Odstoupení Pavla Béma

Otevřená výzva poslanci a bývalému primátorovi hl. města Prahy Pavlu Bémovi

Pane poslanče,

velmi nás znepokojil obsah Vašich v médiích zveřejněných rozhovorů s podnikatelem
Romanem Janouškem. Domníváme se, že nestandardní vztahy, které jste s tímto
podnikatelem udržoval jako pražský primátor, překračují veškeré meze, jež lze u veřejného
činitele demokratického státu tolerovat.

Již před publikací těchto rozhovorů byl přitom veřejnosti znám dlouhý seznam podezřelých
kauz spojených s Vaším jménem. Připomeňme alespoň některé z nich: Nevýhodný prodej
hotelu Praha firmě pravděpodobně napojené na gruzínskou mafii, nevýhodný prodej
Masarykova nádraží s přilehlými pozemky, předraženou Opencard, tunel Blanka, jehož
výsledná cena nabobtnala o 10 miliard Kč, nevýhodnou smlouvu s vodárenskou společností
Veolia uzavřenou do roku 2028, kvůli níž EU odmítla Praze přidělit dotaci na přestavbu
Ústřední čistírny odpadních vod ve výši 6 miliard Kč, připravovaný tendr na tuto přestavbu,
který měl být záměrně předražen o 3 miliardy Kč atd. V důsledku těchto a celé řady dalších
podezřelých zakázek a smluv realizovaných za Vašeho vedení pražského magistrátu byli
daňoví poplatníci připraveni o miliardy korun.

Obsah zveřejněných rozhovorů s podnikatelem Janouškem tak pouze dokresluje a potvrzuje
to, co veřejnost již dlouho tušila o poměrech na Magistrátu hl. města Prahy za Vašeho
vedení. Váš zákulisní způsob řízení pražského magistrátu také vysvětluje množství zdánlivě
nelogických a pro město škodlivých rozhodnutí v oblasti územního plánování a památkové
péče. Vše nasvědčuje tomu, že jste se jako primátor města Prahy dopustil zneužití veřejné
funkce, která Vám byla svěřena, a že jste opatřil neoprávněný prospěch sobě a dalším s Vámi
spřízněným osobám. Tyto skutečnosti zavdávají důvodná podezření ze spáchání závažných
trestných činů. Považujeme za nepřijatelné, aby takový politik nadále působil v jakékoli
veřejné funkci. Proto Vás vyzýváme, abyste se vzdal svého poslaneckého mandátu.


Vyzýváme Vás také, abyste nadále neodváděl pozornost od podstaty věci poukazováním na
samotný fakt úniku odposlechů. Ve Vaší situaci od Vás veřejnost očekává spíše vysvětlení
obsahu těchto rozhovorů a vyvození osobních důsledků. Zvažte také, jakým způsobem
nahradíte finanční ztráty způsobené daňovým poplatníkům v důsledku Vašeho
působení ve funkci pražského primátora.


S pozdravem

Pražské fórum
Inventura demokracie
Prague Watch
Útulné Strašnice
8jinak
Vyměňte politiky.cz

K výzvě se mimo jiné připojili:

Jiří Dědeček, spisovatel a písničkář

Ladislav Hejdánek, emeritní profesor filosofie na ETF UK

Martin Hilský, profesor anglistiky na FF UK

Olga Sommerová, režisérka

Petr Jarchovský, scénárista

Jan Bouzek, emeritní profesor archeologie na FF UK

Vladimír Karfík, literární vědec

Milan Lyčka, religionista

Antonín Kostlán, historik

Tomáš Císařovský, malíř

Erika Bornová, výtvarnice

Blanka Kubešová, spisovatelka

Jaroslav Brabec, režisér

Lucie Bělohradská, režisérka

Kristina Žantovská, dramaturg

David Čálek, kameraman a režisér


Ke dni 15. 4. 2013 výzvu podepsalo 1605 signatářů.


Pokud se chcete připojit k výzvě za odstoupení Pavla Béma, vyplňte, prosím, formulář:


Podřízené stránky (1): Petice - signatáři