Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva městské části Praha 6 ze dne 13. 9. 2013

Konec machrů v Čechách

 

Začátek zasedání zastupitelstva byl velice zvláštní. Za doprovodu hymny skládal slib nový zastupitel Novák. Nastoupil na místo zesnulého Jana Šafra (ČSSD). Jak vlastně prožívají naši politici ztrátu kolegy? A jak ji prožívají občané, kteří si podle průzkumů váží politiků asi jako uklízeček nebo sekretářek?

V diskuzi o programu přišly na přetřes dluhopisy Key Investments. 1. října nastane totiž splatnost dluhopisů Via Chem Group. Opoziční zastupitelé se obávají, že předmětná částka nebude zaplacena. Starostka Marie Kousalíková (ODS), která si nechala udělat nový účes, zopakovala svou starou moudrost: „Neumím předjímat budoucnost“. Ivan Hrůza (KSČM) se jí snažil vysvětlit, že kdyby se jednalo o její peníze (160 milionů Kč), zajímala by se preventivně už 14 dní předem. Ivan Mašek (TOP 09) trval na tom, aby daná záležitost nebyla pouze obsahem bodu různé, ale aby se projednávala jako řádný bod programu s pořadovým číslem 4. To se ale tuze nelíbilo místostarostovi Stupčukovi (ČSSD), kterému by to „přetrhlo blok převodů majetku“. Nakonec získal bod číslo 12. S jeho zařazením souhlasila dokonce i starostka po slovech „nejsem zvyklá něco válcovat“.

Antonín Nechvátal (SZ) pohledem do publika zjistil, že představení sledují převážně úředníci a pouhá hrstka občanů. Požádal tedy o opětovné zařazení interpelací na 17. hodinu. Starostka s úsměvem prohlásila, že proti tomu nic nemá. To jsem tedy zvědavá, jak se Máňa přičiní o změnu jednacího řádu.

Krátce poté ale starostku smích přešel, když nefungovalo hlasovací zařízení a mikrofony. Rozčilené zvolání: „Máme hrozné hlasovací zařízení!“ očividně nepomohlo. Proto se rozhodla přitvrdit. Když se jeden z techniků opatrně přihlásil, aby vysvětlil, kde se stala chyba, Máňa jej okřikla: „Vy nemáte mluvit, vy máte opravovat“. Techniky nešetřil ani místostarosta Štěpán Stupčuk (ČSSD). Inu, není snadné být dvorním zvukařem.

Projednávání jednotlivých bodů šlo jako po másle. Připomínky se objevily pouze k prodeji nebytových prostor, kdy Nechvátal kritizoval nízkou cenu skladu ve Střešovicích (60 m² za 100 000 Kč), a k svěření pozemků do správy městské části. Místostarosta Stupčuk v této souvilosti použil bizarní slovo „odsvěřené“, čímž myslel, že v některých případech byla správa naopak městské části odejmuta. Mašek se vzdal slova s tím, že nevidí vůbec smysl ve vyjádřování se k dané záležitosti.

Najednou kolem mě prošel Stupčuk se slovy: „Hlavně to hezky napište“ a culil se na mě, jako kdybych byla jeho láska z mládí. Mimochodem hvězdou večera byla opět Simona Nesvatbová (ODS), jejíž sukýnka měla vzadu švy, které se jí při chůzi různě napínaly. Svou vizáž doplnila poflitrovaným topem s hlubokým výstřihem.

Městská část plánuje rekonstrukci domů v ulicích Jílkova a Patočkova. To jsou právě ty domy, na jejichž stav si mnohokrát stěžovali nájemníci. Celková hodnota zakázky je téměř 400 milionů Kč. Petr Hrdina (SZ) upozornil místostarostu, který materiál předložil, na rizika spojená s realizováním zakázky, např. neschválení rozpočtu na rok 2014. Stupčuk se tím nenechal znepokojit. Petra Kolínská (SZ) připomněla, že ve smlouvě o tunelu Blanka byly stanoveny sankce za prodlení podle počtu dní práce, což ale nebylo v praxi dodrženo. Proto jí zajímá, kdo bude připravovat zadávací dokumentaci a kdo za to ponese odpovědnost. Máňa se toho chytla a oznámila přítomným, že za všechno na Praze 6 může ona. Mašek dodal, že pouze za to špatné. Dále starostka tvrdila, že před časem organizovala ve výše uvedené lokalitě den otevřených dveří, aby všichni viděli, v jakých podmínkách tam lidé žijí. Nikdo ale nepřišel. Nechvátal namítal, že se hlásil a nedostal se tam. Kolínská se také tázala, proč se má výběrového řízení účastnit společnost s alespoň 70 zaměstnanci. Tuto otázku zopakovali i další zastupitelé, ale Stupčuk za celou dobu neodpověděl. Je to tedy tajné, ale přiznejme se, kdo z nás nemá záhady rád? Stupčuk dokonce o Kolínské prohlásil, že „vždycky něco obecně hodí“ a vyzval ji, ať vrátí slovům smysl. Nechvátala Stupčukův přístup rozzlobil a poprosil jej, ať poslouchá a „neuchechtává se“.

Vrchol Stupčukova machrování nastal, když Eva Smutná (TOP 09) nebyla spokojená s jeho odpovědí na otázku a on jí nabídl, že ji „uspokojí“. Tento fórek se opakoval ještě několikrát, protože náš pan místostarosta cítí nutkavou touhu používat dvojsmysly. Nakonec se toho chytla i Máňa, která vyvolala paní Smutnou, „která ještě není uspokojená“. Himlhergot, proč existuje dospělost? Mohli jsme krásně zůstat v pubertě a celé dny říkat slova jako „dělat“, „píchat“ nebo „koule“.

O přestávce měl Stupčuk dlouhou chvíli, tak si ke mně přisedl a vybavoval se se mnou, jako kdybychom byli kámoši ze střední. „Vy studujete práva? A víte, že vás občas potkávám?“ A ještě mi nabídl, že s ním můžu udělat rozhovor. No jo, měsíc před volbami, Stupčuk na druhém místě kandidátky...to je krize, že i za mnou leze. Konec machrů v Čechách. Nechvátal to glosoval slovy: „Chtěl korekturu zápisků, co?“

Co se týče Key Investments, postup by měl být následující. Krátce po splatnosti se zjistí, zda proběhla platba. Pokud ne, bude zaslána výzva ke splnění povinnosti. Od ní počíná běžet sedmidenní lhůta, po jejímž uplynutí může být podána žaloba. Vzhledem k výši vymáhané částky bude soudní poplatek činit přibližně 3 miliony Kč. Mašek počítá s tím, že v případě neplnění se sejde už 2. října večer pracovní skupina a poté se svolá mimořádné zasedání zastupitelstva.

Do finančního výboru, kde se pravděpodobně uvolnilo místo po zesnulém Šafrovi, byl zvolen jeho nástupce Novák (ČSSD). 

Bouřlivá debata proběhla při schvalování příspěvku na provoz Galerie Anderle. Na minulém zasedání byla po dlouhé diskuzi schválena podpora 500 000 Kč s tím, že zbylý milion bude galerii poskytnut, pokud bude předložená vize využití prostoru. Mezitím se dvakrát sešla pracovní skupina. Kolínská rezolutně prohlásila, že z ní vystupuje v reakci na zápis z posledního jednání. „To byl výsměch,“dodala vyčerpaně. Jakub Štědroň (ČSSD) se snažil kolegy přesvědčit, že to má smysl. Zaměstnanci galerie pracují za málo peněz, a to i o víkendu. To ovšem ani v nejmenším nedojalo zastupitele za TOP 09, kteří nechtějí, aby si radnice brala zaměstnance jako rukojmí. Mašek by prý byl ochoten galerii peníze dát jen za podmínky, že by okamžitě ukončila činnost. Kolínská navrhla, ať se městská část rozejde s galerií v dobrém a na úrovni. Byli to podle ní sami zástupci galerie, kteří jako první řekli, že chtějí skončit. Kolínská nikterak nekritizuje Anderleho a jeho umění. Praha 6 by si ale měla uvědomit, že nemůže chtít po stařičkém pánovi vymýšlení koncepce. Právě městská část by měla plnit roli odpovědného manažera. Michal Tryml (TOP 09) s kolegy nesouhlasí. Problematiku muzeí studoval a ví, že tak jedinečná sbírka nemůže fungovat v symbióze s kavárnou a dalšími „oživujícími“ prvky. K situaci jsem se vyjádřila i já. Nabídla jsem radnici svůj text o galerii k propagaci. Ta je totiž mizivá, a tak se na webu a v časopise Šestka neobjevila jediná informace o účasti galerie na muzejní noci. Ve svém projevu jsem vyzvala zastupitele, aby se přihlásili ti z nich, kteří galerii navštívili. Stupčuka to dopálilo a ptal se: „To nás jako zkouší?“. Radní Veronika Vymětalová (ODS) se mi jak ve svém vystoupení, tak později o přestávce pokoušela vysvětlit, že podpora pro městskou knihovnu se nedá s galerií srovnávat a že tam vše funguje skvěle. Smutná vyzvala bývalého starostu Tomáše Chalupu (ODS), ať se vyjádří, neboť galerie je „jeho dítě“. Chalupa místo odpovědi přednesl rétorické cvičení. A jak si myslíte, že to dopadlo v zastupitelstvu, kde má koalice většinu, vždy vše odhlasuje a v případě potíží nasazuje známý trik s opakovaným hlasováním?

V interpelacích občanů vystoupil Aleš Moravec z občanského sdružení Občané za svá práva. Není mu jasné, proč byly v poslední době za podivných okolností odejity z úřadu dvě zaměstnankyně. Dále opětovně žádá, aby měli občané přístup k podkladům pro jednání a aby měla opozice prostor v radničních novinách. Starostka chtěla Moravcovi něco sdělit, ale on ji přerušil slovy: „Hej lady“.

Kolínská využila interpelace zastupitelů k pobavení všech přítomných názornou ukázkou toho, jak funguje vyhledávání na novém webu Prahy 6. Po zadání jména „Mašek“ se systém domnívá, že hledáte maškarády. Ani zastupitel Jakub Stárek (ODS) se mu nějak nezdá a nabízí raději Stupčuka. Web nezná ani ODS a předpokládá, že tazatel se spletl a zajímá se o „odpad“.

Chalupa, který už dlouho nebyl na zasedání, se zapomněl přihlásit do interpelací. S prosíkem pak žádal o dodatečné přihlášení. Třebaže mu starostka vyhověla, trval na tom, že jeho vystoupení musí posvětit všichni zastupitelé. Omlouval se tak zarputile, až to rozčílilo i Máňu, která nervózně podotkla, že už jsme mohli jít dávno domů.

Kolínská chtěla ještě něco říct, a tak se přihlásila s technickou poznámkou. Kousalíková ji just nechtěla nechat promluvit, snad proto, že se provalilo, že web Prahy 6 považuje ODS za odpad. Dokonce si přivolala na pomoc tajemníka, aby provedl výklad jednacího řádu. Holický připustil, že takové právo zastupiteli při interpelacích nepřísluší, ale zároveň dodal, že zastupitelstvo může odhlasovat rozdílnou úpravu pro tento konkrétní případ. Máňa si to vyslechla a pak řekla jen:„Tak fajn, končíme“. Že jsme mohli skončit mnohem dříve, jak si starostka přála, kdyby nedělala celou tu šou s tajemníkem, asi není nutno vysvětlovat. Zajímavé ale je, že se starostka bojí jedné věty opoziční zastupitelky. Chytří politici si opozici hýčkají, protože jim zadarmo přináší zpětnou vazbu a motivuje je k lepším výsledkům. A ti ostatní se handrkují o jednu větu. 

Comments