Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 13. 12. 2012

Slepičí trhy, čůrání a hádání se o kuličky

 

Adventního zastupitelstva za svitu vánočního stromku se nezúčastnila Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) z důvodu narození dcery a Jan Slezák (ČSSD) kvůli pohřbu kolegy Petra Voňky ze zastupitelstva městské části Praha 21, jehož je Slezák členem. Už jsme si tak zvykli vnímat politiky jako veřejné osoby, že je pro nás mnohdy překvapením sledovat jejich lidské starosti.

Mimochodem když jsem hledala na webu Prahy 21 zápis z jednání zastupitelstva, abych zjistila jméno zesnulého zastupitele, objevila jsem zajímavé věci. Tato nepříliš známá městská část zveřejňuje na webu zápisy z rady, podklady pro jednání zastupitelstva, zve občany na čaj o páté se starostou, pořádá kulaté stoly a výzývá občany ke sdělení připomínek. Na poměry pražských čtvrtí docela nadstandard. Zastupitelkou Prahy 21 je také členka Zastupitelstva hl. m. Prahy Andrea Vlásenková (ODS). Už jsem pochopila, odkud pramení neskrývaná animosita mezi Slezákem a Vlásenkovou. Vídají se příliš často, a tak mají jeden druhého plné zuby.

Marta Semelová (KSČM) v rámci rozpravy o programu zkritizovala vedení města za laxní přístup k otázce bezdomovectví. Podle plánů měly už tuto zimu sloužit lidem bez přístřeší obytné kontejnery. Kvůli problémům s výběrovým řízením nejsou ale k dispozici. Semelovou rozčiluje, že se tato záležitost řeší rok co rok a zatím stále bez výsledku. Kromě informace o situaci bezdomovců navrhla zařadit ještě diskuzi o zvýšení ceny vodného a stočného. Ani jeden z návrhů nebyl schválen. Radní pro oblast sociální politiky Ivan Kabický (ODS) ubezpečil zastupitele, že rozdá informaci o zimních opatřeních a že nyní má Praha zařízení s kapacitou 60 míst. Zvýšení stočného je úzce provázáno s kauzou Veolia.

Návrhovému výboru tentokrát předsedal zpěvák Honza Kalousek (ODS), což dávalo tušit, že bude veselo. Pod jeho vedením schválilo zastupitelstvo asi hodinu po začátku jednání program.

Dlouhá diskuze proběhla na téma úpravy rozpočtu v důsledku příjmů z loterií. Semelové a Petrovi Dolínkovi (ČSSD) se nelíbí rozdělování peněz podle počtu heren (nejvíce peněz dostane městská část, která má nejvíce heren). Ruda Blažek (ODS) už to nevydržel. Vyzval zastupitele, aby „nežvanili“, a radního Lukáše Manharta (TOP 09) osočil, že za poslední rok s celou věcí nijak nepohnul. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) prohlásil, že příspěvek Semelové byl „mimo mísu“ (což je oblíbené primátorovo úsloví). Sám toho prý mnoho nezmůže. Svoboda stále zapomíná na § 73 zákona o hl. m. Praze, který primátorovi umožňuje pozastavit účinnost usnesení rady, pokud se domnívá, že je „nesprávné“. Při hlasování došlo k mírným zmatkům, proto Hudeček uzavřel bod s tím, že doufá, že všichni věděli, o čem hlasují. Návrh Semelové na změnu klíče pro přerozdělování peněz nebyl schválen.

Karel Březina (ČSSD) se vyslovil proti záměru akvizice (získání podílu) ve společnosti Pražská plynárenská. Nerozumí tomu, proč by se mělo něco takového realizovat po rozhodnutí o utlumení investic. Náměstek Pavel Richter (TOP 09) se domnívá, že tato investice by Praze prospěla, protože by generovala příjmy.

Po schválení řady tisků týkajících se územního plánu se do diskuze přihlásil bývalý primátor Pavel Bém, který již nějaký čas budí posměch svým pravidelným „intermezzem“. Sám ho tentokrát nazval „Bémovo okénko“. No to je super. Možná by se mohlo na zastupitelstvu udělat podobné okénko i pro Přemka Podlahu, aby radil zastupitelům co s neposekanou zahradou. Bém se nakonec při svých povídánkách dostal až k slepičím trhům a šampaňskému z 19. století. Jen kdyby si takto mluvil nějaký občan! Ten má 3 minuty, neví kdy a jestli vůbec na něj přijde řada a ještě si na to musí vzít den volna. Pokud by se snad odchýlil od projednávaného tématu, bylo by mu okamžitě odebráno slovo (s výjimkou interpelací, kdy může mluvit  3 minuty o čemkoliv, ovšem přihlášku musí odevzdat už ráno a řada na něj přijít nemusí). Jestli jsem to dobře pochopila, tak chtěl Bém vyjádřit nelibost nad nově instalovanou „vrátnicí“ ve vstupní hale radnice. Následně se Bém pustil do kritiky radní Evy Vorlíčkové (TOP 09) a jejího postupu ve věci Opencard. Trochu ale při tom pozapomněl, že Vorlíčková zdědila plastovou kartičku za stovky milionů korun právě po bývalém primátorovi a nezbylo jí než hasit požár.

Svoboda na jeho vystoupení reagoval svým decentním „děkuji panu Bémovi, že využil svého práva mluvit kdykoliv a o čemkoliv“. Náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09) nelenil a okamžitě navrhl zařadit diskuzi k vystoupení Béma. Návrh byl přijat. Hudeček se nejdříve zastal Vorlíčkové a následně ji nechal, aby celou věc vysvětlila. Jan Vašíček (TOP 09) přečetl informace z Wikipedie o nemoci zvané bájná lhavost. Tou podle něj trpí bývalý primátor. Do toho všeho vstoupil současný primátor se svou intelektuálně architektonickou vložkou. Poučil všechny přítomné o tom, že budouva radnice byla stavěna jako berní úřad. Radní Helena Chudomelová (TOP 09) si dovolila pouze stručnou poznámku k Bémovi. Poprosila jej, aby si v klidu doma prošel, co říkala Vorlíčková, a nechal si od nějakého právníka vysvětlit, co to jsou autorská práva (v rámci Opencard se musela řešit i autorská práva k počítačovému systému). Tím paradoxně utřela Béma víc, než kdyby na něj hodinu řvala.

Ve 12:30 začaly jako obvykle interpelace občanů. Tentokrát v nich vystoupili zástupci občanských sdružení, kteří zhodnotili rok vládnutí na magistrátu. Tato akce proběhla i loni pod názvem Rok poté. Alena Rybníčková z Pražského fóra ocenila více informací na webu www.praha.eu, vrácení videozáznamů od roku 2010 na web, zavedení interpelací občanů a celkově lepší přístup k občanům. Co se jí ale nelíbí, je to, že Praha nepřizvala občany k diskuzi o změnách v dopravě. Primátor reagoval sdělením, že starší videozáznamy není účelné na web dávat, protože by se z nich musely vystřihnout osobní údaje a to by stálo desítky tisíc Kč. On-line přihlašování do interpelací a portál otázek a odpovědí se mu rovněž nezamlouvá. Mohlo by to prý vést k „žertům“ a žerty jsou nejspíše podle primátora nebezpečné. Erik Čipera ze sdružení Asistence zhodnotil uplynulý rok z pohledu člověka, který se věnuje práci s handicapovanými. Poděkoval zastupitelům, kteří si v rámci akce Asistence vyzkoušeli jízdu do práce na vozíku. Jako pozitivní vnímá nové nízkopodlažní tramvaje a rekonstrukci zastávek. Zklamalo ho ale to, že v rozporu s předvolebními sliby nebyly vozíčkářům zpřístupněny stanice metra. Jakub Bachtík z Klubu za starou Prahu  je rád za personální změnu v odboru památkové péče MHMP. Stejně tak uvítal vznik Ozvučné desky, což je poradní orgán Rady HMP, do nějž byli kromě odborníků přizváni i zástupci občanské společnosti, a to právě Alena Rybníčková, dále Vít Masare z Auto*matu a Martin Skalský z Arniky. Nedostatek spatřuje v nejasné a nejednotné koncepci péče o památky. Martin Veselý ze sdružení PragueWatch zakončil hodnocení poznámkami k územnímu plánování. Pozitivně kvitoval snahu Hudečka o větší zapojení veřejnosti do změn územního plánu. Zároveň ale upozornil na to, že komunikace s občany probíhá zatím jen na úrovni informování. Veselý vychází z toho, že obyvatelé určité lokality mohou posloužit politikům svými znalostmi oblasti.

Další interpelace občanů se týkaly transformace bytového fondu na Barrandově.

Mezi interpelacemi zastupitelů se objevil např. dotaz Lubomíra Ledla (KSČM) na nevydařený projekt bývalého primátora Béma Praha bezdrátová. Dolínek se dotázal ředitele magistrátu na to, proč jsou na stojanu u odboru komunikace noviny ODS z Prahy 1 a proč by tam spíše nemohly být letáky a materiály občanských sdružení, která předkládají zastupitelstvu své podněty. Dále by Dolínek chtěl, aby byla zastupitelům zpřístupněna analýza o nevýhodných zakázkách Dopravního podniku hl. m. Prahy. Primátor o tom bude jednat s Dopravním podnikem a snad se podaří dospět k možnosti nahlédnutí do analýzy.

Po interpelacích pokračovaly změny územního plánu. Schválena nebyla změna v Dejvicích, kterou hodně kritizovala starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS). Stažena byla změna v Čakovicích. V obou případech se jednalo o změnu z přírodní plochy na obytnou. V průběhu projednávání  změn územního plánu se přišlo na to, že určité hlasování před dvěma hodinami neproběhlo kvůli opomenutí návrhového výboru tak, jak mělo. Tisk byl tedy ještě jednou zařazen na jednání. Blažka to rozčílilo. „Meleme, meleme“, popsal situaci. Krátce nato označil zastupitelstvo za „kolovrátek“. Kam měl Ruda naspěch? Na rande, nebo na pánskou jízdu? Chyby se později dopustili i primátor s Hudečkem. Spletli názvy tisků a úvodní slova předkladatele. Všechno se podařilo zdárně vyřešit.

Ondřej Pecha (ODS) byl vyvolán při rozpravě, ale nedostavil se. Později se omluvil za své kolegy, kteří mačkají z legrace tlačítko pro přihlášení do diskuze za něj. Koukám, že to není taková nuda sedět v zastupitelstvu.

Petr Hulinský (ČSSD) šel během jednání za Borisem Šťastným (ODS) a něco mu šeptal. Šťastný šel pak za Danielem Hodkem (ČSSD) a ukazoval směrem k Hulinskému. Co je šeptem, to je čertem.

Odpoledne začala debata o návratu tramvají na Václavské náměstí. Odstranění tramvají v 80. letech vedlo podle Hudečka k nárůstu automobilové dopravy. Tramvaje by se měly podle něj budovat spíše než metro také proto, že se spíše hodí pro cesty na krátké vzdálenosti. Michal Štěpán (TOP 09) představil jednotlivé varianty obnovy tramvajové trati a vyjádřil k nim své stanovisko. Nejméně se mu líbí úplné odstranění aut z magistrály a jejich nahrazení tramvajemi. Hodek za Prahu 1 sdělil zamítavý postoj. Milanu Richterovi (ODS) přijde diskuze „zvláštní“ a především jej trápí, že se tím plýtvá jeho časem. „Čekáte, že se půjdeme vyčůrat? To není demokracie!“ rozohnil se krasavec a majitel módního salonu. Musím přiznat, že po více než dvou letech docházení na zasedání zastupitelstva jsem už zvyklá na ledacos, ale spíše než vylučování od svých volených zástupců čekám kvalitní práci. Šťastný se svěřil kolegům s tím, že se v Praze narodil a chce v ní zemřít. Stejně pateticky a nepřirozeně potom orodoval za vyhlášení referenda o návratu tramvají na Václavské náměstí. Myslí si snad, že jsme všichni po otřesu mozku a nepamatujeme si, jak arogantně v minulosti vystupoval proti občanům? Jeden příklad za všechny je demonstrace proti koalici ODS a ČSSD na podzim 2010. Tehdy Boris rozdával nespokojenému davu úryvky z Ústavy – to, že lid je zdrojem veškeré státní moci, ale tuto moc vykonává prostřednictvím volených zástupců, se ani nenamáhal občanům ústně vysvětlit. Prostě jim jen strkal do rukou papíry, které mu narychlo někdo vytisknul. Podle Jiřího Lišky (TOP 09) se musí na „Václavák“ vrátit kromě tramvají i kavárny a kina, jinak to bude pořád „ulice lemovaná prostitutkami“. Kája Březina (ČSSD) považuje Hudečkův výstup za „emotivní“. Odhaduje, že o tramvajích se do konce období bude hlasovat ještě osmnáctkrát (Kája je totiž inženýr). Technický ředitel Dopravního podniku Jan Šurovský by prý nejradši udělal tramvaje všude. Kája má přitom metro rád. Jednou se dokonce nechal vyfotit, jak sestupuje po schodech do jeho útrob. Možná se i demonstrativně svezl. Primátor nechce „plácat prázdnou slámu“ a přijde mu, že se zastupitelé „hádají jako kluci o kuličku na pískovišti“. „Neměli bychom se bát něco pro toto město udělat“, zakončil svůj projev. Návrh na návrat tramvají nebyl schválen.

Petice občanů proti solení chodníků přišla na řadu v 17 hodin. To už je poněkolikáté, co musí občané čekat na své vystoupení do večera. Radní Josef Nosek (ODS) vysvětlil, že podle vyhlášky musí s chemickým ošetřením chodníků vyslovit souhlas buď on nebo radní pro legislativu Manhart. Petr Štěpánek (SZ, Praha 4) by rád zakázal solení z důvodu, že to poškozuje obuv, tlapky psů a rovnováhu v přírodě. Jeho návrh nebyl přijat.

Samozřejmě i při tomto zasedání byly hojně používány fanfáry pro přivolání zastupitelů z bufetu. Kabický to přijal jako zpestření a hrál si k tomu prsty na virtuální piano.

Další petice občanů týkající se Radotínských jezer se začala projednávat v 17:45. Když jste zaměstnaní, musíte si vzít na jednání den volna. Takto to prezentuje i primátor Svoboda a přijde mu to normální. Že ale občané pak na zasedání tráví delší dobu, než by byli v práci, už si možná neuvědomuje. Že nestihnou vyzvednout děti ze školky, je pravděpodobně také jejich problém. Občane, otřes se.

Předposledním bodem byla úprava etického kodexu. Nyní už se v něm výslovně uvádí, že informace, které o sobě a svém partnerovi zastupitel sdělí, budou zveřejněny. Zastupitelům se také dává možnost vysvětlit zdroje financování nabytých nemovitostí.

V samotném závěru jednání se přihlásil Ledl s tím, že po roce vzdává kandidaturu na místopředsedu Kontrolního výboru. Souhlasím s tím, že nejdůležitější výbor, kterým Kontrolní výbor bezesporu je, by měl být plně obsazen. Zároveň by v něm měla převažovat opozice. Věřím, že ani zastupitelé nemají nic proti tomu, aby se výbor otevřel opozici. Problém je možná ale v tom, že je Ledl komunista a jeho minulost je velice tajemná.
Comments