Pro média‎ > ‎

Tiskové zprávy

Odvolání státní zástupkyně Máchové je velký úspěch

přidáno: 16. 5. 2016 7:47, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 16. 5. 2016 7:47 ]

Praha, 16. 5. 2016 – Odvolání státní zástupkyně Máchové z trestních věcí je zásadním momentem pro skutečné vyšetřování podvodů v hlavním městě. Na nutnost změny ve vyšetřování hospodářské kriminality apelovali nevládní organizace i politici dlouhodobě.


Lednové odstoupení šéfky Městského státního zastupitelství v Praze Hercegové dnes doplnil další podstatný krok, bez kterého by očista MSZ byla bezzubá - odvolání Dagmar Máchové.

Na kontroverzní práci této státní zástupkyně dlouhodobě upozorňují protikorupční nevládní organizace, kritika přišla i od tehdejšího šéfa ÚOKFK Martince či vrchní státní zástupkyně Bradáčové. Trestní oznámení kvůli kauze Opencard na ni podala Parlamentní vyšetřovací komise.

Vyšetřování zadání projektu Opencard se po veřejném tlaku přesunulo do Hradce Králové, předražené nákupy Nemocnice Homolka pod Vrchní státní zastupitelství. Vladimír Sitta, whistleblower z Neographu obviněný v případu Rittigových jízdenek podal před pár dny odvolání. Jeho případ, stejně jako politickou část Opencard (obvinění Rady Magistrátu z éry primátora Svobody) teď bude nově řešit jiný státní zástupce.


Dnes se podařilo to, o co jsme jako veřejnost dlouhodobě usilovali a projednávali také s ministrem spravedlnosti - o šanci na spravedlivé prošetření hospodářských kauz v Praze, které měla dosud pod palcem Dagmar Máchová. Tato státní zástupkyně byla nechvalně známá kriminalizací svědků a zastrašováním novinářů, na které podávala neodůvodněná trestní oznámení,” říká předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.

Kauza Opencard: poslední šance. Do promlčení zbývá rok

přidáno: 8. 10. 2015 7:01, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 9. 10. 2015 3:22 ]

Praha, 8.10. – Zájem veřejnosti neopadnul, vyšetřování však zůstává na stejném bodě. Za šest let vyšetřování byli odsouzeni řadoví úředníci, politická odpovědnost je vymáhána po Radě Bohuslava Svobody, která problém zdědila. Jaká je šance, že se podaří dostat před soud pravé viníky?


Zpráva Parlamentní vyšetřovací komise jednoznačně říká, že se policie i státní zástupkyně odchýlily od původního trestního oznámení zastupitelky Ryšlinkové z roku 2009. Vyšetřování přesto nebylo obnoveno ani téměř rok od závěru komise. Vyšetřovací komise i soud shodně upozorňují, že obvinění vznesené JUDr. Dagmar Máchovou neodhalilo a nepostihlo skutečné původce a viníky projektu Opencard, zřejmě dlouho připravovaného podvodu. Původní trestní oznámení bylo státní zástupkyní rozmělněno na drobné činy. Doplnění dávalo důraz na politickou zodpovědnost, která byla překvapivě vztažena jen na Radu exprimátora Svobody, zatímco radní kolem Pavla Béma nikdy nebyli ani obviněni. Také tyto kroky jdou za státní zástupkyní Máchovou.


Vzhledem k roli městské státní zástupkyně bylo doplnění trestního oznámení podáno na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Odtud se vrátilo zpět k JUDr. Máchové a před pár dny jej potkal osud předchozích pokusů - bylo odloženo.


Kauza Opencard není jen jedním z pražských tunelů. Je to ukázkový příklad nefunkčnosti veřejné správy. Během 6 let byla postupně odložena řada trestních oznámení, byl odsouzen úředník, který pomáhal policii případ rozkrýt. Opencard je hra o právní stát, kterou za rok možná prohrajeme,“ říká předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.


Zájem veřejnosti na spravedlivém prošetření případu dal podnět pro vznik parlamentní komise.  Jaký je progres po roce od závěrečné zprávy, schválené sněmovnou? Žádná z vyzvaných institucí neučinila kroky, které by vedly k naplnění výzvy komise a došetření případu.


Sněmovnou schválené usnesení Vyšetřovací komise k Opencard:

Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.”

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard, Sněmovní dokument 1699:

Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, velkému množství zjištěných pochybení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, GIBS, nestandardnímu přístupu ze strany státního zastupitelství, samotného nedošetření celého případu, jeho podstatné části a dále pak možnému pokračování protiprávního jednání úředníků a politiků na MHMP, navrhujeme případ řádně došetřit, prověřit, či vrátit dle věcné a místní příslušnosti orgánům činným v trestním řízení, to za využití všech možností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.”


Celá zpráva Vyšetřovací komise

Záznam z tiskové konference, k níž byla zpráva vydána

Tisková zpráva: Zbývá posledních 500 dní do promlčení kauzy Opencard

přidáno: 28. 5. 2015 2:45, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 30. 6. 2015 4:05 ]

15.5.2015 - Pražané se stále potýkají s dědictvím Opencard, která podle posledního auditu už stála hlavní město 1,7 miliardy Kč. Vyšetřování případu už trvá šest let a státní zástupkyni se podařilo před soud dostat pouze úředníky. Do promlčení případu dnes zbývá 500 dní.

V lednu letošního roku poslanecká sněmovna schválila návrhy parlamentní vyšetřovací komise, ve které žádá vládu, aby se zasadila o znovuotevření případu Opencard. Jaké kroky byly učiněny nebo kdo byl pověřen touto činností už ale předseda komise neví.

Pražské fórum sledovalo každé jednání vyšetřovací komise a plně se ztotožňuje s jejími závěry. Stačí se podívat na činnost státní zástupkyně Máchové, které se daří už šest let případ držet daleko od Pavla Béma a jeho rady. Komise odvedla velký kus práce a byla by škoda, aby se kvůli pasivitě vlády kauza opět zametla pod koberec,” říká předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.

Předseda vyšetřovací komise Bronislav Schwarz podal trestní oznámení na vyšetřovatele i na státní zástupkyni Dagmar Máchovou, která má případ na starosti. Sám ale do dalších osudů případu nezasahuje. Události kolem Opencard se tak za tichého přihlížení vlády blíží promlčení.

Sněmovnou schválené usnesení:

“Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.”

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard, Sněmovní dokument 1699:

“Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, velkému množství zjištěných pochybení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, GIBS, nestandardnímu přístupu ze strany státního zastupitelství, samotného nedošetření celého případu, jeho podstatné části a dále pak možnému pokračování protiprávního jednání úředníků a politiků na MHMP, navrhujeme případ řádně došetřit, prověřit, či vrátit dle věcné a místní příslušnosti orgánům činným v trestním řízení, to za využití všech možností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.”

http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1699&o=7


Kontakt:

Tereza Kněžourková, Pražské fórum - 608 101 802

tereza.knezourkova@prazskeforum.cz

---

Organizace Pražské fórum usiluje o otevřený magistrát, který komunikuje s občany. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva, prosadila zde například občanské interpelace. Sleduje pražské kauzy a pomáhá je zviditelnit prostřednictvím happeningů. Je členem platformy Rekonstrukce státu.

Pražské fórum se dlouhodobě věnuje případu Opencard, na stránkách iniciativy jsou k dispozici stenozáznamy všech výslechů parlamentní vyšetřovací komise.

http://www.prazskeforum.cz/

http://www.openkarta.cz/

Záhadně ztracený volební program ANO nalezen

přidáno: 23. 10. 2014 2:46, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 23. 10. 2014 2:46 ]

Praha 23. 10. 2014  

Pražskému fóru se podařilo vypátrat ztracený volební program hnutí ANO pro komunální volby v Praze. Abychom předešli dalším škodám na dobrém jménu hnutí, obratem jej posíláme předsedovi Andreji Babišovi, krajské předsedkyni Radmile Kleslové a jedničce kandidátky do Zastupitelstva hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové. Zároveň touto cestou o nálezu informujeme média.

Krátce před volbami se rozšířila fáma, že hnutí ANO jde do komunálních voleb v Praze bez programu. Adriana Krnáčová toto tvrzení v Otázkách Václava Moravce dementovala s poukazem na to, že se za podivných okolností ztratil na cestě do České televize.

Pražské fórum bylo vůči této fámě od začátku skeptické. Nevěřili jsme, že by tým profesionálů kolem pana Babiše a paní Krnáčové šel do voleb jen tak bez programu. Prostě jsme po programu hnutí ANO začali intenzivně pátrat,“ vysvětluje předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková okolnosti, které předcházely tomuto významnému nálezu.

Zapojili jsme řadu dobrovolníků, spolupracovali i psovodi a potápěči. Díky pomoci všech zúčastněných se dnes v časných ranních hodinách podařilo program konečně najít,” doplňuje k průběhu pátrání Martin Veselý.

Pražské fórum považuje tento program za velmi zajímavý a přínosný pro Prahu. Proto věříme, že se hnutí ANO podaří s podporou dalších politických uskupení, které uspěly ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy, níže uvedené body brzy prosadit.


Zapojení Pražanů do rozhodování o rozvoji města

Prostě budeme brát podněty občanů vážně.

Prostě uděláme veřejně přístupnou databázi vstupů od občanů a budeme z ní čerpat při zadávání územně plánovací dokumentace.

Územní studie budeme zadávat prostě transparentně formou veřejné architektonické soutěže s povinným zohledněním podnětů veřejnosti.

 

Otevřený rozpočet

Hospodaření města má být prostě transparentní.

Občané mají prostě rozumět, jak bude město hospodařit a proč. Proto stručně shrneme a vysvětlíme plánovaný rozpočet na portálu hl. m. Prahy.

Nebudeme v rozpočtu nic měnit za zády občanů. Prostě zveřejníme na webu změny rozpočtu schválené Radou hl. m. Prahy.

 

Lepší dostupnost informací prostřednictvím portálu hl. m. Prahy

Prostě Pražanům usnadníme získávání informací online.

Prostě umožníme Pražanům, aby se mohli prostřednictvím aplikace dotazy.praha.eu ptát nejen radních, ale všech zastupitelů.

Bez vytáček zveřejníme všechny smlouvy, které Magistrát hl. m. Prahy uzavře. Kompletně, včetně příloh.  Zveřejníme taky všechny faktury, protože tak je to prostě fair.

 

Snazší interakce občanů a jejich volených zástupců

Zastupitelé a radní jsou tu prostě pro lidi.

Je nesmysl, aby se občan musel ráno fyzicky dostavit na Magistrát, když se chce po obědě na něco zeptat zastupitelů. Prostě zavedeme online přihlášku.

Občan tu není od toho, aby uháněl svého zastupitele. Má prostě vědět, kdy a kde se s ním může sejít. Prostě zavedeme pravidelné konzultační hodiny zastupitelů.

 

ANO, prostě to všechno uděláme!

Odpovědnost za projekt Opencard se přehazuje jako horký brambor

přidáno: 5. 6. 2014 7:39, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 5. 6. 2014 7:40 ]

5.6.2014 - Kdo je zodpovědný za miliardový projekt Opencard, který se neúspěšně řeší už 5 let, zůstává stále záhadou. Martin Trnka, bývalý ředitel Magistrátu Hl. m. Prahy, nevyloučil během výslechu možnost skrytého jednání politiků s odborem pro informatiku.

Do roku 2007 neexistoval post radního pro IT, projekt Opencard byl tak podle Trnky navržen a  řešen odborem informatiky. Ředitel Magistrátu přitom o  jednáních svého podřízeného s politiky vůbec nemusel vědět. “Jednotlivé kroky nemusely být přímo konzultovány se mnou,” uvedl na otázku předsedy komise Martin Trnka. Rozmotat nitky odpovědnosti jednotlivých účastníků zatím není možné. “Jsme svědky mimořádného šlendriánu,” uvedl člen vyšetřovací komise Ivan Gabal. 

Tehdejší ředitel IT Seyček předvolán nebyl, pozvánku k výslechu pro jeho následovníka Václava Krause se nepodařilo doručit.

Podle výpovědi Trnky byl projekt byl schválen Radou Hl.m.Prahy v roce 2006. Teprve koncem roku 2009 vyjádřil radní pro informatiku Rudolf Blažek pochybnosti, zda je projekt realizován správně a zadal forenzní audit. Odbor IT celý projekt zprocesoval a také spolupracoval s externími poradci, kteří měli pomoci s projektovým řízením (např. společností Soluziona).  Podle výsledků auditu bylo ale  projektové řízení nekvalitní a systémově chybné.

“Ani dnešní výslech nepřinesl klíčovou informaci o konkrétní politické zodpovědnosti. Opravdu hlavní město řídí místo volených zástupců úředníci?” ptá se členka platformy Opencard: hra o právní stát Tereza Kněžourková.

 

Kontakt:

Tereza Kněžourková, Pražské fórum - 608 101 802

tereza.knezourkova@prazskeforum.cz


Marie Jelínková, Vraťe nám stát! - 737 32 66 05

maja.jelinkova@gmail.com


O projektu:

Projekt Opencard: hra o právní stát má za cíl řádné prošetření této kauzy, která reprezentuje selhávání právního státu ČR. Členy platformy jsou Pražské fórum, Vraťte nám stát a Nadační fond protikorupci.

Kauza Opencard jasně zobrazuje nekalé praktiky, které jsou používány od samého zadání veřejné zakázky až po vyšetřování kauzy. Postavení hlavních viníků před spravedlnost má i symbolický rozměr, který občanům dodá důvěru v právní systém ČR. Nedílnou součástí projektu je i prosazení zákona na ochranu whistleblowerů. Platforma Opencard:hra o právní stát spustila dne 6.5. 2014 petici za řádné prošetření kauzy dostupnou na http://www.openkarta.cz/

Na problémy Prahy je možné se ptát radních on-line

přidáno: 20. 5. 2014 10:22, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 21. 5. 2014 15:47 ]

Tisková zpráva Magistrátu HMP a sdružení Pražské fórum

20.5.2014 - Jak dlouho ještě bude trvat dostavba tunelu Blanka, kolik stál celkem projekt Opencard, jak se Praha staví k regulaci hazardu. Na tyto a další otázky je možné se ode dneška veřejně zeptat radních hlavního města, aniž by bylo nutné osobně přijít na zasedání zastupitelstva. Magistrát ve spolupráci s občanskou iniciativou Pražské fórum spouští on-line portál Dotazy radním.

Když se podíváte na web Prahy, najdete odkaz na novou aplikaci pro veřejnost. Na http://dotazy.praha.eu/ mohou občané položit dotaz každému z radních. Otázka i odpověď jsou na portálu přístupné 24 hodin denně moderní bezbariérovou cestou. Můžeme se tak dočíst, co řekl náměstek Vávra k protipovodňovým opatřením v ZOO nebo jaké jsou náklady výběru jízdného. Pro občany je to i zpráva o zájmu jednotlivých radních ke komunikaci s veřejností.

Aplikace byla vytvořena jako “opensource”, tedy volně dostupný legální software. Využít projekt může zdarma každá radnice.  Eva Vorlíčková (bývalá radní pro informatiku) ukazuje, že se i v IT dají uzavřít smlouvy prospěšné veřejnosti.

Spuštění on-line interpelací je v dokonalém souladu s naší dlouhodobou politikou otevřené radnice a transparentní správy Prahy. Věřím, že projekt svým dílem přispěje k procesu překlenování povážlivě se prohlubující propasti mezi občany hlavního města a jejich politickou reprezentací.“ Tomáš Hudeček, Primátor hl. m. Prahy.

„Otevírání magistrátu občanům je základním cílem Pražského fóra a těší nás ochota Rady podpořit vznik této aplikace. Teď záleží na jednotlivých radních, aby  Dotazy radním nebyly prázdnou schránkou, ale informačním portálem.

Aplikace je dostupná zdarma pro  všechny zájemce. Komunikovat s občany on-line tak mohou všechny městské části i radnice po celé České republice a nebude je to stát ani korunu.” Tereza Kněžourková, předsedkyně iniciativy Pražské fórum.

Projekt fakticky plynule navazuje na neformální tematické besedy s radními hl. m. Prahy, které se z iniciativy občanského sdružení Pražské fórum konaly pravidelně od počátku letošního roku. Pražské fórum se projektem začlenilo do kampaně Ladíme Prahu, která se snaží o lepší komunikaci mezi veřejností, neziskovými organizacemi a samosprávou města. Rada hl. m. Prahy on-line interpelace radních  jednomyslně vítá a podporuje.

zdroj: vlastní

Kontakt:

Tereza Kněžourková, předsedkyně Pražského fóra - 608 101 802 
tereza.knezourkova@prazskeforum.cz

Zahájení kampaně Opencard: hra o právní stát

přidáno: 6. 5. 2014 13:14, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 6. 5. 2014 13:14 ]

Opencard: hra o právní stát


6.5.2014 – Občanské iniciativy dnes zahájily kampaň Opencard: hra o právní stát. Jejím cílem je dosáhnout spravedlivého vyšetření této korupční kauzy, odsouzení jejích skutečných viníků a lepší ochrany oznamovatelů korupce. Veřejnou výzvu poslancům a ministrům podpořila řada významných umělců i akademiků, ode dneška se k ní může připojit i širší veřejnost. Kampaň odstartovala série happeningů před poslaneckou sněmovnou.


Iniciativy vyjadřují své znepokojení nad dosavadním průběhem vyšetřování kauzy Opencard: Zatímco její hlavní strůjci nebyli ani obviněni, na lavici obžalovaných dosedl úředník Jiří Chytil, který od počátku spolupracoval s policií na rozkrytí nitek kolem kauzy. Jiří Chytil je hrdinou, který začal spolupracovat s protikorupční policií, aby tak zabránil rozkrádání veřejných prostředků. Policie porušila příslib utajeného svědectví  a místo skutečných hybatelů kauzy odsoudila právě úředníka Chytila. Je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení dopadly skutečné viníky tohoto gigantického tunelu a nedopustily promlčení trestných činů, které byly zcela nepochybně spáchány,“ říká ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.


Iniciátoři kampaně považují případ Opencard za ukázkový příklad selhávání právního státu u nás: “Kauza Opencard je smutným symbolem bezradnosti policie a justice vůči zločineckým strukturám, které se rozbujely na pražském magistrátu a po léta zde vysávaly veřejné rozpočty. Zdá se, že jen naše slepá spravedlnost nevidí to, co jinak vidí všichni kolem. V tomto případě se ovšem podobá spíše slepé bábě, která chytá kdekoho, včetně korunních svědků, jen ne hlavní strůjce a viníky," komentuje hořce filosof Václav Němec, předseda platformy Vraťte nám stát!.


Zmíněné iniciativy proto požadují nápravu pochybení, k nimž došlo při vyšetřování tohoto případu, a potrestání skutečných viníků. Do promlčení případu přitom zbývají jen dva roky. Zároveň požadují vznik zákona na ochranu oznamovatelů korupce, který by je do budoucna ochránil před smutným osudem pana Chytila.“Do promlčení případu zbývají dva roky. Máme poslední šanci dokázat, že právo není jen privilegiem vyvolených. Odsouzení úředníka, který zapískal na pomyslnou píšťalku a oznámil korupci, je odstrašující příklad pro každého z nás. Můžeme korupci ignorovat - nebo zatlačit na politiky, aby  ochránili whistleblowery zákonem,” upozorňuje předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.


Dnes byla spuštěna zvláštní webová stránka www.openkarta.cz  , na níž se občané mohou svým podpisem k petici připojit. Zde jsou též zveřejňovány základní informace ke kauze Opencard.


Petici mimo jiné podepsali: 


Martin Hilský, profesor literatury na FF UK, Jan Svěrák, režisér a scénarista, Jiřina Šiklová, socioložka, Martin Kameník, předseda Oživení, Hana Třeštíková, dokumentaristka, Táňa Fischerová, herečka, Jan Čapek, designer,držitel ceny designer roku, Pavla Beretová, členka Činohry Národního divadla, Tomáš Svoboda, dramatik a divadelní  a filmový režisér, Olga Sommerová, režisérka, Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský pedagog JAMU v Brně, Ivo Bystřičan, dokumentarista (dokument o Jiřím Chytilovi a Opencard ke shlédnutí na ČT).


Kontakty:


Tereza Kněžourková - 608 101 802, tereza.knezourkova@prazskeforum.cz

Václav Němec - 776 133 785, vaclavnemecfil@gmail.com

Janusz Konieczny - 604 270 132, janusz.konieczny@nfpk.cz


---

Nadační fond proti korupci (NFPK) si stanovil jako svůj hlavní cíl podporovat rozvoj etických hodnot v demokratické společnosti a odhalovat skrytou korupční činnost ve veřejné správě. Finančně i mediálně podporuje odvážlivce upozorňující na významné veřejné kauzy. Základní vizí NFPK je stav, ve kterém společnost bude vnímat korupci jako zločin a ke korupčníkům bude také jako ke zločincům přistupovat.


Pražské fórum usiluje o otevřený magistrát, který komunikuje s občany. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva, prosadilo zde například občanské interpelace. Sleduje pražské kauzy a pomáhá je  zviditelnit prostřednictvím happeningů. Je členem platformy Rekonstrukce státu.


Cílem sdružení Vraťte nám stát! je přispět k obnově demokracie a právního státu u nás. Angažuje se v řadě konkrétních kauz a prosazuje zákonná opatření směřující ke zlepšení demokratického a právního prostředí. Iniciovalo například kampaň proti novoroční amnestii ex-prezidenta Klause v rámci projektu "Klausova velezrada".Rok poté 2013 - rok předtím

přidáno: 12. 12. 2013 3:49, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 16. 12. 2013 6:22 ]

Radní hl. m. Prahy při dnešním zasedání zastupitelstva dostali hodnocení své práce za uplynulý rok. Hodnocení probíhá od komunálních voleb 2010 již potřetí a vzhledem k blížícím se volbám 2014 má název Rok poté - Rok do voleb. Pražské neziskové organizace vybírají jedno dobré a jedno špatné politické rozhodnutí v tématech, kterým se dlouhodobě věnují. Hlavním cílem hodnocení je prosadit návrh řešení v politiky podceňovaných oblastech.


Formát a témata hodnocení:


Šest organizací v rámci interpelací pro občany hodnotilo šest témat.

V každé prezentaci zaznělo a) co se povedlo b) kde magistrát potřebuje ještě přidat  c) kudy vede cesta. Hodnocení bylo následně umístěno na radnicemi oblíbenou formou komunikace s občany - na nástěnku.Celý text hodnocení jednotlivých sdružení zde.

Alena Rybníčková z Pražského fóra: komunikace magistrát - Pražané

Jakub Bachtík z Klubu za starou Prahu: památková péče

Martin Veselý z Pražského urbanistického kroužku: způsob vznikání metropolitního plánu

Erik Čipera z Asistence: bezbariérovost

Jan Šindelář z Auto*Matu: možnost využívání veřejného prostoru

Igor Kovačevič z CCEA Centra pro středoevropskou architekturu: zklidnění magistrály


Pořádající organizací je Pražské fórum.Pražské fórum hodnotí uplynulý rok z hlediska vytváření příležitostí komunikace magistrát - Pražané: “Pražské fórum oceňuje projekt Ladíme Prahu. Město se učí s veřejností komunikovat prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje města (IPR) a veřejnost se zase učí zaujímat jasná a věcná stanoviska,” uvádí příklad pozitiva Alena Rybníčková, předsedkyně sdružení Pražské fórum. "Mínusem je průběh vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva Hl.m.Prahy. Chybí možnost online přihlášení a dotyčný tu tak musí strávit zbytečně půl dne. Pak navíc mluví do prázdných lavic, protože v programu chybí přestávka na oběd a hladoví zastupitelé zmizí v bufetu. Řešení je jednoduché, prostředí se dá zlepšit zavedením online přihlášek a pravidelné přestávky na oběd,” dodává Rybníčková.


Činnost Institutu plánování a rozvoje města (IPR) a snahu vést s občany dialog o budoucnosti města hodnotí kladně také Klub Za starou Prahu, který sleduje dění v pražské památkové péči a architektuře. Jinak je ale sdružení k poslednímu vývoji v metropoli spíše kritické. Přes odchod nechvalně proslulého Jana “demolition mana” Kněžínka z čela magistrátních památkářů se totiž na jejich problematickém fungování nic nezměnilo. “I pod novým ředitelem Skalickým funguje památkový odbor stejně - jeho rozhodnutí jsou veřejnosti nepřístupná, neexistují ucelenější koncepce památkové ochrany, nezačal dialog s veřejností,” shrnuje problém jednatel Klubu Jakub Bachtík. KZsP proto tlačí na zavedení alespoň jednoho technického opatření: “Požadujeme zřídit na webu magistrátu registr s přehledem vydaných památkových rozhodnutí, aby bylo veřejně snadno dohledatelné, o čem a jak magistrát rozhoduje.” říká Bachtík.


“Vytvořit si nejprve ideální představu města a poté se snažit vměstnat do této abstraktní kompozice veškeré společenské a ekonomické vztahy, které město neustále spoluutvářejí a mění, je postup metodicky chybný a potenciálně nebezpečný, vyjadřuje svůj dosavadní rozpačitý dojem z ideových východisek metropolitního územního plánu Martin Veselý z Pražského urbanistického kroužku.


Asistence oceňuje práci současného radního pro dopravu Ing. Jiřího Pařízka, který se tématu přístupnosti veřejné dopravy intenzivně věnuje a je otevřen komunikaci s veřejností. Zároveň považujeme za zásadní zvýšit tempo odstraňování bariér na tramvajových zastávkách tak, aby do konce roku 2018 bylo přístupno současných více než 200 zastávek s výraznými bariérami. Doplňování vozového parku o nové nízkopodlažní tramvaje tak bude mít maximální efekt pro všechny cestující,” říká Erik Čipera z Asistence.


Projekt Ladíme Prahu a práci IPR hodnotí kladně také Auto*Mat: “ Považujeme je za příklad toho, že město bere aktivity ve veřejném prostoru vážně a začalo aktivně spolupracovat s občanským sektorem na pořádání různých akcí, výstav a festivalů v ulicích a prostorách Prahy. Zároveň, město začalo diskutovat s veřejností o dalších  potřebách rozvoje těchto aktivit. Lidé by však využívali veřejný prostor ve městě více a efektivněji, pokud by jim nebyly kladeny administrativní a byrokratické překážky. Uspořádat například pouliční slavnost je pro občany v současné době velice komplikované a také nákladné, což mnoho aktivních občanů odradí. Praha tím přichází o jistou spontánnost, živost. Navrhujeme jednoduchá opatření, která tuto situaci změní. Požadujeme zrušení poplatků za užívání veřejného prostranství pro aktivity občanských sdružení, zlepšení koordinace příslušných úřadů či nastavení jasných pravidel pro udělení příslušných povolení,” vysvětluje Jan Šindelář z Auto*Matu.


Kontakty:

Alena Rybníčková, 721 701 040 předsedkyně sdružení Pražské fórum

Jan Šindelář,Auto*Mat, o.s., www.auto-mat.cz

Erik Čipera, zástupce ředitelky Asistence o.s., www.asistence.org

Martin Veselý, Pražský urbanistický kroužek, www.praguewatch.cz/page/index/14

Igor Kovačevič, CCEA, www.ccea.cz/cz

Jakub Bachtík, Klub za starou Prahu, www.zastarouprahu.cz


___________________________________________________


Odkazy: Rok poté 2012 a 2013, Šest požadavků pražských iniciativVyjádření Pražského fóra k personálním změnám v Radě HMP

přidáno: 24. 5. 2013 8:35, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 24. 5. 2013 9:01 ]

Důvody pro odvolání primátora a několika členů Rady HMP nejsou pro veřejnost čitelné a vzbuzují obavy z dalšího vývoje. Pražská TOP 09 by měla tyto důvody veřejnosti jasně a přesvědčivě vysvětlit a garantovat, že se nespojí s představiteli pražské ČSSD zkompromitovanými korupčními skandály a že bude důsledně prosazovat protikorupční politiku. Pokud toho pražská TOP 09 nebude schopna, měla by umožnit konání předčasných komunálních voleb v Praze.

Odvolání primátora Bohuslava Svobody a několika členů Rady HMP, k němuž došlo na zasedání zastupitelstva HMP ve čtvrtek 23. května 2013, znamená konec koalice, jež za současné konstelace na pražském magistrátu představovala nejméně špatné řešení. Za poslední dva roky a půl je to tak už potřetí, co se jedná o vzniku nové koalice. Pražská TOP 09 přitom důvody, které ji vedly k tak závažnému kroku, veřejnosti dost jasně a přesvědčivě nevysvětlila. Varianty, které se nyní nabízejí navíc spíše zavdávají důvody k obavám. Představitelé pražské ČSSD, jako Miroslav Poche, Karel Březina a Petr Hulinský, jsou zkompromitováni řadou korupčních kauz.

Bývalý primátor Svoboda dokonce prohlásil, že TOP 09 se spojuje s "klientelistickými strukturami z pražského podsvětí," přičemž jmenoval právě Pocheho, Březinu a Hulinského, s nimiž sám po volbách 2010 utvořil koalici. Stejnými slovy a ještě větším právem by ovšem mohl charakterizovat některé zastupitele za ODS, jako je Milan Richter, Dalibor Mlejnský či Pavel Hurda. Tento alarmující stav pouze potvrzuje, že hlavním důvodem, proč pražská politika vězí ve slepé uličce, je propojení významných představitelů ODS a ČSSD s kriminálním prostředím.

„Okolnosti rozpadu pražské koalice nám znovu připomínají, že to, co trvale destabilizuje zdejší komunální politiku, je spojení řady pražských zastupitelů za ODS a ČSSD s korupčními kauzami či přímo s organizovaným zločinem. Je obtížně představitelné, že pražská TOP 09 dokáže v koalici s pražskou ČSSD důsledně prosazovat protikorupční politiku, jak slibovala voličům. Pokud to však nedokáže garantovat, měla by raději umožnit konání předčasných komunálních voleb v Praze,“ říká k tomu filosof a místopředseda Pražského fóra Václav Němec.

"Z pražské komunální politiky se stává televizní seriál, jehož hlavní protagonisté si vzkazují své repliky prostřednictvím médií. Občanům, kterým bylo na čtvrtečním zasedání zastupitelstva upřeno právo interpelace, nezbývá nic jiného než sedět u obrazovky a platit koncesionářské poplatky. I ti nejvěrnější diváci se ale v komplikované zápletce ztrácejí, a tak si možná u příštích voleb ani nevzpomenou, kdo všechno v Praze v uplynulých čtyřech letech vládl a co udělal. Pak bude moci vyhrát kdokoliv," dodává další místopředsedkyně Pražského fóra Kristýna Opletalová.

Kontakt:
Václav Němec, vaclavnemecfil@gmail.com
Kristýna Opletalová, kristyna.opletalova@prazskeforum.cz

Hrdlička posílá náhradníky za Šťastného a Richtera?

přidáno: 25. 4. 2013 3:53, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 25. 4. 2013 3:54 ]

Trochu dada komentář k dnešnímu zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy:

Boris Šťastný reaguje jako demagog. Při demonstraci proti koalici ODS a ČSSD v listopadu 2010 rozdával občanům úryvky z Ústavy. Narážel na článek 2, odstavec 1, podle kterého může lid vykonávat svou moc jen prostřednictvím volených zástupců. Občané z nich dělali vlaštovky a házeli je zpátky. Později se Šťastný při diskuzi o návratu tramvají na Václavské náměstí bil do prsou za vyhlášení referenda. Dnes se mu hodilo mluvit o potřebě transparentnosti. 

Příště si ho budeme muset jít poslechnout do poslanecké sněmovny. Na jeho místo nastupuje místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík. 

Je 12:06. Zasedání začalo v 9.00 a stále se projednává první bod programu - Opencard. Před chvílí odstoupil ze zastupitelstva Milan Richter, pravá ruka toho, který Opencard městu vnutil. Argumentoval Shakespearem: "Je něco shnilého ve státě dánském." Na jeho místo nastoupí další pravá ruka, ing. Ivan Vinš, bývalý asistent Milana Richtera z Prahy 10.

Co se dnes ještě semele?

Nečekejte na svůj nejistý osud nečinně. Situace, kdy je obviněna současná rada a Pavel Bém a jeho parta nikoliv, je absurdní, proto i Pražské fórum reaguje absurdně. Používání Opencard je trestné. Přijďte se udat!
Formulář na podání trestního oznámení na sebe a patřičný komentář naleznete na stránce happeningu.

Komentář k zasedání může podat Kristýna Opletalová, místopředsedkyně občanského sdružení Pražské fórum.

Komentář k novým tvářím z Prahy 10 může podat Olga Richterová, předsedkyně sdružení Zaostřeno na desítku, www.zaostrenona10.cz

1-10 of 40