Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25. 10. 2012

Možná přijde i Pavel Bém

 

Říjnového zastupitelstva jsem se nemohla zúčastnit z pracovních důvodů, proto ve svých zápiscích vycházím pouze z videozáznamu, stenozáznamu a vyprávění kolegů z Pražského fóra. Zastupitel Jiří Nouza (TOP 09) se také nedostavil, a to z osobních důvodů.

Tentokrát se nikdo z občanů nevyjádřil k programu. Zato se přihlásila Marta Semelová (KSČM) s návrhem, aby bod týkající se petice proti omezení dopravy byl zařazen na začátek programu. Zároveň požádala o projednání nového bodu programu – změny jednacího řádu, o kterou se zasazují starostové městských částí. Ti by totiž rádi měli vymezen samostatný prostor pro interpelace, aby nemuseli vystupovat v interpelacích pro občany. Musím říct, že s tímto souhlasím, protože Praha má celkem 57 městských částí a tedy i 57 starostů. Mnoho z toho, co se na ZHMP projednává, se týká jednotlivých městských částí. Pokud se má ale do 45 minut vejít jak vystoupení starostů, tak řadových občanů, je to stav značně nevyhovující.

Předsedové klubů ODS a TOP 09 poprosili o přestávku na jednání klubů. Po dvaceti minutách sdělil náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09), že se rozhodl stáhnout jeden z tisků ohledně územního plánu.

Karel Březina (ČSSD) se postavil na stranu občanů. Rád by jim vyšel vstříc s peticí. Jako druhý bod by zařadil informaci o průběhu výběrového řízení na post ředitele městské policie, který je už jedenáct měsíců neobsazen. Následně se Kája přiznal, že četl noviny. Neopomněl ale zdůraznit, že k médiím přistupuje s notnou dávkou skepse. Aby ne, vždyť Kája byl ministrem bez portfeje v Zemanově vládě. Zeman nezná nic odpornějšího než novináře a další člen jeho vlády Karel Srba byl spojován s nájemnou vraždou novinářky Slonkové. Nakonec ještě Březina navrhl zařadit informaci o tunelu Blanka. Já ho nepoznávám!

Když předával primátor Bohuslav Svoboda (ODS) slovo Lubomíru Ledlovi (KSČM), dopřával si právě snídani. Rozumím tomu, že je náročné celý den z pozice předsedajícího zasedání řídit. Na druhou stranu lze volit elegantnější způsob jako Hudeček, který si onehdá při projednávání změn územního plánu naplnil kapsy saka malými kusy jídla, nejspíše piškoty, a ty pak nenápadně po jednom konzumoval.

Ledl začal hovořit o jakémsi výročí, které Prahu v listopadu čeká. Opravdu jsem se lekla, že člověk, který možná spolupracoval s StB, bude mluvit o sametové revoluci. Když se ukázalo, že listopadovým výročím myslí rok od té doby, co se uvolnil post ředitele městské policie, tak jsem se uklidnila.

Primátor zatím papal dál. Měla jsem pocit, že sleduji moderní divadlo. Ještě by si mohl někdo začít na scéně stříhat nehty.

Nakonec byl schválen pouze návrh na zařazení informace  o průběhu výběrového řízení na post ředitele městské policie, ostatní návrhy byly zamítnuty.

Hned při projednávání prvního bodu musel Hudeček dvakrát prosit o klid v sále.

Primátor řekl, že předcházející den, 24. 10. 2012, zrušil výběrové řízení na post ředitele městské policie. Celá věc by měla být definitivně vyřešena v listopadu, kdy budou výsledky předloženy zastupitelstvu. Březina, který si nechal narůst knírek a vypadal jako mušketýr, kritizoval to, že ve výběrové komisi byli pouze koaliční zastupitelé. Považuje to za „typickou personální politiku pana primátora“. Ledla stručnost informace ohledně výběrového řízení „dojala k slzám“. To by jeden neřekl, jak dovedou být zastupitelé rozkošní. Semelová upozornila kolegy, že občany nezajímají hádky koalice. Korunu tomu nasadil Miloslav Ludvík (ČSSD). Tomu už otrnulo po skandálu s „kulichy“ a pustil se do primátora. „Myslí personálně tak, jak myslí šéf kliniky“, poznamenal. Podle něj je ale primátor pouze „primus inter pares“, tedy první mezi rovnými. Legrační je, že ačkoliv se Ludvík vůči primátorovi vymezuje, má s ním společné přinejmenším používání latinských frází. Březina navrhl přijmout usnesení v tom smyslu, že zastupitelstvo je nespokojené s průběhem výběrového řízení. Svoboda ubezpečil Ludvíka, že mu rozumí, protože „stál na obou březích silnice“. Asi myslel oba břehy řeky. Petr Hána (ODS) se vložil do diskuze prostřednictvím technické poznámky těsně před hlasováním. Připomněl, že kandidát na ředitele policie bude pozván na jednání bezpečnostního výboru, kde mu budou kladeny otázky. Březinou navrhované usnesení nebylo přijato.

Verbální přestřelky mezi Andreou Vlásenkovou (ODS) a Janem Slezákem (ČSSD) pokračovaly i tentokrát. Vlásenková vyslovila souhlas s tím, že prostory policie použije mateřská školka, a dodala, že tím nejspíše kolegu Slezáka překvapí, že z toho možná i omdlí.

Slezák neomdlel, zato mnohým bylo možná na omdlení z hodinové diskuze o loteriích (v souvislosti se změnou zákona od 1. 1. 2012). Hudeček musel dvakrát prosit o klid v sále, jednou dokonce prohlásil, že si při napomínání hostů připadá jako při napomínání zlobivých žáků. Petra Dolínka (ČSSD) rovněž mrzelo, že hladina hluku byla při tak důležitém tématu vysoká natolik, že nebylo slyšet vlastního slova. Péťa Hulinský (ČSSD) chce peníze z loterie věnovat sportovcům (sám je vášnivým trenérem taekwondo). Aby svým slovům dodal váhu, nasadil si brýle. Ihned po vystoupení Hulinského musel Hudeček doslova zařvat, aby vynutil klid v sále. V závěru byl tisk schválen.

Následně byla projednávána série změn územního plánu. Primátor byl nucen během jednání pravidelně pouštět fanfáru, mnohdy ani to nepomohlo. Hudeček používal svá obvyklá slova jako „pyžamo“ (nejspíše pruhy barev na mapě územního plánu) a „dvojče“ (druhý tisk, kerý je nutný k tomu, aby se změna propsala do územního plánu).

Schvalování změn bylo přerušeno interpelacemi. Jako první z řad občanů vystoupila starší paní Koutníková, která si stěžovala na změny v dopravě na sídlišti Dědina v Praze 6, která komplikuje život jak zdravým občanům, tak nevidomým, kteří mají v této lokalitě středisko. Proti zrušení autobusu číslo 218 byla sepsána petice, protože doba dojezdu se tím zvýšila o 20 minut. Škoda podle ní je, že autobus do nákupního centra Šestka není plnně využit. Možná by mohla Šestka spolufinancovat autobus, který by napravil nevyhovující stav. Náměstek Josef Nosek (ODS) podle očekávání sdělil, že se jedná o klasický souběh tramvají a autobosů a že se prostě jedno nebo druhé musí zrušit, když na to nejsou peníze. Marie Kousalíková (ODS) vyrazila bojovně na podporu občanky a zkritizovala to, že náměstek se usmívá a nevěnuje pozornost problémům obyčejných lidí. Musím říct, že z Prahy 6, kde je Máňa starostkou, ji znám trochu jinak. Nosek chtěl ještě na její slova reagovat, nicméně mu to nebylo umožněno, protože odešla ihned po svém projevu ze sálu.

Druhá interpelující Rejchrtová si nebrala servítky a rázně vyzvala zastupitele k příchodu do jednacího sálu. Ani dvě znělky spuštěné primátorem nevedly k nápravě, proto přednesla Rejchrtová svou interpelaci poloprázdnému sálu. V závěru svého projevu spočítala počet prázdných míst (více než polovina) a podotkla, že doufá, že interpelace nejsou určeny zastupitelům k pauze na svačinu. Při odpovědi Hudečka napomenul primátor paní Rejchrtovou, že jeho odpověď neposlouchá.

Vít Masare z občanského sdružení Auto*mat k tomu přistoupil s humorem a úvodem popřál pěkný den všem fyzicky i duševně přítomným. Ve svém vystoupení kritizoval nekoncepčnost pražské cyklistické politiky. Nosek mu odpoví písemně. Paní Matúšková rovnou zastupitelům popřála k obědu dobrou chuť.

Mezi interpelacemi zastupitelů vynikala svou vtipností interpelace Romana Petruse (ČSSD), který se zajímal o datum dostavby plaveckého areálu Šutka a o případné vícepráce. Rozčílil se, že jej radní Aleksandra Udženija (ODS), která to má pod palcem, vůbec neposlouchá. Ta ale pohotově odvětila, že je žena a umí dělat dvě věci najednou. Zároveň jej upozornila na den otevřených dveří areálu, který proběhne 31. 10. 2012 od 11:00. Cena by neměla být navyšována, 25 milionů Kč nad limit je ještě z minulosti.

Ledl si stěžoval, že při svých procházkách po chodbách magistrátu nemohl najít mnohé ředitele odborů  kvůli jejich odvolání. Ředitel magistrátu Martin Trnka jej ujistil, že probíhají výběrová řízení.

Lukáš Kaucký (ČSSD) interpeloval primátora kvůli plánované rekonstrukci Staroměstského náměstí. Ještě jakž takž rozumí obnově mariánského sloupu, ale nechápe, proč by se měla obnovovat Krocínova kašna. „Co takhle vrátit tam pomník maršála Radeckého?“, zavtipkoval. Primátor mu odpověděl, že pracovní skupina se sejde poprvé 22. 11. 2012. Diskuze je otevřená, na náměstí se postaví makety, aby se vidělo, jak to bude vypadat. Pokud by se rozhodlo o výstavbě, proběhla by v roce 2014.

Semelová vyjádřila znepokojení nad tím, že se během senátních voleb objevily v Praze nelegálně vylepené plakáty ODS. Svoboda o tom nic neví.

V závěru interpelací na scénu vstoupil bývalý primátor Pavel Bém (toho času nezařazený poslanec) a předvedl, co umí. Všem popřál krásné odpoledne, i když není úplně jisté, že i po jeho zjevení bylo pro všechny odpoledne krásné. Slíbil, že nebude mluvit dlouho, a úvodem si dovolil trochu filozofie. „Svět se skládá z maličkostí“, řekl zasněně. Pak ale přitvrdil. „Je v nich ukryt ďábel“. „Ďábelským kvítkem“ je prý advokát Václav Láska, který negativně zhodnotil zakázky dopravního podniku. Po čase si Ivan Kabický (ODS) klepal na hodinky. Uplynula totiž doba, po kterou měl Bém mluvit. Ten se ale právě rozohňoval nad směnečným programem, kterému rozumí „i školáček z prvního stupně základní školy“. Své důmyslné vystoupení doprovázel třesením celého těla, grimasami a výkřiky. V domnění, že je jeho projev sledován s napětím, říkal věci jako „a teď se podržte!“. Podle Béma došlo k „perverzní dehonestaci dobrého jména dopravního podniku“. Jako Hamlet, kterého společnost nechápe a jemuž nerozumí, se rozhlížel na všechny strany a vyptával se: „Co se to děje? Co se to stalo?“. Nakonec Bém prohlásil, že je životní optimista. Myslím, že i návštěvníci zasedání se budou muset stát optimisty, aby se vypořádali s Bémovými výstupy vírou v to, že už se nevrátí. Primátor Svoboda pouze decentně poděkoval Bémovi za „rozsáhlý soubor myšlenek“. No i tak se to dá asi říct.

V druhé části jednání po interpelacích došlo k názorovým střetům opozice a koalice ohledně územního plánu, přičemž v pozici opozice vystupoval třeba i Boris Šťastný (ODS), který je ale hodně specifickým případem. Změnu územního plánu v Praze 7 kritizoval i sám starosta Marek Ječmének (ODS), a to tak vehementně, až jej Hudeček vyzval k rezignaci. Hudeček dokonce Ječménkovo vystoupení označil za „nejhorší vystoupení starosty“. „Nejsem v cholerickém stavu...mluvil jsem hlasitěji, když tu byl bývalý primátor Bém“, hájil svou střízlivost Hudeček.

S těmi změnami územního plánu je to vůbec zvláštní. Musím přiznat, že tomu nijak do hloubky nerozumím. Každopádně Hudeček zavedl určitý systém, kdy se na zastupitelstvu věnuje územnímu plánu spousta času. Je to nejspíše snaha o transparentnost, zároveň to ale může mnohé občany mást. Hudeček u každého tisku podrobně vysvětluje, o čem se bude hlasovat. Danielu Hodkovi (ČSSD) se ale nelíbí, že se při tom spotřebuje hodně papíru (přibližně 40 000 stran).

Až jako 25. bod v pořadí bylo projednáno prominutí pohledávky společnosti Incheba v hodnotě 127 milionů Kč. Tisk předkládal radní Václav Novotný (TOP 09), který poznamenal, že „manželství Prahy a Incheby se nepovedlo“. Incheba opustí areál Výstaviště do konce roku 2014. Výstaviště je poznamenáno jednak požárem a jednak povodní. V důsledku toho lze za pronájem vybrat nyní podle znaleckého posudku 20 milionů Kč, přestože původně se vybíralo 60 milionů Kč. Do rozpravy se přihlásil hezounek Milan Richter (ODS). Tomu se nelíbí, že smlouva bude pokračovat ohledně některých nemovitostí dál. Připomněl, že Incheba neplatí nájem od roku 2010. Bojí se, že Incheba nepodepíše dodatek smlouvy o ukončení nájmu, přestože jí Praha pohledávku promine. Celá záležitost ho očividně značně rozčílila, protože rozhazoval rukama na všechny strany. Ivan Kabický (ODS) řekl, že „toto prominutí není s prominutím žádné novum“. Lukáš Manhart (TOP 09) se pokusil Richtera uklidnit tím, že účinnost prominutí pohledávky nastane až podpisem dodatku. Richter se ihned přihlásil do diskuze a primátor jej vyvolal jako „Richtera 2“ (v zastupitelstvu sedí ještě Pavel Richter z TOP 09). Richter se ohradil, že je Richterem 1. Manhartovi sdělil, že sice není právníkem, ale je v právu poučen. Zmíněný dodatek nikde v materiálech nenašel. Lukáš Kaucký (ČSSD) navrhnul změnu usnesení v tom smyslu, že do konce roku 2013 musí být zastupitelstvu předložen návrh na další využití areálu Výstaviště po roce 2014. S tím se předkladatel Novotný ztotožnil, takže už nebylo nutné o tom hlasovat. Novotný přiznal, že neví, jak je to s dodatkem. Následně po konzultaci s Manhartem prohlásil, že vše je v pořádku. Tisk byl schválen.

Pro doplnění: Praha se soudila s Inchebou ohledně vyhořelého křídla Průmyslového paláce. Soud nakonec rozhodl ve prospěch hlavního městaIncheba vydala k informacím v médiích odmítavé stanovisko.

Při schvalování převodů pozemků se dotázala Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) na znalecké posudky. Udženija jí řekla, že do budoucna budou do tisků zařazeny.

Po 18. hodině přišla řada na petici občanů. Ano, tak to chodí. Zaměstnaný občan si vezme den volna
a čeká od 9. hodiny ranní, kdy bude jeho věc projednána. Starší paní Koutníková coby zástupkyně petentů, která zažila alespoň jednu světovou válku, už do večera nevydržela. Hbitě ji zastoupil bojovník za práva občanů Kája Březina. Ten dokonce prohlásil, že vystupuje ve dvojí roli – jako organizátor petice a jako zastupitel. No ne, z Káji se snad na stará kolena stane aktivista. „K čemu máme výbor pro dopravu, když neprojedná reakci občanů na změny v dopravě?“, stěžoval si na to, že sám s návrhem na zařazení této záležitosti neuspěl. Nechápe, co město vedlo k realizaci změn v dopravě, a už vůbec neví, proč si pro jejich zavedení vybralo datum 1. září, kdy se děti vrací do škol. Kája má rád děti! Nevšiml si, že by nějaká městská část hlavnímu městu za změny poděkovala. Naopak zaznamenal usnesení některých zastupitelstev, která změny kritizovala. Nejdříve se má podle Káji přemýšlet, pak „činiti“. Ta opozice Kájovi opravdu svědčí. Vzpomeňme si, že coby představitel koalice (pražské „oposmlouvy“ 2010) obhajoval zdražení jízdného
. Změny podrobila kritice i Semelová. Nosek neztrácel dobrou náladu a znovu zopakoval své zaklínadlo o souběhu. Odstranění přebíhání na Strahově prý nebylo umožněno dopravní policií. Praha 6 zase zabránila vyřešení situace na ulici Jugoslávských partyzánů směrem do Suchdola. „Já to zkrátím, nebudu jako Bém“, uklidnil náměstek netrpělivé kolegy. Michal Štěpán (TOP 09) sice se změnami v zásadě souhlasí, ale nezdá se mu způsob, jakým Praha s cestujícími zachází. Pozitivně hodnotil happening Pražského fóra Cestující je balík, který na to trefně upozornil. Navrhované usnesení nakonec nebylo přijato.

A začala závěrečná žoviální chvilka s personálními změnami ve výborech. Počet uvolněných členů zastupitelstva je nově 18, přidává se předseda výboru finančního, výboru kulturního a výboru pro bezpečnost. Dolínek vyslovil domněnku, že tyto změny souvisí se změnami v obsazení statutárních orgánů městských společností. Semelová se půvabně chichotala a koketně navrhla Ledla jako místopředsedu kontrolního výboru. Ani tentokrát nebyl Ledl zvolen. Předseda návrhového výboru Vladimir Schmalz (ODS) poděkoval panu primátorovi za fanfáru (kdo má to štěstí, že mu nechá první muž Prahy zahrát?) a sdělil zastupitelstvu, jaké pozměňovací návrhy jeho výbor obdržel. To byla taková pěkná tečka za tím naším jednáním. 
Comments