5 přání pro Prahu - program pro nové zastupitele


Chceme Prahu otevřenou a transparentní. Aby se předešlo nedorozumění - otevřená neznamená, že peníze budou volně odtékat a političtí podnikatelé vesele pobíhat. Pod pojmem transparentní rozumíme správa dostupná veřejnosti, ne neviditelná.

  • Pražané rozhodují o rozvoji města 
  • Rozpočet magistrátu otevřený a srozumitelný laikům 
  • Atraktivní, přehledný portál města
  • Hlas občanů je na magistrátu slyšet 
  • Aféra Opencard spravedlivě rozsouzená 


PŘEJEME SI...

P

Přejeme si koncepční a otevřený způsob vytváření vize města. Přejeme si, aby občanská společnost měla skutečnou, nikoliv formální možnost zapojit se do rozhodování o rozvoji města.

R

Přejeme si, aby byl rozpočet hlavního města Prahy otevřeným a přehledným dokumentem srozumitelným nejen hrstce odborníků, ale i zastupitelům, kteří o něm rozhodují, a občanům či novinářům, kteří se o hospodaření města zajímají.

A

Přejeme si portál hlavního města, který bude svým vzhledem, přehledností a kvalitou obsahu odpovídat postavení Prahy jako významné evropské metropole 21. století.

H

Přejeme si, aby měli občané možnost diskutovat v pravidelný čas se svými volenými zástupci, být slyšeni a dostávat věcné a včasné odpovědi. Není důstojné, aby si občané kvůli možnosti vyjádřit svůj názor před zastupiteli museli brát dovolenou.

A

Přejeme si, aby kauza Opencard (a další kostlivci ve skříni z éry primátora Béma) neskončily potrestáním řadových úředníků, ale skutečných architektů smluv vysávajících magistrátní rozpočet.
A PROTO CHCEME, ABY POLITICI PLNILI...

P

Veřejně přístupná databáze vstupů od občanů, z níž město čerpá při zadávání územně plánovací dokumentace.

Zadávání územních studií formou veřejné architektonické soutěže. Vstupy od veřejnosti jako povinná součást zadání.

Výběr prioritních veřejných prostor se zapojením veřejnosti. Zadání revitalizace těchto prostor formou veřejné architektonické soutěže s povinným zohledněním vstupů od veřejnosti.

Grantová podpora spolupráce neziskových organizací, lokálních podnikatelských subjektů a samospráv na rozvoji města.


R

veřejné slyšení před schvalováním rozpočtu

stručné textové shrnutí rozpočtu na portálu HMP

zveřejňování změn rozpočtu schválených radou HMP na příslušné sekci webu

A

Kontinuální fungování portálu otázek a odpovědí (aby přežil volby a dále se rozvíjel)

Celkovou změnu vhledu a struktury stránek hl. m. Prahy

U 106tek zveřejňovat spolu s odpovědí také otázku; možnost hledat v otázkách a odpovědích podle klíčových slov, ne PDF soubory, v nichž nezle vyhledávat.


Zavedení bezplatného přístupu k datové podobě (ne pdf nebo rastrové obrázky) koncepčních a analytických dokumentů jako jsou územní plán, územně analytické podklady, územní studie

H

zavedení pauzy na oběd před občanskými interpelacemi

možnost online přihlášení se k interpelaci

zavedení konzultačních hodin zastupitelů pro veřejnost (po vzoru poslanců)

A

aktivní pomoc při vyšetřování a revizi stávajících smluv z oblasti ITCo se podařilo naplnit?

  • přehlednější portál města