Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23. 2. 2012

Historický okamžik a vytažené kalhotky

 

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) úvodem všechny upozornil na to, že nastal historický okamžik „ctihodného orgánu“. Dnes totiž poprvé proběhnou inerpelace občanů.

Boris Šťastný (ODS) se usadil vedle Aleše Moravce (o.s. Občané za svá práva). Co si asi tak mohli povídat?

Svoboda dodal, že je k dispozici tisk s informacemi o závěrečném jednání s Jaspers o podpoře přestavby Ústřední čistírny odpadních vod.

V rozpravě o programu vystoupili jako první s žádostí o zařazení bodu Karel Berka (o.s. Občané za svá práva) a Aleš Moravec. Kritizovali hospodaření města obchodních společností (jejich slovy „lumpárny“). Moravec se do svého projevu tak ponořil, že se mu nechtělo skončit s vypršením časového limitu. Nastala velice trapná situace, kdy se Svoboda a Moravec dlouho překřikovali. Primátorovi celkem pochopitelně ujely nervy a zdůraznil, že občané by neměli zneužívat, že čas, který je jim věnován, je značný.

Najednou se v sále zjevil Jan Kněžínek, ředitel oddělení památkové péče. Ještě v kabátu mával na své kamarády. Posteskli jsme si. Kdyby tak na nás Kněžínek také zamával. Kdybychom se mohli kamarádit s člověkem, který by nám vysvětlil, proč se ten barák na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice musí zbourat....

Jako další z řad občanů promluvila Jana Růžičková (o.s. SOS Spořilov). Ta žádala o zákaz kamionů na Spořilovské ulici, kterou nazývá „hlučnou plynovou komorou“. Podnětem jejího sdružení se nyní zabývá ombudsman. Politici jsou správci našeho majetku. Zdržet se při hlasování znamená totéž co hlasování proti. Praha patří lidem, na autům.

Erik Čipera (o.s.Asistence, pořadatel tzv. smogových dýchánků) poukázal na to, že smogová situace v Praze skončila a nikdo už se jí dál nechce zabývat. Po Nuselském mostě projede každý den 100 000 automobilů. Na Valentýna na to zareagoval uspořádáním smogového dýchánku s podtitulem Praha miluje auta. Lidé chtějí čerstvý vzduch, ale zároveň chtějí pohodlně jezdit auty. Zodpovědný manažer před sebou problémy nesune, ale řeší je. Čipera navrhuje městu, aby se touto tématikou zabývala a spolupracovala s občanským sektorem. „Má to smysl, vyplatí se to“, dodal závěrem. TV Metropol vzápětí Čiperu oslovila s žádostí o rozhovor.

Marta Semelová (KSČM) navrhla jednat o Dopravním podniku. Trápí ji nejen praskající podvozky vozů metra, ale především podezření z vyvádění veřejných prostředků na Panenské ostrovy. Rovněž nerozumí záhadnému telefonátu primátorovi, kvůli němuž bylo zastaveno výběrové řízení na generálního ředitele Dopravního podniku. Berka s Moravcem Semelové zatleskali.

Miroslav Poche (ČSSD) řekl, že panu primátorovi „uletělo letadlo“. Myslel tím dotace EU na Ústřední čistírnu odpadních vod, které mizí nenávratně v dáli.

Petr Dolínek (ČSSD) vyslovil souhlas s projednáním problematiky Spořilova. Tomáš Hudeček (TOP 09) s návrhy na zařazení bodů také souhlasí, ale je pro jejich projednání až na příštím zastupitelstvu, protože nyní nejsou připraveny podklady. Dolínek mu oponoval: „Všechny informace se dozvídáme pouze z médií, jediná možnost, jak věc probrat, je na zastupitelstvu.... Já vždy to, co chci probrat, posílám dopředu. Když Rada HMP v úterý, dva dny před zastupitelstvem, přidá na program nové body, tak se jimi také zabýváme“. Kromě toho Dolínek poprosil, zda by šlo odpovídat na podněty do 15 dnů místo 30 dnů. Svoboda řekl, že se poradí s ředitelem magistrátu o tom, jestli je to technicky možné. V souvislosti s tím mluvil primátor o vytažených kalhotkách. To jsem skutečně nepochopila, ale možná to byl nějaký lékařský žargon.

Kněžínek si tou dobou právě vytahoval kalhoty, aby se vydal na procházku po sále, při níž si podává ruce se známými, plácá je po ramenou nebo je drbe ve vlasech. Jiří Nouza (TOP 09) se z pozice předsedy Dopravního výboru ZHMP vydal za Růžičkovou a o něčem s ní mluvil. Snad se tedy kauza Spořilova posune dál.

Program byl schválen, přičemž žádné z návrhů na zařazení dalších bodů nebyly podpořeny.

Prvních pět bodů programu se týkalo převážně zřizovacích listin příspěvkových organizací. Pak následovala volba přísedících. Pochválila jsem, jak se procedura změnila z automatického schvalování jmen, která nikdo nečetl, na projednávání ve výborech. Doporučila jsem propagovat výběrové řízení na přísedící v médiích, aby se o něm lidé dozvěděli a hlásilo se jich více. Také jsem nadhodila možnost toho, že by se kandidáti účastnili volby a dali tak zastupitelům i občanům  prostor k dotazům. Podobně to probíhá na Praze 6 a jsou s tím dobré zkušenosti.

Lubomír Ledl (KSČM) se vymezil vůči „diskriminaci“ některých kandidátů, kterým je upřeno právo vykonávat funkci přísedících, „protože se na půdě najde jejich pionýrský průkaz“. „Ten, kdo studoval v Moskvě, může být eurokomisařem, ale nemůže být přísedícím“, neodpustil si Ledl narážku na Štefana Füle.

Petr Hána (ODS), který se domnívá, že je v sále „zvuková kulisa jako na fotbalovém hřišti“, dodal, že volba není nároková. To znamená, že pokud se někdo přihlásí do výběrového řízení a splní podmínky, neexistuje povinnost jej zvolit. Svoboda v reakci na Hánovu připomínku velice mírně poprosil o klid v sále. Lukáš Kaucký (ČSSD) se s řevem vypořádal po svém – svůj projev do mikrofonu také křičel.

Dále došlo ke schválení grantů, které byly dříve projednány na Kulturním výboru ZHMP. Ludmila Štvánová (TOP 09) zdůraznila, že jí „krvácí srdce“, ale vysloví souhlas. Po grantech přišly na řadu převody pozemků. A na závěr jsme dostali dáreček – volbu předsedy kontrolního výboru. Formálně k volbě došlo, reálně nebyl nikdo zvolen. Co k tomu dodat? Snad jen že opakovaný vtip není vtipem.

Všechny body programu byly schváleny před začátkem interpelací občanů. Historický okamžik začal tandemem Berka-Moravec, jak trefně poznamenal Vít Masare (o.s. Auto*mat). Ještě před tím ale muselo zaznít čtvero zvukových signálů, aby se zastupitelé vrátili na svá místa. Po fanfáře a renesanční hudbě zazněla ještě „znělka z metra“. Přesto musel první interpelující Berka mluvit k poloprázdnému sálu. Vyzval Svobodu, ať provede prezenci a zjistí, jestli je v sále přítomná nadpoloviční většina zastupitelů. Ten na to reagoval slovy: „Nadpoloviční většina musí být přítomná, přijímá-li se usnesení. Nyní je ale přerušeno jednání, probíhají interpelace a toto pravidlo neplatí“. Berka tedy tři minuty interpelace strávil stojící, mlčící před řečnickým pultem, jen občas pronesl slovo „čekám“. Po vypršení limitu pohrozil, že podá stížnost ke kontrolnímu výboru.

Moravec uvedl svou interpelaci slovem „glasnosť“ (rusky otevřenost). Pak mluvil o záhadě hlavolamu, na kterou nedostal odpověď, o „poslední defenestraci“, při níž zmizeli lidé z dozorčí rady Dopravního podniku hl.m.Prahy, o Opencard a nakonec ještě řekl, že se těší na „oznámení bohulibých činů“. Svoboda se omluvil a řekl, že se v jeho projevu nedokáže zorientovat. Nicméně slovo glasnosť dovede také přeložit.

Zajímavou interpelaci přednesl Vít Masare. Hovořil o křižovatce u nábřeží kapitána Jaroše, kde zemřel jeho kamarád Jan Bouchal při jízdě na kole. Svoboda slíbil, že představu Auto*matu o budoucí podobě tohoto místa podpoří. V současné době čeká na posudek policie.

Moje interpelace se týkala nafukovací haly pro bezdomovce, kterou nedávno Praze nabídl podnikatel Dalibor Dědek. Chtěla jsem vědět, proč nemůže Praha halu využít, o co bude ubytovna, která ji má nahradit, výhodnější, a také jsem měla zájem o informaci, kolik z bezdomovců nacházejících se v Praze z ní skutečně pochází. Překvapilo mě, že Ivan Kabický (ODS), radní pro oblast sociální politiky, mi odpověděl ústně. Předal mi tiskovou zprávu, jejíž přílohy obsahují statistické údaje. Z nich vyplývá, že pražských bezdomoců je přibližně 30%. S touto částí odpovědi jsem byla velmi spokojená. Méně jsem ale porozuměla zbytku toho, co Kabický říkal. Tvrdil, že Praha nikdy nemohla halu přijmout. Nejvtipnější bylo, že Kabický neustále opakoval „s prominutím“, a to v kontextu, ve kterém to vůbec nedávalo smysl jako například: „my jsme udělali s prominutím průzkum“.

TV Metropol se ptala interpelujících občanů na jejich dojmy. Nevím, zda jim poskytl rozhovor i Berka. Každopádně směju se jen při té představě. Vidím zarputilého muže, kterak novinářům sděluje, že pokud nepřijde nadpoloviční většina redakční rady, bude na kameru mlčet.

Ukazuje se, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se v naší zemi vybuduje zodpovědná a sebevědomá občanská společnost.

Po interpelacích občanů jsme si vyslechli i interpelace zastupitelů. Objevila se mezi nimi témata jako dopravní podnik, smlouva s TV Metropol a zakázka na odtahové služby.

Celkově bylo dnešní zastupitelstvo přínosem, třebaže to nebyla taková estráda jako v minulosti. Na tabuli v prostoru pro veřejnost pověsili zasedací pořádek, což je věc, o kterou jsme nějakou dobu žádali, a jsme rádi, že se povedla. Asistent primátora nám řekl, že Praha má zájem o využití našeho manuálu pro občany Nebát se a mluvit. Že by se postoj magistrátu k neziskovkám posouval konečně správným směrem?
Comments