Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Pražské fórum upozorňuje na nevýhodný prodej bytů na Praze 1

přidáno: 14. 10. 2012 14:36, autor: Pražské Fórum

Pražské fórum upozorňuje na nevýhodný prodej bytů na Praze 1

Praha, 15. října 2012

Zastupitelstvo MČ Praha 1 bude na čtvrtečním zasedání hlasovat o privatizaci 44 obecních bytů. Pražské fórum považuje prodej za unáhlený a pro městskou část nevýhodný. Proto na jednání vyzve zastupitele, aby hlasovali proti privatizaci.

Rada MČ Praha 1 se rozhodla pro prodej obecních bytů na lukrativních adresách. O záměru prodat byty informovala městská část 16. července 2012, tedy pouhých 56 dnů před vypršením lhůty pro podávání nabídek, a to jen na svých webových stránkách v sekci realit.

Načasování prodeje není nejvhodnější. Realitní trh od r. 2008 stagnuje, navíc jsou letní měsíce pro prodej realit nejhorším obdobím v roce. Dle dat Českého statistického úřadu se v letech 2008-2010 prodalo na území Prahy 1 průměrně 151 bytových jednotek ročně. Prodej 44 bytů najednou může trh zahltit, výsledkem bude nižší vysoutěžená cena.

Pochybnosti budí i podmínky prodeje. Zájemci nesmí v době podání nabídky vlastnit nemovitost, ale zároveň musí být schopni složit zálohu ve výši od 800 tis. do 1,5 mil. Kč (v případě více nabídek musí být složena kauce pro každou zvlášť). Noví majitelé se musí zavázat k tomu, že budou byt užívat k bydlení po dobu 10 let. Pokud byt prodají (pro nabyvatele výše uvedená povinnost neplatí), dostanou pokutu 150 000 Kč, která je vzhledem k hodnotě bytů zanedbatelná.

„Obávám se, že privatizace neusnadní stávajícím obyvatelům Prahy 1 získání bytu do vlastnictví. Podivné podmínky a uspěchanost celé akce otevírají cestu spekulantům a ve výsledku povedou k dalšímu vylidňování centra,“ říká místopředsedkyně Pražského fóra Kristýna Opletalová.

„Rada MČ Praha 1 se ve svém programovém prohlášení zavazuje k otevřenosti, informovanosti a spolupráci. Místo toho ale jedná nekoncepčně, laxně a netransparentně, což je u majetku v hodnotě stovek milionů korun smutné. Nejlepším řešením by bylo probíhající privatizaci zastavit a vypracovat koncept bytové a sociální politiky města,“ dodává Jiří Počarovský ze studentské iniciativy Inventura demokracie.


Jiří Počarovský

Kristýna Opletalová


Pražské fórum je dobrovolnické občanské sdružení, které usiluje o transparentní magistrát komunikující s občany a neziskovými organizacemi. Členové sdružení se účastní zasedání zastupitelstva a výborů. Využívají práva vyjadřovat se k jednání a upozorňují tímto způsobem na špatné hospodaření. Pražské fórum vytváří prostor pro komunikaci mezi radnicí a občany - např. formou interpelací. Dále pořádá happeningy, jejichž prostřednictvím se vyjadřuje k aktuálnímu dění. Kromě toho se schází s politiky a úředníky a navrhuje jim dílčí nebo systémové změny. V neposlední řadě spolupracuje s pražskými iniciativami.

http://www.prazskeforum.cz


Odkazy:

Český statistický úřad. Průměrné ceny bytů v čr v letech 2008 - 2010 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v kč/m2). 2011.

http://www.pardubice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/750045DC72/$File/70091115.pdf

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 (bod XI.). http://www.praha1.cz/cps/byty-nebyty-a-privatizace-1432.html

Stenografický záznam zasedání zastupitelstva Prahy 1, 19. 6. 2012, s. 92 – 95. http://www.praha1.cz/cps/zastupitelstvo-stenozaznamy-z-jednani.html

Články o prodeji bytů na webu Pražského fóra

http://www.prazskeforum.cz/aktuality/podivnyprodejbytuanapraze1

http://www.prazskeforum.cz/aktuality/mestskacastpraha1vitanoveobcankyComments