Čistírna (ÚČOV)

S kauzou pražské vody a jejího správce - společnosti Veolia - úzce souvisí také známější případ tendru na přestavbu čistírny odpadních vod. Podle svědectví Libora Michálka z FŽP měl být tento tendr předražen o 3 mld. Kč, z toho půl mld. mělo plynout do stranické kasy ODS.

Víte, jak se koalice ODS a ČSSD na pražském magistrátu postavila k této kauze?

Video, kde primátor Svoboda mimo jiné slibuje, že problematika Ústřední čistírny odpadních vod bude jako samostatný bod programu řešena na zasedání zastupitelstva. (2. část videa, ze začátku). 

Video YouTube


Na zasedání zastupitelstva o dva dny později hlasoval proti tomuto návrhu.