Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Kauza Opencard: poslední šance. Do promlčení zbývá rok

přidáno: 8. 10. 2015 7:01, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 9. 10. 2015 3:22 ]

Praha, 8.10. – Zájem veřejnosti neopadnul, vyšetřování však zůstává na stejném bodě. Za šest let vyšetřování byli odsouzeni řadoví úředníci, politická odpovědnost je vymáhána po Radě Bohuslava Svobody, která problém zdědila. Jaká je šance, že se podaří dostat před soud pravé viníky?


Zpráva Parlamentní vyšetřovací komise jednoznačně říká, že se policie i státní zástupkyně odchýlily od původního trestního oznámení zastupitelky Ryšlinkové z roku 2009. Vyšetřování přesto nebylo obnoveno ani téměř rok od závěru komise. Vyšetřovací komise i soud shodně upozorňují, že obvinění vznesené JUDr. Dagmar Máchovou neodhalilo a nepostihlo skutečné původce a viníky projektu Opencard, zřejmě dlouho připravovaného podvodu. Původní trestní oznámení bylo státní zástupkyní rozmělněno na drobné činy. Doplnění dávalo důraz na politickou zodpovědnost, která byla překvapivě vztažena jen na Radu exprimátora Svobody, zatímco radní kolem Pavla Béma nikdy nebyli ani obviněni. Také tyto kroky jdou za státní zástupkyní Máchovou.


Vzhledem k roli městské státní zástupkyně bylo doplnění trestního oznámení podáno na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Odtud se vrátilo zpět k JUDr. Máchové a před pár dny jej potkal osud předchozích pokusů - bylo odloženo.


Kauza Opencard není jen jedním z pražských tunelů. Je to ukázkový příklad nefunkčnosti veřejné správy. Během 6 let byla postupně odložena řada trestních oznámení, byl odsouzen úředník, který pomáhal policii případ rozkrýt. Opencard je hra o právní stát, kterou za rok možná prohrajeme,“ říká předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.


Zájem veřejnosti na spravedlivém prošetření případu dal podnět pro vznik parlamentní komise.  Jaký je progres po roce od závěrečné zprávy, schválené sněmovnou? Žádná z vyzvaných institucí neučinila kroky, které by vedly k naplnění výzvy komise a došetření případu.


Sněmovnou schválené usnesení Vyšetřovací komise k Opencard:

Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.”

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard, Sněmovní dokument 1699:

Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, velkému množství zjištěných pochybení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, GIBS, nestandardnímu přístupu ze strany státního zastupitelství, samotného nedošetření celého případu, jeho podstatné části a dále pak možnému pokračování protiprávního jednání úředníků a politiků na MHMP, navrhujeme případ řádně došetřit, prověřit, či vrátit dle věcné a místní příslušnosti orgánům činným v trestním řízení, to za využití všech možností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.”


Celá zpráva Vyšetřovací komise

Záznam z tiskové konference, k níž byla zpráva vydána