingu k turniketům a pro otrlé i zápis z jednání dopravního výboru:

Ivo a Martin, piráti z Karibiku

Snaha zvýšit komfort těm cestujícím MHD, kteří se přes všechny snahy Dopravního podniku tvrdošíjně odmítají přesunout do aut, se datuje už pěkných pár let. V roce 2011 měla investice do turniketů přijít na 1,5 milirady, provozní náklady se odhadovaly na 100-140 milionů za rok. Cena se tak vyšplhá na 2,3 mld. O pár let dříve byla tato cena dvojnásobná. Dvořák rozdíl vysvětluje ekonomickou krizí, ale podle vzoru pražských veřejných zakázek je pravděpodobnější, že by se cena prostě navýšila po podpisu smlouvy.
Papírové jízdenky, ze kterých DPP platí polovinu firmě z Panenských ostrovů, by byly nahrazeny čipovou jízdenkou Ultralight. Jméno je zřejmě metaforou pro odlehčení kapsy Dopravního podniku.
Kdyby si metro nechalo zaplatit službu, která by u vstupu hlídala, zda mají cestující lístek, tak je to na 25 let levnější než postavit turnikety,“ citovala Česká pozice (23.09.2011) tehdejšího primátora Svobodu. Činnost služby ovšem měla existovat i při zavedení turniketů - DPP by najalo 200 "manipulantů", kteří by kontrolovali turnikety i pasažéry. Zůstal by i stejný počet revizorů, kteří by se přesunuli do povrchové dopravy. Inu, karibská matematika.

Turnikety hrozily stát se dalším pražským tunelem, jehož ústí by opět končilo někde v rittigovském Monaku.  
Diskuzi o smysluplnosti projektu vyvolal mimo jiné happening Živé turnikety, na kterém se Pražské fórum podílelo s Pirátskou stranou. Dojala nás péče, s jakou Martin Dvořák dbá o naši bezpečnost. Pokud se náhodou ztratíte v nepřehledných (třech!) linkách metra, kdokoliv vás může okamžitě najít. Na Opencard jsou už teď uloženy citlivé údaje, ale teprve se zavedením turniketů můžeme sledovat trajektorii pohybu každého Pražana. Ocení zejména vojenská kontrarozvědka a Jana Nagyová. 

Podle bezpečnostního poradce A. Šándora, bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby, mají turnikety celou řadu dalších výhod. Ochrání například před nepřizpůsobivými osobami a (zřejmě přizpůsobivými) teroristy. Hned se nám bude mnohem líp spát. Tedy jestli získáme osvědčení, že nepatříme ani do jedné ze skupin...

vlastní zdroj


Jednání na Výboru dopravy: Sovy nejsou tím, čím se zdají být 


Upozornění: následující text je nevhodný pro osoby se slabým žaludkem.
Studii o přínosu turniketů zpracovala auditorská firma Deloitte, která měla být prošetřovaná protikorupční policií pro podezření z uplácení státních zaměstnanců při zadávání veřejných zakázek. 
Pan Sova (Deloitte) už ví, že turnikety jsou výhodné, ale přesná čísla nemá. Pařízek a Hudeček (oba TOP 09) se dožadují přesných čísel. Zpěvák Kalousek (ODS) je nadšen z možnosti monitorovat pohyb cestujících. Martin Dvořák (ředitel DPP) veřejně prohlašuje, že u nich existují různé druhy peněz. Zaměstnanec agentury Factur Invenio si myslí, že je v pořádku zpracovat průzkum pro průchodnosti turniketů v době letních prázdnin.


Celý text zápisu z jednání Výboru dopravy ZHMP ze dne 1.9. 2011, bod 1: Informace o turniketech v MHD
 
Materiál představil Ing. Martin Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s. Prezentace je pro nás stěžejní a chtěli bychom po několika letech představit politické reprezentaci, médiím a veřejnosti že projekt turnikety v metru přispěje hl.m. Praze a Dopravnímu podniku k zlepšení bezpečnosti cestujících v MHD. Na prezentaci pracoval širší tým. Dopravní podnik dlouhodobě hledá další možné dodatečné výnosy pro financování městské hromadné dopravy. V převážné většině velkých metropolí zejména Evropy jsou turnikety součástí odbavovacího systému MHD. Chtěl bych vyvrátit domněnku, že turnikety budou značným diskomfortem pro cestující. Chceme realizovat obdobný odbavovací systém turniketů, který je využit v mnohem větších městech světa. Turnikety chceme zavést kvůli dodatečným výnosům z toho, že budeme eliminovat černé pasažéry a černé jízdné v podpovrchové dopravě. Díky možnosti přesunutí revizorů do povrchové dopravy budeme omezovat počty černých pasažérů v povrchové dopravě, což nám přinese dodatečné výnosy. Dalším argumentem pro zavedení turniketů je otázka bezpečnosti, která je jednou z našich priorit.

Jakub Sova, Deloitte: Představil a okomentoval připravenou prezentaci na téma přínosy pro město, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy a cestující při zavedení turniketů do podpovrchové dopravy. 
 
Diskuse: 
 
Mgr. Kalousek: Systém turniketů se mi líbí a domnívám se, že kromě jiného může do budoucna přinést i lepší monitoring migrace cestujících. V současné době je přes 20 stanic metra bariérových. Do projektu byly zahrnuty všechny náklady např. kamerový systém, který jste zmiňovali? Jaký model turniketů byl brán jako vzor? Další dotaz ohledně možného financování prostřednictvím PPP.

Ing. Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s.: Na bezbariérovost stanic je určen jiný typ peněz. Dopravní podnik hl.m. Prahy vykonává nekomerční aktivitu a proto má velmi málo projektů, které mají svoji vlastní ekonomickou návratnost. Aby byl Dopravní podnik menší ekonomickou zátěží pro město, hledáme i jiné možnosti financování. Dopravní plánování bude flexibilnější i díky přesným informacím o počtu cestujících. Uvažujeme o klasickém komerčním úvěru nebo o dodavatelském úvěru. Z hlediska použité technologie jsme se inspirovali v asijském městě Taipey. V projektu kalkulujeme i s více náklady.
 
Hána: Manipulanti, to by byli stabilní zaměstnanci? 
 
Ing. Šturmová: Kolik by bylo osob na stanici a jaké by byly předpokládané náklady na  manipulanty? Na provozní náklady tedy zbude cca 4 mil. Kč ročně, když bylo řečeno, že celkové provozní náklady budou cca 104 mil. Kč? 
 
Jakub Sova, Delloitte: Přesné číslo na manipulanty zde nemáme, ale sdělíme je. Obnovovací náklady jsou zvláštní položka.

Šimůnek: Má Dopravní podnik hl.m. Prahy nějakou úvahu pro situaci, že černí pasažéři se přesunou do povrchové dopravy?
 
Ing. Dvořák: Celkový počet manipulantů předpokládáme cca 200, což je jeden manipulant v průběhu celé směny na jeden vstup a výstup. Počet manipulantů by se v čase snižoval. Množství revizorů bude zachováno a budou přesunuti do povrchové dopravy. 
 
Ing. Weinert: Průzkum byl prováděn v srpnu, což je poměrně nestandardní měsíc, neboť jsou prázdniny. 
U jízdenky ultralight mi není jasná cena a určitě bude dražší než papírová jízdenka. 
 
Jan Herzmann, Faktum invenio: Při výzkumu jsme pracovali s několika cílovými skupinami (studenti, důchodci, cizinci, obyvatelé Prahy). Vliv sezóny nepovažujeme za podstatný na vyhodnocení našeho průzkumu. 
 
Ing. Dvořák: Ultralight je dražší než papírová jízdenka, ale má výhodu, že se dá použít opakovaně. Společným zájmem města a Dopravního podniku hl.m. Prahy je využívat všechny formy elektronických médií. Technologie ultralight je na trhu již několik let. 
 
Ing. Pařízek: K míře tarifní nekázně jsem čekal, že se dozvíme více informací. Přijde mi, že problematika bezdomovců v metru, není až tak zásadní, ti spíše cestují povrchovou dopravou. Chtěl bych dostat podrobnější informace k financování turniketů a to i k příjmovým částkám a dále o pohybu černých pasažérů v MHD. 
 
Jakub Sova, Delloitte: Dotazy nalezneme v zápisu z dnešního jednání a následně vypracujeme písemné odpovědi. 
 
Vladimír Svoboda: Jaké bylo zadání studie? 
 
Ing. Dvořák: Srovnání této studie a studie vypracované cca před 3 lety došlo k několika změnám. Jednak došlo k úpravám tarifu. A v minulé studii jsme počítali s větším procentem černých pasažérů než je v této studii, protože jsme vycházeli z jiných zdrojů a nebyl realizován průzkum. 
 
RNDr. Hudeček: Materiál je tendenční a nekompletní. Proč takovouto studii zadal Dopravní podnik a ne ROPID? Jaká byla cena této studie a proč se vytvořila další, když už jedna byla vypracovaná? Nemyslím si, že turnikety snížíte podíl černých pasažérů na nulu, oni budou procházet po dvou, po třech. Nemyslím, si že v metru je tak zásadní problém s bezdomovci, ale spíše bezpečností jako takovou (např. že tam někdo někoho zmlátil apod.). Na straně č. 5 je finanční přínos DP hl.m. Prahy a města oddělen, proč? Opravdu projde turniketem min. 40 lidí za minutu? Strana 12 ekonomické vyhodnocení, je velmi málo zhodnoceno, požaduji dodat informace. Jaká je finanční návratnost projektu? 
 
Ing. Dvořák: Informace o průchodu lidí turnikety jsou reálná data dodaná výrobcem. Taktéž jsou reálné stížnosti cestujících na výskyt bezdomovců v metru a jsme vyzýváni, abychom situaci řešili. Ekonomické výsledky studie mají jasnou návratnost. Studie je manažerské shrnutí pro jednání výboru dopravy a pokud budete mít zájem, budete mít k dispozici veškeré detailní informace týkající se tohoto projektu. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP nesouhlasí se záměrem zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP bere na vědomí záměr ke zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 4 
Usnesení nebylo schváleno. 

***

Autor: Tereza Kněžourková