Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva městské části Praha 6 ze dne 8. 11. 2013

Antikoncepcí proti Pelléově vile

Hned v úvodu zasedání sdělila starostka Marie Kousalíková (ODS) všem přítomným, že místostarosta Jan Záruba (ODS) má zápal plic, a proto sedí stranou od ostatních, aby je nenakazil. Nato Alexander Holub (TOP 09) omluvil kolegyni Helenu Frankenbergerovou (TOP 09), která má virózu. Pro jistotu ještě dodal, že se jedná o „opravdickou virózu“, aby snad nebyla Frankenbergerová srovnávána s prezidentem Milošem Zemanem.

Do rozpravy o programu se přihlásil Ivan Hrůza (KSČM) a zeptal se, jestli někdy rada předloží jiné body než ty, co se týkají majetku a financí. Přijde mu, že zasedání zastupitelstva je pro radu čistě formální záležitost, která nemá sloužit ke zlepšení kvality života občanů. Za otázky, kterými by se mělo vedení radnice zabývat, považuje Hrůza parkování nebo provoz klubu Kaštan. Ivan Mašek (TOP 09) navázal žertovnou poznámkou, že by se informace ke Kaštanu měla rozšířit o usnesení, které by zákazalo zakládat tam politické strany.

Zastupitelstvo zvolilo novou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6. Michal Tryml (TOP 09) se při hlasování zdržel, což neuniklo pozornosti starostky. Tryml to  vysvětlil tím, že mu vadí absence kandidátky. Vtom přispěchal úředník Jan Hrubeš s omluvou, že dotyčná paní je nepřítomná ze studijních důvodů.

Předseda finančního výboru Jakub Stárek (ODS) předložil zastupitelstvu ke schválení usnesení o nákupu státních dluhopisů. Proti tomu vystoupil Aleš Moravec ze sdružení Občané za svá práva, který sám sebe nazval občanem „druhé nebo třetí kategorie“. Požádal své volené zástupce, ať si nehrají na neúspěšné bankéře, a navrhnul investovat zmíněných 100 milionů Kč do rekonstrukcí domů na Praze 6. Starostka prohlásila, že s Moravcem naprosto souhlasí, co se týče nedůvěry k dluhopisům, a že preferuje termínované vklady. Jelikož se Moravec zmínil i o Dejvické 4, informovala Kousalíková zastupitelstvo o tom, že tento zchátralý dům má porušenou statiku. Moravec zvolal: „Dejvická je prázdná 6 let a neděláte nic“. Bývalý starosta Tomáš Chalupa (ODS) neztrácel dobrou náladu a házel úsměvy na všechny strany. Místostarostu Štěpána Stupčuka (ČSSD) naopak vystoupení Moravce rozlítilo a ohradil se proti němu. Eva Smutná (TOP 09) ve stejnou chvíli vyrazila za Moravcem s úsměvem na tváři. Nákup dluhopisů se nelíbí ani Hrůzovi, který označil příznivce této investice za „burziány“. Nakonec bylo Hrůzovi odebráno slovo. Později mu na jeho vystoupení odpověděla Marie Kubíková (ODS). Hrůza přišel celý zkroušený za Moravcem, že odpověď nepochopil. Moravec naznačil rukama, že má křídla, a řekl: „To víš, modrý ptáci“. Mašek souhlasí se Stárkem, že investice do státních dluhopisů je to nejlepší a nejbezpečnější, co lze s volnými prostředky udělat. Zato úředník Zdeněk Košacký měl nejspíše jiný názor, protože neustále na Stárka a své kolegy cosi neukázněně hulákal mimo mikrofon, až jej musel přijít uklidnit Chalupa. Dagmar Gušlbauerová (KSČM) si postěžovala na to, že součástí tisku není stanovisko rady. Petra Kolínská (SZ) varuje, že neprojednání radou  zakládá nebezpečný precedent. Helena Briardová (KSČM) by raději nakoupila za 100 milionů Kč nemovitosti. Holub jí oponoval, že i nemovitost může ztratit cenu. Když se spolu s ukončením diskuze přihlásila ještě Milena Hanušová (TOP 09), vyzvala ji starostka, ať promluví v rámci technické poznámky, přestože tento postup u jiných po celé zasedání kritizovala. Kolínská vyjádřila pochybnost ohledně toho, jestli je v pořádku, že za finanční a investiční politiku odpovídá paní starostka, která s nákupem dluhopisů nesouhlasí. Hanušová starostku přímo vyzvala, ať sdělí  svůj názor na dluhopisy. Máňa Kousalíková svou zdrženlivost odůvodnila nedůvěrou v jistý výnos a stabilitu finančního systému. Jaromír Vaculík (TOP 09) je znepokojen tím, že Praha 6 nemá žádný dlouhodobý investiční plán. Navzdory připomínkám byl nákup dluhopisů schválen, proti byli jen komunisté.

Na programu byla opět Pelléova vila. Tentokrát už radní Veronika Vymětalová (ODS) předložila slíbenou koncepci. Opoziční zastupitelé ji ale podrobili silné kritice. Kolínská považuje koncepci za  „zoufalou“. Obdobně se vyjádřil i Tryml a Roman Štěpař (TOP 09). Zastupitelům se nelíbil text tisku, který byl údajně opsán ze stenozáznamu. Postrádali také podrobnou SWOT analýzu. Kolem pobíhal Košacký a ptal se: „A není to náhodou antikoncepce?“. Inu, je vidět, na co myslí. Dostala jsem materiál k nahlédnutí a musím souhlasit, že nebyl zrovna nejpovedenější. Jakub Štědroň (ČSSD) stál stejně jako minule na straně radní Vymětalové. Shodne se s ní na tom, že by se mělo vstupné zrušit, aby se zvýšila návštěvnost a i případná atraktivita galerie pro sponzory. Simona Nesvatbová (ODS) si nelámala s koncepcí galerie hlavu a houpavou chůzí v sexy minisukénce zmizela ze sálu. Starostka vzkázala nespokojencům, že předložený materiál není koncepcí, ale jen „nástřelem“. To rozhodně neuklidnilo Petra Hrdinu (SZ), který očekával po roce a půl něco lepšího než třístránkový materiál, který neprojednala rada a který byl zastupitelům rozvezen večer před zasedáním. Hrdinovi se líbí návrhy Štědroně, že by se v galerii měly prodávat pohlednice a další suvenýry. Mrzí ho ale, že za celý rok a půl se radní nepokusila žádný podobný nápad realizovat. Vyloženě nevhodné se mu zdá vyhodnocení celé koncepce příští rok těsně před volbami. Smutná se zeptala, z čeho bude financována reklama. Mašek v závěru diskuze vyzval radní jménem klubu TOP 09 ke stažení koncepce a k rezignaci. Vymětalová vyhověla jen prvnímu požadavku. Chalupa zatím svíral v rukou cigarety a pravděpodobně lákal Holuba, ať si s ním jde zakouřit. Kolínská navrhla zařadit na program bod odvolání radní Vymětalové. Starostka to buď nepostřehla, nebo se to rozhodla ignorovat. Automaticky totiž přešla k dalšímu bodu programu. Když se podařilo vrátit se k hlasování, málem vše ztroskotalo na tom, že se návrh Kolínské někam zatoulal a předseda návrhového výboru Stárek jej mezi ostatními papíry na stole přehlédl. Jelikož je to ale čestný hoch, tak svou chybu obratem přiznal. Stupčuk se to ještě pokusil zvrátit námitkou, že jednou schválený program nelze za pochodu měnit. Pravda je, že ta otázka je z právního hlediska trochu náročnější. Každopádně odborníci na správní právo se přiklánějí k tomu, že ad hoc změny programu možné jsou. Jak by se jinak dělaly palácové převraty, že? Pro návrh na zařazení nového bodu ale hlasovalo jen 11 zastupitelů, takže mohla Vymětalová zůstat v klidu.

Před jednáním o dluhopisech Via Chem Group byly vyhlášeny dvě přestávky. Po jejich skončení se ale většina rady, jejíž přítomnost byla žádaná, nedostavila. To si nenechali líbit Smutná a Antonín Nechvátal (SZ), kteří na to ihned upozornili. Jiří Lála (ODS) jako předkladatel tisku informoval přítomné o tom, že komise jednala předchozí den do pozdních večerních hodin a dospěla k návrhu usnesení, že městská část přistupuje k insolvenčnímu řízení. Pracovní skupina zároveň nedoporučuje městské části připojit se k výzvě města Lázně Bohdaneč postupovat společně při  výměně dluhopisů za nové. V diskuzi opakovaně vystupoval Mašek, který je z celého zastupitelstva asi nejvíce obeznámen s kauzou Key Investments. Zajímalo by ho, kolik dluhopisů Via Chem Group má klient PricewaterhouseCoopers, společnost Taliatella Belgique. Dále má pochybnosti o tom, jestli byly dluhopisy, které Praha 6 vlastní, vydány v souladu se zákonem. Městská část totiž obdržela informaci, že o vydání dluhopisů možná nerozhodla valná hromada. Stupčuk se s žádostí opozičních zastupitelů o vyjádření názoru na celou záležitost vypořádal prostě. Řekl, že správa pohledávek není v jeho působnosti. Hrdina zdůraznil, že se dnes jedná již o třetí materiál, u kterého chybí stanovisko rady. „Tak trochu to působí dojmem, jako kdyby se rada vzdávala řízení této městské části,“ dodal. Starostka požádala vedoucího právního odboru Lukáše Kose, aby sdělil, zda jsou dluhopisy platné. Když si všimla, že Kos tápe, rozčílila se, odebrala mu slovo a přikázala mu informace zjistit. Já určitě nemám nic proti tomu, aby byl šéf přísný na své podřízené. Jen mě napadá, jestli by se starostce líbilo, kdyby se k ní někdo takto choval. A musím zdůraznit, že starostka mnohdy něco neví nebo zapomene. Mašek už se nerozpakoval a řekl na plná ústa, co si myslí. Praha 6 podle něj vyjednává se zloději o tom, „jestli ji okradou příště víc nebo míň“.

Vášnivá diskuze byla přerušená interpelacemi. V první části, kdy dostali slovo občané, promluvila paní Drahošová, která v minulosti interpelovala ve věci neuspokojivého stavu domu ve Wintrově 8. Za pomoc a podporu při řešení záležitosti poděkovala Stupčukovi, starostce, Jaroslavě Trnkové (ČSSD), Hrůzovi, Hrdinovi a Štěpařovi. Další interpelující také nebyl nováček. Pan Tuček již minule přednášel svou stížnost na zubařku. Nyní hodnotil odpověď, kterou dostal od místostarosty  Petra Ayebouy (ODS). Tuček pobavil všechny v sále komentářem: „...a teď následuje nějaké příjmení, které nejenže neumím přečíst, ale ani neumím vysvětlit...Pán je zřejmě cizinec a úměrně tomu se orientuje ve středoevropském prostoru“. Samotný Ayeboua to vzal s humorem a přišel Tučka k mikrofonu pozdravit. Ten se omluvil, že je prostý občan a nedisponuje „intelektuální mohutností lidí, kteří mohou zastávat tak významné funkce“. Já jsem přednesla interpelaci o politické kultuře, v níž jsem ukázala předmět doličný, tedy obálku se stenozáznamy, které mi starostka poslala jako odpověď na minulou interpelaci, jako kdybych si je neuměla najít na internetu nebo jako kdybych snad nebyla na daných jednáních celou dobu přítomná. Kritizovala jsem i nezveřejňování podkladů pro jednání, neveřejnost výborů a celkový přístup k opozičním zastupitelům a k občanům. Kousalíková na to zareagovala tak, že nemám mluvit o politické kultuře, když o ní samotné píšu nekulturní věci. Podobně mluvil i Stupčuk. Toho urazilo, že jsem o něm před volbami napsala, že  privatizoval dům, když se jednalo o byt. Oba dva zdůraznili, že jsem mnohem mladši než oni a nemám tedy právo je poučovat. Stupčuk je o třináct let starší, takže by mohl být mým starším bratrem. Omlouvám se mu ale samozřejmě za nepřesnost ve vyjádření. V zájmu vyvarování se podobných omylů by určitě pomohlo, kdyby zastupitelé poskytovali o svém majetku přesnější informace. Když přišel v minulosti na přetřes byt, který koupil Stupčuk velice výhodně od obce,  nechtěl sdělit ani jeho velikost.

Práva interpelace využila i dcera paní Vondrákové, která jednou na zastupitelstvu řekla, že starostka si nechala slíbit úplatek. Své tvrzení nepodložila žádnými důkazy. Na druhou stranu starostka o této paní před všemi řekla, že vybírá svým sousedům dopisy ze schránky, a to rovněž bez jakéhokoliv důkazů. Dcera paní Vondrákové mluvila ke starostce v roztrhaných džínách a prosila jí, ať její nemocnou maminku z důvodu exekuce z  bytu nevystěhují. Paní Kopoldová se svěřila zastupitelstvu se svou zkušeností, kdy se musela svých práv vůči městské části domáhat až u soudu. Při té příležitosti zjistila, že si městská část najímá služby externích právníků, přestože má vlastní právní oddělení. Podle Kopoldové, která je doktorkou práv, by dané žaloby zvládli sepsat studenti třetího ročníku právnické fakulty. Moravec  se ve své interpelaci obracel i na „milovaného doktora Stupčuka“, na kterého posléze volal na chodbě: „Stupčuku, ty mě nezlob!“. Paní Ducháčková Chotková, která kandidovala ve volbách do sněmovny za SZ, si vzala na paškál přeplněné třídy základních škol. Když jí skončil časový limit, chtěla mluvit dál s odvoláním na to, že se nejedná o kapající kohoutky, ale o něco mnohem závažnějšího. Michael Pokorný ze sdružení Pro Hanspaulku interpeloval radního Věroslava Gebouského (ODS) ohledně vily Vista ze 30. let, která byla postavena podle projektu architekta Roitha. Vila byla zbourána, přestože bylo zahájeno řízení o prohlášení za památku. Druhá interpelace se týkala petice proti zástavbě u Džbánu. Jeden žák základní školy Hanspaulka  se mu podepsal jako Batman a jiný chtěl na petici  napsat dokonce „p**a“ (vulgarismus označující ženský genitál), jak mu měla doporučit jeho učitelka. Když se chtěl Pokorný dozvědět jméno učitelky, chlapci utekli. „Abych je honil teda, to bych vypadal jako kretén,“ dodal k pobavení celého sálu.

Smutná prostřednictvím interpelace vyslovila domněnku, že pro vedení radnice je „lež hnojivem politiky“. Mašek si v průběhu jejího projevu česal vlasy. Smutná zjistila, že Stupčuk a Záruba pojedou na pracovní cestu do Malajsie za 120.000 Kč. Zeptala se, proč Stupčuk nejede na náklady Poslanecké sněmovny. Zároveň by ji zajímal přínos této zahraniční cesty. Stupčuk jí sebevědomě odpověděl, že „ten přínos to bude mít takový, že to řekne, až se vrátí“. Následně zavládlo v sále bujaré veselí. Kousalíková jen pro pořádek vysvětlila, že místo Záruby pojede Kos. Mašek mimo mikrofon projevil zájem jet taky, takže starostka dodala, že kdyby nechtěl jet Kos, pojede Mašek. Kolínská v následujícím příspěvku řekla Stupčukovi s humorem, že ho začíná mít po dnešku ráda. To vyvolalo další veselí a zvolání, že do Malajsie nakonec pojede Kolínská. Když ale Kolínská přednesla interpelaci o tom, jak byl areál okolo Džbánu koupen od státního podniku v likvidaci, zatímco se hlavní město, ani Praha 6  nepokusily pozemky získat, legrace skončila. Stupčuk reagoval jako obvykle. Řekl Kolínské, že má ve zvyku vytrhávat věci z kontextu. 

Po interpelacích byla dokončena diskuze k dluhopisům Via Chem Group. Mašek ještě jednou vyzval kolegy k odhození iluzí: „Nemůžeme se spoléhat na to, že tito podvodníci přestanou podvádět. Stejně jako já se nemohu spolehnout na to, že paní starostka přestane mluvit, když mluvím já“. Maška znepokojilo vyjádření Kose, který naznačil, že má městská část vlastní dluhopisy hájit navzdory tušení, že nemusejí být platné. Pan Votruba ze SON navštívil zasedání se synem, kterému názorně ukázal, že  „rozprava slouží k zesměšnění druhého“. Do diskuze se zapojil i pan Vondrka z města Lázně Bohdaneč. Večer začalo zdlouhavé a komplikované hlasování. Nakonec se ukázalo, že je jedno, které z pozměňovacích návrhů byly schváleny, protože návrh jako celek, který obsahoval přistoupení k insolvenčnímu řízení, nebyl schválen. Zajímavé je, že proti nebyl nikdo a zdržel se jen jeden zastupitel, mnoho dalších ale vůbec nehlasovalo. Problém s dluhopisy Via Chem Group tedy zůstává prozatím nevyřešen.

Zatímco se všichni dohadovali o výsledku hlasování a snažili se pochopit, k čemu to celé bylo a co se bude dít dál, byla přednesena slíbená informace o klubu Kaštan. Prostor je pronajmut Unijazzu do 31.1.2014. Kulturní komise nyní vypíše výběrové řízení na nového provozovatele kulturního zařízení.

Jaký je tedy závěr z celého zasedání? Ukazuje se, že zastupitelstvo je schopno se po dlouhé diskuzi rozhoupat k nákupu státních dluhopisů. Ke kultuře na vlastním území přistupuje tak, že se galerií, které už není pomoci, zabývá několik let téměř bez výsledku, zatímco klubu, se kterým nebyly problémy, věnuje mizivou pozornost. A nakonec se v důsledku rozhodnutí dřívějšího vedení zamotá do problémů s dluhopisy tak důkladně, že z nich snad není cesty ven. Možná měl Košacký pravdu. Městské části by se hodila antikoncepce. Taková, která by ji ochránila od nepříjemných následků neopatrného nakládání s vlastním majetkem.

Comments