Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29. 3. 2012

Hraju, tedy jsem


Toto zasedání mělo od začátku lehce divadelní podtón. V rozpravě o programu vystoupila Jana Růžíčková ze sdružení SOS Spořilov. Žádala o projednání dopravní situace Spořilova. Její replika byla uvedena audiovizuální projekcí projíždějících kamionů. Půjde snad o drama s prvky tragédie?

Pražská samospráva pokročila – nyní se při diskuzi u hovořících zastupitelů zobrazuje na displeji i jejich stranická příslušnost. Na webu je také náš manuál pro občany.

Zařazení diskuze o dopravě na Spořilově podpořil i starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS), který za to byl odměněn potleskem občanů.

To Petr Dolínek (ČSSD) přednesl celou řadu návrhů na doplnění programu. Předně by se chtěl věnovat pražskému dopravnímu podniku, kvůli kterému zamýšlel svolat mimořádné zastupitelstvo. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) mu slíbil, že tento bod bude zařazen na program dnešního zasedání, nestalo se tak. „Splňte své slovo“, vyzval Dolínek primátora.

Dále jej trápí situace ohledně převodu čtyř nemocnic na HMP. Nemáme o tom jiné informace než z médií. Kromě toho bychom se měli zaměřit na „finanční dobrodružství“, které probíhá v Pražské plynárenské. Dolínek připomněl, že toto je poslední společnost, v jejímž představenstvu sedí zastupitel navzdory slibům, že tomu tak nebude. Zastupitelstvo by se mělo zabývat odposlechy bývaléhoprimátora Pavla Béma (ODS) a lobbisty Romana Janouška. Podle Dolínka nemají nyní Pražané důvod být pyšní na to, odkud pocházejí, právě naopak. Proto nabízí TOP 09 spolupráci v koalici. Je pravda, že správný divadelní kus by měl projít několika zvraty. Koalice ČSSD – TOP 09 tu ještě nebyla.

I Vladimír Schmalz (ODS) se rozhodl získat politické body na tom, že bude zuřivě podporovat snahu Spořilovských o zklidnění dopravy. I jemu občané zatleskali.

Lubomír Ledl (KSČM) dodal, že i jeho klub se obrátil na primátora s žádostí o svolání mimořádného zastupitelstva ve věci dopravního podniku.

Petr Bříza (ODS) sdělil zastupitelstvu, že na Spořilově 20 let vyrůstal a tamější situaci považuje za „tristní“. To je zajímavé, že jsme to neslyšeli nikdy dříve.

Boris Šťastný (ODS) promluvil nejen jako zastupitel, ale i jako poslanec o převodu nemocnic a oznámil, že svolal na toto téma mimořádné jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Leitmotivem představení se stal Jan Kněžínek, jediný z ředitelů odborů, který se zachoval ještě z doby bývalého primátora Béma. Na podium přichází Kněžínek vždy s úsměvem, mává na všechny kolem a vůbec si neláme hlavu se svým plánovaným odchodem do důchodu.

Co dělat s těmi, kteří nepochopili, že jejich čas již nadešel? Snad jen zajistit jim po odchodu z politiky či úřadu angažmá v prestižním divadle. Tak využijí svůj talent a zůstanou obdivováni.

Mimochodem všimli jsme si, že když Kněžínek sedí, vykukují mu z kalhot nohy. Upřímně, není na to zrovna hezký pohled.

Karel Březina (ČSSD) se předvedl jako velký obhájce projednání situace v dopravním podniku. Když byl náměstkem pro dopravu, moc jej toto téma nevzrušovalo. Posteskl si nad tím, že opozice nemá poprvé v historii svého zástupce v dozorčí radě dopravního podniku. Při svém vystoupení použil Březina zvolání „ejhle“ a nového generálního ředitele dopravního podniku nazval „Lich“ místo „Lič“. Zároveň se v jeho projevu objevilo později v jiném kontextu slovo „leč“. Kája by mohl napsat nový slovník spisovné češtiny.

Miloslav Ludvík (ČSSD) varoval kolegy, že převod nemocnic souvisí i se zvýšením platů lékařů.

Jiří Nouza (TOP 09) rovněž podpořil Spořilovské a k problematice dopravního podniku doplnil, že toto téma se řeší pravidelně na dopravním výboru a nevidí důvod, aby se to projednávalo jinde.

Martin Dlouhý (TOP 09) je přesvědčen, že záležitost nemocnic patří na zdravotní výbor. Na zastupitelstvu by neproběhla odborná, ale politická diskuze.

Teska Arnoštová (ČSSD) mu oponovala. O nemocnicích se na výboru mělo mluvit dříve, než uzavřel primátor dohodu s ministrem zdravotnictví Lubošem Hegerem (TOP 09). Vůbec ji nezajímá, že dohoda nebyla sepsaná, lze uzavírat i ústní dohody.

Dolínek si rýpl do ODS - nedávno kvůli nim nebyl usnášeníschopný hospodářský výbor.

Ondřej Pecha (ODS) z pozice předsedy klubu požádal o patnáctiminutovou přestávku před hlasováním o programu.

Ani Bonhomme Hankeová (TOP 09) nevěří, že by se zastupitelé dokázali dnes fundovaně vyjádřit na téma nemocnice.

Milan Urban (TOP 09) se rovněž jako předseda klubu zasadil o vyhlášení přestávky.

Ludvík nechápe, jaké jiné argumenty než politické by tu měly zaznít.

Nakonec si vzal slovo Svoboda. Zastal se Spořilovských a sklidil za to potlesk. Zároveň ale podotknul, že snaha opozičních zastupitelů o zařazení bodu týkajícího se převodu čtyř státních nemocnic na Prahu je „plácáním prázdné slámy“. „Kromě mě a kolegy Ludvíka o tom v zásadě nikdo nic neví“, řekl.

Ludvík v reakci na to prohlásil, že je zděšen. „Vy jste tu neseděl“, obul se do primátora. Myslí si, že za posledních 10 let bylo do oblasti převodu nemocnic investováno asi 30 milionů Kč. Alespoň že v úvodu svého projevu varoval, že bude „trošku arogantní“.

Teska Arnoštová ještě doplnila vyjádření Ludvíka o informaci, že analýzy stály 13 milinoů Kč. Za to by mohlo být 34 transplantací. Sama ve zdravotnictví pracuje 13 let a umí si představit, co to znamená převod nemocnic.

Ledl dodal hře historický ráz, když prohlásil, že zastupitelstvo nemá pro jednání o převzetí nemocnic „kádrové kapacity“.

O přestávce zpovídali novináři starostku Prahy 6 Marii Kousalíkovou (ODS). Nejspíše chtěli vědět, co říká odposlechům Bém – Janoušek.

Březina pro změnu využil pauzu k družení se s občany.

Přestávka byla pro velký úspěch prodloužena.

Přešlo se k hlasování o programu. Petice Spořilovských byla zařazena jako první bod programu. Roztomilé dialogy horolezce a jeho sponzora Janouška bohužel zastupitelé rozebírat nechtěli. Co kdyby ještě vyplavala na povrch nějaká další špína, že? Stejně tak dopadly snahy o zařazení diskuze o Pražské plynárenské, dopravním podniku a nemocnicích.

Na scénu nečekaně vpadla fotografka Sandra, která zdokumentovala kostýmy herců a ustrojení diváků. Ne vždy se setkala s pochopením. Rebel Hulinský si nepřál býti zachycen při degustaci ovoce a donutil Sandru, aby jeho fotografii smazala. Dokonce i lobbisté postávající ve foyer jako fanynky žadonící před šatnou herců o autogram byli cvakáním fotoaparátu poněkud znepokojeni.

Kousalíková pochválila róbu autorce této recenze a jala se korzovat způsobně po sále. Možná to bude právě ona, kdo povede příští módní policii.

Březina se dušoval, že situace na Spořilově jej nenechávala chladným už v době, kdy nastupoval na místo náměstka pro dopravu. Březina se do svého projevu ponořil a z plna hrdla křičel.

Schmalz řekl, že není připraven poslouchat žádný pláč. Nemá smysl soutěžit o to, čí termín je ambicioznější, důležitý je cíl. Vlastislava Šenarová z o.s. Za naši budoucnost napomínala Spořilovské, kteří Schmalzovi zatleskali. „Vy jste naivní!“, vmetla jim do tváře.

Diskuze o Spořilově byla přerušena interpelacemi.

Jako první z řad občanů interpeloval pan Kopáček Jana Kalouska (ODS) ve věci jeho obvinění. Kalousek se k  tomu odmítl vyjádřit.

Karel Berka ze sdružení Občané za svá práva opět apeloval na pražské zastupitele, aby si uvědomili, že do ZHMP se má volit podle zákona o krajích. Dále poručil Berka předsedajícímu, aby nechal zkontrolovat, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Narážel tím na notorickou nepřítomnost zastupitelů při interpelacích. Rozumím jeho rozčilení. Interpelace však znamenají přerušení zasedání a žádné kvorum pro jejich uskutečnění neexistuje. Tento právní názor mám potvrzen i od profesora Kopeckého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Teska Arnoštová se v interpelacích vrátila k tématu nemocnic.

Jiří Dienstbier (ČSSD) zase promluvil o dopravním podniku.

Když mělo ve 14:00 pokračovat jednání, mnozí zastupitelé byli nepřítomní. Ve 14:10 se ukázalo, že nepomohla ani trojí fanfára. Tomáš Hudeček (TOP 09) navrhl udělat zkoušku sirén. Nakonec zkušení herci, kteří se asi v šatně poctivě učili texty hry, dorazili. Hudeček to okomentoval slovy: „už se trochu množíme“.

Následně bylo schváleno omezení dopravy na Spořilově.

Hudeček při diskuzi o územním plánu přirovnal přípravu územně plánovací dokumentace k práci na překladech Bible.

V rámci personálních změn ve výborech byl Březina navržen jako předseda a Ledl jako místopředseda kontrolního výboru. Ani jeden z nich nebyl do funkce zvolen.

Dnešní den byl opravdovým divadlem. Ještě že se tu nezhasíná, to by se člověk musel bát o věci.

Opona padá. Kde jsou poklony, květiny pro účinkující?
Comments