Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva městské části Praha 6 ze dne 28. 6. 2013

Kellner před branami a Anderle za vodou


Stejně jako minule jsem se nemohla zasedání zúčastnit z pracovních důvodů. Spolu s tím, jak se vyhrocují vztahy mezi koalicí a opozicí, se prodlužuje i doba jednání. Schválila se tedy změna jednacího řádu, která přesunula začátek zasedání na 10. hodinu ranní a interpelace na 15:00. To samozřejmě také přispívá k tomu, že se z veřejného zasedání zastupitelstva stává dýchánek pro vyvolené. Tentokrát se to navíc krylo s demonstrací proti porušování Ústavy prezidentem Zemanem. Měla jsem sice dilema, zda jít vynadat Milošovi, nebo poškádlit Marušku, ale nakonec jsem dala přednost celorepublikovému zájmu. Proto jsou mé zápisky opět spíše výtahem ze stenozáznamu doplněným o občasné skeče z videa.

Starostka Marie Kousalíková (ODS) úvodem gratulovala Tomáši Chalupovi a jeho choti Kateřině (oba ODS) k narození dvojčat a Ondřeji Balatkovi (ODS) ke zplození dcery. Jak sama trefně poznamenala, byl to  jediný radostný okamžik celého zasedání. Navzdory poslednímu školnímu dni, kdy většina rodičů vyráží s dětmi na dovolenou, přišlo 41 z 45 zastupitelů. Hodinu před začátkem se sešla rada a vzpomněla si ještě na 4 body, které chce doplnit do programu. A pro pobavení veřejnosti bylo v časopise Šestka už poněkolikáté chybně uvedeno, kdy začínají interpelace.

Jaroslava Trnková (ČSSD) očividně snídala vtipnou kaši, a tak se už v rozpravě o programu zajímala o to, kdo je pro dnešní zasedání předsedou klubu TOP 09. Je pravda, že topka s tím dělá obvykle „čachry“. Už se ale také stalo, že kvůli nerespektování práva předsedy klubu ze strany koalice museli v minulosti během zasedání zvolit předsedou někoho jiného. A navíc to možná ukazuje, že v tomhle klubu jsou důležitější věci, než kdo má jakou cedulku před jménem.

Petra Kolínská (SZ) požádala, aby byla petice proti demolici břevnovského mrakodrapu a Petynky přesunuta na nejbližší zastupitelstvo z důvodu absence petentů. Zároveň navrhla zařazení výzvy ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí na 17. hodinu, mimojiné proto, že ji podepsalo 800 občanů. Oba dva zmíněné body byly totiž na samém konci programu, aniž by se vědělo, kdy na ně přijde řada. Za vstříčný krok k obyvatelům městské části se přimlouval i Antonín Nechvátal (SZ). Kousalíková sebevědomě odvětila, že na Zastupitelstvu hlavního města Prahy nedávno stihli projednat 100 bodů za 5 hodin „úplně v pohodě“. Na dnešním zasedání to prý půjde také tak, „pokud nebudete mít neustále jednu technickou poznámku za druhou“. Není nad mlčící, až neexistující opozici. To věděli už Klaus se Zemanem, když uzavírali opoziční smlouvu. A alespoň máme jistotu, že naše starostka by se v případě odchodu z politiky hravě uživila jako „time-manažerka“.

Ivan Mašek (TOP 09) přednesl svou námitku k zápisu z minulého zasedání. Zpochybnil to, jakým způsobem proběhlo hlasování o rozpočtových opatřeních. Nejdřív nebyla schválena, pak byla zařazena znovu na program a prošla. Shodou okolností byly v tom usnesení zahrnuty peníze určené na půdní vestavby, o nichž v minulosti proběhla velice vypjatá debata. Přitom už ale bylo 15. 2. schváleno rozpočtové opatření na vestavby ve stejné výši. Maškovi tedy není jasné, jestli se investovala dvakrát stejná částka, nebo jestli je to omyl. Co se týče odborné stránky věci, poradil se s právníky magistrátu a ministerstva vnitra. Nakonec ještě vyzval kolegy, aby nebrali jeho námitku na lehkou váhu „v této chvíli, kdy do politiky zasahují orgány činné v trestním řízení“. ODS si vyžádala pětiminutovou přestávku na poradu klubu a po ní sdělila, že nejlepším řešením bude přerušit tento bod a počkat do 16 hodin, kdy předseda oddělení volených orgánů, pan Hrubeš, přednese stanovisko. Kousalíková doslova řekla, že „na tom závisí další osud pana dr. Hrubeše“. Mělo to znamenat, že má v plánu ho vyhodit? A je vůbec vhodné takové věci ventilovat na zasedání zastupitelstva?

Při projednávání závěrečného účtu bylo řečeno, že schodek činí 9,5 milionu Kč. Příjmy byly vyšší cca o 44 milionů Kč a výdaje nižší asi o 74 milionů Kč. Rozdíl ve výši 117,5 milionů Kč se převede do Fondu rezerv a rozvoje.

V rozpravě zazněly stížnosti na díry v chodnících, což je ovšem majetek hlavního města, ne Prahy 6. Aleš Moravec z občanského sdružení Občané za svá práva si opět postěžoval na to, že materiály k jednotlivým bodům stále nejsou veřejné. No je mi 23 a nevím, jestli se toho někdy dožiju.

Při schvalování prodeje bytů se Petr Hrdina (SZ) dotázal, kolik peněz je na samostatném účtu určeném pro tento účel. Místostarosta Štěpán Stupčuk (ČSSD) mu odpověděl, že se jedná o 313 milionů Kč včetně toho, co bude schváleno na tomto zasedání. Peníze jsou účelově vázány. na rekonstrukci bytového fondu. Ivan Hrůza (KSČM) upozornil na to, že se prodávají byty, které by mohly sloužit jako byty sociální. Připomněl rovněž nedávnou povodeň, která mohla některé lidi přivést do nelehké situace. Evu Smutnou (TOP 09) zajímalo, kolik malometrážních bytů po prodeji městské části zbyde. Údajně jich má být „do 600“. Bouřlivá diskuze proběhla také o převodu a svěření pozemků.

Městská knihovna dostala jako tradičně dotaci 300 000 Kč. Čestnými občany byli jmenováni Jan Betka, Martin Hilský a Otto Pick.

Velké emoce vyvolal diskutovaný příspěvek 1,5 milionu Kč pro Pelléovu vilu. Tento problém se řeší téměř na každém zasedání. V krásné vile poblíž Stromovky sídlí galerie Anderle, o které málo lidí ví a ještě méně ji navštěvuje. Městská část tento projekt neustále dotuje. Ze strany koalice byla mnohokrát slíbená koncepce rozvoje místa a spolupráce s umělci. Dosud se nestalo nic. Opozici tentokrát došla trpělivost. Martin Skalský (bez politické příslušnosti, klub SZ), který se tématu věnuje dlouhodobě, ocenil, že galerii už navštěvuje 12 lidí za den, což je více než dříve. Přitom se na její provoz vynakládá mnohem více než na jiná kulturní zařízení. „Ta budova má poměrně velký význam, je na hezkém místě, určitě by se dala využívat nějakým efektivnějším způsobem,“ řekl Skalský. Sice v minulých letech příspěvek podpořil v naději, že se objeví slibovaná koncepce, ale dnes už to neudělá. Alexander Holub (TOP 09) řekl na rovinu, že jde o nefungující projekt. Hrůza se pokusil o kritiku, ale vyznělo to všelijak: „kulturu samozřejmě nelze ponechat kapitalistickému trhu“. Smutná vyslovila docela odvážnou domněnku, a sice že v té věci jsou osobní zájmy vedení radnice. Nemáme na to důkazy, ale jeví se to jako jediné racionální vysvětlení. Trnková do toho ještě začala plést, že Anderle je její soused. A stejně jako Kousalíková argumentovala tím, že je před námi 10tileté výročí této galerie, a proto nesmíme ve své dobročinnosti polevit. Starostka si neodpustila poznámku, že Skalský řekl „zbytečně moc slov“. Bude mít příště opozice přelepená ústa páskou? Milena Hanušová (TOP 09) přišla s revoluční myšlenkou – nedat ředitelce plat a přinutit ji tím k jednání. Diskuze musela být přerušena kvůli pravidelným interpelacím.

V nich občané žádali, aby obecní byty nebyly prodány třetí straně. Kousalíková je už na tuto věc alergická. Tvrdí, že je to přeci jasné, nikomu se nic prodávat nebude. Z debaty v minulosti to ale úplně tak jednoznačné nebylo. Jiní občané žádají protipovodňová opatření na Podbabě. Moravec vyčetl Chalupovi, že ho pobouřila dohoda TOP 09 s ČSSD na pražském magistrátu, když on sám je se sociální demokracií v koalici 12 let. Dále nedá Moravcovi spát, že starostka v prosinci 2012 slíbila, že jednání kontrolního a finančního výboru budou veřejná, a přitom se tak dosud nestalo. Jedna občanka děkovala Stupčukovi za rekonstrukci domu v ulici Wintrova 8. Další paní ze stejného domu chválila skvělou rekonstrukci silnice, díky které se nedostala voda při povodních do průjezdu. Na přetřes přišla i petice občanů za „humanizaci Svatovítské a úrovňový přístup k Hradu“. Hrůza poprosil o to, aby bylo občanům umožněno seznámit se s předkládanými materiály, jedině tak se mohou totiž k problému kvalifikovaně vyjádřit. Obávám se, že v případě Prahy 6 jsou ale takové prosby stejně účinné jako házení hrachu na zeď.

Holub vyzval radu k definování názoru na návrh budovy Line (Lední medvěd). Nechvátala zase zamrzelo, že zastupitelé nedávají pozor při interpelacích občanů nebo nejsou přítomni.

Po interpelacích dokončili zastupitelé diskuzi o Pélleově vile. Na zasedání výjimečně promluvil i sám pan Anderle – ten v sobě umělce nezapře. Hovořil dlouze a dozvěděli jsme se, že má opravdu rád umění a že holt někdy sám sebe zapomene v ateliéru a není pak v kontaktu s realitou. Radní Veronika Vymětalová (ODS) opět slíbila předložení koncepce, tentokrát do listopadu. Kromě toho má být zřízen vyjednávací tým o 9 členech. Skalský se zeptal Anderleho, v čem jsou pro něj požadavky Prahy 6 nepřijatelné nebo proč tak dlouho probíhá vyjednávání. Navíc srovnal návstěvnost Galerie Anderle s Náprstkovým muzeem, kam chodí mnohem více lidí. Navzdory těmto přípomínkám byla podpora galerii schválena. A tak prakticky neznámá galerie dostala více peněz než městská knihovna, která má v naší městské části 4 pobočky a příspívá ke všeobecné vzdělanosti a pomáhá sociálně slabším, kteří si zde mohou vypůjčit i učebnice a povinnou četbu pro děti. Nakonec byla odsouhlasena podpora 500 000 Kč.

Následně se zastupitelé vrátili k námitce Maška. Nic moc ale v té věci nepodnikli.

Při diskuzi o bourání Petynky se starostka jako obvykle při podobných příležitostech tvářila, že se všichni bojí zbytečně, protože se nic neděje. Kolínská navrhla usnesení v tom smyslu, že zastupitelstvo nesouhlasí s demolicí a zpracuje územní studii. Tento návrh samozřejmě neprošel. Prý se nic neděje, ale ODS opět potřebovala před hlasováním pauzu na poradu klubu. Když pak při samotném hlasování došlo ke zmatkům, starostka řekla, že je jí jedno, o čem dá hlasovat.

V samotném závěru zasedání přišla konečně na řadu výstavba na Vítězném náměstí neboli onen slavný lední medvěd. Ředitel oddělení územního rozvoje, architekt Beránek, přednesl svou prezentaci o historii Vítězného náměstí. Jelikož se mu ihned nenačetly obrázky, starostka byla nervózní a zahučela do pléna, že jí dochází trpělivost. To jí odpovědělo: Nám s vámi také“. Kolínská opět navrhla změnu usnesení. Podle ní by měla být zahájena veřejná debata a mělo by být stanoveno, že dosavadní studie nejsou právně závazné. Projekty na rozvoj náměstí by měly být dohledatelné na webu Prahy 6 a v novinách Šestka. Návrh nebyl přijat. Nějaká paní z Liberce, která má na Praze 6 přechodné bydliště, dokonce vystoupila s tím, že se jí ta budova líbí. Proti gustu žádný dišputát, jen váhám, jestli má Praha 6 podporovat počínání člověka, který extrémně zbohatl na kupónové privatizaci a od té doby skupuje po kouskách naši republiku. V současné době má záměr zbourat Hotel Praha. Podle informací Respektu už z něj byly odneseny vzácné kusy nábytku neznámo kam. Smutná se koalice zeptala, zda má odvahu něco s celou věcí dělat. „To náměstí za to stojí,“ řekla rozhodně. Ukazuje se ale, že koalice mnoho elánu nemá. Navíc se šíří drby o tom, že obyvatelům okolních domů byla slíbena privatizace za výhodných podmínek výměnou za to, že nebudou protestovat proti výstavbě ledního medvěda. A pokud by na to tito lidé přistoupili, nemohu jim to bohužel mít za zlé. Platí léta vysoké nájemné a byty jim nepatří.Poznámka 12. 9. 2013
Galerie Anderle nicméně bude stát městskou část původně plánovaných 1 500 000 Kč (tedy 5x více než městská knihovna), protože zítra bude odeslán zbývající milion. Domnívá se snad rada, že lidé nedokážou sečíst dvě čísla?

Comments