Projekty‎ > ‎Opencard‎ > ‎

Zápisky Filipa Horkého z 12.6.2014

Zveřejněný materiál je pouze moje pracovní verze z jednání vyšetřovací komise k Opencard. Nemusí v něm být všechno. Stejně jako všechno nemusí být napsáno doslovně tak, jak skutečně během jednání padlo. Jakékoliv vyvozování závěrů z tohoto textu tak může být zpochybněno. Nejde o oficiální dokument.. Prostě - nakládejte s tím jako lidi :-)


DAGMAR MACHOVÁ

 •       

     

 • od samotného začátku jsem vyšetřování usměrňovala. Dávala jsem pokyny policejním orgánům, jakým směrem by se mělo odvíjet         
 • pomáhala jsem ustavovat vyšetřovací verze, plán prověřování; pomáhala jsem ustanovit okruh věcí, které by měly být prověřovány
 • nebyla jsem spokojena s prací vyšetřovatelů; zdálo se mi, že prověřování nemá patřičné tempo; nadřízení policejního orgánu se bránili tolerovat moje postavení státní zastupkyně v této kauze
 • když jsem měla představu, jak by měl například vypadat záznam o zahájení úkonu, tak mi nadřízený policejního orgánu říkal, že si to udělaj dle svého; bylo to takové slovíčkaření
 • následně jsem si svojí roli v trestním řízení musela prosadit
 • vyšetřovatelé stěžovali si vám, že jim někdo brání? Nestěžovali
 • byli žalováni všichni lidé, kteří se dopustili trestného činu? Byly stíhány, obžalovány a odsouzeny osoby, na základě důkazů, které jsme nashromáždili; na které byly důkazy; byly odstíhány všechny osoby, na které nashromážděné důkazy postačovaly
 • audit, pokud si vzpomínám, tak byl možná součástí tretsního audity; tyto audity byly samozřejmě jako obsah spisového materiálu
 • četla jsem audit společnosti Nexia; nevím, ani nevím, kdo si to objednal; obsah nevím;
 • v trestním řízení potřebujeme závěr znaleckého posudku, nepřisuzujeme jim takovou váhu
 • Audit signalizuje a konstatuje porušení zákona o zadávání veřejných zakázkách, vy jste nic neshledala? Samozřejmě shledala porušení tak, jak byla podána obžaloba. Pokud bych neshledala, tak ji nepodávám.
 • zabývala jste se fází projektu s částkou cca 800 milionů? Znovu opakuju, pokud jsme v průběhu toho vyšetřování na základě nashromážděných důkazů, že je tam důvodné podezření postavit někoho před soud, tak jsme to udělali. Pokud nebyl důvod, nepostavili jsme ho před soud. K úředníkovi z odboru dopravy se nemůžu víc vyjadřovat.
 • nerozumím tomu líp než auditoři
 • auditorské firmy zjistili porušování zákona; rozdělování do podlimitních zakázek, vy jste to nezjistili? V postupu osob jsme nezjistili naplnění znaků trestných činů
 • Zabývala jste se zpracovaným bynznys-plánem společnosti Haguess. Zabývala jste se oklamáním rady HLMP projektem? Zabývala. Všechny ty studie jsme podrobili zkoumání, které předcházely projektu. Všechny tyto studie, pokud se na ně ptá, tak odsouhlasilo zastupitelstvo.
 • že projekt sliboval zisky a skončil ve ztrátě nebyl podle vás cílevědomě připravený podvod? Nejsem tady od toho, abych to hodnotila. Je to složitá trestněprávní otázka. Takto otázka, nevím, jak odpovědět
 • jsme tady od toho, že se 5 let vyšetřovala záležitost za 1,25 miliardy, která teď je na pokraji havarování. Jsou trestně obviněni členové současné rady, nikoliv té, která to rozhodovala a výsledkem vašeho úsilí je, že jste odsoudila úředníka, který se do výběrové komise dostal náhodou. Zajímám se, co se nedařilo v práci SZ nebo policie, že se nic nevyšetřilo. Jste jeden z lidí, jehož výkonnost nás zajímá? Na tuto otázku odmítám odpovídat.
 • plánovaný podvod byl součástí trestního oznámení, které podala zastupitelka Ryšlinková. Dle mého názoru, pokud jste to aspoň četla, tak jste to musela všimnou. Proč jste se tím nezabývala? Zabývala.
 • proč jste přistoupila na rozdělení trestního oznámení na dílčí části v němž se organizace podvodu rozměnila? Věci se slučují a rozdělují v závislosti na rychlosti řízení, postupovali jsme ve smyslu TŘ.         
 • Vy mi argumentujete rychlostí řízení, přestože jste 5 let nic neudělali…
 • vyžádali jste si info, sledovali jste toky peněz? Na tuto otázku nemohu odpovědět. Nejsem zbavena mlčenlivosti.
 • Nemohu odpovědět, vím o co se jedná. Prý se na to nevztahuje zbavení mlčenlivosti.
 • nabyl jsem dojmu, že identifikované rozdělování zakázek na podlimitní.. Vy jste to neprokázali jako TČ? Neprokázali.
 • na kolik spisů bylo TO od paní Ryšlinkové bylo rozděleno do současné doby? Z hlavy vám to neřeknu; něco je dopravní podnik; je to na více věcí. 5 – 6. U soudu z toho je trestní věc ing. Seyčka a věc DP
 • Jak se díváte na názor plukovníka Martince na zdržování vyšetřování a pochybnosti o způsobu vyšetřování ze strany MSZ? Na vyjádření policejních důstojníků v médiích nereaguji. Je to jeho subjektivní pocit.Vím, že jsem měla problém, že unikaly informace, chtěla jsem jim tu věc odebrat. Je to v dozorovém spise.
 • prověřovala jste odstoupení pana Blažka a jmenování pana Richtra? To jsme nikdy na SZ neprověřovali
 • byl vám od policie předložen důkaz, že zaměstnanci firmy Haguess měli připravenu svojí pracovní činnost na magistrátu již předem? Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým důkazům.
 • vy jste byla povinna zabývat se informacemi, které padly na zasedání zastupitelstva, to je oficilita ( prosinec 2013) → během let 2006 – 2011 zmizela ze 6 miliard nákladů na IT služby magistrátu víc než miliarda? O této informaci slyším poprvé, není předmětem trestního oznámení, nevím o tom, že by takovou informaci hodnověrně doložil.
 • informaci, týkající se úniku 1 miliardy slyším poprvé, to je všechno. My evidujeme podle faktur, které byly proplaceny do roku
 • zhruba ve stejné době, kdy sublimovaly stamiliony z magistrátu byla zveřejněna kauza švýcarksých kont, k nimž měli přístup dva vysocí úřednící magistrátu. Zabývala jste se touto záležitostí, proč? Nemohu na to odpovědět. Nejsem sproštěna mlčenlivosti. Nemůže odpovědět ani ano / ne
 • pokládáte za standardní, aby prošetřoval osobu blízkou, může vyšetřoval svého přítele? Může to být důvodem pro vyloučení pro podjatost
 • pracovala s panem Gejzou Rakašem... Jak jste mohla připustit, on je osobním přítelem ing. Trnky a který v době zahájení TŘ byl možným podezřelým? O tom vůbec nic nevím. On musí sám mít vnitřní pocit; jestli se s ním zblížil v průběhu řízení... Trnka byl ředitelem magistrátu; pomáhal nám obstarat listinné podklady pro naše rozhodnutí; je možné, že navázali kontakt;         
 • žádná gentlemantská dohoda s policií neexistovala, svým vystupováním v médiích pan Chytil bránil ve vyšetřování, řekla jste během závěrečné řeči u soudu. Dle jakých info? Pokud je někdo policejní informátor, já jako SZ o to vůbec nemusím vědět. O tom, že by pan obžalovaný spolupracoval s policí jsem se dozvěděla z médií.
 • v rámci plánu vyšetřování nebyl v plánu nikdy institut utajeného svědka. Je to zřejmé i z protokolů, že o to nikdy nepožádal
 • vy jste nevěděla, že spolupracoval s panem Urbanem a Ryšlinkovou. Proč jste si nevyžádala jejich výslech? Protože výsledky prověřování vedly k tomu že pan Chytil je osobou, která vedla tento projekt a ty závěry prověřování, že on je jedním z pachatelů TČ. Proto ta skutečnost, že spolupracuje nebo nespolupracuje v procesním postavení neměla význam.
 • jste si vědomá toho, že pokud je verze pana Urbana a Ryšlinková, pak jste svým výrokem, že bránil vyšetřování, uvedla soud v omyl? Já jsem nikdy neřekla, že bránil vyšetřování. Nikdy nebyl v pozici spolupracujícího obviněného.
 • vy opravdu nevíte, že prvnotním zahájením vyšetřování celé kauzy byl pan Chytil? Ne. Nevím to.         
 • vím, že policie na magistrátu postupovala podle plánků pana Chytila. Dozvěděla jsem se to až poté.
 • Prohlídku jste povolila? Na zákládě podmětu policie.
 • Co v něm stálo? Nepamatuji si, co v něm bylo napsáno.
 • Jak často děláte za svůj život kauzu, ve které jde o více než 1 miliardu? Měla jsem ji už.
 • Pan Martinec (někdejší šéf ÚOKAFK) mluvil bez faktických znalostí svých podřízených vyšetřujíícch policistů
 • závěr znalce z kybernetiky ve spisu, že něco bylo mazáno během běžného mazání souborů, což byla běžné funkčnosti počítačů. Přesto to stejně obnovil
 • žádné důkazy nezmizely
 • Nadále trvám na tom, že pan Chytil v průběhu trestního nespolupracoval. K touto závěru dospěl i soud.
 • Kdyby policie, státní zastupitelství dotáhla tule kauzu do konce, tak by … Kauza byla dotažena do konce.
 • Vy si myslíte, že případ Opencard byl ukončen? Ano