Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Rok poté 2013 - rok předtím

přidáno: 12. 12. 2013 3:49, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 16. 12. 2013 6:22 ]

Radní hl. m. Prahy při dnešním zasedání zastupitelstva dostali hodnocení své práce za uplynulý rok. Hodnocení probíhá od komunálních voleb 2010 již potřetí a vzhledem k blížícím se volbám 2014 má název Rok poté - Rok do voleb. Pražské neziskové organizace vybírají jedno dobré a jedno špatné politické rozhodnutí v tématech, kterým se dlouhodobě věnují. Hlavním cílem hodnocení je prosadit návrh řešení v politiky podceňovaných oblastech.


Formát a témata hodnocení:


Šest organizací v rámci interpelací pro občany hodnotilo šest témat.

V každé prezentaci zaznělo a) co se povedlo b) kde magistrát potřebuje ještě přidat  c) kudy vede cesta. Hodnocení bylo následně umístěno na radnicemi oblíbenou formou komunikace s občany - na nástěnku.Celý text hodnocení jednotlivých sdružení zde.

Alena Rybníčková z Pražského fóra: komunikace magistrát - Pražané

Jakub Bachtík z Klubu za starou Prahu: památková péče

Martin Veselý z Pražského urbanistického kroužku: způsob vznikání metropolitního plánu

Erik Čipera z Asistence: bezbariérovost

Jan Šindelář z Auto*Matu: možnost využívání veřejného prostoru

Igor Kovačevič z CCEA Centra pro středoevropskou architekturu: zklidnění magistrály


Pořádající organizací je Pražské fórum.Pražské fórum hodnotí uplynulý rok z hlediska vytváření příležitostí komunikace magistrát - Pražané: “Pražské fórum oceňuje projekt Ladíme Prahu. Město se učí s veřejností komunikovat prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje města (IPR) a veřejnost se zase učí zaujímat jasná a věcná stanoviska,” uvádí příklad pozitiva Alena Rybníčková, předsedkyně sdružení Pražské fórum. "Mínusem je průběh vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva Hl.m.Prahy. Chybí možnost online přihlášení a dotyčný tu tak musí strávit zbytečně půl dne. Pak navíc mluví do prázdných lavic, protože v programu chybí přestávka na oběd a hladoví zastupitelé zmizí v bufetu. Řešení je jednoduché, prostředí se dá zlepšit zavedením online přihlášek a pravidelné přestávky na oběd,” dodává Rybníčková.


Činnost Institutu plánování a rozvoje města (IPR) a snahu vést s občany dialog o budoucnosti města hodnotí kladně také Klub Za starou Prahu, který sleduje dění v pražské památkové péči a architektuře. Jinak je ale sdružení k poslednímu vývoji v metropoli spíše kritické. Přes odchod nechvalně proslulého Jana “demolition mana” Kněžínka z čela magistrátních památkářů se totiž na jejich problematickém fungování nic nezměnilo. “I pod novým ředitelem Skalickým funguje památkový odbor stejně - jeho rozhodnutí jsou veřejnosti nepřístupná, neexistují ucelenější koncepce památkové ochrany, nezačal dialog s veřejností,” shrnuje problém jednatel Klubu Jakub Bachtík. KZsP proto tlačí na zavedení alespoň jednoho technického opatření: “Požadujeme zřídit na webu magistrátu registr s přehledem vydaných památkových rozhodnutí, aby bylo veřejně snadno dohledatelné, o čem a jak magistrát rozhoduje.” říká Bachtík.


“Vytvořit si nejprve ideální představu města a poté se snažit vměstnat do této abstraktní kompozice veškeré společenské a ekonomické vztahy, které město neustále spoluutvářejí a mění, je postup metodicky chybný a potenciálně nebezpečný, vyjadřuje svůj dosavadní rozpačitý dojem z ideových východisek metropolitního územního plánu Martin Veselý z Pražského urbanistického kroužku.


Asistence oceňuje práci současného radního pro dopravu Ing. Jiřího Pařízka, který se tématu přístupnosti veřejné dopravy intenzivně věnuje a je otevřen komunikaci s veřejností. Zároveň považujeme za zásadní zvýšit tempo odstraňování bariér na tramvajových zastávkách tak, aby do konce roku 2018 bylo přístupno současných více než 200 zastávek s výraznými bariérami. Doplňování vozového parku o nové nízkopodlažní tramvaje tak bude mít maximální efekt pro všechny cestující,” říká Erik Čipera z Asistence.


Projekt Ladíme Prahu a práci IPR hodnotí kladně také Auto*Mat: “ Považujeme je za příklad toho, že město bere aktivity ve veřejném prostoru vážně a začalo aktivně spolupracovat s občanským sektorem na pořádání různých akcí, výstav a festivalů v ulicích a prostorách Prahy. Zároveň, město začalo diskutovat s veřejností o dalších  potřebách rozvoje těchto aktivit. Lidé by však využívali veřejný prostor ve městě více a efektivněji, pokud by jim nebyly kladeny administrativní a byrokratické překážky. Uspořádat například pouliční slavnost je pro občany v současné době velice komplikované a také nákladné, což mnoho aktivních občanů odradí. Praha tím přichází o jistou spontánnost, živost. Navrhujeme jednoduchá opatření, která tuto situaci změní. Požadujeme zrušení poplatků za užívání veřejného prostranství pro aktivity občanských sdružení, zlepšení koordinace příslušných úřadů či nastavení jasných pravidel pro udělení příslušných povolení,” vysvětluje Jan Šindelář z Auto*Matu.


Kontakty:

Alena Rybníčková, 721 701 040 předsedkyně sdružení Pražské fórum

Jan Šindelář,Auto*Mat, o.s., www.auto-mat.cz

Erik Čipera, zástupce ředitelky Asistence o.s., www.asistence.org

Martin Veselý, Pražský urbanistický kroužek, www.praguewatch.cz/page/index/14

Igor Kovačevič, CCEA, www.ccea.cz/cz

Jakub Bachtík, Klub za starou Prahu, www.zastarouprahu.cz


___________________________________________________


Odkazy: Rok poté 2012 a 2013, Šest požadavků pražských iniciativ