Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

REKONSTRUKCE STÁTU: unikátní protikorupční projekt politiků, byznysu a občanů je tu

přidáno: 14. 3. 2013 4:27, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 14. 3. 2013 4:32 ]
REKONSTRUKCE STÁTU: unikátní protikorupční projekt politiků, byznysu a občanů je tu

Politici zleva zprava, nevládní organizace, byznysmani a experti se spojili, aby změnili stav
české společnosti

Praha, 12. 3. 2013 – Dnes startuje projekt Rekonstrukce státu. Jeho cílem je do konce tohoto
volebního období prosadit 9 klíčových zákonů, které pomohou zlepšit fungování státních
institucí a politických stran tak, aby se nám všem v tomto státě dýchalo lépe. Rekonstrukce je
společný projekt dvacítky protikorupčních organizací, poslanců a senátorů zprava i zleva,
řady renomovaných expertů, byznysmenů, podnikatelských svazů a regionálních
podporovatelů.

Projekt Rekonstrukce státu se pečlivě připravoval rok. Přes 40 odborníků na protikorupční
legislativu vybralo 9 hlavních oblastí zlepšení. Jejich podrobný popis naleznete zde:
www.rekonstrukcestatu.cz. Pro každou oblast existuje odborná skupina, která se tématu komplexně
věnuje a společně s některými poslanci nyní připravuje návrhy zákonů. Další poslanci a senátoři se
nyní mohou k projektu připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukci státu, ve kterém
dopředu deklarují, že návrhy podpoří při hlasování v Parlamentu.

Už v tuto chvíli má Rekonstrukce státu podporu 22 poslanců a senátorů za TOP 09, ČSSD,
LIDEM, ODS, VV, KSČM a Piráty. Dvanáct z těchto zákonodárců podepsalo Prohlášení o
podpoře Rekonstrukce státu ještě před zahájením projektu. Organizátoři chtějí do června
uskutečnit osobní setkání se všemi poslanci a senátory a nabídnout jim, aby se k projektu připojili.

Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního servisu: „Podobná věc tu ještě nikdy
nebyla. Před několika lety jsme si uvědomili, že pro prosazení důležitých zákonů je nutné začít úzce
spolupracovat s ostatními organizacemi, byznysem a zejména s politiky, kteří o zákonech rozhodují.
Proto jsme se spojili do Rekonstrukce státu. Víme také, že nejlepší je udělat velký protikorupční
krok naráz a přijmout v jednom sledu několik vzájemně souvisejících zákonů. Nyní proto přicházíme
s dobře promyšleným realistickým plánem, jak ještě v tomto volebním období prosadit devět
důležitých protikorupčních opatření.“

David Ondráčka, ředitel Transparency International – ČR: „Máme jasné motto: Lepší vrabec ve
sbírce zákonů, než holub v předvolebním programu. Nechceme už slyšet další sliby, že tu někdo
zatočí s korupcí, jakmile vyhraje volby. Kdo chce ukázat, že boj s korupcí myslí vážně, ať hlasuje
před volbami pro zákony, které Rekonstrukce státu přináší. Jsou vybrány tak, aby byly přijatelné
pro pravici i levici, aby nekomplikovaly férové podnikání a nezatížily státní rozpočet. Není moc
prostoru na výmluvy.“

Štěpán Rattay, předseda Oživení: „Rekonstrukce státu má jednoduchou logiku: výměna politiků v
minulých volbách nevedla k omezení korupce, protože ve skutečnosti je potřeba změna pravidel hry.
Potřebná opatření může bez problémů zavést i současná politická reprezentace. Stačí, když bude
před volbami cítit jasnou společenskou poptávku a širokou shodu na prioritách ze strany expertů,
nevládního sektoru, byznysu i médií. Již nyní jsme zaznamenali pozitivní reakce napříč politickým
spektrem, je vidět, že vůle ke změně existuje.“

Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím: „Rozsah korupce dnes podrývá
důvěru občanů v demokracii. Proto je kontrola nakládání s veřejnými prostředky klíčová.
Potřebujeme tedy kvalitní zákony a fungující právní stát, který je dovede uplatnit. Dnes například
neexistuje povinnost zveřejňovat na internetu smlouvy uzavírané se státem, jako na Slovensku,
přitom se tak dají elegantně veřejně kontrolovat toky veřejných peněz.“ (Oldřich Kužílek vede
v rámci Rekonstrukce státu pracovní skupinu Přístup k informacím)

Eva Svobodová – generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
„Firmy už nebaví fungovat v korupčním prostředí. Všudypřítomná organizovaná korupce neničí jen
právní stát, ale ničí ideu volného trhu, kde má rozhodovat kvalita a cena, nikoliv úplatky. Kvalitní
legislativa, kterou Rekonstrukce státu navrhuje, významně omezí možnosti přihrávat zakázky svým
oblíbeným firmám a zpětně pak z úplatků financovat volební kampaně.“

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERVu: „Je skoro až zbytečné připomínat, jak moc v časech
hospodářské recese každá nehospodárnost a podezření na korupci ve veřejném sektoru zatěžuje
atmosféru ve společnosti, která je zároveň vystavena důsledkům fiskální konsolidace včetně
zvyšování daní. Zároveň však zatěžuje i samotné veřejné rozpočty a přispívá k navyšování státního
dluhu. Jsem si zcela jist, že při vyšší transparentnosti, tím myslím například zveřejňování smluv,
lepší kontrolu ze strany NKU, průhledné financování politiky a prosazení dalších opatření
navrhovaných v Rekonstrukci státu, lze dosáhnout podstatného zlepšení. Přímý písemný závazek
politiků k prosazování těchto změn je velmi chytrý způsob, jak se o to může občanská společnost
účinně zasadit.“ (Miroslav Zámečník oponoval v rámci Rekonstrukce státu výstupy pracovní
skupiny ke státním firmám a NKÚ).

Kontakty:
David Ondráčka, ředitel Transparency International – ČR: 605814786
Pavel Franc, ředitel Ekologického právního servisu: 608362596
Štěpán Rattay, předseda Oživení: 77718007
Jiří Boudal, Ekologický právní servis: 777804658
Matěj Hollan, mediální koordinátor: 774956148Seznam navrhovaných zákonů Rekonstrukce státu:
1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
3. Smlouvy na internetu
4. Zrušení anonymních akcií
5. Odborné nominace do dozorčích rad
6. Odpolitizování státní správy
7. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování
8. Průhledný legislativní proces
9. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Aktuální informace o Rekonstrukci státu:

S myšlenkou Rekonstrukce státu přišel Ekologický právní servis, který celý projekt koordinuje.
Projekt řídí Transparency International – ČR, Oživení a Ekologický právní servis

Součástí Rekonstrukce státu jsou tato sdružení:

Ekologický právní servis,
Transparency International – ČR,
Oživení,
Nadační fond proti korupci,
Otevřená společnost,
Centrum aplikované ekonomie (zIndex),
Good Governance,
Inventura demokracie,
Pražské fórum,
Brnění,
Zelený kruh,
Naši politici,
Kohovolit.eu,
Glopolis,
PragueWatch
Iuridium Remedium,
Zaostřeno.

Oponenturu jednotlivým zákonům – Restům – dělali mj. tito experti:

Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická)
Michael L. Smith, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. (Centrum pro sociální a ekonomické studie FSV UK)
Doc. Ing. Tomáš Ježek, Csc. (ekonom, politik, vysokoškolský pedagog)
Mgr. Robert Pergl (Komora administrátorů veřejných zakázek)
JUDr. PhDr. Jan Wintr, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Ing. Jana Gutierréz Chvalkovská (EEIP, Institut ekonomických studií FSV UK)
Mgr. Petr Dovolil (Mott MacDonald)
Mgr. Jan Sixta (Ministerstvo pro místní rozvoj)
JUDr. Ivan Přikryl (bývalý ředitel Úřadu vlády)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
JUDr. Vojtěch Cepl (Krajský soud v Praze)
Ing. Martin Mach (Starosta města Mšena)
RNDr. Martin Macháček (Starosta obce Ondřejov)
Mgr. Josef Bernard (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
JUDr. Robert Pelikán (Vrána & Pelikán, advokátní kancelář)

K dnešnímu dni se k projektu připojili svým podpisem pod „pledge“ (závazek) tito zákonodárci:

Langšádlová (TOP09)
Chalánková (TOP09)
Farský (STAN)
Peake (LIDEM),
Andrýsová (LIDEM)
Paggio (LIDEM)
Rusnok (LIDEM)
Novotný (VV)
Klasnová (VV)
Babák (VV)
Štětina (VV)
Michálek (Piráti)
Koníček (KSČM)
Seďa (ČSSD)

Rekonstrukci částečně nebo úplně podpořili, ale svůj podpis zatím z různých důvodu nepřipojili:

Tejc (ČSSD)
Chvojka (ČSSD)
Wagnerová (SZ)
Kohoutová (ODS)
Černochová (ODS)
Polčák (STAN)
Putnová (TOP09)
Chlad (TOP09)

Projekt Rekonstrukce státu podporuje Fond Otakara Motejla, Americká ambasáda, Delikomat,
Student Agency, Severská obchodní komora, Millward Brown, Tiskárna Daniel, HRVNK,
eSports.cz


Ċ
Pražské Fórum,
14. 3. 2013 4:27