Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva městské části Praha 6 ze dne 4. 10. 2013

Tak dlouho se chodí s dluhopisy pro peníze, až se portfolio utrhne

 

Občané Prahy 6 se nemusí obávat změny zavedených pořádků. Třebaže média hlásají konec jistoty a ani levicové strany už neslibují před volbami to co dříve, naše městská část zůstává věrná tradici. A tak máme jednou za čas pro potěchu ducha mimořádné zasedání, které se věnuje kauze Key Investments. Tato společnost, která dělá vrásky nejednomu z nás, se proslavila natolik, že má vlastní stránku na Wikipedii. 1. 10. 2013 byla splatná další várka dluhopisů, a to těch vydaných Via Chem Group. Podle informací z České pozice dluží Via Chem Praze 6 až 200 milionů Kč. Dalšími věřiteli Via Chemu jsou například město Sokolov nebo Praha 10.

Těsně před zasedáním jsme měli možnost rozplétat zápletku napínavé detektivky. Stejně jako v minulosti se totiž našel tajný ctitel, který chce politiky zbavit trápení. Tentokrát je to společnost Cyrrus Corporate Finance, a.s., která nabízí za odkup 1563 dluhopisů 50 % ceny a dává městské části 2 dny na rozmyšlenou. Předně musím ocenit, že zájemce má důvěryhodnější právní formu než společnost Radek Interneational, s.r.o., která nakonec zvítězila v souboji samaritánů bažících po bezcenných dluhopisech Borsay. Cyrrus (původně FASTIDA) má základní kapitál 4 miliony Kč. Chvályhodné je také to, že starostka Marie Kousalíková (ODS) zájemci odepsala, že potřebuje více času na rozmyšlenou a další informace; překlepy a chyby v dopisu nechme stranou. Co je ale znepokojující, je upozornění Istvána Léka v již zmíněném článku České pozice, že v případě přijetí nabídky Cyrrusu by mohl insolvenční správce po městské části požadovat později peníze zpět, jako se to stalo na Praze 10.

Na začátku jednání byly zastupitelům rozneseny opravené materiály a zároveň byla vyhlášena přestávka 10 minut na studium dokumentů. Pauza byla na žádost Petry Kolínské (SZ) prodloužena o dalších 10 minut. Jak se ale ukázalo, ani to nepomohlo k vyjasnění všech okolností zamotaného případu. Starostka oznámila přítomným, že předsedou klubu TOP 09 byl pro dnešní zasedání zvolen Ivan Mašek. Nato se ozval potlesk a zavládlo veselí, neboť topka bere pozici předsedy s nadhledem a její obsazení mění podle situace. Máňa Kousalíková přiznala, že byla naivní, když na základě dojmu ze schůzky s předsedou představenstva Via Chem věřila v úhradu dluhu. Dále informovala kolegy o tom, že před zasedáním proběhlo jednání pracovní skupiny a že šibeniční termín 2 dnů je prodloužen do pondělí 7.10. Všichni zastupitelé mají k dispozici posudky advokátních kanceláří Rutland-Ježek a Brož&Sokol&Novák a posudek VŠE.

Když chce ředitel právního oddělení Kos mluvit z místa, Máňa ho zve rázně k mikrofonu, zatímco jej střídavě oslovuje „magistře“ a „doktore“. Dagmar Gušlbauerová (KSČM) se mezitím dotázala, zda před zasedáním jednala rada, a dostala zápornou odpověď. Kos se vyjádřil k celé věci komplexně. Nejdříve připomněl, že v podobné situaci už jsme byli dvakrát – jednou kvůli dluhopisům E Side Property (tehdy byla podána žaloba a dluh byl zaplacen v průběhu řízení), podruhé šlo o dluhopisy Borsay (rovněž byla podána žaloba, objevily se 3 nabídky na odkup dluhopisů, přičemž ta nejvýhodnější byla přijata). Po novele občanského soudního řádu je nutné zaslat druhé straně 7 dnů před podáním žaloby předžalobní výzvu, chceme-li v případě úspěchu získat právo na náhradu nákladů. Promlčecí doba u dluhopisů činí 10 let. Kromě žaloby lze podat návrh na vydání předběžného opatření. Je ale nutné počítat s tím, že emitent má jen movitý majetek, který nejsme schopni označit. Žadatel navíc odpovídá za způsobenou škodu, to znamená, že Via Chem může nárokovat náhradu škody za nemožnost podnikat v důsledku opatření. Mnohá úskalí skrývá i návrh na insolvenci. Pokud by totiž insolvenční správce přihlášenou pohledávku odmítl, mohla by městská část dostat sankci ve stejné výši. Nakonec lze po Via Chemu žádat zajištění. Sám Kos telefonoval s advokátem, který městské části nabídl odkup dluhopisů, a ptal se jej na to, kdo je jeho klientem, a nedozvěděl se to. Dohoda s Cyrrusem je podle Kose je vágní, nejsou v ní sankce, a proto ji nedoporučuje podepisovat.

V rozpravě vystoupil nejdříve Aleš Moravec ze sdružení Občané za svá práva v Praze. Ten si postěžoval na to, že občané jako obvykle nic neví, protože nemají přístup k projednávaným materiálům. Prohlásil také, že „to byla od začátku lumpárna, když společnost SI Asset Management, a.s. (dřívější název Key Investments) nepředložila rating“. Moravce zajímá, kdo zaplatí škodu ve výši 50 % kupní ceny a kolik dostalo od Via Chemu SNEO.

Sálem se právě mihla Simona Nesvatbová (ODS), která měla snad poprvé v životě kalhoty místo minisukně. Vůně jejího parfému nezmizela ani poté, co byla Nesvatbová dávno pryč. Ivan Hrůza (KSČM) upozorňoval na pokles aktiv už v roce 2008. Vedení radnice mu ale řeklo, že to není hazard a že nemá propadat panice. Snad mu ještě jako ve Stopařově průvodci po galaxii vysvětlili, že odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec je 42. Hrůza připomněl i judikát Nejvyššího soudu týkající se sankcí pro Key Investments. Závěrem dodal: „Já vám dám otázky ještě v interpelacích, abyste to zveřejnili a nezašantročili“. Petr Ayeboua (ODS) se promenoval po sále v růžové kravatě a Máňu to inspirovalo k tvrzení, že se chová vždy slušně a v souladu s jednacím řádem.

Maškovi vadí, že materiály k jednání dostával postupně předevčírem, včera a dnes ráno. Ukazuje to podle něj, že vedení radnice neví, co si počít. Odpovědnost mají manželé Chalupovi a Jiří Fárek (všichni ODS). SI Asset Management vyhrála výběrové řízení, přestože měla být vyřazena. Mašek vůbec nechápe, proč starostka neinformovala ostatní o schůzce s Via Chem předem. Navíc její schůzka s předsedou představenstva nemá žádnou právní relevanci, pokud nebyl současně přítomen místopředseda představenstva (taková pravidla pro jednání společnosti navenek jsou zapsána v obchodním rejstříku). Cyrrus v dopisu odkazuje na dřívější obchod s Prahou 6, Maška zajímá, o jaký obchod se jedná. A rozum mu zůstává stát i nad tím, proč koalice v televizi lže a tvrdí, že už městská část dostala zpět polovinu peněz. Kolínská je zvědavá, co s tím udělá místostarosta Štěpán Stupčuk (ČSSD), který má v gesci majetek a který je mimo jiné dvojkou pražské kandidátky. Není jí to ale nic platné, protože Stupčuk je toho času nejspíše v bufáči. Kolínská položila kolegům řečnickou otázku, jestli jim jde jen o výnosy, nebo i o neformální vliv různých skupin napojených na vedení radnice, které budou výměnou za pomoc v nesnázích požadovat netradiční služby. Antonín Nechvátal (SZ) si postěžoval na to, že radnice zveřejnila informace o Key Investments až v roce 2010. Mašek využil práva předsedy klubu a znovu vystoupil v rozpravě. Nerozumí tomu, proč nejsou v usnesení závěry pracovní skupiny. Mašek si rýpnul do starostky, že si plete věřitele s akcionáři. Máňa novinářům řekla, že jednala s akcionáři. Jediným akcionářem Via Chemu je ale společnost Euro Capital Alliance se sídlem na ostrově Tortolla (Britské Panenské ostrovy) a ještě navíc v 2. patře (second floor) v hlavním městě Road town. Mašek vtipkoval, že bude rád, když jej starostka vezme s sebou, až se tam vypraví, aby jí pomohl oběhnout všechna druhá patra v dané lokalitě. Fárek prý kdysi tvrdil, že má také dluhopisy Via Chem. Mašek preferuje jednat o prodeji dluhopisů s kupujícím, ne se zprostředkovatelem, který si bude účtovat provizi. Úkolem politiků je rovněž zjistit, jestli dluhopisy nekupuje sám dlužník.

Máňa celá rozčilená zvolala: „Tak mi někoho sežeňte! Zmocněte mě, ať můžu svolat zasedání kdykoliv“. Podivila se nad výhradami kolegů ke společnostem v portfoliu Key Investments. „Lázně Bohdaneč je hrozná společnost? Jsou to lázně nó,“ argumentovala Máňa. Až teď se omluvila za způsob ukončení minulého zasedání, kdy neumožnila promluvit Kolínské. Ta to nijak nekomentovala, ale znovu se zeptala, proč Stupčuk mlčí. Moravec odpověděl za něj slovy „je mazanej“. Začala obvyklá hádka o to, kdo seděl v komisi, která doporučila svěření peněz  Key Investments. Máňa přišla s tím, že v komisi seděla ODA, což je poměrně odvážné tvrzení vzhledem k tomu, že podle webu Prahy 6 začíná kauza v roce 2003 a ve volebním období 2002-2006 nebyl v zastupitelstvu jediný zástupce ODA. Petr Hrdina (SZ) namítal, že v komisi nebyla zastoupena jeho strana. Ayeboua jej utnul s tím, že to není technická poznámka. Novinářům, kteří vyšplhali po schodech do podkrovní haciendy úřadu v očekávání velké senzace, už padá hlava a usínají. Neprobudí je ani Máni vzteklý výkřik: „Přečtěte si zákon o HMP!“

Zástupce SNEO sdělil zastupitelstvu, že právě dnes proběhlo jednání dozorčí rady, která rozhodla, že ve věci dluhu Via Chemu ve výši 31 milionů bude postupovat stejně jako městská část. Mašek se rozohnil a z plných plic řekl na adresu koalice: Je to váš problém a vaše chyba!“ Mimochodem klub topky přišel na zasedání s plackami Karla Schwarzenberga jako agenta 009. Gušlbauerová se zeptala starostky, jak dlouho je v radě, protože se jí nelíbily výmluvy na to, že Máňa je starostkou až od února 2011, a proto se nemůže vyjadřovat k dřívějším událostem. Máňa při odpovědi na otázku Gušlbauerové zaváhala. Hrdina řekl, že by čekal, že Stupčuk promluví, ale on zatím ani není přítomen. Politika podle něj není jen zakládání nemocnic nebo péče o „kytičky“, ale i odpovědnost za konkrétní rozhodnutí. Eva Smutná (TOP 09) vzkázala starostce, že neví, jak jsou na tom voliči ODS, ale její voliči určitě chtějí vrátit peníze, o které Praha 6 přišla. Nechvátal se dotázal, zda je možné zajistit účast celé rady. Kolínská potřetí vyzvala Stupčuka, ať se objeví a promluví, zároveň  požádala o přestávku 10 minut, během níž by se měl místostarosta na své vystoupení připravit. Dorazila jsem po přestávce se zpožděním, takže jsem přišla o rozuzlení, ale bylo mi řečeno, že Stupčuk nepřišel. Mašek mezitím upozornil na to, že pod posudkem z VŠE je podepsán děkan Miroslav Ševčík, který je zároveň v dozorčí radě SNEO. Podle něj se jedná o jasný střet zájmů. Suchou nit nenechal ani na zmizelém Stupčukovi, když ironicky poznamenal, že nejspíše bude dobrým poslancem, protože bude vědět, kdy má utéct. Když Ayeboua později přerušil Maška a chtěl mu odebrat slovo, bylo slyšet Máňu, která si zapomněla vypnout mikrofon, jak prosí: „nech ho to říct!“. Během zasedání se to opakovalo ještě u Hrůzy. Ayeboua zase apeloval na Máňu: „Maruško, ztotožni se!“. A tak jsme byli svědky soupeření dvou ambiciózních politků. Ayeboua požádal Máňu, ať jej nechá řídit zasedání. Tu to pohoršilo a kontrovala sdělením, že ho asi bude muset řídit sama.

Smutná vyzvala bývalého starostu Tomáše Chalupu, ať k věci řekne své, protože byl u zrodu kauzy. Chalupa zvednul hozenou rukavici a předvedl své klasické rétorické cvičení, během něhož zdůraznil, že Praha 6 dostala mnoho peněz na výnosech a že postupoval s nejlepším vědomím a svědomím.  Výtky kolegů jsou jen dobře promyšlenou předvolební kampaní. Chalupovi nestačila tato chvilka slávy a křičel do Maškova projevu: „to není pravda!“. Mašek připomněl vazbu Fárka na IPB. Chalupa mezitím v červených ponožkách instruuje novináře, co mají psát. Máňa je zmatená a nechápe, že pozměňující návrhy k usnesení musí zaznít v rozpravě. Roman Štěpař (TOP 09) se domnívá, že pokud by Praha 6 slibovala něco Cyrrusu a zároveň jednala s jinými zájemci, dostala by se na úroveň Key Investments. Mašek navrhuje říct Cyrrusu ne a vyhlásit soutěž na odkup dluhopisů. Máňa je ale vzteklá a hlasování složité, před jeho zahájením je vyhlášeno několik přestávek. Moravec to glosuje slovy: „Ty vole, to jsou šachy!“. Máňa se nakonec dohaduje s Kolínskou o to, jestli má být v usnesení  slovo „jednat“, nebo „koordinovat“. Kolínská trvá na svém a Máňa ustupuje. Zastupitelé odhlasovali vyhlášení soutěže. Uvidíme, jak bude transparentní...

Nastal čas interpelací. Moravec hovoří o dvou úřednicích propuštěných za podivných okolností. „Kdo si na ně stěžoval? Dostaly někdy důtku?“ ptá se Moravec. Já jsem si očividně dovolila moc už jen tím, že jsem se přihlásila do interpelací s tématem Key Investments. Máňa hned cynicky prohlásila, že po pětihodinové diskuzi určitě přijdu s něčím novým. A po vyřčení otázky (Kde se stala chyba a co byste příště udělali jinak, aby se situace už nikdy neopakovala?) jsem byla ujištěna, že mi bude zaslán stenozáznam ze zasedání. Mašek starostce vmetl do tváře, že se chová neurvale, a dodal, že se mi chce jménem klubu za jednání starostky omluvit. Kolínská mi ještě předtím darovala svůj štrůdl a řekla mi, ať to beru jako podporu watchdogového aktivisty. Zkusím nebýt paranoidní a nevidět v tom předvolební kampaň jako Chalupa. Nechvátal se zeptal, jak to bude s plesem, tedy jestli bude opět ve spolupráci se spolecností Limes Romanus, SE. Máňa nevěděla podrobnosti, ale připustila, že vzhledem k současné situaci to není pravděpodobné. Michal Tryml (TOP 09) otevřel téma klubu Kaštan, jehož provoz skončí v prosinci. Chtěl vědět, co se bude dít dál. Klub totiž nemůže v takové nejisté situaci organizovat vystoupení umělců. Smutná hovořila o Ladronka festu, který přitáhl opilé teenagery, na což negativně reagovali tamější obyvatelé. Máňa  prý žádné kritické ohlasy nedostala. Hrůza se kolegům svěřil s tím, že vzhledem ke kauze Key Investments má vážné pochyby o naplňování konzervativní investiční strategie. Poprosil také o častější aktualizaci webu, zvláště v případě mimořádných zasedání, jako je to dnešní. Starostka vysvětlila, že správce webu je postižený, proto je pro něj práce náročnější. Helena Frankenbergerová (TOP 09) se podělila o dojmy z domu s pečovatelskou službou, kde viděla sprchy, které mohou být nebezpečné pro seniory.

Pak už se starostka se všemi rozloučila a popřála jim hezký den. Zasedání nedopadlo nijak tragicky, ale samotný přístup k opozici a občanům je žalostný. Považuji se po třech letech docházení na ZHMP za otrlou, a přesto mě drzost a arogance moci zasáhla. Jak se mají angažovat a zachovat si vlastní důstojnost ti, kteří vidí naše volené zástupce poprvé?

Comments