Happeningy

Pražské fórum upozorňuje na problémy Prahy (případně politického klimatu České republiky)
nejen na půdě magistrátu, ale také ve veřejném prostoru.


Karel Březina, tehdejší radní pro dopravu, s úsměvem vysvětlil obyvatelům města, že zdražení lístků je ve skutečnosti zlevnění, neboť s cenou roste i počet minut. Nevěda, co si jinak počít s devadesátiminutovou jízdenkou, využili jsme zaplacený čas do poslední vteřiny piknikem.


Happening je možnost, jak přežít realitu.

Happening je hledání cesty, jak sdělovat a sdílet téma.
Happening zpřístupňuje téma ve více vrstvách.
Happening oslovuje kolemjdoucí, média, čtenáře i politiky.
Happening tepe. Udeří na hlavičku.

Pokud byste se chtěli happeningů účastnit s námi, pište na info@prazskeforum.cz


http://issuu.com/makedetail/docs/na_issuu
Satira. Maska. Happening.

Kniha o satiře ve veřejném prostoru, o Sametovém posvícení, o zlosti a radosti. Eseje, rozhovory, kartotéka happeningů a příručka Jak uspořádat happening. Napsali Markéta Machková, Olga Cieslarová, Alena Rybníčková a další studenti a studentky DAMU.

Čtěte online nebo u nakladatelství MAKE Detail.


Venčení bez věnců! Humorem za zářné řízky! Karnevalový průvod masek na oslavu 17.11.

Shromáždění sousedů, kde formou happeningu společně upozorňujeme, jak skutečně vypadá férový výběr.

Výstava artefaktů a památek na dosud proběhlé happeningy Pražského fóra včetně úvodní vernisáže za účasti pamětníků.

Kandidát na místo úředníka řešil tři modelové situace: razítkoval rozhodnutí ministerstva, vyřizoval infožádost a přidělil veřejnou zakázku.

Nedovolme, aby sněmovna v úterý 7. května zakázala anonymní akcie. Zastavme tento příval nesmyslných zákonů, které jen obtěžují slušné lidi a kazí byznys. Anonymní akcie nekoušou!

Dadaistické dovedení do důsledků současné situace, kdy je za nevýhodnou smlouvu v rámci projektu Opencard obviněna současná rada města a nikoliv ti, kteří za problém jménem Opencard skutečně mohou.

Rozloučení s odcházejícím prezidentem

Satirický průvod masek Prahou

Jak by vypadalo poskytování informací po novele zákona 106

Názorná ukázka přepravy cestujícího-balíku v rámci zefektivnění pražské MHD

Prohlášení poslanecké sněmovny parlamentu ČR za zónu se zvýšeným výskytem sociálně patologického chování

Předání Regionální Nobelovy ceny za literaturu

Oslava při příležitosti zrušení prodlouženého provozu metra

Masopustní průvod po pražských památkách ohrožených politikou Magistrátu

Upozornění na znečištění ovzduší na pražské Malovance

Průvod za svatořečení tehdejšího prezidenta

Neoficiální část oficiálního ukončení ražby tunelu Blanka

Názorný návod, jak naložit s použitou, ale stále platnou jízdenkou na MHD

Reklamní plocha místo revitalizace památkové zóny

Netradiční využití prodloužené platnosti jízdenek v pražské MHD

Zatčení Václava Klause za krádež pera v Chile
Zúčastnili jsme se:

Upozorňujeme na okolnosti vzniku současné vlády Jiřího Rusnoka, která nevznikla na základě žádného volebního výsledku, ale přesto ještě před získáním důvěry poslanecké sněmovny provádí razantní perzonální změny.

Svou přítomností můžete přispět k zabránění stržení této stavby, jež přes naléhání mnoha odborníků nebyla prohlášena za chráněnou památku a investor má tedy volnou ruku k její demolici a nahrazení komerční stavbou.