Happeningy‎ > ‎

Rychlé vyřizování informací

Naše protikorupční vláda se rozhodla, že občané mají příliš dobrý přístup k   informacím. Ministerstvo vnitra chce proto zákon 106 o svobodném přístupu k informacím novelizovat.  Návrh zvětšuje oblast informací, které nebudou přístupné veřejnosti; například údaje o výši platů a odměn ve veřejné správě u některých náměstků a ředitelů.

Proto Pražské fórum uspořádalo happening. V následku vyjednávání Oldřicha Kužílka, dalších sdružení a happeningu Pražského fóra ministr Kubice bouchl do stolu a podíval se zblízka na to, co mu tam úředníci vymýšlejí. ČTK popsala obrat v situaci takto:

Novelu zákona o přístupu k informacím MV přepracuje, řekl Kubice.

Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím z dílny ministerstva vnitra, kterou v poslední době kritizovala mnohá občanská sdružení i další lidé, ministerstvo přepracuje. Rozhodl o tom ministr vnitra Jan Kubice. ČTK to dnes řekl mluvčí vnitra Vladimír Řepka. Kritikům se návrh novely nelíbil zejména kvůli tomu, že by podle nich po jeho přijetí lidé ztratili možnost dozvědět se od úřadů informace, k nimž mají nyní přístup, například platy náměstků či jiných vedoucích úřadů.

"Pan ministr nechal zákon o svobodném přístupu k informacím předělat tak, aby nespadal pod správní řád a vyšel vstříc připomínkám veřejnosti," uvedl Řepka. Podle něj se tak Kubice rozhodl i po jednání s autorem současného znění zákona Oldřichem Kužílkem, který navrhovaný text také kritizoval.


Z informací jsou jen cáryPrůběh happeningu popsala čtk následovně:


Na  jedné straně byli občané, kteří se na úřad obrátili se žádostí o  zveřejnění například platů vysoce postavených úředníků. O nich ve scénce  rozhodovali politici, kteří jakýkoli požadavek zamítli tím, že jej  skartovali. Nakonec občané ukázali transparent s nápisem "po novele  zbudou z informací jenom cáry".

Další články a fotky naleznete zde:TZ oznamující happening:

Naše protikorupční vláda se rozhodla, že občané mají příliš dobrý přístup k   informacím. Ministerstvo vnitra chce proto zákon 106 o svobodném přístupu k informacím novelizovat. 
Návrh zvětšuje oblast informací, které nebudou přístupné veřejnosti; například údaje o výši platů a odměn ve veřejné správě u některých náměstků a ředitelů. 

Při této příležitosti Pražské fórum představí novelizovaný koncept "vyřizování" infožádostí happeningem, v němž budou mít svou roli politici, úředníci, občané i infožádosti.

V pátek 9.11. v 10.30 před budovou Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3

Zatímco stávající zákon potřebuje úpravu k větší otevřenosti, ministerstvo předkládá návrh na oklešťování jeho funkce. Veřejnost ztratí možnost se dozvědět řadu cenných informací a navíc se má celá procedura ztížit, prodloužit a prodražit.

"Část změn v neprospěch žadatele vláda ministerstvu bohužel uložila už schválením špatných tezí. Ale vedle nich jsem napočítal 21 dalších, které vznikly svévolně. Často jsou skryté, ale významné - například změnou "a" na "nebo" se rozšířila možnost žádat za informace úhradu. Kdo je na vnitru do novely vpašoval, není zřejmé. Ptám se, jak vlastně v naší zemi vznikají zákony? Může si je libovolně měnit skrytá skupinka úředníků?" diví se Oldřich Kužílek, autor dosavadního znění zákona.

Žadatele například novela odstrašuje hrozbou placení za poskytování informací, aniž  tázající dopředu ví, na kolik ho informace vyjde. Na druhou stranu ale nenavrhuje sankce pro úřad, pokud informaci žadateli neposkytne. 

Nově ministerstvo navrhuje  též různé zdržovací a  prodlužovací lhůty vyřízení žádosti. Přitom efekt  získání informace je často především v rychlosti. Ministerstvo vnitra se ve svém návrhu prostě stará o paralyzaci funkčního protikorupčního zákona.

„Na  svůj dotaz položený přímo na zastupitelstvu často nedostanu věcnou  odpověď. Stošestka  je pak jediná cesta k informacím, “ zdůrazňuje Olga   Richterová, občanka z Prahy 10 a předsedkyně o.s. Zaostřeno na   Desítku. Dodává: "Na webových stránkách radnice či jiného povinného subjektu dnes také zodpovězené žádosti musí být k nalezení, novela tuto povinnost ruší. Stále dokola bychom se tak ptali na totéž a znovu za to platili."
 
"Návrh  neobsahuje chránění žadatele před obstrukcemi jako jsou průtahy,  odpovídání na jiný dotaz nebo dokonce ničení informace či tvrzení, že  neexistuje. Pražské fórum má s tím vším zkušenost v souvislosti s žádostí o poskytnutí  videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. 
Záznamy, do té doby veřejné, byly ze dne na den staženy z magistrátních stránek.
Na  naši infožádost se nám dostalo nepravdivé odpovědi od ředitele  magistrátu, že záznamy byly skartovány. Ale skartování videozáznamů  nedovoluje zákon o archivování dokumentů. Navíc videozáznamy ve chvíli  vyřizování žádosti ještě nedopatřením visely na starých webových  stránkách magistrátu," dává příklad úřednické obstrukce Alena  Rybníčková, předsedkyně Pražského fóra.
Comments