12. schůze aneb flagrantní dekonspiraceVÝSLECH MGR. OUJEZKÉHO


"Prý z toho nebudeme dělat kovbojku."
Pracoval jsem na ÚOKFK od 2006 do června 2011 jako asistent vyšetřovatele. Dnes jsem asistentem poslance Ondráčka.


Kauza Opencard se začala řešit kolem Vánoc 2009, přidělena byla pplk. Ondráčkovi.

Kdo mu ji přidělil, nevím, ale podle platných předpisů Leopold Černý nebo jeho zástupce, Václav Němec.

Dále pracovali na případu kolegové z operativy – kpt. Dušan Lavička a kpt. Jaroslav Novotný. Na začátku ledna 2010 byl Ondráčkem a Lavičkou zpracován záznam o zahájení úkonů v trestním řízení. Ondráčka jsem upozorňoval, že sám nemůže odeslat tento záznam státnímu zastupiteli, ale musí to schválit nadřízený. To byl běžný postup na ÚOKFK.


Co bylo obsahem tohoto záznamu, nevím. Po sepsání záznamu měl být plk. Němec na jednání na MSZ v Praze – tak nám to bylo prezentováno.

(Jakýkoliv dokument, záznam, vše, co se vytvořilo šlo na schvalovací kolečko – tedy vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru, někdy vedoucí odboru.)


Schwarz: Vy jste tam byli nesvéprávní?


Oujezký: Museli jsme prokazovat všechno.


Plk. Němec vymezil v tomto záznamu i konkrétní trestné činy, pro které byl záznam vydán. Kolegové, kteří záznam zpracovávali, se divili, proč vypadly trestné činy umožňující nasadit operativní techniku. (Které konkrétně to byly nevím, ale seděli jsme v jedné kanceláři, kde se to řešilo.)

Tento záznam byl zrušen státním zastupitelstvím jako neodůvodněný.


Ke konci ledna 2010 se konal výslech zastupitelky dr. Ryšlinkové.


Na začátku února přišla Ondráčkovi žádost z MSZ, aby podal vysvětlení.

Protože nebyly zahájeny úkony trestního řízení, SZ nemohlo vykonávat dozor, proto to bylo přinejmenším neobvyklé.

Ondráček měl poté schůzku na MS, zřejmě s dr. Máchovou. Po této schůzce mi řekl, že byly vyjasněny rozpory a že bude vydán nový záznam o zahájení úkonů v trstním řízení, že bude třeba provést nebytovou prohlídku a abych se připravil na o, že budu administrátorem prohlídky. To byla má stěžejní účast na Opencard.


Termín prohlídky mi nebyl sdělen.


Nový záznam o trestním řízení byl vydán na konci února 2010.


Byla naplánována prohlídka nebytových prostor v MHMP ve Škodově paláci na 3.3.2010. Pomáhal jsem s vytvořením plánu prohlídky a z mého pohledu se jednalo o poměrně složitou prohlídku kvůli rozměru budovy a množství kanceláří.


Taktika byla jednoduchá – Lavička měl mít informaci o počítači, ve kterém se nacházely dokumenty a komunikace, které by lo možné využít jako důkazy v trestním řízení. O jakou osobu šlo jsem nevěděl, zjistil jsem to až z médií. Nevím, jestli tuto informaci měl Ondráček nebo Novotný.

Nebylo možné napochodovat do jedné kanceláře a vzít konkrétní počítač – to by znamenalo ohrožení zdroje. Bylo rozhodnuto, že prohlídka se bude konat ve všech kancelářích včetně kanceláře primátora Béma.


Byly vytvořeny pracovní skupiny z kolegů z ÚOKFK, dále měli být členy policisté z operativy a odboru informatiky ÚOKFK (vzhledem k velkému množství dat) a policisté z pořádkové jednotky, kteří se měli postarat, aby na místo prohlídky nevnikly cizí osoby nebo zaměstnanci MHMP. To se díky změnám, které provedl plk. Němec nepovedlo a jeden výslech byl natáčen takřka v přímém přenosu televizí – tuším že Nova.


Porada měla proběhnout o den dříve, 2.3. ve 12h, ale vzhledem k nepřítomnosti plk. Němce byla přesunuta týž den na pozdější dobu, tuším mezi 12-14h.

Této porady jsem se účastnil, k mému překvapení plk. Němec usoudil, že policisté z pořádkové jednotky nejsou potřeba- prý z toho úkonu nebudeme dělat kovbojku. Chci podotknout, že přítomnost pořádkové policie u úkonu je standardní, jak i včera proběhlo médii (včerejší zásah ÚOKFK na magistrátu v Olomouci).

Místo zastoupili lidi z ÚOKFK – Ondráček je nazval "střeživky". Bylo to nedostatečné a hrozilo, že místo prohlídky nebude střežené po celou dobu. Němec to odmítl a když se někdo snažil oponovat, ohradil se jako obvykle velitelskou funkcí.


Ondráček měl schůzkuv 3.3. na MSZ, aby státní zástupkyně odsouhlasila příkaz k provedení prohlídky. Této schůzky jsem se účastnil já, Ondráček a Němec. V kanceláři musel Ondráček znovu podepsat příkaz, protože Němec opravil "stylistické chyby". Dělat to každému - pochází od Ostravy, takže některé naše obraty se mu nelíbily a předělával je. Ondráček jej letmo zkoukl, nečetl jej a společně jsme odjeli na MSZ.

Na MSZ jsme jednali s dr. Máchovou, která příkazy odsouhlasila. Požádala nás o průběžné informace o prohlídce.


3.3. byla na 12h domluvena závěrečná porada před prohlídkou. Já jsem odjel s Ondráčkem převzít spisový materiál k jiné věci. Když jsme se před 12 vrátili, kolegové z operativy nám sdělili, že schůzka už proběhla za účasti náměstka ředitele útvaru Tomáše Krůla.

Bylo rozhodnuto, že prohlídka nebyla připravena a byla odložena na 9.3.2010. Ondráček šel pro vysvětlení a vrátil se - slušně řešeno - rozloben. Němec mu sdělil, že tak bylo rozhodnuto, ať to bere na vědomí.


9.3.2010 byla provedena prohlídka MHMP. Já, Ondáček a Němec jsme předali příkaz k provedení prohlídky řediteli MHMP Trnkovi. Jeho reakce na příkaz nebyla v podstatě nijaká, řekl, že bude spolupracvovat, a vyčlenil 2 úředníky jako doprovod.

Prošli jsme kancelář odboru informatiky a další, včetně kanceláře primátora Béma. K našemu překvapení zájmový počítač, který měl obsahovat důležitá data, byl zcela smazán.

Kolegům z odboru informatiky policejního prezidia se podařilo najít elektronickou stopu osoby, která je smazala. Ing. Dvořák byl předvolán k podání vysvětlení, proč data mazal. Tato data totiž smazal po pracovní době, kdy v elektronickém docházkovém systému měl "odpíchnuto" a měl být mimo pracoviště.


Schwarz: Aktivní!


Oujezký: Ano. Ondráček vyslýchal, já zapisoval. Výslech trval dlouho a Němec chtěl, aby výslech zkrátil, což Ondráček odmítl a došlo mezi nimi k roztržce. Právě tento výslech natáčela televize.


Následující den po skončení prohlídky začal Ondráček vyhodnocovat materiály spolu se znalci. Vzhledem k velkému množstí dat (v řádu terabitů) požádal Ondráček Němce o přidělení většího počtu lidí, kteří by s vyhodnocováním pomáhali. To bylo zamítnuto. To způsobilo další spory Ondráčka s Němcem. Němec obvykle přišel do kanceláře, podíval se na mě a řekl "vypadni". Když měl lepší náladu, tak jen "vykvajzni."


V květnu 2010 z útvaru odešel kpt. Lavička a tuším, že se vrátil zpět na původní oddělení, ze kterého přišel na ÚOKFK.


Došlo ke změně vyšetřovatele, spis byl přidělen plk. Rakašovi. Poslední úkon, který jsem na kauze dělal, bylo stěhování spisu do nové budovy, kde seděl plk. Rakaš. Ondráček dostával od Rakaše už jen dílčí úkony.


V červnu 2010 upozornil Ondráček vedení útvaru na odklon od původního směru vyšetřování – neprověřují se získaná data, ale vyšetřují se druhořadé věci, které nebyly prioritní.

Když se ze schůzky vrátil, řekl mi, že to bylo k ničemu a že mu bylo doporučeno, aby změnil místo.

V lednu 2011 tedy odešel na odbor metodiky a já jsem u policie v červnu 2011 skončil, plk. Ondráček v listopadu téhož roku.


Adamec: Kdo vedl výslech pana Dvořáka?


Oujezký: Plk. Ondráček. Plk. Němec byl výslechu přítomen, odcházel a zase se vracel. Byli přítomni kolegové z odboru informatiky (kvůli odbornosti).


Adamec: Když se výslech vyhodnocoval, jak se vyhodnotil tento?


Oujezký: Nevím, nebyl jsem vyšetřovatelem kauzy. Ale vzhledem k vyvolané schůzce s vedením útvaru předpokládám, že nebyl tak důležitý.


Gabal: Proč se nemohly na začátku vyšetření nasadit odposlechy?


Oujezký: Nemohu odpovědět.


Schwarz: Myslíte si, že překvalifikování zahájení úkonů trestního řízení (nešlo použít operativní techniku) se vyšetřování zmařilo?


Oujezký: Nevím jestli tím bylo zmařeno, ale domnívám se, že jej to mohlo negativně ovlivnit.


Gabal: Dělal jste před tím domovní prohlídky? Měl jste zkušenosti s předáváním dokumentů?


Oujezký: Účastnil jsem se mnoha prohlídek a reakce byla vždycky jiná než reakce ředitele MHMP. Ředitel MHMP nebyl příkazem překvapen, zdálo se, že jej čekal. To mohlo být způsobeno tím, že v médiích proběhlo, že útvar zrušil první příkaz k prohlídce.


Gabal: Zažil jste někdy, že by se policisté hádali o to, jaké činy mají nad konkrétním případem vyšetřovat?


Oujezký: Ano, zažil. Já osobně jsem měl kauzu, kdy má právní kvalifikace byla jiná než plk. Němce. Moje byla shodná s právním názorem státní zástupkyně. Následně celá věc vyústila do toho, že mi bylo zakázáno konzultovat událost se státní zástupkyní. To jsem neučinil, na SZ jsem chodil potají. Od té doby jsem nedostal žádnou odměnu, a to i přesto, že jsem se účastnil úkonů, za které kolegové odměny dostávali.


Gabal: Podvádí nadřízeného se státní zástupkyní!


Korte: Jaká si myslíte, že byla motivace plk. Němce k zasahování do vyšetřování, které bylo podle vás nestandardní?


Oujezký: Dovolte, ale na tuto otázku nebudu odpovídat.


Schwarz: Říká vám něco ZFP nebo osoba v prostředí (v souvislosti s kauzou Opencard)?


Oujezký: Nemohu se vyjádřit – nebyl jsem ani vyšetřovatel, ani operativec.


Schwarz: Byli jste 3.3. 2010 na akci personálně připraveni?


Oujezký: Ano, byli.


Schwarz: Kolik podle vás měla mít kauza Opencard verzí vyšetřování?


Oujezký: Na toto nedokážu odpovědět, protože neznám spisový materiál.


Korte: Mimo soutěž, můžu? Co dělá pan Němec teď?


Oujezký: Nevím.


Schwarz: Z vašeho výslechu nejsem překvapen, jsem zklamán. Jsem taky bývalý policista.


Gabal: Váš odchod od policie souvisel s vyšetřováním kauzy Opencard?


Oujezký: Nesouvisel.


Schwarz: Souvisel váš odchod s personální prací na útvaru, kde jste pracoval?


Oujezký: Můj odchod byla zapříčiněn nedostatečnou motivací pro práci pro policii.

***VÝSLECH PORUČÍKA LAVIČKY


"Byla by to falgrantní dekonspirace."

V současné době jsem policista obvodního ředitelství Praha I.

Listopad 2009 – červenec 2010 jsem byl zařazen u ÚOKFK.


/Schwarz se rozezlil, když mu Lavička pohaněl zapisovatelku./


Prováděl jsem operativně pátrací činnost.

Pro časový odstup si nevzpomenu na všechny detaily.


V prosinci 2009 se začala řešit karta Pražana – Opencard. Zdroj těchto informací byl v trestním oznámení dr. Ryšlinkové a druhým, v podstatě nezávislým zdrojem, výsledky činnosti práce mého kolegy, kpt. Novotného.

Operativci pracovali ve dvojicích, aby byla zastupitelnost.


/Lavičku znervozňuje Schwarzovo žertování se zapisovatelkou a přístup "vesnického chasníka". Vzdychá a ztrácí niť./


Kontaktovali jsme dr. Ryšlinkovou ohledně upřesnění skutečností z trestního oznámení a navázání bližší spolupráce. Byla osobou, která se v prostředí MHMP pohybovala dlouhodobě jako zastupitelka, takže znala osoby, vztahy i skryté motivy jednání těchto osob.

U výslechu jsem byl přítomen já, kpt. Novotný a v části pplk. Ondráček. Předala nám část písemných materiálů, které se týkaly kauzy s tím, že jí byly anonymně doručeny. Zmínila se o tom, že v prostředí MHMP jsou lidé, kteří s buď přímo, nebo přes prostředníka spolupracují. Dr. Ryšlinková byla velmi ochotná a měla zájem o spolupráci.


Schwarz: Dr. Ryšlinková označila i vás jako člověka, se kterým se dobře spolupracovalo.


Lavička: Stále ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Ze záznamu zahájení trestního řízení vypadly některé trestné činy, takže nemohla být použita operativa. Záznam byl předán plk. Němcovi, to bylo takové standardní kolečko. Naše zadání se vrátilo v pozměněné podobě. Struktura byla zachována, ale skutkový děj podle mého názoru částečně pozbýval logiky a byly zaměněny nadřazené a podřazené pojmy.


Benda: Ale trestněprávní kvalifikace zůstala zachována.


Lavička: Asi ano, 100% nemohu říci, že zůstala zachována. Domnívám se, že změnu provedl plk. Němec.On byl ze severu Moravy a výrazy často upravoval.


/Výslech je zdlouhavý, Lavička všechno říká "s pojistkou" – každý výrok vysvětlí 5 dalšími větami. Ani novináři už nepíšou stenozáznam, svorně vypisujeme jen význam projevu. Po 10 minutách vyprávění to vzdala i zapisovatelka, sedí a fascinovaně zírá./


Stále jsem byl v kontaktu s dr. Ryšlinkovou. Přibližně v té době jsem se dozvěděl, že by měl existovat minimálně jeden dokument, který by dokládal, že projekt karty Pražana byl minimálně vytvořen na počítači osoby, která posléze ten projekt pro MHMP realizovala jako dodavatel. Dokument měl obsahovat nejen obecný nástin řešení, ale i některé konkrétnější informace, na základě kterých by už bylo možné usoudit, že řešení už v podstatě bylo hotovo a bylo potřeba ho jen udat. Tento důkaz byl velmi pádný, potvrzoval jednu z vyšetřovacích verzí. Potvrzoval podezření na pletichu.


/Schwarz vysvětluje zapisovatelce, co je pleticha a jak je to závažné. Tvrdí nám, že by měla vědět o čem píše. Určitě, když jí musel potřetí napovědět, že kapitán má napsat jako kpt./


V únoru 2010 přišla dr. Ryšlinková s informací, že by jeden z jejích zdrojů z MHMP chtěl vypovídat jako utajený svědek, ale že má obavu, aby se jméno osoby nikde neobjevilo, protože je stále na MHMP zaměstnán.Já jsem samozřejmě chtěl s danou osobou hovořit, abych věděl, o koho se jedná a o čem chce vypovídat, abych mohl posoudit její možnosti jako utajeného svědka.


Schwarz: Celou dobu jste mluvil o tom, že postupujete podle zákona o policii. Ale statut utajeného svědka není v tomto zákoně.


Lavička: Ne, to je trestní právo.


Schwarz: Dr. Ondráček o tom věděl?


Lavička: Samozřejmě.

Nepamatuji si, jestli už byly zahájeny úkony trestního stíhání, což je pro tuto část důležité.

Jméno svědka jsem ještě neznal.


Proběhla schůzka s městskou státní zástupkyní Máchovou, kde byl Ondráček a Němec. Řešili jsme další postup. Dr. Máchová sama uvedla, že provede šetření ohledně finančních úřadů. Prověřované jednání tak bude zařazeno do kategorie porušování závazných pravidel hospodářského styku, která neumožňuje použít odposlechy. Byl jsem zklamán, ale souhlasil jsem s výkladem, kvalifikace mi přišla přiléhavější.

Na této schůzce už jsme zřejmě řešili prohlídku prostor MHMP, s čímž dr. Máchová neměla žádný problém (tehdy stačil pouze souhlas státního zástupce).


Schůzka s ing. Chytilem proběhla v advokátní kanceláři dr. Kalvody, přítomen jsem byl já, ing. Chytil, Jan Urban a po čase se dostavila i dr. Ryšlinková. Nebyla to úplně standardní schůzka s informátorem. Když mi byl pan Chytil představen, hned jsem ze spisu věděl, o koho se jedná. Požádal jsem ho, aby mi řekl všechno co ví. Poučil jsem ho, že pokud by měl uvádět skutečnosti, které by vedly k trestnímu stíhání jeho osoby, tak nemusí vypovídat. Jinak by to bylo nefér vůči němu i dr. Ryšlinkové (která nemusí mít jistotu, které skutky mohou být trestnými činy).

Snažil jsem od něj zjistit, kdy a jaký nesoulad zaznamenal v rámci výběrového řízení a zda on, nebo jiné osoby byly vystaveny nátlaku na to, aby projekt Opencard nezdržovali, nekomplikovali nebo se o něj nezajímali a postupovali ryze formálně. Tato informace by pro mě byla nesmírně důležitá (myslím tím pro trestní řízení).

Pan Chytil bohužel takovou informaci neuvedl. Poskytl mnoho informací o vztazích na MHMP, možných motivech příchodu a odchodu pracovníků v průběhu realizace zakázky, taky informaci, že listina v elektronické podobě, o které jsem mluvil výše, se nachází na počítači v jeho kanceláři.


Schwarz: V jaké pozici byl v tu chviličku Chytil?


Lavička: Pan Chytil byl v tu chvíli pro mě v pozici neformálního informátora. Chtěl, aby jeho jméno nebylo nikde v záznamech uvedeno – pak už by ho znali i mí nadřízení. Chtěl být prostě jen nápomocný.

Co mi pan Chytil řekl bych se stejně dozvěděl v rámci vyšetřovaní, když bych ho vyslýchal, a z listiných materiálů. Neměl tudíž o čem utajeně svědčit.


Schwarz hájí Chytila, tvrdí, že dokumenty bez něj získat nemohl. Lavička oponuje: žádná z informací nebyla důkazem o terstné činnosti.


Domluvili jsme se o tom, že status utajeného svědka nelze použít – to poznal i Jan Urban – takže nebude nikde oficiálně figurovat a informace si od něj budu brát i nadále.


Protože se mi do ruky dostala kopie dokumentu, který jednoznačně prokazoval autorství člověka z Haguess (Jaroslava Turka), vyřizoval jsem prohlídku MHMP, neboť byla odůvodněná.


Schwarz: Kde je teď?


Lavička: Předpokládám že je součástí spisu – je to printscreen obrazovky, který máte od zdroje.

Předběžně jsme měli odsouhlasenu prohlídku ze strany MSZ, tak jsem informoval dr. Ondráčka, že úkon je důvodný. Pak proběhlo jednání s plk. Němcem a plk. Janouškem (vedoucí 1. oddělení). Prohlídka byla jednoduchá, snad jen komplikovaná rozsahem. Tlačil jsem na rychlou prohlídku, protože jsme nemohli získat originál dokumentu a potřebovali zajistit počítač. Za dva dny tam nic být nemusí.

Rutině jsem zajistil plán akce (jako desítky jiných prohlídek), která nebyla plk. Němcem schválena (jako syrové a nedostatečné).

Vypracoval jsem jiný plán, který z 95% odpovídal původnímu plánu a přibylo tam několik zbytečných dokladů a dokumentů.


Schwarz: Tomu se říká "vypendovat." Ondráček by se tomu zasmál.


Lavička: Plán byl odsouhlasen, nicméně nadřízení chtěli provést korekci termínu a rozsahu prohlídky. Chtěli jí zúžit na minimální množství PC, případně pouze jeden, kde má být informace. (V tom případě není potřeba dělat prohlídku, ale stačí požádat o vydání věci.)

Datum prohlídky měl být posunut na následující týden. S tím jsem nesouhlasil – flagrantním způsobem bychom dekonspirovali pana Chytila, a také jsme chtěli zajistit i jiné informace, než byl jeden listinný důkaz. Nebylo nad čím váhat – hrozilo nebezpěčí zmaření důkazů. Kromě toho pan Chytil už prohlídku očekával...


Schwarz: ...prostě jste chtěl být jako profesionál, ale pak jste vypadal jako blbec.


Lavička: Přesně tak. Ale byl jsem řadový pracovník.

Prohlídka se posunula na následující týden. Návrh na prohlídku byl předložen zástupci ředitele našeho útvaru, plk. Krůlovi. Jednání jsem se účastnil já, Novotný, Černý, Janoušek.


Po skončení jednání přijel plk. Němec s tím, že SZ souhlasí s prohlídkou, takže patrně byl na MSZ.

K vyzrazení jména pana Chytila ani informací, které by k vyzrazení vedly, nedošlo na žádném jednání. Nicméně nemůžu vyloučit, že plk. Němec toto jméno neznal, byť se o něm nezmínil – vzhledem k jeho kontaktům s panem Urbanem.


Den před prohlídkou proběhla operativní porada, kde byli pracovníci policejního prezidia (IT), KÚP Praha (IT) a naši pracovníci.


Prohlídka proběhla, já jsem s pracovníky MHMP nebyl v kontaktu – to dělali Němec a Ondráček. Já figuroval jako konzultant pro zajištění důkazů.


Poté se vyhodnocovaly zajištěné důkazy, zejména z emailové pošty. Stále jsem byl v kontaktu s dr. Ryšlinkovou a prověřoval jsem další verze – větve případu, které už se netýkaly přímo MHMP, ale různých dodavatelů Opencard včetně samotného vzniku software, který byl předmětem veřejné zakázky. Měl jsem podezření, že podstatná část softwaru určeného pro Opencard byla vytvořena z volně přístupného softwaru, který vzniknul z podporou veřejné dotace (po likvidaci Ministerstva informatiky) a tudíž nebyl obchodovatelný.


Schwarz: A MHMP by nemusel nic kupovat.


Lavička: Měli jsme jednání s pracovníky z Ministerstva vnitra, pod které tato agenda potom spadla, a řešili finanční toky na základě získaných údajů, podléhající bankovnímu tajemství. Prověřoval jsem analytikem vypracovanou vztahovou síť Opencard (osob a subjektů).


Schwarz: Komu jste to řekl, co jste prověřoval?


Lavička: Plk. Němec vytvořil něco jako pracovní skupinu, protože byl případ v té době medializován. Tam byl on, vedoucí druhého oddělení, já, kpt. Novotný a Ondráček, později Rakaš. Všichni jmenovaní věděli o linii vyšetřování.

V červenci 2010 jsem usoudil, že moje zkušenosti budou více platné u jiného útvaru. O tomto rozhodnutí jsem informoval dr. Ryšlinkovou a dal jsem jí kontakt na kolegu Novotného, pokud by chtěla dále spolupracovat.


Další informace už mám jenom z médií.


Schwarz: Myslíte si, že pan Chytil mohl být anebo byl spolupracujícím obviněným?


Lavička: Domnívám se že ne.


Schwarz: Pane magistře – hodně úspěchů a hrdost! /Naráží na to, že jsme se nic nedozvěděli./ Já už jsem leccos viděl...

Lavička: Myslím, že vidíte velmi málo, pane předsedo! Sbohem.


/Je to jak věštba zlé sudičky./

***
VÝSLECH GEJZY RAKAŠE


"Přišel jsem do podniku, kde hrála živá hudba..."

Jsem v současné době policejním radou na 2. oddělení ÚOKFK odboru korupce.


Na Opencard se podílím jako zpracovatel od konce července 2010, a tato věc má být v současné době projednávána na Vrchním soudě v Praze.


Po prostudování spisového materiálu jsem stanovil další postup vyšetřování této kauzy. Zjistil jsem, že je možné vyžádat dokumentaci k zájmovým veřejným zakázkám, ustanovit konkrétní osoby, které měly odpovědnost, nebo se případně podílely na realizaci těchto zakázek. Dále, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsem požádal o zbavení mlčenlivosti členů výběrové komise a komise pro otevírání obálek Soud pro Prahu 1.

Bylo třeba zajistit kompletní vnitřní předpisy, které platily na MHMP, a působnosti HMP, a to zejména v oblasti vnitřních předpisů, upravující vnitřní zakázky a působení odborů MHMP.

Do té doby to nebylo známo.


Začaly se provádět výslechy a analytická činnost. Toto množství dat nešlo zvládnout v jednom člověku, proto byl vytvořen tým lidí.


Gabal: Převzal jste 27.7.2010, dnes je 2.10. 2014. Co jste zjistil za tu dobu?


Rakaš: Zjistil jsem, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách...


Gabal: Dostal jste do ruky trestní oznámení o 5 trestných činech – co jste učinil v tomto vyšetřování?


Rakaš: Porušování při správě majetku, hospodářských pravidel, uplácení, přijímání úplatku...


Gabal: ... ještě tam byly další.


Rakaš: Já se podívám. To je §125 - zkreslování hospodářských výsledků.


Gabal: Nic dalšího jste nevyhodnotil?


Rakaš: Jestli se nepletu, jsou tam 4 věci před soudem – v rámci odvolání.


Schwarz: Na základě trestního oznámení Ryšlinkové – kolik bylo vámi odstíháno, případně na kolik osob byla podána žaloba?


Rakaš: Do současné doby je nepravomocně odsouzeno 4 nebo 5 osob.


Schwarz: To je ta komise? Seyček, Jánský, Chytil...


Rakaš: Ano.


Schwarz: Nikdo další?


Rakaš: Když jsem převzal od pana Ondráčka spisový materiál a zprávu o auditu Nexia, podrobně jsem vyhodnotil co se má prověřovat a dodneška na to odkazuju.


Schwarz: Kolik je verzí vyšetřování?


Rakaš: Já se odvíjím od trestního oznámení paní Ryšlinkové, které popisuje jednotlivé skutky, a tyto skutky jsou buď potvrzovány, nebo vylučovány.

Celý problém Opencard je tak rozsáhlý, že není možné ho v krátkosti popsat. Odvíjí se zejména od plánovaných kartových aplikací, kterých mělo být skoro 30, takže se jedná o 30 projektů.


Gabal: A to jste našel v tom trestním oznámení kde, tohle?


Rakaš: Musíte chápat, že vyšetřování jde hlouběji než audity.


Schwarz: Zabýval jste se někdy myšlenkou, že karta Pražana je od začátku podvod?


Rakaš: Ano, samozřejmě.


Schwarz: My se zeptáme státního zastupitelství – je v materiálech příprava na podvod?


Rakaš: No to jistě není. Jsou to otevřené kauzy, o kterých nemůžu hovořit.


Gabal: Já čtu z trestního oznámení, část 3: Dlouho plánovaný podvod. "V podstatě jediným dokumentem, který posuzuje ekonomickou stránku Projektu v dlouhodobém horizontu, je ekonomický model uvedený v dokumentu „Využití čipové karty v podmínkách hl. m. Prahy“ (dále „Byznys plán“). Byznys plán posuzuje Projekt z hlediska struktury očekávaných nákladů a příjmů, a tedy z hlediska návratnosti investovaných prostředků.

Byznys plán je identický s materiálem, který na základě smlouvy uzavřené dne 2.6.2006 zpracovala společnost Allshare Finance CE, a.s., personálně propojená se společností HAGUESS.

Podle oficiálního internetového portálu Městské části Prahy 7, samotná firma HAGUESS rozpracovávala koncepci čipové karty Pražana již v roce 2005 na základě Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010.

Byznys plán je podle vyjádření Auditora účelovou a zcela nedosažitelnou fikcí. Příjmová stránka rozpočtu uvedeného v Byznys plánu není dosud ani v minimálním rozsahu naplňována. Projekt není a nebude samofinancovatelný, což je v hrubém rozporu s Byznys plánem.”


Rakaš: Nejsem zbaven mlčenlivosti v trestním oznámení Ryšlinkové.

V rámci schvalování centra kartových služeb studie byznys plánu ještě nebyla zpracována. Ta vznikla až po schválení karty Pražana.


Schwarz: Jak se dostal projekt Opencard na MHMP?


Rakaš: V rámci dohody tehdejšího politického vedení Prahy.

To je patrné z vyšetřovacího spisu.


Korte: Kým bylo uloženo seznámit se se spisovým materiálem?


Rakaš: Vedoucí oddělení paní Uhrinovou a zástupce vedoucího odboru plk. Němcem.


Korte: Byly vám sděleny důvody, proč jste nahradil plk. Ondráčka?


Rakaš: Já jsem nenahradil pana Ondráčka, já jsem s ním měl spolupracovat, protože se vytvářel tým.


Schwarz: Měli jste plán vyšetřování?


Rakaš: Ano, byl zpracován a předán.


Schwarz: Kolik obsahoval verzí a jaké?


Rakaš: Domnívám se, že se nezpracovávaly verze. Ani to nešlo, protože jsem neznal spisový materiál.

Plán byl ve smyslu trestního oznámení vytvořen společně s Ondráčkem.


Schwarz: Proč, když v trestním oznámení je popsán podvod, jste to doteď neprošetřili a byl odsouzen jen "pěšák", pan Chytil? Oni se dopustili podvodu?


Rakaš: Když vycházím z trstního oznámení Ryšlinkové, tak podala trestní oznámení na celou výběrovou komisi pod kapitolou VI. - takže jsem potvrdil to, co ona psala. Na základě jejího trestního oznámení bylo zahájeno trestní stíhání i pro další 3 osoby. V žádném případě bych si nedovolil tvrdit, že trestní orgán nepracuje s trestním oznámením. Potvrzujeme nebo vyvracíme jednotlivá tvrzení a týká se to všech skutků, které jsou v trestním oznámení uvedeny.


Korte: Je-li vytvořen tým. někdo musí být hlavou.


Rakaš: V počátku jsme se scházeli u plk. Němce. Porad jsem se účastnil já a Ondráček.


Schwarz: Kdo odpovídal na dotazy státního zástupce?


Rakaš: My dva (já a Ondráček).

Náš tým neměl ustanoveného žádného vedoucího.


Schwarz: 20.12 2009 bylo podáno trestní oznámení. Odstíháno bylo 5 osob. Jaká je promlčecí doba trestných činů, na které upozorňuje Ryšlinková?


Rakaš: Musel jsem vycházet z promlčecí doby.


Gabal: Proč jste ve své vyšetřovací verzi nepoužil kvalifikaci auditora? ("Byznys plán je podle vyjádření Auditora účelovou a zcela nedosažitelnou fikcí.")


Rakaš: Vycházel jsem z kvalifikace, která byla stanovená před mým příchodem.


Gabal: Dobře. Nechám stranou, že jste mi řekl, že jste prostudoval celý spis.

Je vám známo, že ve věci vyšetřovací koncepce (zejména podkud jde o organizovaný zločin, vedoucí z politické úrovně města), došlo ke střetu s dr. Ondráčkem, jeho nadřízeným a MSZ?


Rakaš: Není.


Schwarz: Kde se v současné době nacházenjí důkazy z prohlídky nebytových prostor?


Rakaš: U policejního orgánu.


Schwarz: To jste vy?


Rakaš: Ano.


Schwarz: Znáte důkaz, který byl prvotní signál k prohlídce MHMP?


Rakaš: Nevzpomínám si.


Schwarz: Víte něco o tom, že byl zajištěn listinný důkaz, týkající se toho, že pracovník firmy Haguess představil myšlenku Opencard na Radě MHMP?


Rakaš: Nevím o tom nic.


schwarz: Proč se tedy prováděla prohlídka na MHMP?


Rakaš: To se musíte zeptat Ondráčka, já tam nebyl.


Gabal: Proč se mezi trestnými činy, které jste sledovali, o kterých nás informovala ministryně Válková, nezahrnuli podvod?


Rakaš: Pracovníci MHMP, kteří jsou stíhaní, jsou stíháni za skutek v rozmezí od 13h do 13:10 dne 5.10. 2006 při jednání hodnotící komise, kdy neprovedli hodnocení, posouzení nabídky ve smyslu tehdy platného zákona o veřejných zakázkách, podepsali dokument, že toto provedli, aniž by toto bylo pravdou, a tento dokument byl potom výchozím dokumentem pro schválení nabídky v rámci projektu realizace kartového centra. To znamená, že jsou stíháni za to, že nesplnili svojí povinnost, a ne v rámci celého projektu. To vyšetřování je daleko širší a hlubší. Jaké důsledky budou, to si ještě ani nedovedu představit.


Schwarz: Kde a jak jste sehnal důkazy k Opencard?


Rakaš: V rámci zajištěných písemných materiálů, které byly vyhodnoceny, a v rámci podání vysvětlení konkrétních osob.


Schwarz: Pracovala policie v rámci prošetřování spisu Opencard s osobou z prostředí?


Rakaš: Takovou informaci nemám.


Schwarz: Vy sám osobně, pracoval jste s nějakou osobou z MHMP? Nebo se přátelil?


Rakaš: To určitě ne.


Korte: Znáte osobu jménem Václav Kraus?


Rakaš: Samozřejmě, spoustakrát jsem ho vyslýchal.


Korte: Jako má souvislost s kauzou Opencard?


Rakaš: Co vím, tak byl nastupujícím ředitelem odboru IT na MHMP po panu Seyčkovi.

Několikrát se dostavil k podání vysvětlení.


Gabal: Jak byste vysvětlil svojí přítomnost na oslavě Krausových 50-tých narozenin v Blue Light?


Rakaš: Na to si vzpomínám velmi dobře. Přišel jsem do podniku, kde hrála živá hudba, posadil jsem se a zjistil, že tam probíhala oslava. Takže náhodou.


Gabal: Jak jste se seznámil s panem Trnkou?


Rakaš: Pana Trnku jsem potkal někdy v roce 2010.


Gabal: Nebylo vám divné, že si zadávácí dokumentaci vyzvedlo 30 firem? A celý tento řetěz, kde se zřejmě vytvářel trestný čin, jste nechal bez povšimnutí?


Rakaš: Seznámil jsem se s genezí projektu Opencard.

Společnost KPMG provedla studii, na základě toho se dělala elektronická Praha, to vše bylo schválené Radou i Zastupitelstvem. V tom byla i karta Pražana.

Na základě toho odbor IT zpracovával podklady pro projekt pražského centra kartových služeb. Hlásil se k tomu ing. Seyček – že to všechno zajistil. Tak došlo ke schválení projektu Radou a Zastupitelstvem.

Co se týká byznys plánu, byl zpracován firmou All Share na základě objednávky ing. Seyčka, a faktura byla odsouhlasena ing. Chytilem. Tito pracovníci byli první, kteří měli zjistit, jak materiál vznikl a jestli odpovídá skutečnosti.

Co s ním bylo dál, nevím. Nepodařilo se mi zjistit, že by byl materiál předložen Radě ke schválení.

Tento projekt měl v počátku velké problémy, vůbec nepostupoval podle plánu.

V červenci 2007 bylo vydáno 1400 karet. Tedy nebyl životaschopný. Plány z roku 2006 neodpovídaly skutečnosti z let 2007-2008.


Gabal: Podle čeho podle vás Rada rozhodla a kde se bral mandát, kterým projekt spustila?

Kdo podle vás nese odpovědnost?


Rakaš: Předpokládám, že na základě schválené strategie. Odpovědnost nese Rada a Zastupitelstvo.


Gabal: A proč jste je nestíhal?


Schwarz: Setkal jste se v rámci vyšetřování Opencard s analýzou vztahů mezi osobami a firmami v této kauze?


Rakaš: Nevzpomínám si.


Schwarz: Konzultoval jste jako jeden z vyšetřovatelů spis s Mgr. Lavičkou?


Rakaš: Ten už tam nebyl, aspoň si to myslím.


Schwarz: Ovlivňoval vás někdo nebo něco ve vyšetřování Opencard?


Rakaš: Ne.


Schwarz: Když Rada a Zastupitelstvo nese odpovědnost za Opencard a odstíhal jste už některé radní, proč jste na některé zapomněl?


Rakaš: Žádné zastupitele jsem nestíhal. Rada nese politickou odpovědnost.


Korte: Původní otázka zněla: proč jsou dnes stíháni radní, kteří ten projekt zdědili?


Rakaš: Já jsem nikdy žádného zastupitele nestíhal.


Korte: Otázka nezní jestli, ale proč? Proč jste je nestíhal?


Rakaš: Protože dosud nebylo zjistěno na základě důkazů, že by kdokoliv z Rady nebo Zastupitelstva naplnil znaky kteréhokoliv z trestných činů.***