Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Happening: Rychlé "vyřizování" infožádostí

přidáno: 7. 11. 2012 12:46, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 7. 11. 2012 12:46 ]
Naše protikorupční vláda se rozhodla, že občané mají příliš dobrý přístup k   informacím. Ministerstvo vnitra chce proto zákon 106 o svobodném přístupu k informacím novelizovat.  Návrh zvětšuje oblast informací, které nebudou přístupné veřejnosti; například údaje o výši platů a odměn ve veřejné správě u některých náměstků a ředitelů. 

Při této příležitosti Pražské fórum představí novelizovaný koncept "vyřizování" infožádostí happeningem, v němž budou mít svou roli politici, úředníci, občané i infožádosti.

V pátek 9.11. v 10.30 před budovou Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3

Zatímco stávající zákon potřebuje úpravu k větší otevřenosti, ministerstvo předkládá návrh na oklešťování jeho funkce. Veřejnost ztratí možnost se dozvědět řadu cenných informací a navíc se má celá procedura ztížit, prodloužit a prodražit.

"Část změn v neprospěch žadatele vláda ministerstvu bohužel uložila už schválením špatných tezí. Ale vedle nich jsem napočítal 21 dalších, které vznikly svévolně. Často jsou skryté, ale významné - například změnou "a" na "nebo" se rozšířila možnost žádat za informace úhradu. Kdo je na vnitru do novely vpašoval, není zřejmé. Ptám se, jak vlastně v naší zemi vznikají zákony? Může si je libovolně měnit skrytá skupinka úředníků?" diví se Oldřich Kužílek, autor dosavadního znění zákona.

Žadatele například novela odstrašuje hrozbou placení za poskytování informací, aniž  tázající dopředu ví, na kolik ho informace vyjde. Na druhou stranu ale nenavrhuje sankce pro úřad, pokud informaci žadateli neposkytne. 

Nově ministerstvo navrhuje  též různé zdržovací a  prodlužovací lhůty vyřízení žádosti. Přitom efekt  získání informace je často především v rychlosti. Ministerstvo vnitra se ve svém návrhu prostě stará o paralyzaci funkčního protikorupčního zákona.

„Na  svůj dotaz položený přímo na zastupitelstvu často nedostanu věcnou  odpověď. Stošestka  je pak jediná cesta k informacím, “ zdůrazňuje Olga   Richterová, občanka z Prahy 10 a předsedkyně o.s. Zaostřeno na   Desítku. Dodává: "Na webových stránkách radnice či jiného povinného subjektu dnes také zodpovězené žádosti musí být k nalezení, novela tuto povinnost ruší. Stále dokola bychom se tak ptali na totéž a znovu za to platili."
 
"Návrh  neobsahuje chránění žadatele před obstrukcemi jako jsou průtahy,  odpovídání na jiný dotaz nebo dokonce ničení informace či tvrzení, že  neexistuje. Pražské fórum má s tím vším zkušenost v souvislosti s žádostí o poskytnutí  videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. 
Záznamy, do té doby veřejné, byly ze dne na den staženy z magistrátních stránek.
Na  naši infožádost se nám dostalo nepravdivé odpovědi od ředitele  magistrátu, že záznamy byly skartovány. Ale skartování videozáznamů  nedovoluje zákon o archivování dokumentů. Navíc videozáznamy ve chvíli  vyřizování žádosti ještě nedopatřením visely na starých webových  stránkách magistrátu," dává příklad úřednické obstrukce Alena  Rybníčková, předsedkyně Pražského fóra.

Kontakt:
Alena Rybníčková, 721 70 10 40
Olga Richterová,
774 153 361
Comments