Jak nenaletět v říjnových volbách?

Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

 

Rekonstrukce státu dnes zveřejnila na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. V rámci platformy nevládních organizací, které jsme členem, jsme sliby zhodnotili rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu Rekonstrukce státu připojovali.  Upozornění na „vysvědčení“ politických stran putuje zároveň v těchto dnech formou letáku odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

„Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

Hodnocení má jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorňujeme online kampaní se spoty se známými herci. Spočítali jsme, že prostřednictví letáků, inzerce, newsletterů, sociálních sítí a dobrovolníků se hodnocení dostane minimálně ke 2,5 milionu čtenářů.„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tom pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

V hodnocení dostaly politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplňuje shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu podnikly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

„Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici  také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. V pátek prošla navíc Sněmovnou změna legislativního procesu. Poslanci dále přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Další zákony vláda plánuje předložit letos.

Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. Kandidáti, kteří novelu podpoří, budou uvedeni v  protikorupčním průvodci a dostanou grafický symbol, který mohou použít na svých propagačních materiálech. Zároveň budou uvedeni na webu www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.