Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26. 1. 2012

Vaše pravidelná dávka emocí

 

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na začátku jednání omlouval nepřítomnost některých zastupitelů, mezi nimi i Dalibora Mlejnského (ODS). Důvodem jeho absence je choroba. Z galerie pro veřejnost se ozvalo, že ona choroba se nazývá ztráta vlivu.

Dále jsme byli informováni o tom, že záznamy ze začátku tohoto volebního období se obnovují (více k problematice záznamů na webu Pražského fóra). Byli bychom velice rádi, kdyby se také obnovily záznamy z minulých funkčních období, abychom zase mohli vidět bývalého primátora Pavla Béma (ODS), kterak s atlasem chobotnic vysvětluje pískajícímu davu, že Kaplického knihovna je chobotnice skvrnitá, která je tuze jedovatá.

V rozpravě o programu vystoupil tradičně Aleš Moravec z o.s. Občané za svá práva. Slovy „záhada hlavolamu“ v úvodu svého příspěvku chtěl asi vzdát hold Jaroslavu Foglarovi. Následně hovořil o „filutovi Dvořákovi“ (Martin Dvořák byl donedávna generálním ředitelem Dopravního podniku). Dozorčí rada Dopravního podniku by měla podle Moravce projít všechny smlouvy uzavřené výše uvedeným filutou a zjistit, k jakému „kuliferdovství“ v nich došlo.

Dále promluvil Petr Štěpánek (SZ), zastupitel městské části Praha 4. Vyslovil se proti solení chodníků v zimě, protože to škodí psům. Jeho návrh zařadit diskuzi o této problematice na program si osvojila Marta Semelová (KSČM). Návrh později nebyl přijat.

Z řad zastupitelů se předvedl Boris Šťastný (ODS) svou promluvou na podporu navrácení záznamů z jednání na web. Opravdu chce pan poslanec, aby všichni viděli, jak často zpochybňuje výsledek hlasování? (Záminkou pro opakování hlasování je mu zpravidla údajná nefunkčnost hlasovacího zařízení.)

Následně se rozhořel spor o programové prohlášení Rady HMP. Někteří jako např. Petr Dolínek (ČSSD) by jeho projednání uvítali, jiní jako třeba Svoboda ne. Návrh na zařazení prohlášení na program rovněž nebyl schválen.

První bod jednání se věnoval zajištění závazku na nákup tramvají Škoda 15T formou odkupu směnek. Moravec promluvil podruhé. Tentokrát poděkoval, že se s Dopravním podnikem konečně něco děje. Zároveň ale zkritizoval pronájem hospody U Medvídků a další magistrátní „kostlivce“. Závěrem se rozohnil a prohlásil, že „betonová lobby chamtivá by chtěla stavět dálnice přes pražské střechy“.

Na Moravcův proud vědomí navázal Karel Březina (ČSSD) svým klasickým oslovením „kolegyně a kolegové“. Posléze sdělil, že jsme jistě čekali, že bude tleskat. Musím říct, že zrovna já jsem to nečekala. V průběhu svého proslovu musel Březina požádat předsedajícího Tomáše Hudečka (TOP 09), aby zjednal klid v sále. Hudeček odvětil, že klid byl zjednán již Březinovým proslovem, přesto ale důrazně zvolal: „Klid, prosím!“. Toto zvolání musel Hudeček během dne ještě několikrát opakovat. Otázka je, co to bylo platné. Každopádně to byla zatím největší snaha o zklidnění v sále, kterou jsem za poslední rok a čtvrt zaznamenala.

Miloslav Ludvík (ČSSD) se pochlubil, že psal na právech diplomovou práci o směnkách. Připomněl, že existuje právo emitovat směnky, ne povinnost. Smlouva, o které se jedná, byla uzavřena v roce 2007, kdy byla ČSSD v opozici a měla na její uzavření nulový vliv. (Správně jsi jim to řekl, Mílo. Ostatně ČSSD byla při všech nepovedených věcech v opozici a rozhodně za nic nemůže. Možná i do té koalice s ODS byla dotlačena pod výhrůžkou násilí.)

Antonín Weinert (ČSSD) si postěžoval, že materiál neobsahuje stanovisko Josefa Noska (ODS), radního pro oblast dopravy. Hudeček řekl, že autorita Weinerta se pozná podle toho, že při jeho projevu sál ztichl. Pro Milana Richtera (ODS) je zase největší autoritou údajně Zdeněk Tůma (TOP 09). Je vtipné pozorovat, jak se naši politici proměňují s důvtipem chameleona podle toho, jak se jim to hodí.

Březinovi se nelíbí, že tato záležitost nebyla projednána na finančním výboru. I z toho důvodu ČSSD návrh nepodpoří. Primátor Svoboda upozornil, že nyní se neschvalují podmínky transakce, ale pouze záruka samotná. Po dlouhé diskuzi byl první bod schválen.

Když jsem si v průběhu jednání odskočila na toaletu, potkala jsem tam Moniku Krobovou Hášovou (TOP 09). Zeptala se mě: „Vy dneska nebudete vystupovat?“ Řekla jsem, že nebudeme.

Pokračovalo se změnou jednacího řádu. Ten nyní umožňuje občanům interpelovat své radní, případně další zastupitele. Interpelace znamená klást jakýkoliv dotaz a směřovat jej na konkrétní osobu. Je to tedy silnější právo než možnost vyjádřit se k bodu programu. Zavedení interpelací znamená velký přelom.  Interpelace mají ale jeden háček. Občané se musí přihlásit už v 9:30, přestože samotné interpelace začínají až ve 12:30. Jak řekl Štěpánek, občan si snadno odskočí o polední pauze přednést interpelaci, ale jak se dostane na jednání ráno? Proto navrhl možnost elektronické přihlášky. Primátor Svoboda však trval na papírové přihlášce, která je podle něj nezpochybnitelná. Občan si prý musí na interpelace čas najít. Nevím, jestli si primátor uvědomuje rozdíl mezi zastupitelem, který má ze zákona právo být pro výkon své funkce uvolněn ze zaměstnání na 20 dnů v roce, a řadovým občanem, který se může jednání zastupitelstva účastnit pouze za podmínky, že se vzdá dovolené, kterou by jinak mohl trávit s rodinou.

Semelová připomněla, že v 6 požadavcích pražských iniciativ se objevila i žádost o jmenovité hlasování členů Rady HMP. Radní Aleksandra Udženija (ODS) informovala zastupitelstvo o tom, že do konce února bude Radě předložen návrh řešení problematiky pouličního umění.

Rozprava o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 byla dlouhá a náročná. Nejzajímavější byl výstup Petry Kolínské (SZ), zastupitelky z Prahy 6, na téma kácení lip v parku v Thákurově ulici v Dejvicích. Otevřený dopis, kterýpodpořilo 250 občanů, předá Kolínská primátorovi prostřednictvím podatelny. Kromě lip přišly na přetřes i knihovny, z nichž některé mají být zrušeny. Občané vyjadřovali nesouhlas s rušením poboček městské knihovny i proto, že počet čtenářů stále stoupá. Březina všem pověděl, jak se zasmál při čtení o metru v materiálu věnujícím se úpravě rozpočtu. Několikrát během jednání hovořil s novináři, vypadalo to, jako kdyby s ním dělali rozhovor. Něčeho podobného jsem si všimla nedávno i na dopravním výboru. Co se děje, že je o Březinova moudra najednou takový zájem?

Interpelace zastupitelů přerušily projednávání úpravy rozpočtu. První přišel na řadu se svým dotazem Šťastný. Chtěl vědět, jestli vyhlášení exekuce na majetek hl.m.Prahy v posledních dnech bylo skutečně záminkou k očernění primátora Svobody těsně před volbou předsedy pražské ODS. Ředitel Magistrátu Martin Trnka sdělil, že k exekuci došlo z důvodu pochybení zaměstnankyně, s níž už rozvázal pracovní poměr. Šťastný dodal, že takovéto sdělení jej 21 let po sametové revoluci uklidnilo. Mě tedy spíše zneklidnilo, že Šťastný neumí počítat a neví, kolik let od roku 1989 uplynulo.

Březina zase ve své interpelaci nejdříve haněl programové prohlášení jako plytký dokument, aby pak ještě všem prozradil, že není kouzelník.

Některé interpelace směřovaly i na radního Radka Lohynského (ODS), který nebyl přítomen kvůli jednání se společnostní Jaspers o dotaci na výstavbu ÚČOV (jak dopadlo jednání, můžete vidět zde). Lohynského interpeloval např. Miroslav Poche (ČSSD). Ten má podezření, že s Pavlem Teličkou byly uzavřeny dvě smlouvy týkající se odměny za vyjednávání dotace pro hl.m. Prahu.

Na konci interpelací před pokračováním v projednávání úpravy rozpočtu vyhlásil Hudeček patnáctiminutovou přestávku pro paní zapisovatelku.

Úprava rozpočtu byla schválena poté, co primátor Svoboda u řečnického pultu provedl zvláštní cvik – kýval rukama ze strany na stranu – předváděl totiž váhu.

Ostatní body byly schváleny velice rychle. Menší zásek nastal  u personálních změn ve výborech. Sociální demokraté opět navrhli Březinu jako předsedu kontrolního výboru, přestože jim Michal Štěpař důrazně řekl, že Březina není důvěryhodný. Hudeček předstoupil před zastupitelstvo a sdělil, že dodnes neví, proč se na jeho zvolení za předsedu kontrolního výboru čekalo půl roku. Byl totiž u tehdejšího předsedy ČSSD a žádal ho o seznam lidí z TOP 09, kteří neprojdou. Bylo mu řečeno, že proti němu osobně nikdo nic nemá....A pročpak nebyl zvolen předseda Kontrolního výboru tentokrát? No přece proto, že správný tvůrce seriálu si nechává vždy otevřená vrátka pro pokračování. Na další díl se můžete těšit 23. 2. 2012.


Odkaz na termíny jednání ZHMP:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/terminy_zasedani_zastupitelstva/x2012/index.html

 

Odkaz na stenozáznam:

http://www.praha.eu/public/9b/98/71/1283607_195064_zhmp120126.pdf

 

Odkaz na video:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/zaznamy_jednani/index.html?datum=26.+1.+2012
Comments