Komentáře‎ > ‎

Programové prohlášení Rady města: naděje do budoucna nebo jen prázdná slova?

přidáno: 24. 1. 2012 12:14, autor: Filip Lexa   [ Aktualizováno 24. 1. 2012 12:23 uživatelem Pražské Fórum ]

Martin Veselý


Nová Rada hl. m. Prahy se ve svém programovém prohlášení zavazuje k rozpočtové odpovědnosti, větší transparentnosti a boji proti korupci. To zní velmi optimisticky. Jenže kolik takových prohlášení už jsme viděli a slyšeli? Naposledy jsem slyšel ohánět se podobnými hesly představitele současné vládní koalice. A jaká je realita? Raději nemluvit. Pravděpodobnost, že při listování libovolným vydáním některého z našich deníků nenarazíte na žádnou korupční aféru spojenou s představiteli stran vládní trojkoalice, je mizivá. Proto jsem se naučil přijímat podobná prohlášení s notnou zdrženlivostí a bedlivě sledovat nejen o čem se v nich píše, ale také jak. Jazyk prohlášení totiž bývá často velmi obecný a volené formulace nanejvýš obezřetné. Míra opatrnosti ve formulaci konkrétních cílů pak může významně napovídat, do jaké míry to autoři prohlášení myslí s deklarovanými záměry vážně, anebo přinejmenším do jaké míry považují jejich uskutečnění za reálné. Ukažme si to na několika konkrétních příkladech z prohlášení Rady města.

Například se v prohlášení nové Rady města dočteme, že „bude usilovat o aplikaci nástrojů Protikorupční strategie hl. m. Prahy i u subjektů městem zřizovaných či s jeho majetkovou účastí. Bude usilovat. Jinými slovy bude vyvíjet určitou aktivitu tímto směrem. A když toto úsilí nepovede ke kýženým výsledkům? Tak se zřejmě nestane nic. Radní budou moci prohlásit: „My se snažili, ale nevyšlo to.“ Je to jistě úsilí napjaté správným směrem, ale obzvlášť u společností stoprocentně vlastněným městem se mi zdá citovaná přeopatrná formulace zatraceně málo.

Další krok v boji proti korupci: Rada "rozpracuje zásady nakládání s městským majetkem, v souladu s Protikorupční strategií města pro období 2011-2014." Rozpracuje zásady (koncepci, strategii, plán apod.). Další oblíbená formulace politických prohlášení. Na papíře to tak nejspíš bude vypadat dobře. Už nyní tvrdí zástupci občanského sdružení Oživení, že Protikorupční strategie města je zpracována na velmi dobré úrovni. Pak už zbývá „jen“ důsledně trvat na dodržování rozpracovaných zásad. A to bude úkol o poznání těžší.

V prohlášení Rady se také píše, že „plnohodnotnými účastníky silničního provozu jsou mimo jiné i chodci a cyklisti.“ „Tak konečně jim to došlo“, říkáte si možná. Slovní spojení mimo jiné i ovšem napovídá, že přes deklarovanou „plnohodnotnost“ stojí nadále chodci a cyklisté z hlediska zájmu radních kdesi daleko za automobilisty, uživateli městské hromadné dopravy (a možná i drožkáři a jezdci na koních). A tomu bohužel také odpovídá poměr prostředků, které jsou na rozvoj jednotlivých druhů dopravy vynakládány.

Abychom však Radě hl. m. Prahy nekřivdili, alespoň v méně kontroverzních otázkách se v prohlášení objevují i formulace daleko jednoznačnější. Nejspokojenější mohou být dle mého názoru umělci, kteří dosud postrádali možnost předvádět svůj um v ulicích metropole. Rada přislíbila, že „se zasadí se o výrazné zjednodušení povolovací procedury k provozování pouličních kulturních produkcí a o definici míst k němu určených“ a „bude podporovat realizaci výtvarných děl ve veřejném prostoru“.

I ostatní body mohou z fáze usilování a rozpracovávání přejít do fáze reálných činů. To se však jenom stěží podaří bez opakovaně projevovaného zájmu a dohledu ze strany občanů; a to nejen neziskových organizací, ale opravdu široké veřejnosti.


Celý text programového prohlášení Rady hl. m. Prahy naleznete zde.