Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26. 4. 2012

Obecná nebo pomocná škola?

 

Na jednání jsem tentokrát dorazila 45 minut po začátku a stále se ještě vedla rozprava k programu.

Ze stenozáznamu jsem se později dozvěděla, že jako první promluvil Aleš Moravec ze sdružení Občané za svá práva. Ten kriticky zhodnotil postup HMP při privatizaci bytů. Moravec by chtěl vědět, kde skončil zisk z prodeje.

Dále vystoupila Petra Venturová (bez politické příslušnosti), starostka MČ Praha-Šeberov, aby vyjádřila znepokojení nad zařazením územního plánu na program na poslední chvíli.

V podobném duchu hovořila i Marta Semelová (KSČM). Nelíbí se jí, že nový územní plán má mít místo původních dvacetičtyř barev jenom čtyři. Vyděsilo ji, že 1. náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09) dokonce připustil, že by stačily dvě barvy pro rozlišení zástavby a nezastavitelného území. Každý by si pak podle ní mohl stavět, co by chtěl, resp. to, co by více vynášelo. „Jde o pouhou privatizaci stavebního řízení a legalizaci korupce.“ Kromě toho Semelová požádala zastupitele o to, aby informovali veřejnost o vývoji s půjčkou Kongresovému centru.

Proti projednávání územního plánu se vyslovil i Petr Dolínek (ČSSD).

Petr Hulinský (ČSSD) se rozněžnil, když připomněl, že MČ Praha-Březiněves nedostane 8 milionů  Kč na školku. Následně z toho byl tak rozhozen, že řekl toto: „Na Radě HMP se stalo to, že např. přečtu, že v pondělním materiálu byla, uvedu příklad, vidím támhle pana starostu Březiněvsi, materiálu, který byl podepsán.“ Zároveň navrhl stáhnout z programu rezervy městských částí.

Karel Březina (ČSSD) měl zase tu drzost, že moralizoval své kolegy kvůli plnění usnesení o omezení dopravy na Spořilově. Je škoda, že neexistuje nějaké kouzelné tlačítko, které bych v takové chvíli zmáčkla a celým sálem by se rozléhaly Březinovy dřívější reakce na prosby obyvatel Spořilova. To bychom pak museli buď dojít k závěru, že je Březina schizofrenik, nebo  účelově staví na tu stranu, která se mu zrovna hodí.

Jan Slezák (ČSSD) výhrůžně zvolal směrem k Hudečkovi „nepoučujte nás!“

Helena Chudomelová (TOP 09), radní pro oblast školství, snad Hulinského alespoň trochu uklidnila, když ho informovala o tom, že ve Slivenci se staví nová mateřská škola.

Žádný z pozměňovacích návrhů nebyl přijat. Při hlasování o programu se 15 zastupitelů zdrželo, jeden (Dolínek) byl proti.

Začala hodinová diskuze o uvolnění rezervy pro městské části. Vystoupili Jiří Haramul (bez politické příslušnosti), starosta MČ Praha-Březiněves a Pavel Roušar (bez politické příslušnosti), starosta MČ Praha 21. Oba hájili zájmy svých čtvrtí.

Jan Kněžínek, podezřelý ředitel oddělení památkové péče, byl tou dobu plně ponořen do četby Blesku. Nechal se vyrušit pouze Ondřejem Pechou (ODS), který mu přišel něco sdělit.

Hudeček se mezitím snažil o klid v sále. Když viděl, že to nepomohlo, vyzval všechny přítomné k „absolutnímu“ tichu.

Na galerii pro veřejnost přivedl někdo skupinu dětí s batůžky. Že by školní exkurze? Chudáci děti, vždyť je to poznamená na celý život. Nebo jsou to také lobbisté?

Hulinský se rozhodl promluvit podruhé, protože měl pocit, že ho kolegové „dobře neslyšeli“. Ve svém projevu použil terminus technikus, a sice „šuškanda z Rady HMP“. Ó, kéž bych mohla tuto šuškandu někdy slyšet, to musí být něco! Hulinský se pořád nevzpamatoval z toho, že Březiněves nedostane oněch zmíněných 8 milionů Kč. Nemá prý nic proti Praze 8, ale stejně si myslí, že mohly být finanční prostředky kráceny právě v osmém městském obvodu. Nakonec trochu smutně přiznal „já tomu opravdu nerozumím“. Vypadal jako Plha v Marečku, podejte mi pero!

Milan Richter (ODS) si postěžoval, že se HMP chová tak „macešsky“. Neví, jak se bude moci podívat do očí rodičům dětí na Praze 10 po tom, co tato městská část nedostala peníze na školky.

Boris Šťastný (ODS) připomněl, že kdyby chtěl, mohl by také za něco lobbovat. „Já to prostě neudělám,“ řekl odhodlaně. Tzv. porcování medvěda je podle Šťastného nedůstojné pro „tento úctyhodný sbor“. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) přesto svému kolegovi zatleskal. Myslel to vážně, nebo ironicky?

Po chvíli musel Hudeček opět prosit o klid v sále.

Náměstek Ivan Kabický (ODS) se domnívá, že problematika rezerv pro městské části se zbytečně politizuje.

Hulinský se tentokrát rozjel a udeřil do třetice. „Který expert to navrhl?“

Před hlasováním byla vyhlášena desetiminutová pauza. Po jejím skončení Hudeček dvakrát prosil o klid v sále. Kluci a holky z magoše jsou prostě velcí neposedové a ukočírovat je není jenom tak. A když jim řeknete, aby neolizovali v zimě zábradlí, co myslíte, že udělají?

Primátor v závěrečném slovu poděkoval za diskuzi a dodal, že je rád, že už o těchto věcech nebude muset nikdy více diskutovat. Také poznamenal, že jde o to najít nejméně nespravedlivé řešení ze všech nespravedlivých.

Hlasování dopadlo tak, že ČSSD a KSČM se zdržely nebo byly proti. Rezervu městským částem nepodpořili rovněž Šťastný, M. Richter a Daniel Hodek (ČSSD), místostarosta Prahy 1.

Pokračovalo se projednáním územního plánu. Josef Šafránek z řad veřejnosti věří, že občané jsou základem státu. Neměli by sedět vzadu v ohrádce jako zvěř, ale měli by mít možnost sejít se čtyřikrát do roka v budově bez vedení.

Kněžínek už se v Blesku dostal k článku Sloni se stěhovali do lepšího.

Hudeček se ve svém vystoupení strefoval do občanského sdružení Arnika.

Ke změně územního plánu na Malovance se vyjádřil zastupitel Prahy 6 Antonín Nechvátal (SZ). V oblasti Malovanka má vyrůst multifunkční operační středisko, proti kterému podepisují tamější obyvatelé petici. Závěrem připomněl zastupitelům, že občané je sledují a toto rozhodnutí jistě vstoupí v jejich paměť.

Následoval projev Aleny Rybníčkové z Pražského fóra. Tu primátor nazval „kolegyní“ a ještě pro jistotu přečetl její adresu, kdyby ji později chtěl navštívit někdo, kdo s jejími názory nesouhlasí. Mimochodem Alena v minulosti primátora prosila, ať adresy obyvatel nečte. Hlavně že z webu Prahy zmizely videozáznamy kvůli údajné ochraně osobních údajů! Alena přečetla dopis Josefa Filipa ze Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. V něm se píše, že projekt bude stát velké peníze a má kořeny ještě v době vlády primátora Pavla Béma (ODS) a šéfa OMI Jiřího Tomana. Filip doufá, že HMP bude ctí ušetřit peníze.

Petr Šimůnek podporuje občany i opoziční zastupitele Prahy 6.

To vyburcovalo starostku Prahy 6 Marii Kousalíkovou (ODS). Vysvětlila, že Komise pro územní rozvoj MČ Praha 6 tuto změnu nedoporučila ke schválení. Operační středisko na Malovance musí být, protože bude řídit dopravu. Praha 6 je v této věci velmi aktivní. Kousalíková se při hlasování zdrží.

V interpelacích občanů vystoupila Milada Švandová, neslyšící paní, která chodí o holích. Zajímavě promluvila o fenoménu bezdomovectví. Bývalý primátor Bém vyzýval lidi, ať si vezmou bezdomovce domů, ale sám to nikdy neudělal. Její další interpelace se týkala úbytku zeleně v Praze.

Miroslav Malina (bez politické příslušnosti), starosta MČ Praha – Dolní Chabry, si postěžoval na to, že svou interpelaci přednáší sám pro sebe a pro primátora. Svoboda slíbil, že s tím zkusí něco udělat. Pustil fanfáru a nic se nestalo. Snad byste nechtěli po našich zastupitelích, aby kvůli nějakému Malinovi přibíhali z bufetu? Ale kdeže!

Malinova interpelace i některé další směřovaly na radního Lukáše Manharta (TOP 09), který má v gesci oblast legislativy a veřejné správy. Občané se zajímali o chystanou reformu systému městských částí.

S přehledem nejlepší interpelaci přednesl kdo jiný než Hulinský. Ještě jednou v ní zopakoval, že mu Březiněves prostě leží na srdci. Péťa je hipík, láska a mír, to je jeho. Musím přiznat, že jsem se v tu chvíli trochu dusila smíchy. Hulinský si toho patrně všiml, a proto mě ve svém příspěvku zmínil: „jsem rád, že je tu s námi Kristýnka Opletalová, studentka právnické fakulty, teď mě dokonce vnímá, určitě jí bude ležet na srdci to samé co mně“. Myslím, že se tímto vyšinutým výrokem pouze ztrapnil. Dva dny před tímto zasedáním pořádalo Pražské fórum s Inventurou demokracie happening, při kterém rozdávalo sáčky na zvracení pro případ nevolnosti z českých politiků. Mezi „hledanými“ byl i Hulinský. Nejspíše letáky se svou fotkou viděl na lavici svých kolegů ve sněmovně a zuřil. Proto se neovládl a pokusil se mi  touto replikou vloupat do srdíčka.

Hodek interpeloval primátora ve věci pražských nevěstinců. Domnívá se, že prostituci je třeba pojmenovat a uznat ji jako existující. Primátor odpověděl šalamounsky. Radní Manhart dodal, že touto věcí se zabývá pracovní skupina, kterou zřídil.

Moniku Krobovou Hášovou (TOP 09) už ze sezení na magistrátu tak bolela záda, že se začala protahovat. Náměstek Kabický zase jezdil na žídli na kolečkách sem a tam. Já chci taky židli na kolečkách!

Hudeček později pronesl dlouhou řeč k zastavení pořizování starého územního plánu. „Zatočím s tím!“, řekl důrazně. Celou záležitost chce s ostatními zastupiteli probrat, přestože by bylo jednodušší si to potichu připravit. Nový územní plán není objevením Ameriky. Nyní se neschvaluje nic definitivního, je to pouze záměr. Hudečkovi zatleskala i Vlastislava Šenarová z o.s. Za naši budoucnost, která je k politikům velmi kritická.

Proti Hudečkovu záměru se vyslovil Březina. Považuje to za „hazard s obyvateli Prahy“. Náměstek Josef Nosek (ODS) během jeho proslovu napomenul Andreu Vlásenkovou (ODS) za rušení. Březinu to nerozhodilo. Prohlásil, že mu vůbec nevadí, že ho Vlásenková neposlouchá.

Všechny body včetně tohoto byly potom rychle schváleny. Zádrhel nastal u bodu 18/2. Já jsem v té době už nebyla přítomná, neboť jsem měla pracovní povinnosti. Je vidět, že některým zastupitelům moje absence nesvědčí, chovají se jako utržení ze řetězu. Březinovi se nelíbilo, že Jiří Nouza (TOP 09) zpochybnil hlasování, při němž nebyl v sále. Zakřičel proto z plna hrdla: „Coooože? To si děláte pr***!“ Svoboda nasadil kantorský tón a prohlásil: „Já se domnívám, že toto zasedání stále řídím já a toto pokřikování považuji za velice neuctivé“. Dal možnost Nouzovi, aby sdělil důvod zpochybnění hlasování. Ten celý ztrapněn vzal svou přípomínku zpět. Svoboda mírnějším tónem dodal: „tak a je po pokřikování, od toho tady máte předsedajícího“. Nepodceňujme roli Svobody jako učitele národů!

Radní Aleksandra Udženija (ODS) byla z Březinova hrubého chování celá rozechvělá ještě při dalším bodu programu. Později při projednávání personálních změn ve výborech dodala, že si neumí představit takto hysterického člověka jako předsedu kontrolního výboru.

Dolínek poděkoval Michalovi Štěpánovi (TOP 09) za skvělou práci v kontrolním výboru (rezignoval z důvodu vytíženosti). Rovněž navrhl Březinu na předsedu. Ten si vůbec neuvědomil, že když se o něm mluví a kamera zabírá kolegu o jednu lavici před ním, tak by si nemusel hrát s mobilním telefonem jako malé dítě. Dolínek svůj návrh odůvodnil tím, že bez předsedy nemůže kontrolní výbor dobře pracovat. Březina chtěl přijít na jednání klubů a předvést svou vizi. TOP 09 ho vůbec nepřijala, ODS nabídla pozvání, avšak nechala Březinu zbytečně čekat. Za to se následně Pecha omluvil. Jednání klubu se protáhlo kvůli územnímu plánu. Svolá ale mimořádné jednání, kam Březinu i Dolínka pozve.

Semelová jako každé zasedání navrhla na předsedu kontrolního výboru Lubomíra Ledla (KSČM). Tentokrát se u toho ještě uculovala.

Březina se tedy omluvil za svůj výbuch vzteku, ale upozornil Nouzu, že v poslanecké sněmovně by za své chování dostal pokutu.

Ani jeden z kandidátů na předsedu kontrolního výboru nebyl zvolen. Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. 


Program:

http://www.praha.eu/public/7c/2a/d9/1332321_228897_ZZ.PRG._16.ZHMP.SCHVALENY.pdf

 

Stenozáznam:

http://www.praha.eu/public/b5/c2/96/1341253_230081_zhmp120426.pdf

 

Videozáznam:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/zaznamy_jednani/volebni_obdobi_2010_2014-x16_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

 

Hlasování:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/hlasovani/index.html?periodId=18284&resolutionNumber=&meeting=16&printNumber=&s=1
Comments