Projekty‎ > ‎Pražská platforma‎ > ‎

Užitečné nástroje Pražská Platforma

Nezařazené

   
VeKLEP
Elektronická knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.
   
Frank Bold
Více než 470 zodpovězených otázek v právní poradně pokrývá většinu problémů, se kterými se potýká aktivní občan. Přehledné stránky jsou pravidelně aktualizované, aby odpovídaly novelizacím právních předpisů.
   
Portál veřejné správy
Portál veřejné správy v sekci Občan a stát poskytuje návody na řešení různých situací občanského života.
   
Zákony pro lidi
Aktuální znění všech zákonů v plném znění
   
Hodnocení krajů
Srovnání transparentnosti krajů - statisticky hodnotí nakládání s žádostmi o informace, veřejnými zakázkami, čerpáním dotací a finančním majetkem kraje
   
Centrum nezávislé investigace
Nejčastější pražské adresy „sídel na oko“ společností z daňových rájů)
   
politickefinance.cz
Databáze financování politických stran
   

Získávání financí

   
Dotacni.info
Portál o aktuálních dotačních programech
   
Portál veřejné správy
Návod na podání žádosti o poskytnutí dotace na Portálu veřejné správy
   
České centrum fundraisingu
Tipy pro fundraising
   
Fond pro NNO
Fond pro NNO podporuje aktivity českých nestátních neziskových organizací.
   
Nadace Open Society Fund
OSF na granty během roku vyhlašuje výběrová řízení, výjimečně podporuje projekty i mimo vypsaná řízení.
   

Veřejné rozpočty

   
Rozpočet obce
Stránka podává rozpočty obcí přehledně, s vysvětlením jak číst rozpočty, umožňuje porovnávat rozpočty dvou obcí (může se hodit pro porovnání rozdílů mezi stejně lidnatými městy), přímo ze stránky lze napsat email zastupitelům obce.
   
Transparency International
Průvodce komunálními rozpočty aneb jak může informovaný občan střežit obecní pokladnu (manuál z dílny Transparency International)
   
Český statistický úřad
Čísla a tabulky vztahující se k rozpočtům na stránkách Českého statistického úřadu. Méně přehledné, zato přímo od zdroje.
   
Všechny zakázky
Zde naleznete přehledně uspořádané informace o zadaných veřejných zakázkách.
   
Fondy EU
Informace o tom, kam putují evropské peníze
   

Kontrola Politiků

   
Dotacni.info
Prostřednictvím aplikace jednoduše vyhledáte a kontaktujete své zastupitele.
   
bezkorupce.cz
Příručka poskytuje právní argumenty, proč je legální nahrávat si jednání zastupitelstva.
   
Naši Politici
Vyhledejte si životopis, profilující informace, kauzy a další projekty vašeho politika.
   
Slibujeme.cz
Mazali vám politici před volbami med kolem pusy? Ověřte si to v archivu volebních slibů.
   
Demagog.cz
Demagog.cz ověřuje výroky politiků. Podnět k ověření můžete podat zde:
   

Právo na informace

·         http://www.infoprovsechny.cz/ Web vám pomůže vybrat správnou příslušnou instituci a podat žádost s požadovanými náležitostmi.

·         http://www.hodnocenikraju.cz/cz/sets/kraje-2012 Jak dlouho trvá průměrně ve vašem kraji vyřízení žádosti? Poskytuje úřad informace v žádaném rozsahu? I na tyto otázky odpoví statistiky webu zaměřeného na srovnání transparentnosti krajů.

·         http://www.obcan.ecn.cz/text.shtml?apc=pj--1-132050&x=133471 Vzory podání ve věcech práva na informace o životním prostředí

·         http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace-o-zivotnim-prostredi Kompletní průvodce právem na životní prostředí

·         http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/pravo-na-informace-o-zivotnim-prostredi-vs-obecne-pravo-na Rozdíly mezi obecným právem na informace a právem na informace o životním prostředí


Otevřená data

·         http://www.transparency.cz/prirucka-pro-praci-s-otevrenymi-zdroji-dat/ Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat představuje návod pro práci se základními registry a dalšími databázemi zabývajícími se následujícími tématy: politika, volby, statistika, veřejné rozpočty, veřejné zakázky, dotace, vztahy, vazby a vizualizace.

·         http://www.nasstat.cz/ Server NášStát shromažďuje zajímavé aplikace využívající otevřená data. Pokud jste sami autory aplikace, můžete ji přidat do jejich internetového rozcestníku.

o   http://www.smogalarm.cz/ Např. aplikace SmogAlarm informuje o aktuálním stavu ovzduší ve vaší lokaci. Aplikace je dostupná pro Windows, Android i iPhone.

·         http://otevrenebrno.cz/#/home?c=49.1931:16.6051:16 Jako inspirace a příklad šikovného využití otevřených dat může posloužit Portál o změnách a událostech nemovitého majetku města Brna.

·         http://www.otevrenamesta.cz/ Spolek měst a městských částí, která se zavázala k otevřené samosprávě spočívající zejména v informování veřejnosti, otevřeném zadávání veřejných zakázek, zapojování veřejnosti do rozhodování a užívání open source a otevřených technologií. Je i vaše městská část „otevřená“?


Petice

·         http://e-petice.cz/ Na založení petice prostřednictvím tohoto webu stačí pár kliknutí. Speciálně je upraveno i vytvoření petici za vyvolání referenda.

·         http://www.petice24.com/ Další web, prostřednictvím kterého můžete online vytvořit petici.


Referendum

·         http://www.transparency.cz/kucharka-mistniho-referenda/ Návod k uspořádání místního referenda z dílny Transparency International

·         http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda? Jaké otázky pokládat? Jaké podstatné věci v zákoně o místním referendu nenajdete? Tyto otázky zodpoví poradna Frank Bold.

·         http://e-petice.cz/ Petici za vyvolání referenda lze jednoduše vytvořit prostřednictvím tohoto webu.


Plánování města

·         http://www.ikatastr.cz/ Virtuální nahlížení do katastru nemovitostí

·         http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/ Výkresy územního plánování Hlavního města Prahy

·         http://www.iprpraha.cz/ Portál územního plánování HMP informuje o strategickém a územním plánování hlavního města Prahy, k nalezení jsou zde různé mapy i kompletní informace o aktuálních projektech a soutěžích.

·         http://www.iprpraha.cz/manualparticipace Manuál participace: Jak zapojit veřejnost do plánování města vydaný IPR je určen jak pro zastupitele, tak zástupcům občanské společnosti a veřejnosti.

·         http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr Informační systém EIA (pokud plánovaná stavba může mít negativní vliv na životní prostředí, musí před povolením projít procesem EIA, do kterého se může zapojit i veřejnost)

·         http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-ippc/rada/stanovisko-eia-ucast-na-procesu-jeho Poradna Frank Bold: Jak na se zapojit do procesu EIA?

http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-a-ippc  Poradna Frank Bold k tématům EIA (Environmental Impact Assessment) a IPPC (integrované povolování)