Happeningy‎ > ‎

Transparentní levárna

Videosestřih happeningu:


...a následné setkání některých účastníků se skutečným starostou


Fotografie z happeningu

Přišlo sto obyvatel Prahy 10.


"My tu pracujeme pro vás, pro občany!"
říká starosta pardon místostarosta Milan Richtr.
Občané marně čekali na starostu Bohumila Zoufalíka.
Přestože účast přislíbil, nepřišel.

Komise "jedná".
Vybírat nemusí, je dávno rozhodnuto.
Tento občan se komisi nehodil.
Byl odborník, chtěl pracovat a požadoval informace.

Starosta Zoufalík ukazuje nezvratnou logiku věci:
Hagibor je nejlevnější variantou ze tří předražených.
Milý vylosovaný občane.
Podepiš, co jsme férově rozhodli!

Tisková zpráva ze dne 29. 1. 2014

HAPPENING a SHROMÁŽDĚNÍ SOUSEDŮ PRAHY 10

„TRANSPARENTNÍ LEVÁRNA aneb ztvárnění férového výběru budovy radnice Prahy 10“

Desítková občanská sdružení, která dlouhodobě upozorňují na netransparentní postup vedení radnice Prahy 10 při přípravách variant řešení budovy radnice, chtějí tímto happeningem upozornit, že za 3,5 roku nebylo vedení radnice schopno transparentně připravit a s občany probrat podklady pro jednotlivé varianty budovy radnice.

A teď chce narychlo dát punc „férovosti“ svému rozhodnutí a zve občany do komise. Ti ale budou pouhými loutkami, které vybírají z variant, o nichž vůbec neví, jak vznikly.

 „Při současném politickém rozložení Prahy 10, které již dávno nekoresponduje s tím, jak voliči v roce 2010 volili, nesouhlasíme s tím, aby půl roku před komunálními volbami současní zastupitelé rozhodovali o tak zásadní otázce, a požadujeme toto rozhodnutí v tomto volebním období zastavit.“, vysvětluje Renata Chmelová, koordinátorka občanské iniciativy Společně pro Desítku.

"Rozhodli jsme se kauzu přiblížit formou frašky především proto, že vedení radnice hraje divadlo s námi. Pouze tak ilustrujeme, co se děje.“, říká předsedkyně Pražského fóra, Alena Rybníčková.

O CO JDE?
Na základě tlaku ze strany občanských sdružení inicioval tehdejší starosta MČ Milan Richter vloni na lednovém zastupitelstvu vznik komise, která měla dohlížet na zadání a zpracování podkladů pro všechny varianty možných řešení sídla radnice a na základě jejich vyhodnocení dát zastupitelstvu MČ doporučení, k jakému řešení se přiklonit. Do komise byli jmenování dva odborně kompetentní občané, architekt David Mateásko a urbánní antropolog Martin Veselý.

Komise se však po dobu své činnosti za účasti občanských odborníků plnohodnotně zabývala pouze jednou variantou (novostavbou na Strašnické). Pro tuto variantu proběhla participační setkání s občany. Bylo ve spolupráci s experty z České komory architektů vypracováno zadání architektonické soutěže a sestavena soutěžní porota. První zasedání poroty bylo v září na poslední chvíli zrušeno a soutěž odložena z nepřesvědčivých důvodů na neurčito. Další varianty nebyly komisí řešeny vůbec, že prý ještě nejsou podklady. Vzhledem k nečinnosti komise a neochoty předsedkyně komise poskytnout požadované podklady a svolat další jednání, občanští členové v říjnu rezignovali.

Nyní jsme v situaci, kdy existují tři netransparentně vytvořené varianty řešení. V této situaci byli všichni občané masově vyzváni radnicí, aby se podíleli na férovém výběru sídla radnice. Ze zájemců byli před týdnem vylosováni dva, aniž by věděli, že mají nahradit bývalé členy – občanské odborníky, kteří rezignovali.

Občané tak budou postaveni před volbu jedné ze tří špatných variant, o nichž nevědí, jakým způsobem a na základě jakého zadání byly vytvořeny a které pravděpodobně nebudou schopni odborně posoudit. Účast občanů má vzbudit dojem transparentnosti. Společně pro Desítku chce upozornit na nepřijatelnost takové manipulace fakty i občany a účelově rychlému rozhodnutí o tak zásadní otázce zamezit.Přijďte na shromáždění sousedů, kde formou happeningu společně upozorníme, jak skutečně vypadá férový výběr.

Také jste obdrželi na začátku ledna dopis podepsaný starostou Bohumilem Zoufalíkem (nyní nez.) a místostarostkou Ivanou Cabrnochovou (SZ) vyzývající, abyste dohlíželi na férový výběr radnice a přihlásili se tak do komise?
Masivní informační kampaň byla dokončena za pár dní na to roznosem Novin Praha 10 (nešlo ušetřit?). V dopise ale chyběly podstatné informace, že komise již existuje 11 měsíců a občané-odborníci v ní několik měsíců intenzivně pracovali. O důvodech, proč nakonec rezignoval mediátor komise i občanští členové již Zaostřeno na 10 průběžně informovalo.
Zato zastupitelé v prosinci ignorovali tyto důvody alespoň projednat a místo toho právě v těchto dnech losují nové občany, aby komise byla opět usnášeníschopná.

Nově vylosovaní občané tak budou postaveni před volbu jedné ze tří variant, o nichž nevědí, jakým způsobem a na základě jakého zadání byly vytvořeny a které pravděpodobně nebudou schopni odborně posoudit.
Proto chce občanská iniciativa Společně pro Desítku poukázat na neférový a netransparentní způsob výběru nového sídla úřadu MČ Praha 10, a srdečně zve všechny občany Prahy 10 na happening:TRANSPARENTNÍ LEVÁRNA aneb dramatické ztvárnění férového výběru budovy radnice Prahy 10Fraška o 3 dějstvích. 

který se uskuteční ve středu 29. 1. od 15,45 před stávající budovou radnice, Vršovická 1429/68, vchod A.

Hrají: politici a občané Prahy 10,

Společně pro Desítku slibuje jedinečné dramatické ztvárnění profesionálními herci za účasti shromážděných občanů Prahy 10.


Ke stažení:

Plakát s kompletním programem

Přehledná časová osa dění 2005—2014 jak vedení radnice rozhodovalo o budově úřadu