Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 6. 2012

Jak se proměnit v ženu


Tentokrát byl primátor Bohuslav Svoboda (ODS) v bílém.

Program zasedání byl těsně před jednáním dvakrát upraven. Běžně se děje, že Rada HMP v úterý před čtvrtečním zasedáním přidá na program nějaké body. Teď se to stalo dvakrát a program byl díky tomu dvoubarevný.

Výše uvedené zkritizovala v rozpavě Marta Semelová (KSČM). Z programu by vyřadila bod týkající se externích právních služeb (s tím se ztotožnila Lenka Teska Arnoštová – ČSSD) a naopak by zařadila informaci o čerpání peněz z evropských fondů.

Petr Dolínek (ČSSD) sdělil zastupitelstvu, že nebyl přizván na jednání Rady HMP jako předseda kontrolního výboru, což je jeho právo. Rád by s ostatními diskutoval o změnách v MHD (od 1.9. se má v rámci úspor změnit nebo zrušit mnoho linek autobusů a tramvají). Připomněl, že občané mají ke změnám připomínky. Nechápe, jak má maminka s kočárkem přecházet ulici na Kavalírce, kde jezdí jedno auto za druhým. K návrhu Dolínka se připojil Lukáš Kaucký (ČSSD).

Žádný z pozměňovacích návrhů k programu nebyl přijat.

Primátor předložil závěrečný účet-zprávu o hospodaření HMP za rok 2011. Praha má schodek 2 miliardy Kč. Z 57 městských částí skončilo 33 v přebytku.

Jan Slezák (ČSSD) upozornil na chybu v rozpočtu a primátor ji vzal na vědomí.

Na zastupitelstvu mnohokrát zazněla fanfára. Michal Štěpař říkal, že čeká, kdy přijde královská družina.

Primátor se asi nastydl, protože pořád pokašlával. Ruda Blažek (ODS) při diskuzi o poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů poděkoval Radě HMP. To normálně nedělá, zdá se, že je také nemocný.

Zastupitelstvo následně revokovalo jedno ze svých dřívějších usnesení týkajících se úvěru na dostavbu metra A. Celková investice v hodnotě téměř 23 miliard měla být částečně financována z úvěru od Evropské investiční banky a dále z evropských dotací. Momentálně to ale s dotacemi vypadá špatně, proto je třeba úvěr navýšit.

Petr Šimůnek (KSČM) vyjádřil nelibost nad dalším zadlužováním města. Michal Štěpán (TOP 09)

řekl, že se mu to také nelíbí, ale je to jediné možné řešení ve chvíli, kdy byly podepsány smlouvy ana stole leží faktury. Tisk byl nakonec schválen s třemi zdrženími.

Před zahájením projednávání změn územního plánu požádaly obě koaliční strany o třicetiminutovou přestávku.

Martin Skalský (bez politické příslušnosti), zastupitel z Prahy 6, si není jistý, jestli jsou změny vhodné. V režimu změn by se měly schvalovat celoměstsky významné projekty, ne ty developerské.

Borisovi Šťasnému (ODS) se změny rovněž nelíbí. Prohlásil, že je konzervativní politik, což následně demonstroval máváním rukama. Na hlavu náměstka pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09) prý padá bláto.

Před projevem Blažka musel Svoboda zjednat klid v sále. Ruda se domnívá, že Hudeček mluví jako kniha, ale na zastupitelstvu se vyjadřuje velice stručně.

Hudeček na to reagoval tak, že když změny leží na zastupitelstvu 6 let, je morální povinností se s nimi vypořádat. Překvapuje ho, že Blažek a Šťastný neprotestovali dříve. „Proč vám to vadí tak najednou?,“ ptá se Hudeček.

Šťastný trvá na svém. Hudeček není povinen tyto změny předkládat. Neví, jak má vědět, co se dělo v roce 2006. „Nezlobte se na mě,“ požádal kolegy závěrem.

Miroslav Poche (ČSSD) soudí, že není možné každé zastupitelstvo až do pořízení nového územního plánu schvalovat další a další změny. „Bude to vrhat velmi temné světlo na vaši činnost, která je jinak dle mého názoru bohulibá,“ varoval Hudečka.

Milan Richter (ODS) nerozumí tomu, jestli výše uvedené změny mají korupční potenciál, či nikoliv.

František Adámek (ČSSD) sdělil zastupitelstvu, že už do roku 1998 působí jako zastupitel na Praze 12. Následně zdůraznil, že by byl nerad, kdyby se z vaničky s vodou vylilo i dítě...To jsou věci!

Hudeček vysvětlil, že změna územního plánu je něco jiného než jeho úprava. Naznačil, že zná méně developerů než Adámek.

Při hlasování per partes (po částech) nastal velký zmatek. Svoboda se osočil na Pocheho, že nedával pozor.

K dalším změnám poznamenal M. Richter, že si Hudeček plete hrušky s jablky. Buď má Richter rád klišé, když použil tuto otřepanou frázi, nebo plánuje přestavět svůj módní salon na zelinářství.

V interpelacích občanů vystoupila Irena Malátová s kritikou ukončení nájmu koupaliště na Praze 4 – Lhotce. Založila kvůli tomu občanské sdružení a sepsala petici, kterou podepsalo přes 5000 lidí. Žádá Hudečka, aby situaci řešil. Blanka Černá dodala, že se jedná o jedno z posledních přírodních koupališť v Praze. Hudeček obě dámy ubezpečil, že dělá maximum pro vyřešení této nepříjemnosti.

Monika Matúšková z o.s. Byty Barrandov opět interpelovala radního Ivana Kabického (ODS) ve věci prodeje obecních bytů. Kabický ji slíbil, že občané dostanou dopis s informacemi.

Richard Krbek, který zastupuje Svobodné odbory samosprávy, se do svých volených zástupců pustil kvůli kauze Kotrouš. Od primátora by chtěl vědět, proč po zatčení Kotrouše neprovedl audit policie. Myslí si, že se v policii vyhazují peníze za zbytečnosti. Svoboda mu odpoví písemně, protože tvrdí, že v interpelaci zazněly věci, které byly v rozporu s fakty.

Práva interpelovat jsem využila i já, abych se zeptala Hudečka, proč při minulém jednání zastupitelstva, dne 7.6.2012, došlo k hádce ohledně podkladů pro jednání (někteří zastupitelé nedostali dopisy z ministerstva pro místní rozvoj a 3 právní stanoviska). Hudeček mi vysvětlil, že se nejednalo o právní posudky, ale právní stanoviska. Materiály byly výsledkem konzultací a schůzek. Hudeček nepovažoval za nutné tyto dokumenty rozdávat, když mnozí v rozpravě zmínili, že o nich vědí. Všechny výše uvedené materiály byly předány kontrolnímu výboru.

Interpelace zastupitelů zahájila Semelová dotazem ohledně plánovaných změn v dopravě. Nemyslí si, že všechna omezení tím způsobená stojí za ušetřených 400 milionů Kč. Radní Josef Nosek (ODS) sdělil, že má na toto téma připravenou prezentaci, která trvá 20 minut, nebude ji však pouštět dnes (to je škoda). Semelovou Noskova odpověď neuspokojila.

Jiří Dienstbier (ČSSD) se obrátil se svou interpelací na Svobodu. Chtěl by znát odměny členů dozorčích rad v městem vlastněných společnostech. Nelíbí se mu, že v dozorčích radách sedí politici, kteří nemají odbornost a sledují jen vlastní zájem. Zajímalo by ho, jakou část svých platů dali na charitu.

Svoboda začal vysvětlovat, že ve společnostech, kde není Praha jediným vlastníkem, nemůže rozhodovat o všem.

Jan Slezák (ČSSD) se obul do Andrey Vlásenkové (ODS) kvůli tomu, že zrušila jednání školského výboru. Nevěří jí, že byla nemocná, a tipuje, že to udělala kvůli zastupitelstvu na Praze 21, jehož je členkou.

Primátor promluvil k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Udivuje ho, že komunisté (Semelová) hájí náboženství. V dnešní době už nemá smysl řešit, jestli se s bohem srovnáme či nikoliv, jestli k němu budeme mluvit česky, nebo latinsky, jestli budeme na jeho počest pít víno, nebo jíst oplatku. Podstatné je držet se etického principu. Stržení sloupu nerozumí, nechápe jej, ale chce proti němu bojovat. Za svou řeč sklidil Svoboda potlesk.

Milan Urban (TOP 09) připomněl kolegům, že stavební zákon už nezná pojem úpravy územního plánu.

M. Richter se musel při svém projevu potýkat s nevhodným chováním Šťastného (sedí vedle sebe jako Horáček a Pažout v Machovi a Šebestové). Richter sundal svému spolusedícímu z uší sluchátka. To je špatné, když už se hádají i Milánek s Boriskem (oba jsou v zastupitelstvu na Praze 10).

Lubomír Ledl (KSČM) se rozhodl, že zlepší reputaci komunistů a popřál všem hezký první letní den.

Hudeček svou odpověď na připomínky kolegů ke změnám územního plánu zakončil slovy: „Nemyslím, že ode mě chcete slyšet něco dalšího“.

Předseda návrhového výboru Vladimír Schmalz (ODS) někam zmizel, a tak musel zastupitele hlasováním provázet potulný zpěvák Jan Kalousek (ODS). Ten byl ze své nové úlohy natolik zmaten, že Hudečka označil za „předkladatelku“. Toho to vůbec nevyvedlo z konceptu a svou proměnu v ženu přijal za normu. Kalouskovi odpověděl, že předkladatelka se s pozměňovacím návrhem neztotožňuje. Později už zastupitelé raději žádné pozměňovací návrhy nepředkládali, aby chudáka Kalouska úplně nepopletli.

K volbě přísedících jsem se vyjádřila v tom smyslu, že by kandidáti mohli být volbě přítomni, aby jim mohli zastupitelé klást dotazy. Petr Hána (ODS) z pozice předsedy výboru pro legislativu a bezpečnost mi odpověděl, že toto se nebude dít na zastupitelstvu, ale přímo na výboru.

Michal Štěpán (TOP 09) pochválil to, že konečně se do výběrového řízení na přísedící hlásí více lidí a díky tomu z nich mohou zastupitelé vybírat.

Arnoštová promluvila k externím právním službám. Nechápe, proč si musí magistrát nějaké externí právníky najímat, když jich sám má 50.

Dolínek sdělil, že coby předseda kontrolního výboru žádal o informace ohledně výdajů za externí právní služby a neuspěl. Ví pouze, že za loňský rok se takto utratilo 150 milionů Kč.

Jednání skončilo kolem 18. hodiny.

Comments