Happeningy‎ > ‎

Přeslavný průvod páně Kněžínkův

byl netradiční masopustní průvod s podtitulem "Přeslavná cesta páně Kněžínka z Václaváku na magistrát", který se uskutečnil 21. února 2012. Byl symbolickým vyvrcholením společného projektu přažských iniciativ Pražské fórum a Praguewatch Praha (ne)kulturní. Následovala informační kampaň probíhající jednak na internetu, ale také přímo fyzicky v pražských ulicích. Letáky s informacemi o nejvýznamnějších památkových kauzách uplynulého dvacetiletí byly k vidění po knihovnách či univerzitních budovách v centru města. Dále pak od 31. března 2012 probíhala v divadle Na zábradlí tematická výstava.

Hlavní informační materiál celého projektu je ke stažení zde.

Videozáznam z happeningu:


Pozvánka:
Jako pozvánku na happening vydala 15.2.2012 občanská sdružení Pražské fórum a Praguewatch následující tiskovou zprávu

Prahou (ne)kulturní

aneb přeslavná cesta ctihodného pána Kněžínka z Václaváku na magistrát

Masopustem za jasnější pravidla a méně korupce v pražské památkové péči
Občanské iniciativy Pražské fórum a PragueWatch pořádají masopustní průvod. Jeho cílem je poukázat na dlouhodobě neuspokojivé poměry v oblasti památkové péče v Praze.

Kdy?
V úterý 21.2 od 15:15

Odkud, kam?

Průvod vyrazí v 15:30 z nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice a ulicemi Nového a Starého Města se vydá do svého cíle na Mariánském náměstí.

Kdo?

Kněžínek, kníže náš, velebená ústřední figura průvodu.
Šašek, který za své komentáře schytá nejeden kopanec.
Hudci a pištci (pánské trio Der Šenster Gob hrající klezmer)
Dále účinkují:
Zbrojnoši pána Kněžínka, aneb pěchota pražské mafie
„Radní“ a „developeři“
Staropražský lid ve středověkých kostýmech
Zástupci sdružení, kterým není lhostejná budoucnost staré Prahy

Proč?

„Ochrana památek ani výstavba kvalitní architektury se v Praze nedaří: různých sporných demolic a kontroverzních novostaveb přibývá. Veřejná debata se nevede vůbec nebo až nad hotovou věcí. Příčiny tohoto stavu jsou přitom systémové a dají se shrnout do tří bodů: netransparentnost, absence jasných pravidel a nekoncepčnost. Magistrát nezveřejňuje svá rozhodnutí a o plánovaných projektech s veřejností nediskutuje. Pravidla památkové rezervace se vejdou na půl stránky a stejně se nedodržují. O budoucí tváři Prahy rozhodují spíše developeři než radnice. Výsledkem je urbanistické bezvládí, ze kterého jsou frustrovaní všichni: architekti, památkáři, dokonce i investoři, ale především sami Pražané,“ říká Jakub Bachtík, koordinátor projektu Pražská památková realita.

Ředitel magistrátního odboru památkové péče Jan Kněžínek v březnu pravděpodobně skončí. Odchod tohoto často kritizovaného vlivného úředníka může znamenat pozitivní impuls. Není však zárukou systémových změn. Masopustním průvodem dáváme najevo, že Pražané situaci kolem památkové péče se zájmem sledují, nezapomínají na dřívější pochybení a netrpělivě očekávají potřebné změny.


Projekt podpořila Nadace Vodafone.


Mediální ohlasy:

O průběhu happeningu jste se mohli dočíst například v deníku Právo.
Ċ
Pražské Fórum,
20. 11. 2012 5:51
Comments