Přepis online interpelací z 22. 3. 2012

Zde naleznete přepis online interpelací z 22. 3. 2012. Původní stránka http://chat.prazskeforum.cz/i/219 bude bohužel brzy odstraněna.


ONLINE INTERPELACE:

Interpelace - v pražském podání je to právo členů zastupitelstva klást členům rady či primátorovi ústní nebo písemné dotazy a vyžadovat na ně okamžité, nebo alespoň písemné odpovědi. Nyní mají toto právo i občané: jak na půdě zastupitelstva, tak formou pravidelného online chatu.
JAK DOSTAT NA SVÉ OTÁZKY ODPOVĚĎ
1.) K jasným odpovědím vedou konkrétní a jasné otázky.
Konkrétní a jasná otázka také říká, že má tazatel o problematice určitý přehled a nespokojí se s vágní odpovědí.
2.) Otázky by měly být především přehledně strukturované, aby vedly ke zodpovězením všech částí otázky.
Pokud chcete položit více otázek, doporučujeme je od sebe jasně oddělit, případně opatřit pořadovými čísly. Odpovídající se v nich bude lépe orientovat.

Doporučený způsob strukturování otázky: (příklad)
"Jak se mají občané 1.) podílet na správě věcí veřejných a 2.) kontrolovat efektivitu nakládání s veřejnými prostředky?
3.) Co mohou dělat, když s nimi radnice odmítají komunikovat?"


O PRIMÁTOROVI A INTERPELACÍCH
  • Primátor by měl mít o Praze a své práci přehled, ale nemůže nám plnit všechna naše přání.
  • Pokud primátor nezná na otázku odpověď, měl by tázajícího odkázat člověka, který se příslušným rezortem zabývá.
  • Interpelace jsou určitým minimem, možným vstupem do občanského života.
Pokud máte nápady, jak věci v Praze zlepšit, online interpelace by měly být pouze začátkem vaší snahy o změnu. Je třeba pokračovat: sejít se s konkrétním radním, navštěvovat jednání orgánů magistrátu, navrhovat řešení, spojit se s dalšími občany nebo již existujícími sdruženími.

KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH RADNÍCH A KONTAKTY NA NĚ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MAGISTRÁTU

_______________________________________________

Shrnutí průběhu Online-Interpelací

Při online interpelacích se shromáždilo 34 dotazů, v naprosté většině věcných a znalých problematiky města, často navrhujících řešení. Ukázalo se, že tázajícím se Pražanům nejvíce leží na srdci doprava a s řešení s ní spjatých problémů.

Dva tazatelé na územní plán byli odkázáni na radního Tomáše Hudečka, tazatel na Štvanici byl odkázán radní Alexandru Udženija. Jediný dotaz, který nebyl zodpovězen vůbec, se týká humanizace magistrály. Primátor jej plánuje zodpovědět. Jinak byly zdopovězeny všechny dotazy.
Z tohoto důvodu jsme oslovili radní hlavního města Prahy a sekretariáty s žádostí o spolupráci při zodpovídání specializovaných dotazů.
Dotazy, které primátor nestihne během hodiny 27.4. zodpovědět, by tak měly být zodpovězeny do cca dvou týdnů od proběhlých online interpelací.
Oceníme vaše návrhy na zlepšení projektu Online-Interpelací. Posílejte je na adresu PF info@prazskeforum.cz i přímo panu primátorovi na adresu Bohuslav.Svoboda@praha.eu.


ZVEME VÁS K ONLINE INTERPELACÍM S PRIMÁTOREM BOHUSLAVEM SVOBODOU

"Moje politická kariéra se nezrodila líbáním masivních prstenů na dobře živených rukou pražských kmotrů."

Dotazy je možné klást již od 18.00 předchozího dne (středy 21.3.). Primátor na ně bude odpovídat mezi 10.00 - 11.00 hodinou. Možnost klást dotazy bude ukončena do 10.45
Pro položení dotazu se nejdříve zaregistrujte (odkaz vpravo nahoře).

„Projekt vychází vstříc Pražanům, kteří nemohou strávit půlku pracovního dne účastí na zasedání zastupitelstva, kde je již nyní možné primátora a radní interpelovat oficiálně. Navíc pravidelné Online-Interpelace nastolují normalitu... (více)


CO ŘÍKÁ PRIMÁTOR SVOBODA ČASTO:
O sobě:
Lidé po mně plivali, dnes mi spíše vyjadřují podporu.
Jsem řádný hospodář.
Necítím se být hvězdou.
O své práci:
Politika je uměním možného
O Pražanech:
Lidé se nezajímají; nekomunikují mezi sebou.
Občané mají protichůdné názory.
Vlamují se do otevřených dveří.
Argumenty
Plácání prázdné slámy

Častý způsob vyjadřování:
Latinské fráze
Francouzské fráze (On dit - povídá se)
Citáty z Čechova (Stručnost je sestra talentu)

Co říká, že říkala jeho babička:
Toto je mimo mísu.
Ne podle peří, ale podle zpěvu poznáš slavíka.


Interpelovat můžete primátora a členy zastupitelstva také přímo na zastupitelstvu.
Zasedání zastupitelstva se konají od 9.00 poslední čtvrtek v měsíci. Nejbližší termín je 30.3.
Program zasedání naleznete na stránkách magistrátu.
Kdy a jak může občan vystoupit na zasedání zastupitelstva HMP vám poradí příručka Pražského fóra "Nebát se a mluvit".


Otázky

V lednu podepsali starostové městských částí P2, P4 a P7, řada odborníků a zástupců občanských sdružení (včetně našeho) Iniciativu za humanizaci severojižní magistrály, v níž se shodují na rámcové podobě humanizace a nutnosti začít na přípravě humanizace pracovat co nejrychleji tak, aby byla podstatná část humanizace realizována nejpozději těsně po zprovoznění tunelu Blanka v roce 2014. Iniciativa byla směřovaná na MHMP. Prvními kroky měl být vznik pracovní skupiny, která by vytvořila harmonogram prací a dohlížela na realizaci, a dále vyčlenění finančních prostředků na zahájení přípravných prací (a případnou realizaci nějakého pilotního opatření) ještě v tomto roce. Jen proces přípravy nových semaforů (a podobných opatření, které si humanizace vyžádá), trvá zhruba dva roky. Pokud příprava humanizace nezačne v nejbližších měsících, je velmi pravděpodobné, že se moment zprovozně ní Blanky nestihne a bude tak promarněna zásadní příležitost, kterou Blanka Praze po letech a na dlouho naposled poskytne. Mohl byste proto nás a veřejnost informovat 1) zda již byla pracovní skupina vytvořena, pokud ano, jaké je její složení a úkoly v nejbližší době, pokud ne, kdy bude vytvořena a jaké jsou konkrétní představy o její podobě a činnosti? 2.) zda jsou tento rok přiděleny finanční prostředky na realizaci prvních prací, což po MHMP požadovala výše zmíněná Iniciativa


dobry den, odpovite skutecne na vsechny otazky polozene do 10:45? dekuji, jiri konvalinka

odpověd od: Vít Hnilica 20.4.2012 02:38

Dobrý den,

dva tazatelé na územní plán byli odkázáni na radního Tomáše Hudečka, tazatel na Štvanici byl odkázán radní Alexandru Udženija. Jediný dotaz, který nebyl zodpovězen vůbec, se týká humanizace magistrály. Primátor jej plánuje zodpovědět.

Administrátor


Z vašich kroků je vidět, že považujete nábřeží Vltavy a konkrétně náplavky za důležitý prostor pro město a jeho život (snaha vypovědět smlouvu současnému provozovateli, investování městských peněz do tohoto prostoru) a chcete udělat něco pro jeho zlepšení. K tomu vám gratuluji a mám tyto otázky. Vypíšete na změnu podoby těchto prostor architektonickou soutěž se snahou získat kvalitní návrh od výborných architektů? S většinovou odbornou porotou? Tak jako to např. momentálně dělá pražská ZOO? (viz http://www.cka.cc/souteze/probihajici/rekonstrukce-pavilonu-velkych-savcu-na-pavilon-201camazonie201d ). Nebo se budete pokoušet realizovat projekty, které již máte, a které jste získali způsobem, který prakticky znemožňoval najít nejlepší možné řešení? Díky.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 20.4.2012 08:54

Děkuji Vám, ano, končí celkem čtyři nájemní smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou zastoupeným Technickou správou komunikací, neboť chceme správu náplavek převést zcela na hlavní město Prahu a navrátit život k řece, a ne se k ni obracet zády. A proto by se měl změnit význam a ráz náplavek. A ano, bude vypsaná otevřená soutěž na podobu pražských náplavek.


Dobrý den,

mám na Vás dva dotazy.

První - pozorně sleduji situaci s dotacemi na čistírnu odpadních vod a její výstavbou. Máte už nějaký náhradní plán pro případ,

že by se dotace z Fondu soudržnosti opravdu nepovedlo dostat (přičemž to i vzhledem ke kritice Evropské komise vůči ČR a

obecnému problematickému čerpání dotací tak vypadá) ? Bude například ve hře možnost ještě víc prodloužit společnosti PVK

nájemní smlouvy, které jsou už nyní nastaveny až do roku 2028? Mluvčí francouzské společnosti Veolia, která PVK vlastní,

ostatně před lety do novin vyhrožovala, že je prý je ve světě normální, pokud mají soukromé vodárenské společnosti pronajmutou

veřejnou infrastrukturu i na 50 let. Čehož se upřímně řečeno dost děsím, protože být závislý na jedné soukromé společnosti - a to i těch

26 let - je pro občana kvůli jeho peněžence poměrně nebezpečné.

Druhý - je v současnosti mezi právními firmami, které poskytují městu svoje služby, ještě stále advokátní kancelář Jansta a Kostka?

Děkuji.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:35

K prvnímu dotazu: Již známe finální verdikt, tedy NE ze strany EU, a nemusíme s marnou nadějí v očích vzhlížet k Bruselu. Ač byla naděje na získání dotace velmi malá, do poslední chvíle jsme se snažili nepříznivý stav zvrátit. Začínáme od nuly, okamžitě jsme tedy zahájili činnost odborné komise, jejíž vznik jsem avizoval. Jejím stěžejním úkolem bude odborná diskuse, výběr a příprava nejvhodnějšího řešení projektu Ústřední čistírny odpadních vod bez finanční účasti fondů EU.

K druhému dotazu: Ano, podle mých informací jsou některé smlouvy s touto advokátní kanceláří stále aktivní.


Srdečně Vás zdravím a mám na Vás dvě otázky.

1.) Bude se nějak pracovat s tisíci připomínek občanů podanými k územnímu plánu Prahy?

2.) Jak?

Nebo byl tento plán definitivně zavržen i s veškerou prací občanů vloženou do připomínek?

Děkuji, Olga Richterová, Praha 10

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:34

Zde opět odkáži na mého prvního náměstka Tomáše Hudečka.


Dobrý den pane primátore, uvažujete o nějakých výraznějších alternativách řešení automobilové dopravy v centru města, při současné trvající maximální podpoře veřejné dopravy včetně nočního metra?

Mám na mysli třeba takovýto model: každé auto zaplatí za průjezd centrem učitou částku, to generuje fond, z něhož je dotována městem provozovaná taxislužba - taxi tak stojí něco jako 8Kč/kilometr. Počet taxi by mohl být menší, než nyní, takže by byla více vytížená. Výsledek: lidé, kteří potřebují jet autem si snadno objednají taxi, statusové i dopravní potřeby jsou tak uspokojeny, ostatní se přesouvají městkou dopravou, která je vlivem úbytku aut plynulejší, otevírá se mnohem větší prostor pro cyklodopravu ap. Děkuji.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:34

Poplatek za vjezd do centra města nebo za jeho průjezd je v podstatě zavedení již dlouho diskutovaného mýtného. Jak již bylo v minulosti prezentováno, jeho zavedení bude možné ve chvíli, kdy bude řidičům nabídnuta jiná alternativa v podobě městského okruhu nebo Pražského okruhu.

Regulace dopravy v centru města je v současnosti prováděna formou zón placeného stání. Finanční přínos, který tato regulace má, je dělen mezi příslušné městské části a hl.m. Prahu. Ta ze svého podílu dále přispívá podle dosažené respektovanosti zón Městské policii hl. m. Prahy.

Druhá část, která se zabývá provozem vozů taxi, naráží na několik úskalí. Existence dotací s sebou nese možnost vzniku korupčního prostředí. Při celkovém počtu cca 7 000 licencí na provozování taxislužby na území hl.m. Prahy by náklady na dotace jistě převýšily příjem z mýtného. Nemluvě o tom, že Váš návrh snížit počet vozidel taxi není v souladu se stávající legislativou. Proto mi taková alternativní řešení nepřipadají reálná.


otázka od: trik 22.3.2012 08:30

Dobrý den pane Primítore.

1. Není projekt metropolitních nemocnic jen zástěrkou pro skutečnou privatizaci lukrativních nemocnic?

2. Proč je cena jízdného pražské hromadné dopravy tak nesmyslně vysoká?

Díky

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:32

1) Není, vysvětlím proč:

Za mojí snahou není snahu privatizovat nemocnice, ale poskytnout Pražanům zdravotnickou péči odpovídající tomu, že Praha je městem i krajem zároveň. Má tedy povinnost poskytovat zdravotnickou péči svým obyvatelům, i když doposud k plnění tohoto závazku neměla jakýkoliv nástroj. Zároveň mým cílem je ušetřit peníze, lépe hospodařit, nedublovat nabízené výkony. S ministrem zdravotnictvím Leošem Hegerem jsme společně deklarovali snahu o řešení pražského zdravotnictví jako celku a rovněž jsme deklarovali snahu přihlásit se za město k odpovědnosti za lůžkové zdravotnictví v Praze. Jsem bytostně přesvědčen, že pokud se má po dvaceti letech vyřešit generel pražského zdravotnictví, tak jedině za účasti hl. m. Prahy. Ministerstvo přišlo už v minulém roce s projektem transformace fakultních nemocnic na univerzitní a zároveň s tzv. odfakultněním dvou pražských nemocnic, i to je důvod proč se společně snažíme celou situaci řešit.

V první fázi je potřeba připravit studii proveditelnosti, přičemž hl. m. Praha bude všechny otázky generelu pražského zdravotnictví řešit ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku, ve spolupráci s dotčenými zdravotnickými zařízeními a v neposlední řadě i s ministerstvem zdravotnictví. Cílem této studie je odpověď na otázky, zda je tato myšlenka dobrá, prospěšná pro další vývoj a úroveň lůžkové péče v Praze, zda je ekonomicky přijatelná pro možnosti hlavního města a jakým způsobem by byl celý převod realizován. Teprve po zodpovězení těchto otázek by se Praha rozhodla, zda převod vůbec proběhne či nikoliv. Takový dokument bude hotový - předpokládám - v horizontu šesti měsíců. Takže rozhodně to nebude na úkor Pražanů – právě naopak, občané na tom vydělají tím, že skončí dublování stejných výkonů, kterým se péče zbytečně prodražuje: pražské zdravotnictví je velmi drahé v porovnání s ostatními kraji. Jednotlivá zařízení si nebudou vzájemně konkurovat, ale nabídnou to nejlepší, co umějí, a obory si mezi sebou rozdělí. Ve výsledku budeme za nižší peníze poskytovat kvalitnější péči, protože bude lépe rozložena mezi nemocnice.

2) Nemyslím si, že by cena jízdného byla nesmyslně vysoká. Naopak, ve srovnání s Evropou jsme jedno z nejlevnějších měst, jehož úroveň MHD je velmi dobrá. Jak jsem řekl, město dotuje MHD vysokou měrou: za rok 2012 jsme DPP poskytli více jak 10 miliard Kč, celkem v systému PID na území hl. m. Prahy více jak 11 miliard Kč.


Dobrý den pane primátore, 20.2. informovala Česká komora architektů (ČKA) o nabídce konzultací pražskému magistrátu k tématu lepšího využití ostrova Štvanice a okolí Vltavy. Více o ní zde: http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/vyuziti-ostrova-stvanice-i-revitalizace-okoli-vltavy-si-zaslouzi-odbornou-diskusi Jak se tato situace po měsíci vyvíjí? Došlo k navázání spolupráce? Pokud ano, co od ní můžeme očekávat. Pokud ne, proč? Díky za informace. S pozdravem, ag

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:32

Pane architekte, prosím obraťte se přímo na paní radní Aleksandru Udženija.


otázka od: k. 22.3.2012 08:57
Dobrý den. Kdyby se na magistrátu nekradlo a v jeho čele by stáli schopní lidé, mohla by nás pražská MHD vozit zadarmo. Souhlasíte s tímto tvrzením?
odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:31

Nesouhlasím a zdůvodním proč: předně se domnívám, že se na Magistrátě nyní nekrade a že jej vedou schopní lidé. Podnikl a stále podnikám v tomto směru mnoho kroků, abych kradení zamezil, a myslím si, že se je daří naplňovat. A za druhé, město bude muset veřejnou dopravu dotovat pravděpodobně vždy: pouhý výnos z jízdného nikdy nepokryje náklady na nové vozy, opravy a údržbu včetně pohonných hmot a platů zaměstnanců. V současné ekonomické situaci náklady na veřejnou hromadnou dopravu jako město stlačujeme, ač naší snahou je, aby to nebylo na úkor kvality veřejné hromadné dopravy. Již nyní dotujeme MHD na hranici našich možností. Za rok 2012 jsme DPP poskytli více jak 10 miliard Kč, celkem v systému PID na území hl. m. Prahy více jak 11 miliard Kč.


Vážený pane primátore,

zasáhnete proti absurdnímu pojetí veřejné služby správy veřejného parku v Thákurově ulici? (Jistě víte o o.s. Tilia Thákurova, které je ochotno převzít správu parku do rozhodnutí soudu o zákonnosti povolení ke kácení a které je nyní Vaším náměstkem panem Noskem nuceno do podepsání smlouvy připravené TSK.)

A zadruhé, zastanete se Konzervatoře Duncan Centre, zřizované HMP, která se setkává s diskriminačním jednáním ze strany MČ Praha 4? O situaci jsme Vás informovali, MČ P4 tu naprosto absurdním způsobem vyvíjí tlak na veřejnou kulturní a vzdělávací instituci a potažmo i MHMP.

Děkuji.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:29

V případě stromů v lokalitě ul. Thákurova, Praha 6 nejde o šikanu nebo tažení úředníků proti občanům. Rozhodnutí vykácet některé stromy přijala Praha 6, magistrát byl pouze odvolacím orgánem, který její rozhodnutí nakonec potvrdil. Se samotným kácením se přitom vyčkávalo na rozhodnutí soudu, který nakonec vydal předběžné opatření a v něm konstatoval, že upřednostňuje záchranu lidského života před ochranou životního prostředí. Město má za povinnost, aby tato alej byla v souladu se zákonem, což znamená v takovém stavu, který zajistí provozní bezpečnost. Lípy se nacházely ve velmi špatném zdravotním stavu, což vyplývalo ze závěrů několika znaleckých posudků a průběžných místních šetření. Tento stav s vysokou pravděpodobností souvisí se zhoršenými poměry pro růst stromů v této lokalitě. Proto se i Magistrát přiklonil k tomu potvrdit rozhodnutí Prahy 6 o kácení. Městský úřad v tomto případě rozhodoval jako správní orgán, do této činnosti nemůže samospráva, tedy žádný politik, zasahovat. Je nutné vnímat, že v případě úrazu způsobeného stavem stromů by jak úřad Prahy 6, tak TSK a Magistrát nesly přímou odpovědnost včetně odpovědnosti trestní. Že rozhodovací orgány daly důraz na bezpečnosti lidí, je proto pochopitelné.

V sobotu 24. 3. TSK zahájilo obnovu parku a bylo pokáceno na základě řádných povolení a posudků 12 starých a nemocných lip. V dubnu tam TSK vysází nových 12 lip stříbrných. V rámci předepsaných náhradních výsadeb již TSK vysadila 6 lip v ulici Nikoly Tesly.

Kácení starých stromů je vždy smutné a nepříjemné, ale podle většiny dendrologů byly pokácené stromy velmi poškozené a nebezpečné. Potvrdilo se to i po jejich pokácení. Nikdo zkrátka nemohl riskovat, že strom spadne a někoho těžce zraní – potom by již bylo pozdě.

Ad Duncan: o situaci vím, spojitou nádobou je problém budovy v ulici Školní. Praha 4 vypsala výběrové řízení na pronájem a naše škola se do něj přihlásila. Můžeme nabídnout sice pouze současné nájemné, ale mám jisté pozitivní signály za strany Městské části a věřím, že se obě strany dohodnou.


otázka od: jandalog 22.3.2012 09:13

Vážený pane primátore,
občanské sdružení Tilia Thákurova v zájmu záchrany parku před zbytečným vykácením nabídlo Městu
již min. rok převzetí odpovědnosti a správy. Přidalo nabídku daru 1 mio Kč. Vybídlo, aby Město respektovalo svou
vlastní Koncepci péče o zeleň a změnilo špatného správce, tj. TSK. Bylo ignorováno - odmítnuto pro "nekoncepčnost".
Nyní přesně dle výzvy TSK + náměstka Noska přijalo nabídku převzetí správy parku do rozhodnutí soudu o zákonnosti povolení ke kácení.
Výzva byla vzápětí dementována stejně jako Váš příslib jménem Města ke zdržení se kácení do rozhodnutí soudu.
Sdružení obdrželo místo toho smlouvu připravenou TSK s průvodním dopisem náměstka Noska "buď bez výhrad
okamžitě podepíšete, nebo vykácíme". Smlouva je dle vyjádření nezávislých právníků (viz Události v regionech) diskriminační, požadující po sdružení, aby platilo za TSK veškeré náklady správy resp. cokoli TSK nadiktuje, a to bez omezení, na neurčito, bez možnosti výpovědi či odstoupení. TSK i Nosek nařízují sdružení se zříci veškerých nároků z bezdůvodného obohacení. Je podle Vás v souladu s právem i morálkou, aby TSK inkasovalo miliony z rozpočtu Města na správu a občané platili podruhé správu ze svého? Nadto pod přímou pohrůžkou? TSK i komerční najatí správci mají nárok na náhradu nákladů i ziskovou odměnu, občané se zřekli odměny, žádají pouze náhradu přímých nákladů - ani ta jim však dle Noska nepřísluší.
Podle Noska je toto obohacování se TSK na úkor občanů (jakési výpalné za park) legální a správné. I Vy schvalujete toto absurdní pojetí veřejné služby správy veřejného parku?

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:28

Viz má předchozí odpověď a doplnění:

Určitě existovaly a budou existovat různé názory na to, jak jednotlivé strany ve sporu postupovaly. Nicméně faktem je, že park je ve správě TSK; byla to tedy tato organizace, která musela vést jednání o nabídce převzetí správy parku. Nabídla smlouvu, kterou druhá strana nepřijala, což je samozřejmě její právo. Na druhé straně je to TSK, která nesla právní odpovědnost za případný úraz způsobený špatným stavem stromů a ani město nemůže dost dobře zasahovat v této věci do kompetencí správce.

Nepochybně si jako město ještě uděláme analýzu případu a zvážíme, zda je model převzetí správy veřejné zeleně občanským sdružením modelově možný a za jakých vyvážených podmínek, jaké mohou být v těchto případech ekonomické mantinely, jaká je právní odpovědnost ... ale to jsou věci zajímavé z pohledu budoucnosti. Samotné kácení nebezpečných stromů proběhlo, z tohoto pohledu je věc uzavřena. Můžeme teď relativně v klidu řešit, zda z případu vyplynuly poznatky, které lze využít ve prospěch veřejné zeleně i občanů Prahy. A to uděláme.


otázka od: M. Hartman 22.3.2012 09:17

Dobrý den pane primátore. Děkuji za zavedení on-line interpelací. Snad je to opravdu signál změny a většího kontaktu Magistrátu s veřejností, zejména u nás na okraji Prahy.

Nedovedu si jinak vysvětlit, proč žádost zastupitelstva městské části Praha Klánovice na změnu územního plánu z roku 2005 nebyla stále Magistrátem hl.m. akceptována. Dlohou dobu nebyla ani projednávána. Źádost měla za cíl zastavit hrozbu výstavby golfu kácením lesa. Trvající veřejný zájem potvrdilo v listopadu roku 2009 dokonce místní referendum, kterého se zůčastlilo přes 60% občanů (účast větší než než u voleb do parlamentu), kde přes 80% účastníků požadovalo stejné změny územního plánu zachovávající les. Ani to dosud Magistrátu hl.m. Prahy nestačilo k tomu, aby byla žádost z roku 2005 věc dovedena k cíli. Přitom kácení dnešního lesa (kolem 50 % požadavku na kácení dokonce tvoří podle hrubých odhadů dokonce rezervace) by bylo mimo jiné i znehodnocením třicetileté koncepce rozvoje hl. m. Prahy, kam byly roku 1974 Klánovice, kdysi samostatné lázeňské středisko, již bez lázní a golfu, přičleněny a pražský golf byl obnoven v Motole. Lokalita lesa byla v rámci hl.m Prahy pro svůj význam a zachování přírodního prvku naopak včleněna do rezervace (1982), ta se následně stala jádrem přírodního parku (1991, Klánovice - Ćihadla) a v rámici EU byla jedinečnost lokality potvrzena vyhlášením Evropsky významné přírodní lokality ( 2000, tzv. Natura).

Je nadějě, že pod vašim vedením, pane primátore Svobodo, začně radnice Magistátu brát vážně také pořadavky místních zastupitelstev městských částí, či výsledky referend, a to i u okrajivých městských částí Prahy? A že se podnikatelským loby nebude dařít mít na vaší radnicí větší vliv než mají orgány našich městských částí a že tyto loby nebudou schopny dlohodobě paralyzovat změny požadované místními zastupitelstvy, občany, a které jsou případně i v souladu s dlouhodobými koncepcemi rozvoje hl.m.Prahy?

Jaké kroky pro to na Magistrátě hl.m. Prahy činíte ? Za případnou odpověď i za možnost on-line interpelací děkuji.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:28

Prosím obraťte se se svým dotazem na mého prvního náměstka Tomáše Hudečka, který má v kompetenci územní plánování.


Vážený pane primátore,

po Praze se pohybuji nejčastěji na kole nebo pěšky a pravidelně se setkávám s prací městských strážníků. Přesněji s jejicj nezájmem o okolí, leností a arogancí. Strážníci se zaměřili na kontrolu parkovacích karet v modrých zónách a rezignovali na jiné činnosti. Uvedu dva příklady:

1. Městká policie dlouhodobě ignoruje problém parkování automobilů ve vyhražených pruzích pro cyklisty. Tento problém se týká např. ulic Vinohradská, Vršovická nebo Zborovská. V odpolední špičce nelze pruhy pro cyklisty pro stojící auta téměř projet. Pokud ulicí projde, nebo projede hlídka MP, zaparkovaných vozidel si nevšímá. Nedávno jsem upozornil pěší hlídku na vůz, který stál ve vyhrazeném pruhu doslova pár metrů od nich. Dozvěděl jsme se od nich, že se tím zabývat nebudou.

2. Strážníci v Praze 2 a 10 úplně přestali kontrolovat jestli majitelé psů uklízejí exkrementy po svých zvířatech. Za poslední dva roky se situace na chodnících a v parcích Prahy 2 a 10 výrazně zhoršila.

Domníváte se, že má Městská policie ve své současné podobě ještě pro občany Prahy nějaký význam? Chystáte něaké kroky ke zlepšení práce Městké policie?

Děkuji

Tomáš Vokatý

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:27

Nechci se v této chvíli znovu vyjadřovat k práci Městské policie hl. m. Prahy. Sám jsem své připomínky již veřejně vyslovil, pracuje se na změnách v zaměření i fungování Městské policie a budeme o nich včas informovat. Má kritika se s tou Vaší z velké části shoduje, jsem přesvědčen, že například kontrolu parkovacích zón je možné a nutné zajistit jiným způsobem a uvolnit strážníky pro úkoly, které jsou z pohledu ochrany veřejného pořádku i z pohledu normálního Pražana nebo návštěvníka města důležitější.

Na Vaše kritické výhrady vedení MP upozorním, pokud budete mít konkrétní připomínku k libovolnému případu, zašlete mi prosím další věcné údaje jako je čas, místo, případně identifikaci strážníka a nechám Vaše upozornění prošetřit.

Pokud jde o samotný význam Městské policie pro hl. m. Prahu, domnívám se, že je v současnosti nezbytná. Je to dáno historicky, protože od jejího vzniku uplynulo už mnoho let a faktický stav, včetně struktury, početních stavů a funkce policie státní, se tomu přizpůsobil. Lze samozřejmě diskutovat o vzniku policie metropolitní nebo jiných řešeních, ale jsem přesvědčen, že na radikální změnu nemá v současnosti síly a prostředky ani stát, ani hl. m. Praha. To neznamená, že musíme na tuto diskusi zapomenout, sám si dokáži představit efektivnější model celé policejní struktury v Praze. Nicméně v této chvíli je pro nás prioritou změna fungování městské policie, protože jsme schopni ji prosadit v relativně krátkém čase a děláme pro to maximum.


Dobrý den! Neuvažujete, vzhledem k tomu, co se dělo za Vašeho předchůdce,podat na něj či jemu spřátelené osoby trestní oznámení?byla by to bohulibá věc...hezký den přeji...J.S.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:27

V okamžiku, kdy budu mít jakýkoli podklad pro to, že se někdo dopustil činu, který je možno kvalifikovat jak trestný čin, předáme takovou věc orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi v plném rozsahu spolupracovat. Problém je však ten, že např. nasmlouvání vyšší ceny zakázky je nevýhodný obchod, avšak nezakládá podstatu trestného činu.


otázka od: Kavale 22.3.2012 10:11

Vážený pane primátore,

již delší dobu sleduji rozhodování zastupitelstva HMP, nejvíce se zajímám o stav městské dopravy. Předpokládám, že v době omezování příjmů a podpor, budete nadále zastáncem úlev pro děti a starodůchodce od věku 65 let.

Velice Vám důvěřuji. Jiří Kavale

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:27

Děkuji Vám za důvěru, které si vážím. Asi se shodneme v tom, že dlouhodobé navyšování zadlužování města je cestou do pekel pro budoucí generace. A já nezastírám, že jsme v obtížné situaci, kdy jsme nuceni v MHD hledat úspory. Snažíme se ale, aby šlo o takové úspory, které by umožnily zachovat stávající úroveň Pražské integrované dopravy a na rušení jízdného zdarma by došlo až v poslední řadě: viz má předešlá odpověď.


Dobrý den,

moje otázka se týká nejenom proklamované politiky Prahy, ale také celé naší republiky - šetření úplně všude, kam se člověk podívá. Zaráží mě však na tom jedna věc - proč město už dlouhé roky stojí nad jedním návrhem dopravní stavby, který kvůli špatným geologickým podmínkám bude extrémně drahý? Mám na mysli Silniční okruh kolem Prahy (dále SOKP), zejména jeho severní část stavby 518 a 519, kde by mimo jiné měl být dlouhý tunel skrz Suchdol, 90 metrů vysoký dvoupatrový most přes Vltavu a na druhé straně řeky se budou střídat pouze mosty a tunely až k oblasti Dolních Chaber? Sám jistě víte, že každý most a každý tunel dopravní stavbu několikanásobně prodraží.

Mám dvě otázky:

1) Proč Praha u severní části SOKP stále vychází z konceptu, který je více než 60 let starý? Tedy z konceptu, který vznikl předtím, než se Praha drasticky rozrostla stavbou sídlišť a v nejbližším komplexu sídlišť Severní město dnes žije 100 000 obyvatel? Tedy z konceptu v jehož rámci byla vystavěna Jižní spojka, kde se donedávna velice intenzivně mísila městská doprava s tranzitní?

2) Proč naše město nechce dát šanci i jiné variantě, kterou mimo jiné upřednostila renomovaná auditorská firma a která by díky trasování snažšm terénem vyšla o několik desitek miliard korun levněji? Město stále tvrdohlavě tvrdí svou, přitom by se ušetřené desítky miliard daly použít na velké množství různých jiných projektů, které musí být dnes v rámci šetření pozastaveny.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:26

Úvodem musím konstatovat, že hl.m.Praha i MD a Ředitelství silnic a dálnic k této záležitosti přistupuje odpovědně. V rámci řízení EIA se posuzovala řada variant, přičemž dvě vámi uvedené varianty jsou jediné, které jsou z pohledu tohoto procesu povolitelné, ostatní varianty byly zamítnuty. Následně MD ČR vytvořilo nezávislou expertní skupinu, která tyto varianty posoudila s tím, že jižní varianta je pro Prahu a životní prostředí výhodnější. Varianta SS nebyla proto dále projednávána a dopracována. Kromě toho nezávislá expertní skupina zřízená MD jižní variantu doporučila. Severní varianta byla navržena pouze v podobě studie a neřešila všechny souvislosti, například stavební náklady zde byly dány jen hrubým odhadem, nebyla zohledněna nezbytnost výstavby zmíněného nového mostu v prostoru Troje, který by její stavbu prodražil a který by v případě oddálení okruhu od Prahy bylo nutné vybudovat. Současně je třeba uvést, že s vedením severní varianty vyjádřily nesouhlas dotčené středočeské obce, tato trasa je tedy jen obtížně realizovatelná

Hlavním úkolem Pražského okruhu je snížení dopadů z dopravy na hustě obydlené oblasti města. Kromě převedení tranzitní dopravy kolem hlavního města je důležité také zajištění kvalitní dopravy mezi okrajovými městskými částmi a velkými sídlištními celky (např. Severní Město a Jihozápadní Město). Proto je důležité vedení okruhu v co nejkratší trase. Pokud by byl okruh postaven dále od města, vedlo by to k jeho nižšímu využití a příliš by pražské dopravě neulehčil.

Hlavní výhodou stávající varianty je odlehčení obytné zástavby od negativních vlivů z dopravy. Čím více automobilů se podaří na Pražský okruh odvést, tím méně jich bude projíždět centrem města. Severní varianta by bohužel znamenala, že okruh by kromě tranzitní dopravy Praze nijak významně neulehčil, což bylo prokázáno i dopravním modelováním.

5. dubna jsem za hlavní město podepsal Memorandum o spolupráci s MD. Věřím, že podpis tohoto memoranda přinese výsledky, že jsme dnes učinili další krok k dokončení stavby vnějšího Pražského okruhu, protože se domnívám, že pro mnoho tisíc Pražanů je zásadní, aby se co nejrychleji dostavěl vnější Pražský okruh jako v současné době jediné reálné řešení.


Vážený pane primátore,
po čtyři roky sleduji vývoj záměru TSK vykácet park v Thákurově ulici v Praze 6. Připadá mi to jako skutečné tažení úředníků proti vůli občanů. Takovými postupy se Magistrát „proslavil“ zejména v době úřadování Vašeho předchůdce. Ignorování petice, koncepčních dokumentů hl.m.P., šikanování okolních residentů, uzavření parku, pohrdání nabídnutým darem občanského sdružení ve výši 1milionu na správu parku a naopak nynější bezprecedentní vydírání a zneužívání ochoty ke spolupráci. Politická reprezentace Prahy 6 ani Magistrátu není ochotna se občanů zastat a schovává se za úřední zvůli. To tu přece už bylo, proč takové jednání pokračuje i nyní, proč to strpíte? Prosím Vás, abyste dal jasný signál, že radnice pod Vaším vedením není nástroj pro šikanu pražanů a zakročte proti jednání TSK, které chce stromy vykácet navzdory všemu jednání už do konce března.

Děkuji Vám

Zita Kazdová, Praha 9

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:26

Viz má předchozí odpověď.


Jaka ze soucasnych staveb v Praze se Vam nejvice libi?

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:25

Mám rád po Praze mnoho a mnoho budov, bohužel často staršího data narození - teď nedávno jsme slavili sto let budovy Nové radnice, která je úžasná a kterou projektoval stejný muž jako Obecní dům. Vše je precizně udělané, kvalitně, dobře a s vkusem, stále dokonale funkční. Bohužel moderních budov, které bych jmenoval, je poskrovnu. Byl bych moc rád, kdyby se za čas o Praze hovořilo také jako o městě současné architektury. Kdyby se Praha dostala do širšího povědomí jako dynamické město a místo kulturního setkávání, kde vynikající architektura neskončila kdysi v historické době, z jejíhož dědictví město jen žije a nic nového nepřidává. Přál bych si, kdybychom byli při vytváření nového podobně úspěšní jako při ochraně starého.


Dobry den pane Svobodo,

Chtel bych se Vas zeptat, zda-li planujete zlepseni a zjednodusseni cyklisticke dopravy v centru Prahy?

Predem Vam dekuji za odpoved.

S pozdravem,

Marek Ehrenberger

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:25

Investiční akce, které zlepší dopravu v centru, jsou úprava cyklostrasy A23 na Slupy Výtoň, dopravní opatření na světelně řízené křivatce v Hybernské ulici včetně vyhrazeného jízdního pruhu a v řešení jsou křižovatky před a za Muzeem s dopravními opatřeními pro cyklisty v trase A24. Dále se pracuje na instalaci cyklo stojanů (necelých sto dvoumístných kusů) na Praze 1.

Mezi neinvestiční akce patří dokončení cyklo pikto koridorů na hořejším Janáčkově nábřeží a dokončení bezpečnější křižovatky na Nábřeží Kpt. Jaroše včetně zapojení reinstalovaného čítače cyklistů v linii cyklotrasy A1. Dále jde o dopravní opatření pro cyklisty v úseku Jelení - Mariánské hradby v linii páteřní trasy. V řešení je také průjezd Vyšehradskou skálou, kde je nejvyšší zátěž cyklistů v Praze.


Chtěl bych se zeptat jestli Praha v současné době chystá rozsáhlejši projekt na podporu městské cyklistiky. Děkuji
odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:24

Praha pracuje na těchto projektech: vybudování druhé etapy v oblasti Kačerov Záběhlice v linii cyklostras A41 a A42, celkem 2,6km, jde o kombinaci značených tras a cyklostezky. Dále pracujeme na dokončení propojení v linii cyklotrasy A1 cyklostezkou v oblasti Barrandovský most - Malá Chuchle v délce 1,6km, na chodníkové stezce podél ulice Mladoboleslavské ve Kbelích v délce 0,9km v linii trasy A265 a na nájezdových rampách na cyklo lávku pod přemostěním Pražského okruhu v Komořanech.


otázka od: Václav 21.3.2012 09:22

Dobrý den pane primátore,

se zájmem jsem si poslechl rozhovor s Vámi vysílaný na ČRo6 8.3. Zaujalo mne v něm mimo jiné Vaše konstatování, že sice víte o řadě nevýhodných (samozřejmě pro magistrát) a předražených zakázek a smluv, ale že se nelze dopátrat, kdo nevýhodné podmínky nastavil a kdo je za tyto zakázky zodpovědný. To je (nebo alespoň byl) opravdu systém přípravy veřejných zakázek na pražském magistrátu tak neprůhledný?

Také musím přiznat, že jsem byl zklamán z Vaší neochoty zaujmout jasnější stanovisko ke kauze pražského vrchního státního zástupce. Uvědomujete si, že lidé, kteří by rádi věřili, že to s očistou pražské komunální politiky myslíte vážně, jsou těmito Vašimi dvojakými postoji rozčarováni?

A ještě jedna aktuální otázka: Co říkáte na obsah odposlechů Romana Janouška, z nichž mimo jiné vyplývá, že "spolurozhodoval" o územním plánu, o prodeji některých pozemků či o složení akciových společností řízených magistrátem? BIS to údajně označila za příklad "dysfunkce státní správy." Nepřipadá Vám, že indicie o poměrech na magistrátu za minulého vedení jsou již tak alarmující, že by si to zasloužilo nějaký iniciativnější postoj než čekání na to, až Vám někdo jiný přinese na stůl důkazy?

S pozdravem

Václav Němec

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:21

Jak jsem zde již zmínil, problém není ani tak v tom, že bychom se nemohli dopátrat konkrétní osoby, jako v tom, že např. nasmlouvání vyšší ceny zakázky je nevýhodný obchod, ale nezakládá podstatu trestného činu. To samé se týká pana Janouška a odposlechů: ano, jde o velmi závažná obvinění, která zde padají, ale něco dokázat je jiná věc. Nezmiňujete, jaký iniciativnější postoj bych měl dle Vás zaujmout. Sám pokračuji ve své práci, tedy očištění magistrátu.

Pokud se mohu vyjádřit k problematice pražského státního zastupitelství, tak vězte, že mi situace v české justici není vůbec lhostejná. Nicméně nejsem odborníkem na systém fungování české justice, a proto se necítím býti povinován celou problematiku komentovat. Možná jste mým přístup zaskočen, ale nepatřím k těm, kteří se snaží komentovat i záležitosti, jimž ne zcela rozumí. Nejsem zastáncem současného mediálního diskursu, že každý má mít názor na vše, ale už od svého útlého dětství se řídím pořekadlem: “ševče, drž se svého kopyta.“ Udělal jsem jediný možný krok, osobně jsem se setkal s ministrem spravedlnosti, zejména kvůli problematice exekucí, které se v nedávné době dotkly i hlavního města Prahy. Na této schůzce jsem byl rovněž ujištěn o tom, že se pan ministr snaží uklidnit situaci na pražském státním zastupitelství a zavést takové systémové kroky, jež povedou k zefektivnění soudnictví v České republice.


Vážený pane primátore, 15. února 2012 jste v Doxu uvedl, že pražská památka, na kterou se turisté nejčastěji ptají, je Tančící dům. Cesta k němu je snadná: od Karlova mostu vede přes bývalé pěší korzo, dnes automobily zacpané Smetanovo nábřeží. K tomu, aby se turisté po této cestě vydali, stačí trasu vyznačit a zlepšit zážitek pěšího turisty tím, že Smetanovu nábřeží vrátíte původní charakter korza. Uděláte to? Díky, Jakub Stránský

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:19

Korzo je hezký nápad, ale nemyslím si, že je v současné době reálné vrátit charakter korza Smetanovu nábřeží – minimálně dokud není dokončen vnitřní okruh, po jeho dokončení je vámi zmiňované korzo v plánu.


Vážený pane primátore,

podle zjištění společnosti Arthur D. Little chybí v Praze jakákoliv koncepce dopravní politiky a do 40 let hrozí Praze totální dopravní kolaps (http://praha.idnes.cz/doprava-v-praze-muze-do-40-let-zcela-zkolabovat-varuje-poradenska-firma-1e4-/praha-zpravy.aspx?c=A120318_192715_praha-zpravy_hro).

Většina nových velkých dopravních staveb v Praze je postavena bez jakékoliv vize a vytičení jejich účelu. Většinou jsou nekriticky přebrány plány ze 70. a 80. let, které jsou pouze přizpůsobeny moderním technologiím, nikoliv však stávající dopravní situaci a postupům obvyklým při dopravním plánování v moderních západních městech. Většina dopravních staveb je navíc budována bez jakékoliv veřejné diskuze - občanům jsou většinou prostě předloženy hotové plány, případně se rovnou začne kopat.

Zasadíte se, prosím, jako primátor Hl. M. Prahy o vznik propracované koncepce dopravy takové, jakou mají ve většině velkých západních měst? Zasadíte se o vznik dopravní koncepce, která by byla vytvořena po diskuzi odborníků s širokou veřejností? Zasadíte se o vznik dopravní koncepce, která bude řešit stávající vypjatou dopravní situaci ve městě a zaručí únosnost dopravy v budoucnosti?

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.4.2012 10:18

Koncepce rozvoje dopravy v Praze existuje. Z hlediska rozvoje infrastruktury je stanovena platným územním plánem, v organizační oblasti je definována Zásadami dopravní politiky hl. m. Prahy, které jsou schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Ve stručnosti, cílem dopravní politiky je zajistit mobilitu obyvatel i návštěvníků hl. m. Prahy při minimalizaci dopadů na životní prostředí i obyvatele. Za tím účelem se rozvíjí síť kolejové MHD (výstavba metra, tramvajových tratí), zajišťuje se stávající vysoká úroveň MHD (rekonstrukce tramvají, modernizace vozového parku), podporuje nemotorová doprava (cyklostezky a scelování cyklotras, zvyšování bezpečnosti chodců) a v oblasti automobilové dopravy se realizují takové stavby, které umožní odvedení intenzivní automobilové dopravy (převážně tranzitní) mimo hustě obydlené části města, a prosazuje se snižování ploch komunikací. Domnívám se, že tato koncepce je udržitelná a rozhodně nemohu souhlasit se závěry uvedené zprávy. Páteř koncepce je jasná: dostavět vnitřní a vnější okruh města, na jehož základě budeme schopni zamezit vjezdu automobilů do samotného centra města a rovněž budeme schopni vytvořit další pěší zóny ve městě. Samozřejmě to vše s rozvojem systému městské hromadné dopravy.


Dobrý den přeji,

loni na podzim Praha aktualizovala (mimo jiné tím, že částečně "osekala" původní) tzv. Protikorupční strategii a stanovila si nové priority a harmonogram jejich plnění. Po prosincové rošádě se nicméně změnily mimo jiné výbory zastupitelstva a s nimi zmizel i ten, který měl dohlížet na plnění strategie jako celku (nikoliv jednotlivých bodů). Vzhledem k tomu, že protikorupčním aktivitám Magistrátu věnovaná www stránka dlouhodobě trpí nedostatkem aktuálních zpráv (http://korupce.praha-mesto.cz/), nemůže se občan dobře zorientovat v aktuálním dění v této oblasti. Otázky:

1) Můžete prosím napsat, kdo má dnes strategii v gesci? Je to Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu ZHMP, nebo někdo jiný?

2) Jaký je osud tzv. Praporu? Schází se i nadále? Nebo má nějakého následovníka?

3) Vyhodnocuje město průběžně problematické oblasti a systematizuje nadále potřebná opatření pro případnou další aktualizaci strategie? (V poslední době se například znovu ukazuje slabé místo v absenci povinné oponentury při definování potřeb a koncipování zadávacích dokumentací pro velké investiční projekty)

Díky za odpovědi,

Jan Kotecký

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:57


Vážený pane Kotecký, musím se předem odpovědi omluvit, protože další povinnosti mne volají, takže už jen 2 stručné odpovědi, prosím: Protikorupční strategie je dnes v gesci radního Lukáše Manharta, a ano, PRAPOR se schází i nadále, a to v pravidelných intervalech. Děkuji za všechny položené dotazy a přeji vám příjemný den.


Dobrý den, rád bych se zeptal na jednoduchou otázku. Sledujete svojí činností nějakou dlouhodobou (cca 50 let) koncepci?

S díky Jakub Herza

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:54


Vážený pane Herzo, Programové prohlášení Rady HMP jasně deklarovalo, že je sestaveno v kontextu horizontu cca 10 let. V oblasti územního plánování však hodláme postupovat podle strategických dokumentů s výhledem až do roku 2050.Dobrý den pane primátore, nesouhlasím se slučováním nemocnic, nemyslíte si, že daný krok bude na úkor lidí? Nechystá se privatizace některé z nemocnic? Děkuji předem za odpověď, ať se Vám daří!

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:50


Rozhodně to nebude na úkor Pražanů – právě naopak, občané na tom vydělají tím, že skončí dublování stejných výkonů, ušetříme. Dublováním se péče zbytečně prodražuje, pražské zdravotnictví je velmi drahé v porovnání s ostatními kraji. Jednotlivá zařízení si nebudou vzájemně konkurovat, ale nabídnou to nejlepší, co umějí, a obory si mezi sebou rozdělí. Ve výsledku za nižší peníze budeme poskytovat kvalitnější péči, protože bude lépe rozložena mezi nemocnice.


otázka od: Martina 22.3.2012 08:45

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy oznámíte výsledky auditu DPP? Jsou smlouvy opravdu nevypověditelné? Děkuji za odpověď!

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:47

V první fázi bude vypracován forenzní audit všech pochybných smluv, ten musí prověřit, jak jednotlivá výběrová řízení, tak výhodnost smluv pro DPP a zjistí, zda nedocházelo a nedochází k vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku. Pokud se potvrdí informace o podivných smlouvách a praktikách v Dopravním podniku, budu se snažit o jejich výpověď, popřípadě změnu. Dalším krokem bude změna způsobu zadávání zakázek DPP. Ten se bude nově muset řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Musí bezpodmínečně dojít k úpravě maximální délky trvání smluv. Veškeré kontrakty, zakázky a průběh výběrových řízení bude zveřejňováno na internetu. Jistě pochopíte, že v tuto chvíli není možné slibovat přesný termín. Věřte však, že se jedná ve vztahu k novému řediteli DPP o jednoznačnou prioritu.


otázka od: Michal 21.3.2012 10:05

Vážený pane primátore,v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4546/2009 je uvedeno, že Váš přímý podřízený ing.Josef Juránek "svévolně zadržuje cizí věci". Proč trpíte člověka, který svévolným zadržováním cizích věcí Vaše voliče svévolně poškodil o několik desítek miliónů korun, jako svého přímého podřízeného? S pozdravem a poděkováním Michal Štěpán

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:43

Vážený pane Michale, tento právní spor znám a podle toho, co vím, město konalo podle zákona a vyhlášky stanovující ceny za odtah i parkování vozidla na odtahovém parkovišti. Nyní jsou jiná pravidla, i náš pohled na tuto problematiku je poněkud jiný. Město rozhodnutí Ústavního soudu respektuje, přizpůsobili jsme pravidla i praxi. Nikdy ovšem nešlo o rozhodnutí jednoho člověka, ale značně složitý věcný i právní problém, takže není důvod, proč by měl být pan Juránek postihován. Dělal svou práci v rámci tehdy platné legislativy, naopak problém by byl, kdyby zákon nerespektoval. Právo můžeme a máme měnit, aby lépe odpovídalo potřebám společnosti, ale nemůžeme ho přehlížet – i když je to někdy, a souhlasím, že tomu tak bylo v uvedeném případě, nesmyslně tvrdé.


otázka od: Jan Kroupa 21.3.2012 09:08

Vážený pane,

když porovnáme, co se děje v Praze na ulici z hlediska živé kultury s ostatními evropskými velkoměsty, je Praha mrtvá vesnice. Povolení k jakémukoliv vystoupení, divadlu, hraní, happeningu atd. je nepřiměřeně komplikované a omezujcící, takže o něj lidé ani nežádají. Před volbami to bylo téma, ale nestalo se v tomto směru nic. Zvážíte, jak tento systém nezměnit, aby se život na ulicích Prahy probudil? Pro začátek by úplně stačilo vyčlenit zóny (např. části náplavky nebo části některých parků u řeky atd.), ve kterých by kulturní produkce, případně i třeba prodej rukodělných výrobků nebo doma vypěstovaných /uvařených potravin byl možný - tedy nikomu by se prostor komerčně nepronajímal, aby ho pak podpronajímal dál, ani by se nerozhodovalo o nejlepším projektovém záměru, jak se prostor využije. Prostě by se dal za úplně jednoducých a jasných pravidel k dispozici, ať si tam lidi "dělají, co chtějí" (aspoň do 2 do noci). Byl by to významný krok směrem k moderně pojatému městskému životu, který v Praze úplně chybí a velmi by ji služel.

Děkuji za reakce,

Jan Kroupa

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:41

Domnívám se, že jste příliš kritický vůči Praze ve srovnání s ostatními městy. Praha nedávno zjednodušila vystupování umělců na veřejných prostranstvích (tzv. busking) a zároveň pro ně stanovila závazná pravidla.Již není potřeba povolení příslušného silničního správního úřadu, ani nutné administrativy. Tyto nové zásady pro veřejné produkce mají usnadnit umělcům cestu k prezentaci jejich umění. Letošní turistická sezóna je zkušebním obdobím, po kterém účinnost zásad vyhodnotíme. V souladu se zásadami musí veřejná produkce probíhat živě a mohou ji provozovat maximálně 4 osoby. Může probíhat bez přestávky maximálně 2 hodiny a dodržovat hlukový limit 45 decibelů. Provozovatel zároveň nesmí při produkci používat žádné pevné prvky (např. pódium nebo podstavec) a svá vystoupení může předvádět mezi 10:00 a 21:00 hod.


Vážený pane primátore,

1) co děláte pro to, aby byla veřejná doprava v Praze bezbariérová a přátelská kočárkům?

2) Existuje nějaký časový horizont (rozvrh), do kdy bude na všech stanicích metra umožněn výstup i nástup po eskalátorech? 3) Pokud ne, vytvoříte nějaký takový?

Cestování veřejnou dopravou s dvěma malými dětmi pro mě znamená relativně časté přemýšlení nad tím, jak a kam se dá dojet a zda se stejnou cestou můžu vrátit... Nejhorší doba, kdy jsem byla těhotná a nemohla jsem (resp. neměla bych) tahat kočár s prvním dítětem, je už naštěstí za mnou, ale do pocitu, že se na mladé rodiny jako cestující veřejné dopravy myslí, to má stále hodně daleko...

Předem děkuji za odpověď,

s pozdravem,

Mgr. Eva Hejzlarová

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:39

Prosím viz má předchozí odpověď. Pro doplnění představy o investiční náročnosti daných rozpočtových opatření vezměme, prosím, v úvahu, že nákladnost bezbariérového zpřístupnění stanice metra Národní se pohybovala kolem 200 milionů korun. Investiční rozpočet DPP je bohužel omezen nevypověditelnou smlouvou na nákup 250 tramvají T15 v objemu cca 20 miliard korun, a i proto se na bohulibou bezbariérovost nedostává. Chápu Vás, že cestování Prahou je pro maminky s kočárky nekomfortní, svěřuje se mi s tím mnoho mých pacientek. Mrzí mne, že rozpočtové možnosti města neumožňují financování podobných projektů ve větší míře.


Vážený pane primátore, rád bych se zeptal, zdali stále ještě platí, že veřejná doprava bez bariér je Vaší prioritou. Pakliže ano, patrně se dějí za Vašimi zády věci, které platnost této priority nepotvrzují. Konkrétně mám na mysli neubývající počet tramvajových zastávek s výstupem do vozovky. Je jich v Praze stále ještě několik desítek a lidem s omezenou možností pohybu je na nich znemožněno využít veřejné dopravy a to i v případě nízkopodlažního spoje.

PŘÍKLADY? 1. LAZARSKÁ - několik let předem Asistence o.s. upozorňovala na fakt, že při otevření výtahu na Národní třídě (ul.M.D.Rettigové) bude nutné řešit i přestup na několik desítek metrů vzdálenou zastávku s výstupem do vozovky Lazarská. Ředitel DP Praha to nepovažoval za problém a řek l"tentokrát to bude běhěm několika měsíců vyřízeno, víme o tom" (zaznamenáno v pořadu ČT Klíč). V květnu to bude rok od otevření výtahu a nic. DP Praha, TSK i MČ Praha 1 říkají, že za to mohou ti druzí ve stylu "já nic, já muzikant".

2. KARLOVY LÁZNĚ - zastávka prošla rekonstrukcí tramvajové trati, Smetanovo nábřeží bylo několik měsíců uzavřeno, ale na této zastávce se stále vystupuje do vozovky. Jak je to možné? Údajně se zastávka rekonstruovala před několika lety a teď je na to brzy, snad někdy za 20 let!

Jen na Praze 1 se tento problém dotýká ještě zastávek Újezd(od centra), Právnická fakulta (od Staroměstské) a Čechův most. Zdá se, že zastávky s výstupem do vozovky jsou nad běžné síly Prahy a že bude nutné věnovat tomuto problému větší pozornost.

Vážený pane primátore, jestli opravdu chceme mít veřejnou dopravu v Praze bez bariér, je třeba konat. Chtějí-li politici s tímto tématem sbírat body okolo voleb, pak se vše děje odpovídajícím způsobem. Ve Vašem případě jsem však měl dojem, že se jedná o něco jiného, že skutečně chápete nutnost kompletně přístupné veřejné dopravy (a to ani nemluvím o mezinárodních závazcích ČR). Konejte, prosím, má to smysl!

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:32

Samozřejmě jsem pro veřejnou dopravu bez bariér – zároveň jsme ale omezeni rozpočtem HMP. Např. ohledně Lazarské - probíhají jednání mezi DPP, TSK, MČ Praha 1 a občanskými sdruženími o bezbariérové úpravě – s finančními požadavky se ale dostáváme někam až k 20 mil. korun. Při úvahách o investičních prioritách je nutné brát v úvahu např. natolik překvapivou záležitost, že ještě stále přibližně 13 tisíc Pražanů nedisponuje připojením ke kanalizaci. Napravení tohoto - řeknete si: naprosto základního - nedostatku představuje investici v řádu hned několika miliard korun. V žádném případě tak nechci zlehčovat nedostatky v bezbariérovosti města, jen jsem tím chtěl naznačit, s jakými dilematy se potýká v současné rozpočtové situaci Rada HMP při sestavování plánu kapitálových výdajů. Ještě pro informaci, kapitola 05 Rozpočtu HMP počítá pro letošní rok s prostředky pro bezbariérovost v rozsahu 5 milionů korun, další prostředky se nacházejí i v kapitole investic do areálů zeleně, v kapitole školství, zdravotnictví a pochopitelně v rámci rozpočtu TSK a DPP.


Dobrý den, pane primátore,

dne 15. 2. 2012 proběhla v Doxu veřejná debata. Já jsem Vám tam předala právní posudek týkající se pronájmu vodovodní infrastruktury, který podává návod na vypovězení nevýhodné smlouvy s Veolií, která byla uzavřena do roku 2028. Od té doby uběhl více než měsíc. Zajímalo by mě, jak jste s posudkem naložil, komu jste jej předal a kdo se jím momentálně zabývá. Vím, že máte mnoho práce, avšak toto je důležitá záležitost, kvůli které jsme, mimojiné, přišli o možnost dotace z EU na ústřední čistírnu odpadních vod.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Kristýna Opletalová, občanské sdružení Pražské fórum

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:21


Co se týče ztráty dotace EU, respektive z Operačního programu Životní prostředí, klíčovým důvodem byl takový požadavek na úpravu provozovatelských smluv k pražské vodohospodářské infrastruktuře, která by dle stanoviska právních poradců HMP vedla k tzv. podstatné změně smlouvy. Podle rozhodovací praxe ÚOHS by tzv. podstatná změna smlouvy znamenala její neplatnost, a proto byla v podstatě nevyjednatelnou. Osobně se domnívám, že by v současnosti měla být veškerá naše energie věnována hledání nových variant řešení čistírenského problému na území HMP. Ještě k Vašemu dotazu - vyjednáváním se společností PVK, resp. Veolia Voda, je od počátku volebního období 2010-14 pověřen věcně příslušný radní Radek Lohynský. Co se týče zmíněného posudku, je samozřejmě HMP po celou tuto dobu k dispozici a vždy vstupoval do úvah o jeho strategickém chování.


otázka od: M.Hrubý 21.3.2012 06:03

Ctěný pane primátore,

jsem zastupitel jedné z MČ. Prostřednictvím legislativců MV ČR a úřadu VOP, také jeden z iniciátorů nápravy nejen Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy od ledna 2011 - ohledně práv občanů vyjadřovat se k projednávaným bodům jednání v zastupitelstvech.

Považujete za vlamování do otevřených dveří, – když dnes usiluji o naprosto jednoznačnou dělbu pravomocí v orgánech samospráv. Současná právní úprava, resp. výklad „děravého“ zákona o hl. m. Praze umožňuje, aby si neveřejně jednající a nepřímo volené Rady samy vybíraly co mohou, chtějí rozhodovat ve své tzv. „ zbytkové pravomoci? “

Jistě se ze svého postu ohradíte, tedy dotaz: Jak vnímáte volný – rozdílný výklad zákona a jeho uplatňování nejen v ZHMP, ale ve všech samosprávách v celé obci Praze?

Přeji sílu a vůli pokračovat v začatém díle…. Miroslav Hrubý

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:11 div>


Vážený pane Hrubý, jedná se o velmi odbornou problematiku věcně spadající do kompetence jiného člena rady, kterou nejsem schopen bez podkladů rozsoudit, obraťte se, prosím, na radního Lukáše Manharta.


Dobrý den,

zařídíte prosím aby dopravní podnik jednal podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (včetně příslusných judikátů) a začal reagovat na žádosti o informace?

Děkuji

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 22.3.2012 10:06

Dobrý den, děkuji za podnět, budu se informovat, proč tak dopravní podnik nečiní. Bohužel nenapsal jste konkrétní případ, kdy tomu tak bylo.

Comments