Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Videa ze zasedání Zastupitelstva Prahy jsou stále na webu. Magistrát o tom neví.

přidáno: 22. 11. 2011 12:31, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 12. 11. 2012 2:51 ]
10.listopad 2011

Magistrátem „odstraněné“ videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva jsou stále na webu Prahy k nalezení.  Na žádost o vydání videozáznamů přitom magistrát odpovídá, že je nemá, a oproti předchozím slibům o opětovné zveřejnění naznačuje, že došlo k jejich skartaci. Pražské fórum požádalo Pirátskou stranu o spolupráci při jejich zálohování a umístění do veřejného virtuálního prostoru. 

Před dvěma týdny požádal magistrát hlavního města Prahy o stanovisko ÚOOÚ (Úřadu pro ochranu osobních údajů) k uveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Na pouhé doporučení tiskové mluvčí ÚOOÚ byla videa během několika hodin ze stránek magistrátu odstraněna. Proti tomuto kroku se postavilo několik celostátních a pražských iniciativ, mezi nimi i Pražské fórum. [1]

Mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková dne 25.10.2011 uvedla, že „Zákon rozlišuje mezi zveřejněním a zpřístupněním. Záznamy nelze vystavit veřejně pro neomezený počet osob. Je ale možné zpřístupnit je oprávněným osobám, například občanům.“ Pirátská strana si o vydání záznamů (které byly ještě minulý týden volně na webu) oficiálně přes datovou schránku zažádala. Magistrát je ovšem vydat odmítl. [2]

„Magistrát hlavního města Prahy pořizuje obrazové a zvukové záznamy z jednání  Zastupitelstva pouze jako pomůcku pro pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů Zastupitelstva, schválený pořad jednání Zastupitelstva, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení; tento zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. Po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva skartován.“ odepsal 7.11.2011 na zmíněnou žádost ředitel pražského magistrátu Ing.MartinTrnka.

Pan Trnka ovšem sám sobě odporuje, protože ještě  3.11. v tiskové zprávě magistrátu tvrdil: „Jakmile bude mít magistrát kladné stanovisko nebo manuál k tomu, za jakých podmínek lze videa zveřejňovat, popřípadě upravovat tak, aby mohla být zveřejněna, jsme okamžitě připraveni tak učinit. A to i se zpětnou platností.“ [3]

Pražské fórum zjistilo, že skutečnost je ještě jiná. Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva nejméně od roku 2006 nejenže existují, ale jsou stále dostupné na webu Prahy. [4]

„Z reakce magistrátu na žádost o vydání videí vyplývá, že cílem stažení videí z webu nebyla ochrana osobních údajů občanů, ale snaha videa jednoduše smazat.ÚOOÚ vedený bývalým primátorem hlavního města  a občanským demokratem Igorem Němcem může být sotva nezávislou  institucí. Doporučení týkající se zveřejňování videí stejně jako některá  předchozí rozhodnutí tohoto úřadu napovídá, že může existovat propojení  institucí s vekými pravomocemi a politické moci “ konstatuje členka sdružení Pražské fórum Kristýna Opletalová.

O technickou spolupráci proto Pražské fórum požádalo členy Pirátské strany, která se dlouhodobě zabývá svobodným přístupem k informacím. Výsledkem této spolupráce je to, že záloha videí ze zasedání Zastupitelstva od roku 2006 jsou ode dnešního dne ke shlédnutí na webu Pirateleaks. [5]

„Pirátská strana ráda poskytuje technologické zázemí občanským iniciativám. Záznam zveřejňujeme, aby nemohl ÚOOÚ šikanovat jednotlivce za zveřejnění informací, které mají být dostupné občanům už z principu. Ve sporu s ÚOOÚ už jsme jednou byli a úřad musel  konstatovat, že jsme v právu. Jsme přesvědčeni, že tomu tak je i nyní,“ dodává Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany. 

„Naším cílem je udržet informovanost o dění na radnici alespoň na stávající úrovni. Zároveň vyzýváme magistrát, aby dodržel svůj slib daný primátorem Bohuslavem Svobodou videa uchovat. Pokud videa město nebude zveřejňovat samo, postaráme se o to my,“ doplňuje Alena Rybníčková, členka sdružení Pražské fórum. 

Pražské fórum je občanské sdružení, které dlouhodobě sleduje situaci na pražském magistrátu; přímo na jeho půdě i ve veřejném prostoru. Upozorňuje na špatné hospodaření s penězi a na chyby, kterých se vedení Prahy dopouští. Zároveň komunikuje se zastupiteli a úředníky magistrátu a navrhuje jim dílčí nebo i systémové změny v oblasti informovanosti občanů a jejich možnosti efektivně se účastnit projednávání veřejných záležitostí.

Odkazy:
[1] Pražské fórum - http://www.prazskeforum.cz
[2] Odpověď na infožádost - http://dl.dropbox.com/u/558105/106.zip
[5] Videa na PirateLeaks - http://web.pirateleaks.cz/www/regiony/praha/blog/videa - zatím pouze na interním webu PirateLeaks, na www.pirateleaks.cz v sekci Praha se videa objeví zítra dipoledne
[6] Více informací - http://www.prazskeforum.cz/videozaznamy-ze-zasedani - bylo odstraněno
Kontakty:
Alena Rybníčková, alena.rybnickov@seznam.cz,
Kristýna Opletalová,  kristyna.opletalova@seznam.cz
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, mikulas.ferjencik@pirati.cz