Happeningy‎ > ‎

Rakovina Pražanům

TZ: Happening „Nenechte nás udusit!“

Na Malovance v Praze 6 má být v nejbližších letech realizováno současně několik rozsáhlých dopravních a obytných projektů  (viz přehled na konci TZ). Jejich výstavba a následný provoz budou mít zásadní negativní dopad na kvalitu životního prostředí obyvatel lokality. 

Aktualne.cz: Praha přislíbila na Malovance zeleň, budou tam kanceláře

Občanskásdružení PragueWatch, Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší na Praze 6 a Pražské fórum se spolu s místními obyvateli rozhodli upozornit na tyto znepokojivé skutečnosti prostřednictvím happeningu. Ten proběhl v pondělí 3. 10. na tramvajové zastávce Malovanka.

Stavba nebo zeleň, už jsem z toho jelen

Plán vysázení zeleně v proluce mezi ulicí Na Malovance a hotelem Pyramida sahá až do doby výstavby Strahovského tunelu. Roku 1999 vyslyšelo zastupitelstvo MHMP přání občanů a provedlo příslušnou změnu územního plánu. Místo slíbeného parku ale na místě zůstala pouze prázdná parcela obehnaná plechovým plotem.  V roce 2008 Odbor městského investora navrhl další změnu územního plánu, kterou se má pozemek změnit ve stavební. „Na plechové ohradě tak už chybí jen některý z absurdních bannerů, kterými jsou „zkrášlovány“ výkopy tunelu Blanka: například Blíž přírodě nebo Parky Pražanům,“ podotýká Alena Rybníčková z Pražského fóra.

Zapomenuté předvolební sliby

Opakované sliby politiků včetně exprimátora Béma poté začaly být označovány jako neuvážený populismus.[1]    „Také volební lídr ČSSD pro Prahu 6 JUDr. Stupčuk se vloni před komunálními volbami dušoval, že jeho strana nebude podporovat další zahušťování zástavby v okolí křižovatky Malovanka.[2]  Sám však na Radě MČ Praha 6 stavbu multifunkčního operačního střediska podpořil!“,[3] připomíná plané sliby politiků Josef Filip ze Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší na Praze 6.

Nechtěná stavba za půl miliardy

Místo slibovaného parku tak zřejmě na Malovance vyroste kancelářský objekt pro zaměstnance Technické správy komunikací. „Vznešenému názvu Multifunkční operační středisko odpovídají i odhadované náklady projektu - více než 500 milionů korun. Pořádná suma za stavbu, kterou vlastně nikdo nepotřebuje.“, říká Martin Veselý z iniciativy PragueWatch.

Provoz hustější než na Nuselském mostě

Odhadovaná dopravní zátěž křižovatky Malovanka je 125 000 automobilů za den. Pro srovnání: na Nuselském mostě projede denně v průměru 86 000 automobilů. Plánovaná Břevnovská radiála má přivést na Malovanku dalších 25 000 automobilů včetně nákladních. Nepředstavitelné množství zátěže v jedné z posledních historicky cenných obytných čtvrtí v Praze, navíc v bezprostřední blízkosti Pražského hradu.

Měření na Velikonoce a jiné „náhody“

Územně analytické podklady i modely znečištění ovzduší ukazují na znečištění oxidy dusíku a polétavým prachem minimálně na hranici zákonných imisních limitů. [4] [5] [6]  Ovšem jen díky tomu, že data oficiálních krátkodobých měření vždy vycházejí na dobu svátků nebo prázdnin. Pevný měřič imisí oxidů dusíku provozovaný Sdružením pro podporu zeleně a ovzduší vykazuje dlouhodobě téměř dvojnásobné překračování imisních limitů[7].

Bude na Malovance vymalováno?

Ražení tunelu Blanka ani plánovaná stavba MOS nebyly zkoumány z hlediska dopadů na životní prostředí. Magistrát v tom nevidí žádný problém. A kdyby náhodou nastal, Magistrát se postará, aby „v případě překročení normových limitů byla provedena příslušná další opatření na obytných objektech (např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou).“[8][1] Odpověď starostky Kousalíkové vysvětlující změnu postoje Prahy 6: http://www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=32&hwuid=1317585995

[3] Usnesení č. 733/11 Rady MČ Praha 6: - http://www.praha6.cz/export/1014/komise/zapisy/p6za3001133.doc

[5] Jan Maňák. 2008 - Výdechový objekt Octárna z tunelů MO Malovanka-Trója. Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z dopravy pro alternativní umístění a výšky výdechu. Technical report, EKOAIR - Služby čistotě ovzduší. - http://www.stresovice.info/malovanka-pelc-tyrolka/myslbekovaprasny-most/nova-rozptylova-studie/08-04-28%20rs%20os.pdf/view

[6] EIA Břevnovská radiála příloha C1 ATEM. 2008- http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP108

[8] Územní rozhodnutí městský okruh Myslbekova-Pelc Tyrolka: http://www.stresovice.info/malovanka-pelc-tyrolka/uzemni-rozhodnuti-text

 

  Přehled stavebních záměrů v okolí Malovanky

Hotel Petynka – hotel s jedinečným výhledem na 125 000 automobilů denně – prezidentské apartmá s výhledem do obou tunelů

Školka Petynka – zvykejte svoje děti na znečištění od útlého dětství

Bytový a hotelový komplex Triangle – světově ojedinělý výhled do komínu tunelu Blanka

Výduch Octárna – emise z celé Blanky jako na dlani, speciální kouřové efekty během inverze

Areál Petynka – nové bowlingové dráhy pro vykulené občany

Kajetánské U – nechte své děti hrát si na kapli ze 17. století ukryté uvnitř bloku sedmipodlažních domů

Nový komplex Vincentinum – projekt v přípravě (fáze chátrání původního objektu)

Nový komplex Panenská – projekt v přípravě (fáze chátrání původního objektu)

Multifunkční operační středisko Malovanka – za něco jsme museli těch 500 melounů utratit, ne?

Břevnovská radiála – 25 000 aut pro centrum Prahy jako bonus za věrnost

Náměstí Vítězství betonové lobby – novodobá sestra Vítězného náměstí

Předvolební zakrytí Malovanky – speciální nekonečný projekt s čtyřletým oživovacím cyklem

Comments