Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Protest proti amnestii vyhlášené prezidentem republiky

přidáno: 15. 1. 2013 9:11, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 4. 2. 2013 8:12 ]

8. 1. 2013 se zástupci několika desítek občanských sdružení a iniciativ dohodli na společném prohlášení v reakci na novoroční prezidentskou amnestii a vydali následující tiskovou zprávu


Amnestie vyhlášená 1. 1. 2013 je bezprecedentním krokem zajišťujícím definitivní beztrestnost pachatelům nejzávažnějších hospodářských trestných činů a představuje útok na samotné základy právního státu.

Amnestie se v čl. II, jímž se zastavují trestní stíhání trvající déle než 8 let, týká trestných činů i velmi závažných - majetkové a hospodářské kriminality, včetně podvodů a tunelování. Mnohým nebezpečným pachatelům této trestné činnosti se díky amnestii jejich trestné činy vyplatily. Zůstanou na svobodě s nakradenými majetky, zatímco ani tisíce okradených občanů a firem, ani stát se již fakticky nemohou domoci náhrady škody, kterou jim pachatelé způsobili. Amnestie je tak výsměchem občanům ČR, kteří byli hospodářskými a korupčními podvody připraveni o své mnohdy celoživotní úspory. Tato amnestie navíc zmařila mnohaleté úsilí advokátů, policistů, státních zástupců i soudců, kteří se navzdory politickým tlakům či absenci politické podpory snažili zjednat průchod spravedlnosti.

Vrcholem je zastavení trestního řízení v případě pachatelů zvláště společensky nebezpečné trestné činnosti, jakou představují zmanipulovaná konkursní řízení, jíž se dopustil soudce Berka a další představitelé právnického stavu – přičemž navíc hrozí, že občané budou hradit ze svých daní soudci Berkovi miliónové částky ušlé mzdy. Fakt, že amnestie se v některých případech dotýká osob spojených s lidmi z okolí prezidenta a že někteří pachatelé o vyhlášení amnestie pravděpodobně předem věděli, zavdává důvod k podezřením, že příprava amnestie je dílem zločinného spolčení.

Protože (podle čl. 54 Ústavy) prezident je z výkonu své funkce neodpovědný a (podle čl. 63 Ústavy) amnestie je pravomocí prezidenta podmíněnou spolupodpisem předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády, odpovědnost za vyhlášení amnestie nese vláda. Za této situace je otázkou, zda se premiér nedopustil protiprávního či protiústavního jednání, jestliže svůj podpis s vládou nekonzultoval.

Z těchto důvodů, my níže podepsaní:

  1. Vyzýváme představitele všech ústavních institucí, aby neodkladně začali hledat cesty a podnikat účinné kroky, jež povedou ke zrušení článku 2 amnestie.

  2. Žádáme orgány činné v trestním řízení, aby byly detailně objasněny a vyšetřeny veškeré okolnosti přípravy amnestie.

  3. Žádáme poslance a senátory, aby byli povoláni k ústavní odpovědnosti ti veřejní činitelé, kteří o amnestii rozhodli či se podíleli na její přípravě, zejména premiér, prezident a ministr spravedlnosti. Pokud poslanci strpí stav, kdy prezident a vláda napomáhají zločinnému spolčení, ponesou za tento stav sami zodpovědnost.


V Praze, dne 8. 1. 2013