Happeningy‎ > ‎

Svatý Václav Klaus

PRŮVOD ZA SVATOŘEČENÍ VÁCLAVA KLAUSE

O svatořečení Václava Klause žádá Z.L.O.S.T., tedy Zemská Lobby za Okamžité Svatořečení Tatíčka, která působí při Pražském fóru.

Je pravdivá legenda, že svatý Václav čeká v hoře Blaník, až nám bude nejhůře? Nebo jsme jen doposavad nedokázali rozpoznat, že svatý Václav je mezi námi a svůj národ právě teď vyvádí z područí uchvatitelů? Že je to náš prezident!
Provolejme mu slávu, nazvěme ho pravým jménem a podpořme jeho žádost o svatořečení.

Ve středu 28.9. (tedy na svátek svatého Václava) vyrazil recesistický průvod od koně v Lucerně za zpěvu chorálů, proslovů a další oslavných úkonů. Světec, jedoucí na masopustním koni, převzal na V áclavském náměstí své svaté atributy - narcis a pero, nasadil si svatozář a za oslav klečícího a "Klausieleison" provolávajícího davu si vyslechl žádost o své svatořečení a návrh na aktualizaci pomníků svatého Václava jím samým. Zároveň byla spuštěna petice s žádostí o svatořečení, kterou stále možno podepsati zde (Petice za svatořečení Václava Klause).

------

Důvody, pro které se Pražské fórum rozhodlo happening uspořádat, vysvětluje autor textu žádosti o svatořečení, filosof a pedagog FF UK v Praze Václav Němec: “Některá vyjádření prezidenta Klause či lidí z jeho okolí vzbuzují dojem, jakoby tito veřejní činitelé parodovali sami sebe, a je těžké na ně reagovat vážně, aniž by si člověk sám připadal směšný. Za této situace je happening přiměřeným způsobem vyjádření občanského postoje. Nastavuje zrcadlo zdánlivě vážné realitě politické moci, která se autisticky zacyklila sama v sobě, a ukazuje ji jako ve své podstatě komickou. Tím, že se jí aspoň můžeme zasmát, se utvrzujeme, že jsme stále ještě svobodní.”


Lidovky: Svatořečení Václava Klause
VIDEO ihned: Bude Václav Klaus prohlášen za svatého?


Svatořečení Václava Klause
Comments