Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24. 1. 2013

Plackuju, plackuješ, plackujeme

 

Dvacet minut po plánovaném začátku jednání probíhal v sále ukázkový Brownův pohyb, tedy neustálý a neuspořádaný pohyb zastupitelů, zaměstnanců úřadu a lobbistů. Z dálky to vypadalo jako mraveniště. Copak to zastupitelé řeší - kdo se stane prezidentem? Zítra odstartuje 2. kolo historicky první přímé volby prezidenta a snad právě proto jsou všichni tak neklidní.

František Adámek (ČSSD) něco hučí do náměstka Tomáše Hudečka (TOP 09) a radní Heleny Chudomelové (TOP 09). Hudeček mu oponuje a gestikuluje, jako kdyby říkal: „To já ne“.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) informoval při zahájení zasedání zastupitele o tom, že nový ředitel městské policie Šuster obdržel 15.1. osvědčení od Ministerstva vnitra, a tím nabylo usnesení o jeho volbě účinnosti. Bohouš při tom kýchal, je snad nemocný?

Už při prvním vystoupení k programu musel Svoboda napomínat přítomné, aby byla snížena hladina hluku v sále. Vystoupení se týkalo žádosti o zařazení tisku, o kterém se hlasovalo v uplynulých měsících. Jeho obsahem byla změna územního plánu na Praze 12. Hudeček vysvětlil, že nyní se schvalují změny územního plánu po jedné s tím, že každá změna se skládá ze dvou částí – ze schválení změny a z opatření obecné povahy, kterým se změna propíše do územního plánu. Problém je v tom, že u zmíněného tisku byla schválena pouze první část, a to nejednoznačným usnesením, které bylo napadeno jakýmsi právním posudkem. Zastupitelé se shodli na tom, že nejlepší bude revokovat spornou část usnesení, a zároveň schválili zařazení tisku na program jako druhý bod.

Ještě před začátkem projednávání druhého bodu požádali předsedové dvou politických klubů o přestávku. Ukázalo se, že nalezení konsenzu nebude tak jednoduché.

Lidé z topky měli na klopách placky "Volím Karla" a "Karel for president". Rebel a známý bavič z Prahy 10 Milan Richter (ODS) měl na sobě také něco žlutého, ale jak ho znám, tak to byl přeškrtnutý odznáček s nápisem "Nechceme Kalouska na Hradě". Když někdo řekne A, on musí říct B. Gábi Kloudová (ODS) seděla otočená zády a něčemu se chichotala. Antiplacku hrdě nosí i Miroslav Poche (ČSSD).

Po uplynutí patnáctiminutové pauzy se snažil primátor přivolat předsedy klubů trojí fanfárou a dvojí znělkou. Nakonec se předsedové dostavili a navrhovaná revokace byla po menších zmatcích schválena. Mimochodem předsedkyní návrhového výboru byla tentokrát starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS), se kterou mám večer dostaveníčko – zasedání zastupitelstva městské části. Nemohu se dočkat.

Třetím bodem programu byla dlouho diskutovaná změna územního plánu v lokalitě nádraží Bubny. Hudeček změnu zeširoka obhajoval, někteří zastupitelé ji kritizovali jako nekoncepční a nedomyšlenou. Návrh záměru vypracování změny byl však schválen s pozměňovacím návrhem Ondřeje Pechy (ODS), aby byla změna s Prahou 7 projednána a ne jen „konzultována“. Těžko říct, jak celá věc dopadne. Zatím je tento počin negativně hodnocen sdružením Arnika. Z webu Útvaru pro rozvoj města to vypadá, že k věci proběhla příjemná diskuze. Proběhla k tomu také  výstava.

Následoval prodej akcií Českých Aerolinií Českému Aeroholdingu. Konkrétně se jednalo o 16 000 akcií o celkové nominální hodnotě 80 milionů Kč. Prodány byly za 2 miliony Kč. Podle mých výpočtů vyšla jedna akcie asi na 125 Kč. No nekupte to. Pravda je, že už v roce 2009 byly ČSA nazvány Titanicem. Přesto mi ale prodej přijde dost kontroverzní. Náměstek Josef Nosek (ODS) se zaštiťoval znaleckým posudkem společnosti Ernst&Young. Byla to ale právě tato poradenská společnost, která byla obžalovaná kvůli podvodu v účetnictví. Prodej odsoudili Karel Březina (ČSSD) a Lubomír Ledl (KSČM). Nosek jim oponoval tím, že akcie nejsou veřejně obchodovatelné, nelze je tedy nikomu jinému prodat. Zároveň informoval zastupitele o tom, že posledním zástupcem HMP v ČSA byl bývalý primátor Pavel Bém (nyní už opět člen ODS). Společnost Bohemia Expert s.r.o. navíc ocenila akcie ke dni 31.12.2012 na 0,- Kč. Po schválení prodeje se přihlásil Březina s připomínkou, že Hudeček nesdělil střet zájmů (sedí v dozorčí radě Českého Aeroholdingu). Legislativní odbor se k tomu vyjádřil tak, že to Hudeček sdělit měl, ale na hlasování to vliv nemá. Hudeček řekl, že už střet zájmů hlásil minule. Ať ale pročítám stenozáznam z jednání dne 29.11.2012 jakkoliv, nemohu to tam najít (strany 112-116). Aby těch zmatků nebylo málo, Antonín Weinert (ČSSD) zpochybnil hlasování. Nevyžadoval jeho opakování, spokojil by se s pouhým vyznačením této skutečnosti v zápisu z jednání. Svoboda ale rozhodl o opakování hlasování, což se nelíbilo předsedkyni návrhového výboru Máně Kousalíkové, protože už byl otevřen další bod jednání. Svoboda ale argumentoval tím, že si Weinerta všimnul pozdě a jako předsedající má právo rozhodnout o sporných problémech.

Při rozpravě o poskytnutí dotace Českému atletickému klubu v hodnotě 15 milionů Kč si postěžoval Březina na to, že HMP nezveřejnila tzv. Organiser Agreement. Navrhl dokonce přerušit jednání do doby, než bude všem rozdán. To ale nebylo schváleno. Radní Chudomelová mu řekla, že pokud bude mít zájem, materiál mu dodá. Březina ještě před závěrečným hlasováním sdělil, že je tři dny členem Českého atletického svazu, proto by mohl být ve střetu zájmů. Kája začne sportovat, už se těším na ty svaly.

Menší hádka nastala u schvalování grantů v oblasti kultury. Lukášovi Kauckému (ČSSD) se nelíbí, že Letní shakespearovské slavnosti nebo Divadlo Komedie dostanou méně peněz. Radní Václav Novotný (TOP 09) se mu snažil vysvětlit, že je celkově v Praze méně peněz, proto se jich také méně rozděluje. Jiří Liška (TOP 09) zase připomněl, že Shakespearovské slavnosti jsou komerční projekt s lístky od 590,- Kč, které jsou ihned vyprodány. Komedie dostala méně peněz, protože v ní působí zatím neznámý soubor. V červenci totiž původní soubor ukončil činnost.

Ve 12:30 začaly interpelace občanů. Pan König hovořil o zkrácení autobusu číslo 123, proti němuž psali občané petice. Dodal, že přestup na Kavalírce je nevyhovující, a vyzval náměstka Noska, ať si tam zkusí přestupovat s francouzskými holemi. Nosek mu odpověděl stejně, jako odpovídá všem občanům: „Jedná se o souběh, museli jsme to zkrátit v zájmu zdravého rozumu“. König byl očividně vykolejen. Jak se dá totiž na něco takového reagovat? Nosek řekl Königovi, že si musí rozmyslet, jestli bude Praha občanům platit jejich pohodlí, nebo jestli vystaví nový park. Zaprvé nerozumím tomu, že se s občanem, který jezdí hromadnou dopravou a nezatěžuje životní prostředí individuální automobilovou dopravou, jedná jako s příživníkem, kterému musí ostatní něco platit. Zadruhé jsem zvědavá na ten nový park.

Jako další v pořadí vystoupil člen Sokola pan Prchlík, který vyhlásil minutu ticha za upáleného studenta Jana Palacha. Sám primátor jej dokonce políbil.

Opakovaně se v interpelacích objevilo téma prodeje bytů v Barrandově.

Já jsem také využila možnosti interpelovat a zeptala jsem se radního Lukáše Manharta (TOP 09), zda neuvažuje o změně jednacího řádu a zákonu o hl.m.Praze v tom smyslu, že by se regulovalo nyní neomezené právo zákonodárců a členů vlády vystupovat na jednání zastupitelstva. Jako důvod jsem uvedla zneužívání tohoto práva bývalým primátorem Pavlem Bémem. Manhart doufá, že zvítězí zdravý rozum a nebude nutné kvůli jednomu člověku měnit jednací řád. Fajn, doufám s ním. Cestou od řečnického pultu si mě odchytla Máňa Kousalíková a zajímala se o to, jestli jsem od ní dostala odpověď na interpelaci. Spolu s tím mě ujistila, že k ní kdykoliv mohu zajít a doptat se na další věci. No dámy a pánové, komu se to poštěstí, že ho Máňa pozve na kafčo?

Petr Dolínek (ČSSD) se zajímal o to, kolik stála hyper super nová recepce na magistrátu. Dále by byl rád za větší bezbariérovost úřadu. V rámci projektu Erika Čipery ze sdružení Asistence si totiž vyzkoušel jet do práce na vozíku a zjistil, že není vše ideální.

Marta Semelová (KSČM) promluvila o plánech na zrušení obchodní akademie Svatoslavova. Mimochodem na jednání byli přítomni studenti této školy.

Březina se už podruhé obul do primátora kvůli neproplaceným fakturám za tunel Blanka a poskytování zálohy ve výši 2,5 miliardy Kč za vícepráce, což je podle něj nedovolená podpora. Jak Březina, tak Svoboda byli z celé věci značně nervózní. Březina okřikl Svobodu, ať mu neskáče do řeči. Svoboda se zase domnívá, že jej Březina pořádně neposlouchal.

Radní Radek Lohynský (ODS) předložil zastupitelstvu návrh na získání podílu ve společnosti Pražské služby. Poche mu řekl, že mu bylo rozumět jako jednomu z prezidentských kandidátů. Lohynský totiž často šeptá.

Krátce poté bylo projednáno prodloužení smlouvy s Pražskými službami. To opět kritizoval Poche. Dolínek dokonce prohlásil, že Rada HMP opovrhuje opozicí.

Dolínek vystoupil i k bodu personálních změn ve výborech. Přimlouvá se za to, aby se jednání výboru nekryla. Chudák paní Vlastislava Šenarová ze sdružení Za naši budoucnost se nemůže rozčtvrtit, aby stíhala všechno.

Pecha byl vyzván k rezignaci na post předsedy výboru pro kulturu. Nahradit jej měl Liška. Zastupitelstvo to ale neschválilo.

Tak skončila v půl čtvrté odpoledne tato odlehčená rodinná komedie. 

Comments