Projekty‎ > ‎Opencard‎ > ‎

Státní zástupkyně Máchová nesouhlasí s titulem "Lady Opencard"


Pražské fórum otevřeně odpovídá státní zástupkyni v kauze Opencard. JUDr. Máchové se zřejmě nelíbí glosa Vysvědčení pro Lady Opencard. Protože veřejnost nemá možnost dozvědět se, kam zmizelo 800 milionů a bude-li skutečně obviněn ten, v jehož kapse skončily. Odsouzení řadových úředníků není zcela jistě vyřešením těchto otázek, na což poukázal soud i parlamentní vyšetřovací komise. Těšíme se, že se Pražané možná dozví, proč před soudem stále nestojí ti praví viníci.


Státní zástupkyně Máchová
 Státní zástupkyně Máchová


---------- Přeposlaná zpráva ----------

Od: JUDr. Dagmar Máchová <dmachova@msz.pha.justice.cz>

Datum: 22. července 2015 16:11

Předmět:

Komu: info@prazskeforum.czTereze Kněžourkové:

Dobrý den,

Byla jsem upozorněna na zveřejněný článek na několika internetových serverech, kde se zmiňujete o mém působení ve funkci státní zástupkyně Městského státního zastupitelství. Pokud jde o Vámi hodnocení mého výkonu dozoru v trestní věci odsouzený ing. Seyček a spol./ novináři označovanou jako Opencard/, lze pochopit, že jste ovlivněna ve svých názorech různými články novinářů či postupem Parlamentní vyšetřovací komise a přebíráte jejich myšlenky či závěry. Mohu Vás však ubezpečit, že žádný zákonný orgán/ nadřízená  Vrchní státní zastupitelství v Praze a Nejvyšší státní zastupitelství, dále nalézací a odvolací soud/ v postupu policejního orgánu a dozorové státní zástupkyně žádná pochybení nebo nezákonnosti neshledaly.Jedině tyto orgány měly k dispozici trestní spis obsahující důkazy, na základě kterých mohly rozhodnout.Závěry všech ostatních, které v zásadě opakujete, jsou pouze spekulacemi. Dovolte, abych Vás poučila, že orgány činné v trestním řízení šetří, zda byl spáchán trestný čin a kdo je jeho pachatelem. V případě, že okolnosti svědčí o odpovědnosti politické, hospodářské, pracovněprávní  a jiné, by měly rozhodovat jiné orgány státu, případně samosprávy, civilní soudy apod.

Pokud se zmiňujete o dalších trestních věcech, ve kterých jsem vykonávala dozor nad vyšetřováním. Trestní věc obžalovaného ing. Sitty- postupy orgánů činných v trestním řízení byly potvrzeny Městským soudem, Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky a rovněž dohledovým orgánem Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. O těchto rozhodnutích, které byly publikovány, se zcela účelově nezmiňujete.

Pokud jde o trestní věc Nemocnice Na Homolce, tak i zde bylo Vámi uváděné rozhodnutí potvrzeno v roce 2012 Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Ve věci bylo pokračováno s ohledem na nové skutečnosti. V těchto a dalších věcech, pokud hodláte dále pokračovat ve zveřejňování nepravdivých informací na státní zástupce, Vám doporučuji, abyste si stejně jako novináři informace napřed ověřovala. Informace zejména z publikací a názorů z okruhu Lidových novin, Aktuálně Cz., Neviditelný pes apod. nejsou zcela pravdivé a jejich nepravdivost je bez obtíží dohledatelná z trestních spisů.

Jinak Vám přeji do Vaší práce mnoho zdaru

JUDr. Máchová  


***


Vážená paní státní zástupkyně,


s potěšením sleduji, že Vám leží na srdci pověst Městského státního zastupitelství natolik, že jste se rozhodla reagovat. I nám občanům záleží tom, aby státní zastupitelství konalo ve veřejném zájmu a nemělo cejch zametače kauz. Jak víte, veřejnost nemá možnost nahlížet do relevantních spisů k Opencard. Proto budeme velmi vděčni za upřesnění nejasností, které případ dlouhodobě provází.


Opencard je ukázkově zmapovaný příklad tunelování veřejných zdrojů. Podle projektové dokumentace měla Opencard generovat zisk. Pozdější audit tento materiál označuje jako účelovou a zcela nedosažitelnou fikci. Stejně tak audit poukázal na nezákonné dělení zakázek na podlimitní, tzv. salámování.  Projektovou dokumentaci pro Magistrát zpracoval přímo jednatel firmy Haguess. Výše nákladů zatím dosáhla 1,7 miliardy Kč.


Podle informací parlamentní vyšetřovací komise z projektu zmizelo 800 milionů Kč za nejrůznější “konzultační služby”. Zároveň byla oznámena existence bankovních kont ve Švýcarsku, ke kterým měli přístup jistí dva pánové z Magistrátu. V trestním oznámení se hovoří o plánovaném podvodu. Jistě jste měla, paní státní zástupkyně, dobré důvody, když jste oznámené skutky rozdělila na dílčí a trestný čin podvodu překvalifikovala. Máme tomu tedy rozumět tak, že se žádný podvod nestal? Ví Městské státní zastupitelství, kam zmizely peníze daňových poplatníků?


Podle Vašich slov máte veškeré důkazy, které jsou pro vyšetřování potřebné. Před vyšetřovací komisí jste také uvedla, že “byly stíhány, obžalovány a odsouzeny všechny osoby, na které důkazní materiál dostačoval.“ Chápu správně, že po odložené prohlídce budovy Magistrátu ze smazaných počítačů žádné informace nezmizely?  


Dokonce i soud prohlásil, že souzení úředníci nejsou ti praví viníci. Proto se občané ptají: kdo se obohatil na projektu Opencard? Do čí kapsy zmizelo oněch 800 milionů? Pokud  celé vyšetřování skončí na odsouzení úředníka, který měl odvahu na tuto vážnou věc upozornit, neobstálo by to v očích veřejnosti ani v putinovském Rusku. Do promlčení kauzy zbývá pouhý rok.


Tento dopis zároveň publikujeme na našem webu a těšíme se, že zde budeme moci uveřejnit i Vaše vysvětlení nepřesností, které matou média, politiky i veřejnost.

Tereza Kněžourková

Pražské fórum


(Pro pohodlí zúčastněných: všechny zmíněné dokumenty lze najít na www.openkarta.cz.)