Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 7. 6. 2012

Dnes vyprodáno a módní úlety Bohouše

 

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) zareagoval na letní čas výměnou bílé košile za tyrkysovou. Tu doplnil motýlkem ve stejné barvě.

Dnešní mimořádné jednání začalo až v 10:30. Kvůli tomu se musela přijmout ad hoc změna jednacího řádu, aby bylo možné odevzdávat přihlášky do interpelací až do 11 hodin. Nechápu, proč zastupitelé nedají do jednacího řádu obecné ustanovení, že přihlášky se odevzdávají nejpozději 30 minut po začátku zasedání.

Karel Březina (ČSSD) navrhl zařadit na program informaci o dotaci na stavbu metra A.

František Adámek (ČSSD) by zase chtěl z programu stáhnout body týkající se územního plánu.

Ani jeden z pozměňovacích návrhů nebyl přijat.

Všimla jsem si, že dnes je na magistrátu téměř vyprodáno.

Primátor připomněl, že o dotacích jednala už Rada HMP. Není nutné probírat tuto problematiku na půdě zastupitelstva. Navíc jde o věc z minulého funkčního období. „Nejvíce paradoxní je, když o ohrožení evropských dotací hovoří strana přímo zodpovědná za pozastavení dvou regionálních operačních programů,“ dodal ještě.

Na galerii pro veřejnost přišel Daniel Hodek (ČSSD), aby pozdravil své známé.

Tomáš Hudeček (TOP 09) přednesl své úvodní slovo k ukončení pořizování starého a zahájení pořizování nového územního plánu. Uvědomuje si, že shoda všech obyvatel Prahy není možná. Spíše přichází v úvahu shoda menšího počtu obyvatel na podrobnější úrovni. Diskuzi o územním plánu už bylo věnováno hodně času, i na zastupitelstvu se objevují tyto tisky poněkolikáté. Jak bylo řečeno již v Programovém prohlášení Rady HMP, územní plán bude koncipován jako tříúrovňový, tedy celopražský, obvodní a plány městských částí. Pokud má někdo pochybnosti o korektnosti postupu, Hudeček má k dispozici tři právní stanoviska, která potvrzují, že vše je v souladu se zákonem.

Zastupitel Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11 se domnívá, že s územním plánem je nakládáno jako s toaletním papírem. Praha 11 je podle něj vedena „kmotrovsko-developerskou radnicí s Daliborem Mlejnským“.

Ilona Picková z řad veřejnosti se zajímá o to, kolik dosud stál starý a kolik bude stát nový územní plán. Celé rozhodnutí považuje za „nekoncepční“.

Miroslav Poche (ČSSD) si přeje, aby všichni zastupitelé dostali dopis od náměstka ministra pro místní rozvoj pana Kalouse. V něm se píše, že postup HMP je právně problematický. Teplice přijaly stejný územní plán, jako chce přijmout Praha, a nyní kvůli tomu čelí nepříjemnostem. Okamžitě by se mělo přerušit projednávání změn starého územního plánu. Závěrem si dovolil Mirek jednu „žertovnou až aprílovou“ historku. V příloze k materiálům pro zasedání je soubor Vienna.pdf. Je v něm statistická ročenka města Vídně s údaji jako průměrná teplota v březnu, není tam ani slovo o územním plánu. Ještě že toho Mirka máme, to jsme se ale nasmáli.

Březina se nebál nazvat ukončení pořizování starého územního plánu „zahozením minimálně čtvrt miliardy korun“. Káju dokonce z některých formulací v materiálu mrazilo. To muselo být, když se normálně Kája nebojí policie a soudů. Za zády Březiny se objevil vášnivý fotograf, asistentka jej musela vyvést.

Petr Šimůnek (KSČM) také požádal o rozdání dopisu z ministerstva.

Hudeček byl z toho všeho vyčerpán, jak jsem usoudila podle úst zakrytých rukama (časté gesto primátora).

Borise Šťastného (ODS) téma rozčililo natolik, že rozhazoval pažemi. Osvětlil zastupitelům, že kromě dopisu Kalouse existuje ještě dopis od samotného ministra Kamila Jankovského (LIDEM). Šťastný pro jistotu přečetl i jednací číslo tohoto dopisu. Ve sněmovně leží novela stavebního zákona a zastupitelstvo předjímá výsledek hlasování o tomto návrhu.

Petr Dolínek (ČSSD) by se rovněž rád seznámil s dopisem od Kalouse i s Hudečkovými právními stanovisky.

Miloslav Ludvík (ČSSD) prohlásil, že návrh se tlačí hrubou politickou silou. Překvapují ho i tzv. modré desky – proč nebyly všem rozdány? A kdy bylo podáno trestní oznámení? Oznamovací povinnosti se zprostí pouze ten, kdo je advokátem, nebo je osobou blízkou pachatele.

Hodek si už Kalousův dopis přečetl a doufá, že bude rozdán všem. Ptá se Hudečka, jak bude v novém územní plánu zachována ochrana bytových ploch.

Šťastný považuje za jediné možné řešení zastavit změny platného územního plánu kromě veřejně prospěšných staveb.

Lubomír Ledl (KSČM) si rýpl do Hudečka, když naznačil, že „podlehl kouzlu nové funkce“.

Milan Urban (TOP 09) věří, že nový územní plán podporuje občanskou společnost, protože vytváří transparentní systém, do kterého lidi vidí.

Mlejnského děsí, co se stane, když se nestihne vypracovat nový územní plán do roku 2015, kdy končí ten starý.

Hodek pohrozil, že pokud nebude dopis Kalouse rozdán, přihlásí se a přečte jej.

Březina upozornil kolegy, že od jeho prvního vystoupení uplynula hodina a půl a dopisy stále nejsou na stole.

Jednání bylo v tu chvíli přerušeno interpelacemi občanů. Vystoupila jsem s otázkou na Březinu. Jeho sprosté pokřikování na předminulém zastupitelstvu nebylo v souladu se slušným chováním a dobrými mravy.

Kája opáčil, že je jedním z nejvíce diskutujících zastupitelů a svůj mandát vykonává s péčí. Uznává ale, že mu ujely „určitě určité nervy“. Heleme se, když Březinovi ujedou určité nervy, tak sprostě křičí. Nechci vědět, co by se dělo, kdyby mu ujely všechny nervy.

Michael Pokorný ze sdružení Pro Hanspaulku rovněž vyzval Hudečka ke zveřejnění modrých desek. Také se obává, aby se v mezidobí neděly nějaké „prasárny“. Hudeček se nebrání modré desky ukázat, nejde to ale teď.

Březina se obrátil na Hudečka s dotazem, kolik stála dosud příprava nového územního plánu. Ten mu na to řekl: „Ježišmarjá, vždyť my jsme ještě ani nezačali.

Dolínek se pustil do radní Heleny Chudomelové (TOP 09) kvůli nešikovnému systému karet do ZOO, které nejsou propojeny s Opencard. Dále promluvil o Běhu pro gorily. Sice z něj Praha získala nějaké peníze, ale zároveň investovala nemalé finanční prostředky do marketingu. Chudomelová odvětila, že kartičky bude muset probrat s ředitelem ZOO Bobkem a Běh pro gorily organizuje ZOO, ne ona. Dolínek se nedal a řekl, že „pokud neumíme řídit své příspěvkové organizace, nemáme tu co dělat“.

Poche vyjádřil ve své interpelaci nelibost nad setrváním Pavla Hurdy (ODS) v představenstvu Pražské plynárenské. 

V průběhu interpelací se Šťastný vydal za novinářkami, aby jim rozdal jakési dokumenty – snad dopis z ministerstva pro místní rozvoj? Připomnělo mi to, jak Boris na demonstraci 30.11.2010 dával občanům úryvky z Ústavy ČR. Ti je složili do tvaru vlaštovek a házeli mu je zpátky.

Po přestávce na oběd prohlásil Adámek, že Hudeček zatajuje zastupitelům informace, což by mělo být prošetřeno kontrolním výborem.

Ruda Blažek (ODS) musel v úvodu svého projevu utišit Marii Kousalíkovou (ODS) slovy: „já teď mluvím Maruško, Maruško já potřebuji mluvit“. To, že Hudeček nerozdal materiály zastupitelům, považuje za nemoudré, protože jinak věcně s procesem souhlasí.

Milan Richter (ODS) je znepokojen tím, že materiály nebyly za tři hodiny rozdány. Pokud se tak nestane, navhuje přerušení projednávání.

Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) by chtěla vědět, kdo je kompetentnější – ministerstvo pro místní rozvoj, nebo právní odbor magistrátu?

Ludvík by prý ještě chtěl slyšet pohádku o Šípkové Růžence. Bude mluvit slušně, aby nebyl napadnut „jednou z morálních autorit, která tady přdnášela nedávno repliku na kolegu Březinu“. Hm, ta morální autorita mám být asi já. Míla to očividně myslel ironicky. Ať si zamete před vlastními kulichy.

Jana Slezáka (ČSSD) už nebavilo poslouchat stížnosti na absenci materiálů, tak přečetl dopis od ministra Jankovského. Ten postup HMP zpochybňuje. Také upozorňuje na nevhodné měřítko územního plánu, které způsobí, že 25 metrů široká ulice bude znázorněna čárou 1 milimetr dlouhou.

Šťastný před svým projevem u řečnického pultu vysvětlil, že neumí mluvit vsedě. „Myslím, že je to nehodné tohoto sboru“, zhodnotil handrkování se o podklady.

Pocheho mrzí, že Hudeček mlčí.

Primátor se také zapojil do diskuze, aby všechny ubezpečil, že poslouchá „žertovné poznámky“. Když mu někdo čte dopis, píše to jako diktát.

Lukáš Kaucký (ČSSD) pozoruje Hudečka, jak „zarytě sedí, občas se ironicky pousměje“ a nelíbí se mu to.

Neklid primátora se naplno projevil, když skočil do řeči Tesce Arnoštové. Náměstek ministra jej nezajímá, dopis zde byl přečten jako diktát. „Že ho nemáte, není můj problém,“ udeřil s razancí Igora Hnízda z Obecné školy. Poche Svobodu upozornil, že na příštím zastupitelstvu bude čelit interpelaci občanů, protože nevhodně skočil do řeči dámě. Primátor se s tím vypořádal vysvětlením, že „mladí kluci někdy neovládnou své emoce“. Dokonce za to sklidil potlesk. Smějte se také, je to vtipné.

Hudeček ve své závěrečné řeči sdělil obecenstvu, že proces přípravy územního plánu by vydal na celý film. I kdyby zíta vyletěl do povětří parlament a ministerstvo pro místní rozvoj, postup bude v souladu se současným zněním stavebního zákona. Metropolitní územní plán je pouze název tohoto konkrétního územního plánu, ale jedná se o normální územní plán podle stavebního zákona. V době digitální tvorby dat je jedno, v jakém měřítku se plán dělá, rozhodující je jeho podrobnost. Co by se stalo, kdyby se nestihl plán připravit do roku 2015, je těžko předvídatelné. Nadále by ale platily zásady územního rozvoje a územně-analytické podklady. „Praha nebude ani chvíli bez územně plánovací dokumentace,“ řekl Hudeček rozhodně. Občané se prý budou moci k plánu vyjadřovat více než dříve. Úpravy územního plánu stály 2,7 miliardy Kč, toto číslo je v tisku.

Při záverečném hlasování nebyl vysloven souhlas s přerušením projednávání této záležitosti a naopak 37 hlasy z celkových 63 byl tisk k ukončení pořizování územního plánu schválen. Pro pořízení nového územního plánu hlasovalo 36 zastupitelů.

Kněžínek v průběhu jednání přišel na galerii pro veřejnost.

Žádost Dolínka o zvolení místopředsedy kontrolního výboru nebyla vyslyšena. To by byla nuda, kdyby zvolili místopředsedu dřív než za půl roku!

Na záchodě jsem potkala Kousalíkovou, zdravila mě: „dobrý den, Kristýnko“. Tak už jsme asi kámošky. Taky se mě ptala, jak mi jdou zkoušky, a nakonec mi dala radu do života: „nejtěžší zkoušky se mají dělat nejdříve“.

Jak by řekl primátor: sine amicitia vitam esse nullam (bez přátelství je život nicotný).
Comments