Projekty‎ > ‎Opencard‎ > ‎

Usnesení ze 14. schůze a závěrečná zpráva

Publikujeme text usnesení, kterým Vyšetřovací komise předkládá svou závěrečnou zprávu sněmovně k projednání. Celý text závěrečné zprávy i originál usnesení jsou k dispozici na webu PSP na adrese v odkazu níže v textu nebo v příloze.


Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období


USNESENÍ č. 20
Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny

k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard

ze 14. schůze
dne 18. listopadu 2014

__________________________________________________________________
k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření
způsobu vyšetřování kauzy Opencard
I. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzít zprávu komise na vědomí.


II. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.


III. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu Poslanecké sněmovny ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na dozorující státní zástupkyni JUDr. Dagmar Máchovou pro podezření ze spáchání trestného činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souvislosti s výkonem dozoru v kauze Opencard.


IV. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu Poslanecké sněmovny ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na policejní orgán pro podezření ze spáchání trestného činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souvislosti s prověřováním a vyšetřováním kauzy Opencard.


Ing. Bronislav Schwarz v.r.
předseda komise


Bc. František Adámek v.r.
ověřovatel komise

Ċ
Pražské Fórum,
15. 12. 2014 8:16