Záznam z 6. schůze vyšetřovací komise Opencard - 12.6.2014


Výpověď ing. Jiřího Chytila:


Příběh se vyvíjel přibližně 8 let.

Jsem rád, že komise vznikla a budu zde vypovídat dobrovolně a popravdě.

Ten začátek je někdy roku 2006, kdy jsem se v dubnu stal zaměstnancem odboru informatiky Magistrátu Hl.m.Prahy (MHMP). Projekt Karta Pražana byl součástí informační strategie Cesta k ePraze. Tuto strategii schválila Rada v říjnu 2005.

MHMP začíná vydávat karty 12.4.2007. V listopadu 2009 si sám Magistrát udělal audit na průběh projektu. Ty audity byly dva a potvrdily velmi značnou závislost MHMP na firmě Haguess.

25.12. 2009 zastupitelka Ryšlinková podala v kauze Opencard trestní oznámení. Já jsem se s paní Ryšlinkovou setkal někdy v prosinci roku 2009 a setkal jsem se v tom okamžiku s panem Janem Urbanem, který je zde přítomný. Prostřednictvím těchto dvou osob jsem začal předávat policii – tedy protikorupční jednotce – z mého pohledu důležité materiály, které jsem měl jako pracovník k dispozici a které se týkaly projektu Opencard.

Proběhlo setkání s plk. Dušanem Lavičkou. Tento důstojník slíbil za přítomnosti dvou svědků, Jana Urbana a Jany Ryšlinkové, že budu mít status utajeného svědka. Já jsem právní laik, nevěděl jsem další souvislosti totoho statutu, prostě jsem uvěřil.

Podle mých informací Dušan Lavička po několika měsících od policie odešel. Ty důvody si můžu jen domýšlet – že chtěl vyšetřování vést určitým směrem a nebylo mu to umožněno.

V dubnu 2010 jsem předal protikorupční policii informace, aby se při případném zásahu na MHMP mohla orientovat.

K tomu zásahu došlo po několika nestandartních odkladech. Při schůzce k zásahu na Magistrátu s ppl. Kovárníkem z GIBS /Generální inspekce/ řekl, že podle jejich informací se ten zásah zpozdil o 4 dny.

Myslím že doba byla delší – informace jsem předal začátkem dubna 2010, podle mého odhadu byl zásah zpožděn o měsíc.

V květnu roku 2010 proběhla výměna vyšetřovatelů šetřících kauzu Opencard.

V srpnu roku 2011 polici obvinila 4 úředníky MHMP, členy komise Servisního karetního centra včetně mně.

Ing. Seyček byl obviněn již dříve.

Červen 2006 – byl jsem zaměstnanecem asi 2 měsíce. Pro tu zakázku vznikla zadávací dokumentace, na jejíž tvorbě se členové komise nepodíleli.

32 společností si vyzvedlo zadávací dokumentaci, přišla jediná nabídka – od Haguess.

Čili komise hodnotila jedinou nabídku firmy Haguess proti zadávací dokumentaci, nebylo s čím to srovnat. Zákon tehdy připouštěl možnost hodnotit jedinou nabídku.

U té zakázky bylo jedním z kritérií kritérium finanční. Komise měla hodnotit celkovou cenu nabídky. Celková cena byla stanovena v zadávací dokumentaci na 90 mil., cena Haguess byla 80 mil. - o 10% nižší než maximální možná cena. Komise vypracovala zprávu, že cena je v souladu se zadávací dokumentací a doporučila k dalšímu projednání.

Zadavatelem byl ing. Jiří Seyček, ředitel odboru informatiky, a ten byl pověřen ředitelem MHMP.

Pan Seyček odnesl doporučení na Radu MHMP, která nabídku přijala.

Nabídka se týkala "piloního řešení" – tedy zkušebního provozu pro prvních 50 000 karet.

V rámci pilotního řešení byla utracena částka zhruba 80 mil. Kč.

Vyhodnocení projektu trvalo asi 3 měsíce. Testoval se i projekt elektronická peněženka (na parkovacích automatech).

Po vyhodonocení zkušebního projektu mohla Rada projekt zastavit. Já jsem nebyl součástí vyhodnocování komise. Podle mých informací se tak nestalo, projekt karty pokračoval dál. Teprve pak došlo k enormním finančním výdajům. Úředníci byli u městského soudu souzeni za zkušební provoz v řádu 80 mil. Kč.

Celý projekt se pak přiblížil částce 1,25mld.

Můžeme ho rozdělit na dvě části:

  • 400 mil. Kč – finanční plnění, které dostala firma Haguess za počítače, servery, licence. Tato cena je dejme tomu odůvodnitelná podle smluv, které MHMP uzavřel.

  • 850 mil. Kč – 2/3 celkové částky byly spotřebovány většinou na tzv. "zakázky malého rozsahu" – proto, aby nemusely být vypisovány podle zákona o malých zakázkách – na služby konzultační, právní, marketingové.

V době, kdy byl ředitelem odboru pan Seyček, byl rozpočet odboru 600 mil. na rok. Když pan Seyček na základě výsledků auditu musel rezignovat, tak se ředitelem informatiky stal Václav Kraus. Pan Kraus před tím, než nastoupil na MHMP, byl ředitelem firmy Sun Microsystems pro střední a východní Evropu. Bylo by zajímavé zeptat se, proč z velmi zajímavé manažerské pozice, které jistě odpovídalo zajímavé finanční ohodnocení a benefity, odešel na MHMP, kde musel mít menší plat.

V okamžiku, kdy se stal pan Kraus ředitelem informatiky, rozpočet odboru byl zýšen na 2 miliardy, tedy 3x.

Právě ing.Kraus vypisoval ty zakázky malého rozsahu.

V květnu 2010 proběhla výměna vyšetřovatelů šetřících kauzu Opencard, v srpnu 2011 policie obvinila úředníky, já jsem dostal výpověď a mé jméno se objevilo v médiích. Slib, který jsem dostal od pana Lavičky – když budu vystupovat jako utajený svěděk, moje jméno se nikdy nedostane k mému zaměstnavateli (abych nebyl ohrožen profesně) a do médií (abych nebyl ohrožen osobně) nebyl dodržen.

V únoru 2013 došlo k zajímavé návšěvě bytu, kde jsem bydlel. Několik nocí jsem tam nespal, přišel jsem dopoledne domů, jen abych si vyzvednul tašku. Když jsem odemknul, na koberci byly blátivé stopy, které vedly do místnosti, ve které jsem měl schovány externí disky, kde jsem měl věškerou dokumentaci, která se týkala projektu Opencard. Ty disky zmizely. Tehdy jsem udělal chybu, že jsem to nenahlásil na policii. Byt byl zamčen, zámky nebyly porušeny, neměl jsem žádný důkaz o tom, že jsem tam ty disky měl.

Přestěhoval jsem se a v dubnu roku 2013 se totéž stalo v dalším bytě. Nic nebylo odcizeno, zámky nebyly porušeny, ale opět tam byly blátivé stopy, doklady byly rozházeny, abych si uvědomil, že tam někdo byl. Na doporučení JUDr. Marvanové jsem toto oznámil policii. Myslím, že to bylo upozornění – víme kde bydlíš, že ses přestěhoval, že máš zajímavé materiály.

22.10.2012 Městské státní zastupitelství obžalovalo pět osob z MHMP – Jiří Chytil, ing. Jiří Seyček (ředitel odboru informatiky v době, kdy došlo k řešení zkušebního provozu), ing. Zdeněk Jánský, Ladislav Kendík (všichni z informatiky MHMP) a pan Čadský - vystupoval v komisi jako náhradník, měl to být jeho vedoucí jeho odboru. Dozvěděl se to asi hodinu předem.

Nikdo z lidí, které jsem jmenoval, není specialista v oboru karetních systémů.

V té době pracoval na MHMP ing. Petr Stránský jako externí konzultant pro ředitele Seyčka – a to byl specialista na karetní systémy. Z externího konzultanta se stal výkonným ředitelem holanské firmy EMG (Haguess prodala své věci, týkající se karetních systémů této firmě).

Haguess byla napřed firmou společností s ručením omezeným. Když vypracovala nabídku pro MHMP, tak byl ředitelem firmy pan Jaroslav Turek. Potom (nevím přesně kdy) se firma změnila na akciovou společnost s akciemi na doručitele.

Po několika měsících mediálního tlaku kdo je vlastníkem se firma Haguesss stala stadardní akciovou společností. Jenže mezi tím mohlo dojít k finančním tokům, kdy anonymní vlastníci mohli prodat vlastnictví jiným osobám.

V červnu nebo červenci 2006 jsem se dostal k dokumentu, který byl předán prostřednitcvím zastupitelky Ryšlinkové protikorupční jednotce a nakonec zůstal na personálním počítači, který jsem používal a který byl zajištěn policií. Tento dokument se týká tisku 1134, který byl vytvořen pro Zastupitelstvo MHMP. Příloha se jmenuje "Využití čipové karty - podmínka Hl.m.Prahy." Je popsána využitelnost karty s referenčními projekty v Evropě. V tomto dokumentu se říká, že z této karty bude mít MHMP výnosy – příjmy z nabití, z prodeje karet, ze služeb. Praha měla mít příjmy v částce 4 miliardy 118 mil.

Jak karta měla být využita?

Dopravní infrastruktura, předplatné, jednotlivé jízdné, parkování v zónách, mýtné systémy, sport, kultura, školství, knihovny, zdravotnitctví, distribuční sítě města, elektřina, odpady, plyn, voda, komerční organizace, obchodní řetězce, benzínová čerpadla, hotely, taxislužba.

Existují pouze aplikace městská knihovna, parkování a předplatné v MHD. Elektronická peněženka, což je funkcionalita, kterou karta má (a funkcionalit je dalších 30), je využita pouze pro parkování. Karta to má, to není chyba firmy Haguess – Rada nikdy nerozhodla,

Schwarz: Je to hloupost čí, že se to nevyužívá?

JCH: To je otázka politického rozhodnutí Rady.

Tisk 1134, vytvořen 11.5.2006, napsal Jaroslav Turek a firma Haguess. Byl pak prezentován jako práce a Turek jako konzultant odboru informatiky. Tento dokument byl zajištěn policií při prohlídce MHMP.

Schwarz: Ptal se vás na tento dokument někdo?

JCH: Ne, sám jsem to zmínil Dušanu Lavičkovi.

Schwarz: Věřil jste mu?

JCH: Ano. Potom ho nahradil pplk. Gejza Rakaš, i ten měl dokument k dispozici.

20.5.2013: Jednání soudu bylo odročeno kvůli námitce Dagmar Máchové pro podjatost soudce. My jako obvinění jsme námitku vůči panu Říhovi nevznesli. tento soud se konal asi hodinu. Předseda senátu se rozhodl, že když na něj JUDr. Máchová podala stížnost, jeho rozhodnutí by bylo bezpředmětné.

/Manželka pana Říhy je advokátka, zastupovala jednoho z obviněných radních v kauze Opencard./

23.9.2013 – nový předseda senátu, JUDr. Alexander Sotolář.

Schwarz: Jak jste pochopil tu pokutu 300 000?

JCH: Policie požádala o vyhodnocení. Porovnávala se města Hradec Králové, Liberec, Plzeň. Policie dospěla k názoru, že cena 90 mil. byla nadhodnocená. My jsme ale zadávací dokumentaci nevytvořili. Srovnání s ostatními městy bylo špatné, tato města mají méně obyvatel – srovnání mělo být třeba s Londýnem.


DOTAZY:

Ondráček: Jaké množství karet bylo v rámci pilotního projektu využito?

JCH: Nejsem schopný říct, určitě nebylo celých 50 000, řádově asi stovky.

Ondráček: V jakém okamžiku proběhlo představení tisku 1134 a přílohy?

JCH: Na zastupitelstvu. Datum se dá dohledat.

Korte: Víte, jaký je časový vztah tisku a pilotního projektu?

JCH: Jistě. Tisk předcházel.

Štětina: Pozoroval jste nějaké uklízení důkazů, dokumentů na MHMP mezi dobou oznámení a prohlídkou?

JCH: Nevšiml jsem si skartace, ale těžiště dat bylo elektronické a nebyl jsem v pozici administrátora, abych to mohl zkontrolovat.

Štětina: Máte doklad nebo dojem, kdo vypustil vaše jméno jako utajeného svědka do médií?

JCH: Vzhledem k tomu, že to bylo na novinky.cz, tak jsem se dotyčného novináře zeptal. Odpověď zněla – máme svoje kontakty na policii.

Štětina: Nemáte náhodou tušení, kdo byli ti akcionáři, než došlo k převodu akcií?

JCH: Nemám. Rád bych to věděl.

Adámek: Měl jste pocit, že to pilotní řešení, testování, dopadlo dobře a že Rada rozhodla relevantně ve vazbě na testování – nebo to bylo naopak?

JCH: Řekl bych že zkušební provoz dopadl dobře, byl otestován na mneším množství karet. Ale dalších 30 funkcionalit nikdy nabídnuto Pražanům nebylo.

Korte: V jaké pozici jste byl na MHMP?

JCH: Byl jsem vedocí oddělení, pak v úloze vedoucí projektu - což jsou na odboru informatiky osoby, které mají za úkol projekt zlepšit atd.

Korte: Víte, kdo inicioval materiál cesta k ePraze?

JCH: Domnívám se, že to řekl na soudu Pavel Bém jako svěděk – že on byl jeden z iniciátorů projektu.

Schwarz: Vymýšleli jste sami jako odborníci nápady, to duchovno, co se tam bude dělat? Kdo vám napovídal? Dělali jste něco pro Pražany?

JCH: Všechny odbory se podílely na této aktivitě. Jediná věc, kterou jsme snad udělali sami, byly elektronické kiosky pro občany (s internetem).

Štětina: Kdo vyhodnocoval projekt?

JCH: Firma, která vyhrála soutěž (zadanou MHMP, odborem informatiky) – Soluziona, už neexistuje, pobočka španělské firmy. Za firmu Soluziona to dozoroval opět ing. Petr Stránský.

Schwarz: Šikovný pán!

JCH: Pilot skončil, v tu chvíli jádro systému opravdu umí 30 funkcionalit.

Korte: Audit konstatoval závislost MHMP na Haguess. Zadal vám někdo řešení?

JCH: Ne, nikdy jsem nebyl pověřen vedením projektu.

Skutečným vedoucím projektu byl Petr Stránský. Napřed to dělal jako externí konzultant a jak jsem ho poznal, měl výjimečné znalosti o karetních systémech. Ještě s ním spolupracoval další konzultant Teska, konzultant ředitele Seyčka.

/Teska byl později ředitelem informatiky na MHMP – do dubna 2014./

Korte: Jaké dokumenty jste prostřednictvím pana Urbana a Ryšlinkové předal polici?

JCH: Bylo toho více. Např. 1134, výpisy emailové komunikace - kde jsem byl v kopii - mezi ing. Seyčkem a Petrem Stránkým a dr. Teskou, ze které jasně vyplývalo, že vedoucí je Stránký. Vyjadřoval se, jak by to mělo vypadat.

Já byl laik, ředitel byl na lepší úrovni, ale expert byl Petr Stránký.

Adámek: Pokud si vzpomínám na vyjádření Béma a dalších, kteří se oháněli tím, co karta bude umět – proč Rada nerozhodla o pokračování projektu?

JCH: Skutečně nevím.

Adámek: Teska – to byl Teska, který se stal ředitelem informatiky za radní Vorlíčkové?

JCH: Ano.

Ondráček: Na základě čeho došlo k vyhodnocování projektu, když bylo použito procento z 50 000 předpokládaných karet?

JCH: Nevím, nebyl jsem členem vyhodnocovacího týmu.

Gabal: Podle vašeho názoru – z hledika finančího plánu a byznys plánu - dostala Rada zfalšované podklady? Bylo nastavení plánu realitstické?

JCH: Byl bych opatrný. Já se domnívám, že napsané to bylo dobře.

Gabal: Zmiňoval jste víc společností, které si vyzvedly zadávací dokumentaci.

JCH: Bylo jinch víc než 30.

Gabal: Nebylo to vám nebo nadřízeným divné? Nedonesly se k vám kuloární informace, proč se tak stalo?

JCH: Ano. Že nemá smysl vytvářet nabídku, když zadávací dokumentace byla vytvořena pro firmu Haguess.

Gabal: Zajímal se o to někdo z nadřízených?

JCH: Já se to dozvěděl až ex post, po ukončení práce komise, to byla jedna z věcí, která mě vedla k předávání věcí Janu Urbanovi a paní Ryšlinkové.

Gabal: Zřejmě se shodneme na tom, že ty firmy nešly do výběrového řízení, protože tušily, že jde o naplánovaný podvod?

JCH: Ano.

Gabal: Z celkové částky 1,25 mld šlo 400 mil. Kč do železa a softwaru, 800 mil. na služby, marketing a konzultace. Tedy větší díl. My jsme se minule ptali Trnky, proč se tyto služby rozdělovaly do zakázek pod 20 mil. Váš názor?

/Ředitel MHMP měl pravomoc podepisovat zakázky do finančního limitu 20 mil. Kč bez vědomí Rady./

JCH: Aby se to vešlo do finančního limitu. A taky – tomu se říká salámování – aby se nemuselo soutěžit. Ten odbor vždycky pod někoho spadal. Nejdřív pod pana Trnku, potom byl převeden pod Rudolfa Blažka.

Gabal: Mohli si nevšimnout, že jde o záměrné rozdělování?

JCH: Ta částka byla tak vysoká, že si toho všimnout mohli.

Gabal: Pro vaši informaci – ředitel Trnka nám tu minule konstatoval, že spoustu těch smluv podepsal sám. Mohl to být organizovaný podvod?

JCH: Já se domnívám, že ano.

Gabal: O který z těchto okruhů, kde jsme konstatovali organizovaný podvod, se zajímala státní zástupkyně... /nepamatuje si jméno/ ... Máchová?

JCH: Nevím, protože s paní Máchovou jsem se před soudem setkal osobně pouze jednou. Co se týká vyšetřovatelů, ti mě potom požádali a řekli, že vzhledem k tomu, že informací a elektronických dat zajistili enormní množství a nemají kapacitu, aby to prozkoumali, tak mě požádali, abych jim řekl priority, co mají analyzovat. To jsem jim řekl.

Potom jsem se několikrát setkal s pplk. Rakašem...

Gabal: ... mně zajímá jestli byl zájem soudů o tyto okruhy?

JCH: Nebyl.

Gabal: Ani soudce?

JCH: Ne. My byli obviněni z toho pilotního projektu, co se stalo pak, to jde mimo nás.

Gabal: Ptám se, jestli soud zajímalo, že šlo o šíře organizavaný podvod?

JCH: Předseda senátu se zeptal, kdo vytvořil zadávací dokumentaci. Přiznal se Seyček. Ale pak vyplynulo, že zadal návrh externí firmě, které to měla vytvořit, a ta firma pak přiznala, že najala Petra Stránského. Takže to zapadá pěkně do sebe.

Korte: Co vás přimělo kontaktovat policii?

JCH: Po komisi se mi dostaly do ruky dokumenty, ze kterých bylo jasné, že to vypracoval pan Turek a firma Haguess. A když Jana Ryšlinková podala trestní oznámení, tak jsem chtěl policii pomoct. Teď myslím, že jsem byl naivní.

Schwarz: Musím se zastat policie, v jejích řadách je spousta lidí, kteří mají zájem na vyšetření kauzy.

pplk: Plecánková: Když probíhalo jednání ohledně utajeného svědka, byl jste poučen ohledně nějakých ustanovení? Věděli o vašem postavení na MHMP?

JCH: Byl tam pouze jeden policista - pan Lavička - a dva svědci. Pana Lavičku jsem seznámil se svým postavením na MHMP, ale jestli mi dal pan Lavička nějaké poučení, nevzpomínám si. Můžeme požádat pana Urbana. /Svědek při příslibu utajeného svědectví Chytilovi./

Schwarz: To už bychom ho nemohli vyslechnout.

***

Dagmar Máchová


Schwarz o výpovědi před komisí: "Pro někoho je to čest, pro někoho povinnost – já si myslím, že je to zážitek na celý život."

Dagmar Máchová: Jsem státní zástupkyně na Městském státním zastupitelství (MSZ) v Praze, na úseku specializace ekonomické městské činnosti.

Schwarz: Tak to jste tu správně.

DM: Co ode mě chcete slyšet?

Gabal: Všechno.

MD: Konkrétně?

Schwarz: Dozorovala jste kauzy Opencard? Jaké to jsou?

DM: Ano.

Schwarz: Od počátku, nebo jste je převzala?

DM: Vykonávám dozor od chvíle, co policejní orgány zahájily trestní řízení v předmětných věcech.

Schwarz: Jakým způsobem vykonáváte dozor?

DM: Podle trestního řádu a to v rámci oprávnění státního zastupitelství.

Schwarz: Pamatujete si, jestli jste dávala pokyny některým vyšeřovatelům, policistům v rámci dozoru?

DM: Určitě.

Schwarz: Můžeme to dohledat ve spisech?

DM: Ano. Od počátku jsem dozor usměrňovala.

Schwarz: Jak tomu můžu rozumět?

DM: Dávala jsem pokyny policejním orgánům, jakým směrem by se mělo vyšetřování rozvíjet, pomáhala ustanovit vyšetřovací verze, plán vyšetřování, okruh věcí, které by měly být prověřovány, a samozřejmě jsem koordinovala jednotlivé postupy.

Policejní orgán postupuje podle trestního řádu samostatně s výjimkou věcí, kde potřebuje souhlas státního zastupitelství.

Schwarz: Byla jste spokojena s prací vyšetřeovatelů, které jste dozorovala?

DM: Ne.

Schwarz: Proč?

DM: Zpočátku se mi zdálo, že to nemá dobré tempo. Spíše věci mezi nadřízenými jednotlivých orgánů. To je můj pocit - že se bránili respektovat moje postavení v rámci trestního řízení v této kauze.

Schwarz: To mám tak napsat?

DM: Jo!

Pan Ondráček u toho byl – z policie říkali, že si to udělají stejně podle sebe. Následně jsem si musela svojí roli prosadit.

Schwarz: Vzpomente si, s jakými vyšetřovateli jste nejvíc spolupracovala?

DM: S dr. Ondráčkem, pak dr. Rakaš – to byly osoby odpovědné za vedení případu. Bylo jich víc, ale nepamatuju si.

Schwarz: Stěžovali si vám, že jim někdo brání nebo nemají dostatek podpory?

DM: Ne. Je to delší dobu, nevím, nepamatuju si.

Schwarz: Myslím tím - bránil někdo v postupu, který jste stanovila?

DM: Ne, to ne.

Schwarz: Byly v této kauze obžalovány všechny osoby, které měly být?

DM: Byly stíhány, obžalovány a odsouzeny všechny osoby na které důkazní materiál dostačoval. V souvislosti s Opencard jsou prověřovány další osoby, ale nejsem zproštěna mlčenlivosti.

Schwarz: My máme zprávu ministryně spravedlnosti, proto se vás na to neptám. Kontaktoval vás někdy nějaký politik?

DM: Ne, nikdy.


DOTAZY:

Korte: Kdo byli ti lidé, kteří nerespektovali postup řešení případu?

DM: Nevím, nepamatuju si.

Korte: V době, kdy ředitelem informatiky byl Kraus a primátorem Bém, 800 mil. Kč bylo utraceno v uměle rozdělovaných smlouvách. Proč jste se nezabývala tím, ale úředníkem, který se zjevně neobohatil?

DM: Zabývali jsme se vším od samého počátku, dělením zakázek, všechny typy zadávacích řízení byly podrobeny prověření. Protože nejsme odborníci v ekonomické oblasti, přibrali jsme si několik znalců, kteří posuzovali zakázky do roku 2010 - odchodu předchozího vedení Hl.m.Prahy. Co bylo v rozporu se zákonem, za to jsou ty osoby postaveny před soud.

Štětina: Teď tomu nerozumím - pan doktor se ptal na zakázku za 800 mil., ne pilotní projekt.

DM: Všechno bylo prověřeno a tam jsme vyvodili odpovědnost. Kde jsme jí nevyvodili, tam z hlediska trestního zákona (ne politická nebo hospodářká odpovědnost, pokud není v rozporu s dobrým hospodářem) nebyla. Nemůžeme kriminalizovat každé rohodnutí.

Schwarz: Byly vyhodnoceny všechny důkazy, které jste měla k dispozici?

DM: Velmi pečlivě, nedovolili bychom si něco zanedbat.

Gabal: Četla jste audit společnosti Nexia?

/Forenzní audit zadaný MHMP, který konstatoval řadu vážných pochybení./

DM: Tento audit byl společně s více audity, které jsou založeny, tyto audity tvoří obsah trestního spisu. Tento audit, pokud si vzpomínám, byl součást trestního oznámení. Byly stejné jako obsah dalšího spisového materiálu. Byly předloženy znalcům a samozřejmě i jejich závěry se znalci zabývají.

Schwarz: Postrádám odpověď: četla jste ten audit?

DM: Četla. Ale bylo jich víc. V trestním řízení jsou důležité znalecké posudky, tohle je důkaz, kterému nepřisuzujeme váhu znaleckého posudku.

Gabal: Audit konstatoval porušení zákona o věřejných zakázkách. Vy jste neshledala porušení zákona?

DM: Kdybych neshledala, nebyla by podána obžaloba.

Gabal: Například toho úředníka, který byl z odboru dopravy, jste poslala před soud za pilotní projekt. To je 80 milionů. Zabývala jste se částí projektu za 800 mil.?

DM: Pokud jsme shledali důvod, postavili jsme je před soud, pokud nebyl, nestalo se.

Štětina: My se stále ptáme na tu hlavní část projektu za 800 mil...

DM: ... ale já nevím, co je hlavní projekt. Neřešíme ekonomickou část. Máme ohraničený rozsah našeho pátrání.

Gabal: Tak já to položím natvrdo. U všech těch, co měli zakázky malého rozsahu, se podle státního zastupitelství neshledal trestný čin.

DM: Ano. Stejně jako soud a úřad pro hospodářskou soutěž.

Gabal: Vy tomu rozumíte líp než auditorské firmy, které svým byznysem stojí na tomto?

DM: Nerozumím, ale měli jsme soudní znalce.

Gabal: Podle náznaku auditorů i některých svědků došlo vypracováním finančního a byznys plánu k oklamání Rady Hl.m.Prahy. Zabývala jste se tím?

DM: Zabývala. Všechny studie, které předcházely projektu, jsme podrobili studii. Zastupitelstvo je odhlasovalo jednomyslně.

Schwarz: Vy si to pamatujete, že to bylo jednohlasně?

DM: Ano.

Schwarz: Prověřovala jste v rámci své práce odstoupení Blažka a nastoupení Richtera?

DM: V žádném případě.

Gabal: To, že projekt karty Pražana sliboval zisky a připravil miliardové ztráty jste nepovažovala za organizovaný podvod?

DM: Ne, to nemůžu říct. To je složitá otázka.

Gabal: Pět let se vyšetřovala záležitost na 1,25 miliardy, jsou trestně obviněni členové současné Rady, nikoliv té, která to organizovala - a výsledek za 5 let je přivedení před soud člověka, který se ocitl úplně náhodou ve výběrové komisi. Takže se zajímám, co se dělo ve státním zastupitelství, že se nic nevyšetřilo? Jste placená z peněz daňových poplatníků.

DM: Na to odpomítám odpovědět.

Gabal: Ten plánovaný podvod byl součástí trestního oznámení, které podala Ryšlinková. Pokud jste to vůbec četla, musela jste to říct. Proč jste přistoupila na rozdělení celého řízení na dílčí skutky, v němž se smysl podvodu rozplynul? To jste zřejmě doporučila policistům vy?

DM: To jsou procesní věci, věci se slučují z hlediska hospodárnosti, rychlosti řízení...

Gabal: ... takže vy mi argumentujete rychlostí řízení, když se za 5 let nic nevyšetřilo? Mně se zdá, že paní svědkyně nekooperuje.

Gabal: Mohla byste uvést důvod procesních změn?

DM: Ne.

Schwarz: Byl vám předložen důkaz, že zaměstnanci firmy Haguess měli připravenou součást svojí práce na MHMP předem?

DM: K důkazům se nemůžu vyjadřovat.

Štětina: Jak se díváte na názor plk. Martince (odvolaného ředitele ÚOKFK), na nadržování a pochybnosti o Městském státním zastupitelství Praha?

DM: Na mediální vystoupení nereaguju. Ani o něm nevím.

Schwarz: Ani o tom nevíte?

DM: Ne. Vím, že jsem s panem plukovníkem měla nějaký konflikt, chtěla jsem jim věc odebrat kvůli úniku informací, je to v dozorovém spise.

Schwarz: Došlo k odebrání?

DM: Ne.

Schwarz: Kdy to bylo?

DM: Nepamatuju si.

Korte: V roce 2012 po nástupu radní pro informatiku Vorlíčkové tento odbor snížil výdaje na IT projekty o 600 mil Kč ročně, aniž by se to jakkoliv projevilo na bezpečnosti. Nebyl to pro vás signál? Prověřovala jste to?

DM: Toto nejsou otázky pro státní zastupitelství.

Schwarz: Tato otázka přímo souvisí s jednotlivými kroky v kauze Opencard. Proto se vás ptají.

DM: Nevím o tom.

Korte: Proč se nezabýváte v rámci oficiality státního zastupitelství informací, která zazněla na zasedání Zastupitelstva MHMP prosinci 2013, že během let 2006 – 2011 zmizela z nákladů 6 mld. více než 1 mld.?

DM: Tak zaprvé o této informaci slyším poprvé a není to předmětem žádného trestního oznámení.

Korte: Nyní tu informaci máte, tak se ptám, co s tím uděláte?

DM: Nic. Když přijde trestní oznámení... Já odpovídám za kauzy, které mi byly přiděleny.

Schwarz: Jestliže prověřujete v rámci své práce kauzu Opencard a objeví se tato informace, mělo by vás to aspoň zajímat. Kromě toho, nemusíte čekat na trestní oznámení. To je princip oficiality.

DM: Informaci, že došlo k úniku miliardy slyším porpvé. To je všechno. O vyjádření různých osob, která nejsou doložena, se nezajímáme.

Schwarz: Na zastupitelstvu nejsou různé osoby. Tam jsou zastupitelé.

DM: Státní zastupitelství nesleduje od rána do večera tisk.

Korte: Ve chvíli, kdy sublimovaly miliony z rozpočtu MHMP, byla objevena existence švýcarských kont, ke kterým měly přístup vysoce postavené osoby z MHMP. Zabývala jste se tím?

DM: Nejsem zproštěna mlčenlivosti.

Schwarz: Odpovědět ano nebo ne nesouvisí s mlčenlivostí...

DM: Nemůžu.

Gabal: Sledovali jste toky peněz, které prošly projektem Opencard? Vyžádali jste si informace finančně analytického útvaru?

DM: To jsou probíhající věci, kde nemohu být zproštěna mlčenlivosti.

Schwarz: Ten projekt je už u soudu. Nám stačilo říct ano nebo ne.

DM: Nemohu.

Gabal: To je jak házení hrachu na zeď.

Gabal: Rozdělování zakázek na podlimitní jste neprokázali jako trestnou činnost?

DM: Ne.

Ondráček: Do dneška nejsem zbaven mlčenlivosti. Na kolik dozorových spisů bylo do současné doby rozděleno trestní oznámení Ryšlinkové a kolik z nich je u soudu?

DM: Z hlavy vám neřeknu. Pět, šest? Ještě tam figuruje Dopravní podnik, ten nedozoruji. U soudu je obžaloba Seyčka a Dopravního podniku.

Ondráček: Živých věcí (které nejsou u soudu) je kolik?

DM: Jeden nebo dva.

Ondráček: Z jaké úrovně nebo útvaru byly problémy s komunikací s policií?

DM: Já tu vaší hierarchii neznám. Jednala jsem pouze s panem Ondráčkem, který byl policejním orgánem, jednou nebo 2x tam byl pan Němec.

Schwarz: To jsou ti, kteří dělali ty problémy?

DM: Ne...Ty problémy byly koncepční.

Schwarz: My ty informace máme. My se nepotřebujeme dozvědět, my se chceme jenom dotázat.

Gabal: Ing. Kraus /bývalý ředitel odboru IT na MHMP/, podezřelý z rozdělní zakázek na menší a bez výběrového řízení - ale bylo to odloženo. Takže to není živá věc.

DM: Já jsem zbavená mlčenlivosti jen v jedné kauze. Nebudu vypovídat.

Schwarz: Když požádáme o zproštění mlčenlivosti, budete vypovídat.

Korte: Považujete za standartní, aby policista vyšetřoval osobu blízkou? Může vyšetřovat svého přítele?

DM: Může to být důvodem vyloučení pro podjatost – paragraf 30 trestního zákona.

Korte: Jak jste mohla připustit, aby věc vyšetřoval Rakaš /policejní vyšetřovatel kauzy Opencard/, který je osobním přítelem tehdejšího ředitele MHMP Trnky a který byl v době zahájení možným podezřelým?

DM: O tom nic nevím. On sám musí mít vnitřní pocit, jestli má být vyloučen nebo ne. On nám nosil ty dokumenty, takže je možné, že spolu navázali kontakt, ale jestli se sblížili, není mi známo.

Schwarz: Nikdo jiný s vámi v této kauze nikdy nespolupracoval?

DM: Určitě ano, ředitelka legislativy, právního, zaměstanci odboru informatiky... určitě ano. Ta vstřícnost byla na MHMP dobrá.

Korte: Souhlasíte s tím, že pravomocná aktivita policie končí předáním věci na státní zastupitelství?

DM: Nekončí. Můžou úkolovat státní zastupitelství.

Korte: Při projednávání u soudu seděl pan Rakaš dvakrát vedle vás, jakou tam měl pozici?

DM: Když já jsem procesní strana, policejní orgán tam může být jako můj asistent.

Korte: Jak to probíhá? Vyžádáte to u nadřízeného?

DM: Ano.

Korte: Vyžádala jste to u nadřízeného? Prosím o dohledání písemného dokladu a předání komisi.

Štetina: Kdy byl v té době ředitel ÚOKFK?

DM: Nevím.

Korte: Ve své závěrečné řeči jste prohlásila, že žádná – ani gentlemanská dohoda – nebyla pro utajené svědectví uzavřena. Že pan Chytil nejvíc bránil vyšetřování. Na základě čeho jste to prohlásila?

DM: Pokud je někdo policijení informátor, nemusím o tom vědět a ani jsem to nevěděla. O jeho spolupráci s policií jsem se dozvěděla z médií.

Schwarz: V rámci plánu vyšetřeování, plánovali jste s policejním útvarem institut utajeného svědka?

DM: Nikdy o to nepožádal.

Korte: Vy jste nevěděla, že Chytil spolupracoval s policií, ačkoliv paní Ryšlinková a pan Urban tuto skutečnost veřejně dosvědčovali? Proč jste si nevyžádala jejich výslech?

DM: Protože výsledky prověřování vedly k tomu, že pan Chytil je osobou, která vedla projekt a je pachatelem trestného činu. Byl obviněn a jestli spolupracuje nebo ne, to nemá pro mě význam.

Korte: Poslední otázka. Ono to fakt nemá smysl. Jste si vědoma toho, že pokud je jejich verze (Ryšlinkové a Urbana) pravdivá, pak jste tvrzením, že pan Chytil vyšetřování bránil, uvedla soud v omyl?

DM: Státní zastupitelství rozhodne, pane poslanče, jestli bude svědek spolupracující nebo ne. Nebyl jste tam, takhle jsem to neřekla.

Schwarz: Vy opravdu nevíte, že prvotní oznámení a předání důkazů zařídil pan Chytil?

DM: Ne.

Schwarz: Vy nevíte, že policie při prohlídce postupovala podle plánů pana Chytila?

DM: Ano, ale až později.

Schwarz: Kdo povolil prohlídku MHMP?

DM: Já.

Schwarz:Na základě čeho?

DM: Podnětu policejního orgánu.

Schwarz: Pamatujete si, co tam bylo napsáno?

DM: To si teda nepamatuju.

Schwarz: Jak často za svou kariéru děláte případy, kde je předpokládaná škoda víc jak 1 mld.?

DM: Měla jsem už takovou kauzu.

Gabal: Určovala jste termín prohlídky?

DM: Ne, to je záležitost policie.

Gabal: Takže vyjádření pana Martice, že jste to byla vy je lživé?

DM: Pan Martinec rychlejc mluvil než myslel.

Gabal: Pane předsedo – předovláme si pana Martince.

Gabal: Někteří vyšetřovatelé měli dojem, že ředitel MHMP byl o prohlídce informován. Víte o tom?

DM: Ne. Závěr znalce kybernetiky ve spisu – něco bylo mazáno, ale v rámci běžné funkčnosti počítače, zpětně to obnovil.

Gabal: Kdo vám dal informaci, že není možné provést prohlídku MHMP?

DM: Domnívám se, že pan Ondráček.

Gabal: Je podezření, že zmizely některé důkazy. Bylo by dobře, kdybyste si osvěžila paměť.

DM: Žádné důkazy, které jsme potřebovali, nezmizely.

Gabal: Nadále trváte na tom, že pan Chytil nespolupracoval?

DM: Trvám. V průběhu trestního řízení nespolupracoval. K tomuto závěru dospěl i soud. Myslím ve smyslu spolupracujícího obviněného.

Schwarz: Čí je to chyba, že nebyl spolupracují obviněný?

DM: O tento status musí požádat obviněný nebo jeho obhájce. Státní zastupitelství ho vyslechne a rozhodne, jestli status dostane nebo ne. Musí naprosto rozkrýt celou trestnou činnost.

Schwarz: Říct, že jste nevěděla, že pan Chytil nosí policii důkazy – to je hodně špatně.

DM: Je s podivem, že vy se tady zastáváte lidí, kteří byli obviněni a odsouzeni. A já tu stojím před parlamentní vyšetřovací komisí – to je paradox!

Schwarz: Vy jste svědek. Dnes víme, že tam byly nestandartní postupy. Říkáte, že jsem na straně zločince? Nebyl pravomocně odsouzený. Zastávám se člověka, který nosil policii důkazy. A nejen já – ale občané. A 200 volených zástupců, kteří zvedli ruku pro zřízení vyšetřovací komise.

Schwarz: Vy si myslíte, že případ Opencard byl dotažen do konce?

DM: Ano.

Schwarz: Tak to je hodně smutné, paní doktorko...

***