Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24. 5. 2012

Učesat, nemíchat

 

Aby byla zábava, rozhodly se kluby ODS a TOP 09 vyhlásit ihned po zahájení zasedání přestávku. Pak přišly s tím, že by si přály ještě dalších 30 minut. Jak je libo! Ať si občané, kteří si vzali na jednání den volna, počkají.

Celkem strávili naši volení zástupci „pauzováním“ 1 hodinu a 45 minut. Pak jsme se dozvěděli, že výsledkem jejich dohadování je svolání mimořádného zasedání zastupitelstva na 7. června. Důvodem je přetrvávající neshoda na podobě nového územního plánu.

V sále se objevil Bohumil Beránek, ředitel Odboru územního rozvoje MČ Praha 6. Nejspíše přišel právě kvůli novému územnímu plánu.

Všimli jsme si také legendárního magistrátního úředníka Jana Kněžínka. Navzdory všem spekulacím o odchodu do důchodu a odvolání zůstává pyšně na svém místě.

Karel Berka ze sdružení Občané za svá práva už poněkolikáté vystoupil jako první v rozpravě o programu. Připomněl kauzu Veolia. V souvislosti s tím by se měla prošetřit ztráta 8 miliard Kč.

Jeho parťák Aleš Moravec pokračoval vyjmenováním jednotlivých aktérů výše uvedené kauzy (Jiří Paroubek-ČSSD, finanční náměstek, Květoslava Kořínková-ČSSD, Pavel Bém-ODS, primátor). Bývalému primátorovi nezapomněl dát přídomek „milovaný“.

Jaroslava Sněhotová navrhla zařadit na program diskuzi o rodinné politice. Zastala se otců, od kterých odešly partnerky i s dětmi. Závěrem se obrátila k primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS): „před 30 lety jste mě zbavil rakoviny, měl byste zbavit rakoviny také naši společnost“.

Starostka Prahy-Šeberova Petra Venturová (bez politické příslušnosti) sdělila zastupitelům bez obalu, že to, co si dovolili na začátku zasedání, by si starostové z malých městských částí dovolit nemohli.

Petr Šimůnek (KSČM) a Tomáš Hudeček (TOP 09) navrhli stažení problematiky územního plánu z programu. Jelikož Hudeček byl zároveň předkladatelem těchto materiálů, nemuselo se o tom hlasovat.

MČ Praha-Troja dostala bezúročnou půjčku od HMP v hodnotě 3 miliony Kč. Splácet ji bude od roku 2013 do roku 2017, tedy 5 let, a to rovnoměrně s roční splátkou 600 000 Kč.

Náměstek Ivan Kabický (ODS) předložil materiál týkající se transformace bytového fondu. Ta bude probíhat ve čtyřech etapách. Byty se budou prodávat bytovým družstvům.

Monika Matúšková z o.s. Byty Barrandov upozornila na nevýhodné aspekty prodeje. Oprávnění nájemníci budou muset platit i za dlužníky, kteří budou z prodeje vyřazeni. Nájemci budou povinni odkoupit nebytové prostory. Navíc převezmou nájemnci dosavadní dluhy.

Kněžínek zrovna kráčel napříč sálem s hamkou v ruce. Později se také veřejně učesal. On je prostě na magoši jako doma.

Roman Petrus (ČSSD) si vzpomíná, že usnesení minulého zastupitelstva mělo 2 části, z nichž jedna ukládala HMP, aby se zisk z prodeje využil na nákup nového bytového fondu. Proč tato věta v novém usnesení není?

Daniel Hodek (ČSSD) ohlásil střet zájmů.

Kabický se k celé problematice vyjádřil tak, že dvakrát použil své oblíbené slovní spojení „s prominutím“. Odhadovat nyní cenu bytu, který se bude prodávat až ve 4. etapě, je „s prominutím dosti zvláštní“.

V průběhu jednání se s námi dal do řeči technický ředitel DPP Jan Šurovský. Zajímavě nám vyprávěl o tramvajích a metru. Dozvěděli jsme se od něj například, že odboráři dosáhli toho, že popojíždění s tramvají na konečné už není považováno za přestávku, ale za práci. Metro je nákladná záležitost. Nestačí spočítat, kolik bude stát výstavba. Dalších 0,75 miliardy Kč stojí provoz.

Jaroslava Veselá ze sdružení SOS Spořilov v rámci interpelací promluvila o neutěšené dopravní situaci na Spořilově. Radní Josef Nosek (ODS) jí odpověděl, že o tom jedná s ministerstvem dopravy.

Do interpelací se přihlásil i pan Šafránek, který je starý a mluví občas trochu zmateně. Primátora to značně znervóznilo a rozčililo.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry, interpeloval radního Lukáše Manharta (TOP 09) ve věci reformy systému městských částí. Domnívá se, že jeho efektivitu nelze měřit podle počtu podaných žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zvláště v menších městských částech, kde není nutné řešit všechno písemně. Manhart slíbil, že tato hlediska nebudou parametry pro hodnocení efektivity.

Karel Růžička jako člen Alternativy zdola pohovořil o tzv. participativním rozpočtu (občanům se vyčlení určitá suma peněz, o níž rozhodují sami). V Americe to funguje, snad by mohlo i u nás? Z odpovědi primátora nebylo jasné, zda se mu tato věc zamlouvá, nebo ne.

Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) v interpelacích nadhodila opět otázku převodu nemocnic na Prahu. Chce znát aktuální informace. Magistrát prý teď jedná s ministerstvem zdravotnictví. Vše je ve fázi úvah.

Petr Hulinský (ČSSD) si postěžoval, že nedostal na svou minulou interpelaci odpověď.

Zasedání přišel natáčet scénárista a režisér Benjamin Tuček.

Semelová ve své interpelaci odsoudila zlaté padáky v DPP a chybějící věci při inventuře v Obecním domě. „Kdo za to bude zodpovědný?“, zeptala se. Podle radního pro kulturu Václava Novotného (TOP 09) by se podobná věc už neměla opakovat, neboť byly schváleny nové stanovy společnosti.

Hulinský využil právo interpelovat ještě jednou. Zeptal se na rozpočtové určení daní. Znepokojilo ho, že Hudeček se v tu chvíli něčemu směje. „Doufám, že se směje něčemu jinému než tomu, že přijdeme o 650 milionů Kč“.

Petr Dolínek (ČSSD) nerozumí změnám v dopravě na Praze 6 – budou se rušit 4 autobusové linky, což zkomplikuje život mnoha Pražanům. Podle Noska činí Praha systémovou změnu, nejde jen o rušení linek, ale o prodlužování intervalů a podobně.

Téměř na hodinu bylo jednání přerušeno kvůli přestávce na oběd. Kněžínek ji strávil sledováním filmu Matrix. Že by už plánoval svůj útěk z magistrátu? Čeká, že se po něm bude střílet a trénuje pověstný úskok před kulkami s přechodem do mostu? Bude snad příště dělat na koberci v sále kotrmelce?

Radek Lohynský (ODS) šeptá něco Marii Kousalíkové (ODS). Asi probírají špatnou situaci v ODS.

Blok bodů týkajících se převodů pozemků uvedl primátor slovy: „prosím radní Udženija, aby si vzala svačinu a šla si na 2 hodiny stoupnout k pultu“.

V bodu personální změny ve výborech došlo k volbě Ondřeje Pechy (ODS) do funkce předsedy výboru pro informatiku a evropské fondy. Dosud zastával tuto funkci Jan Kalousek, avšak v souvislosti se svým obviněním rezignoval.

Semelová opět s úsměvem na rtech navrhovala zastupitelstvu, aby zvolilo předsedou kontrolního výboru Lubomíra Ledla (KSČM). Došlo ovšem k něčemu nepředvídatelnému, a sice – předsedou se stal Dolínek. Tak to je nářez, po půl roce máme předsedu kontrolního výboru!
Comments