Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28. 2. 2013

Primátor běhá po všech čertech

 

Ihned po zahájení zasedání požádal Karel Březina (ČSSD) o zařazení bodu programu, který by se týkal financování tunelu Blanka. Už dříve Březina kritizoval, že Praha neproplácí Metrostavu faktury a že chce zhotoviteli poskytnout zálohu 2,5 miliardy Kč. Zároveň prý hlavnímu městu hrozí pozastavení stavebních prací právě z důvodu neplnění peněžních závazků.

Jeho kolega Petr Dolínek (ČSSD) by zase rád jednal o externích právních službách. To samé si přeje i další sociální demokrat Jan Slezák, který sdělil zastupitelstvu, že jeho strana podala v této věci dokonce trestní oznámení. Později pro změnu přišel s nápadem na odvolání radní Heleny Chudomelové (TOP 09). Slezák je prostě rázný chlap, jak víme i z jeho minulosti. K Slezákovi se přidala i komunistka Marta Semelová. Rovněž se domnívá, že Chudomelová nepředkládá žádné koncepční materiály.

Zrovna, když náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09) navrhnul stažení dvou změn územního plánu, upozornil Ruda Blažek (ODS) přítomné na podezřelou SMS z neznámého čísla s výzvou ke stažení tisků.

Miroslav Poche (ČSSD) si domýšlí, že stažení tisků souvisí s tím, že primátora Bohuslava Svobodu (ODS) tlačí čas a potřebuje jít na jednání ODS. Přerušení zastupitelstva kvůli politickým bojům zažil už za bývalého primátora Pavla Béma (ODS).

Přes Ezopovy bajky se dostal Miloslav Ludvík (ČSSD) k tomu, že nevidí paní, která dělá stenozáznam. Svoboda mu vysvětlil, že je nemocná a vytvoří stenozáznam podle zvukového záznamu.

Do diskuze se tradičně zapojil i Bém. Musím říct, že jsem zklamaná. Nemluvil půl hodiny a nemělo to šťávu. A také se to dost opakuje.

Po dlouhé rozpravě k programu se hlasovalo výjimečně i o stažení tisků, což nepodpořil dostatečný počet zastupitelů. Březinův a Dolínkův návrh rovněž nedostal zelenou.

Čtvrtým bodem programu byl nákup 150 automobilů pro městskou policii. Naposledy se vozový park doplňoval v letech 2008-2009 o 52 aut. Celkový počet dopravních prostředků se ani nyní nenavýší, pouze bude možné vyřadit ty prostředky, které už jsou za hranicí životnosti. Blažek má jednoznačnou námitku. Nechápe, proč se kromě 150 aut pro policii kupuje ještě dalších 8 pro magistrát. Po jeho výstupu požádal Hudeček o klid v sále, protože nastoupí „slabší řečník“. To se Borise Šťastného (ODS) dotklo. Boris se vrátil trochu v čase a zavzpomínal na své začátky v Praze 10, kde prosazoval program „poznejte svého strážníka“ a také to, aby strážníci spíš než v autech jezdili na kolech. No to jsou věci. Je snad Boris sportovec jako Bém? Ne, jen se snaží být populární. Mnozí zastupitelé se shodli, že materiál nechtějí podpořit ve stávající podobě a byli by rádi za doplnění analýzy, která potvrzuje nutnost nákupu vozidel. K celé věci se vyjádřil i nový ředitel městské policie Eduard Šuster, který řekl, že průměrné stáří policejních automobilů je 5 a půl roku a počet jimi ujetých kilometrů je 250 000 na jedno vozidlo. Sám primátor si myslí, že odsunutí řešení problému znamená jen nárůst peněz vynaložených na opravy starých aut. Tisk nebyl schválen (scházely 2 hlasy), takže nejspíše bude příště předložen znovu v doplněné podobě. Jen pro zajímavost uvádím, že podle mých výpočtů minibusy vyjdou na cca 800 000,- Kč za kus a osobní auta a pick-upy na cca 400 000,- Kč za kus.

Opět se jednalo o petici Spořilovských proti kamionům. Předkladatelem materiálu byl předseda kontrolního výboru Dolínek, který sdělil všem přítomným, že petici podepsalo 2378 lidí, a navrhl usnesení, že zastupitelstvo bere petici na vědomí a radě ukládá zabývat se náměty a seznámit zastupitelstvo s řešením situace. Pozoruhodné je, že usnesení neobsahuje žádné konkrétní datum pro předložení řešení. Lukáš Kaucký (ČSSD) dodal pozměňovací návrh, který upřesňoval úkoly rady např. nařízením zákazu noční jízdy kamionů. Tento návrh nebyl přijat, zato původní usnesení prošlo s pouhým jedním zdržením.

Po poledni začaly interpelace občanů. Jako první vystoupil Miloslav König, který už na předchozím zasedání kritizoval krácení trasy autobusu číslo 123. Radní Pepa Nosek (ODS) mu zopakoval svou odpověď z minula. Tentokrát řídil schůzi při interpelacích právě on, protože Svoboda už odešel na jednání ODS. Vedl to celkem dobře, ale ono není tak těžké ukočírovat těch pár zastupitelů, kteří nenašli volnou židli v bufáči a uchýlili se do jednacího sálu. Neúčast zastupitelů mrzela i další interpelující starostku MČ Praha - Šeberov Petru Venturovou. Jako poslední využil práva interpelovat místostarosta Prahy 6 Štěpán Stupčuk (ČSSD), jehož chování budí rozpaky. Tentokrát ale dělal hodného chlapečka a přimlouval se za svěření pozemků, na kterých se pořádají farmářské trhy, Praze 6. Myslel to upřímně? Kdo ví. V poslední době se hodně mluví o společnosti Sekyra Group, která by tento pozemek ráda využila na výstavbu jakési budovy...

V interpelacích zastupitelů vystoupil Kaucký, který si postěžoval na to, že primátor běhá po všech čertech, a pak se zeptal na pracovní zařazení jeho osobního tajemníka. Ten má podle Kauckého velké pravomoci, vliv a hlavně přístup k mnohým informacím. Přitom se ale šušká o tom, že pracuje na živnostenský list. Nosek byl poněkud zaskočen tím, že by měl na interpelaci odpovídat ředitel magistrátu, (běžně se tak ale děje) a musel se nejdříve doptat magistrátních právníků. Po jejich dobrozdání nechal ředitele odpovědět. Kaucký mezitím lamentoval na to, že jsou zastupitelé „posíláni do jistých mezí“. Ředitel magistrátu Martin Trnka potvrdil, že primátorův asistent Marek Hanč skutečně není zaměstnancem úřadu. Jakmile v sále začala volná zábava, poprosil Nosek zdroj rušení, aby vyklidil sál. Jmenovitě oslovil paní Šenarovou, která na něj v reakci něco výhrůžně zvolala. Dolínkova interpelace na radní Aleksandru Udženiju (ODS) byla dost konfrontační. Mluvil o lokalitě Špitálka na Praze 6, kde občané chtějí park a odmítají zástavbu. Nelíbí se mu, že město uvažuje pouze v kontextu zisku. Zeptal se tedy Udženiji, zda prosazuje zájem občanů, nebo developerů. Udženija stručně odpověděla, že se snaží jednat v zájmu občanů. Podrobnosti sdělí písemně.

Po interpelacích byla vyhlášena přestávka. Překvapilo mě, že na minutu přesně se pak dostavil Hudeček a chtěl zahájit jednání. Nicméně našel pouhé torzo zastupitelstva. Poprosil tedy předsedy klubů, ať seženou své kolegy. Když zjistil, že ani předsedové nejsou přítomni, snížil svůj požadavek na místopředsedy klubů. Nakonec vyzval kolegy, ať se seřadí podle výšky. Nosek musel posléze opakovaně kolegy upozornit na to, že jednání pokračuje a on stále vidí „pozadí“ mnohých z nich. Horší než ve škole.

Hlavní dobrá zpráva je, že zastupitelé schválili ochranu Klánovického lesa. To byla kauza, která se táhla 8 let, mělo tam být golfové hřiště. Ve věci se dokonce konalo referendum, v němž se 81 % občanů vyslovilo pro zachování lesa. Občané schválení tisku slavili. Je jen trochu podezřelé, že po tolika dohadech to nakonec schválili všichni jednomyslně. Dokonce i Boris řekl, že udělá výjimku (také proto, že "golf se tam stejně pořádně hrát nedá")! Varoval ale, že to může být velké překvapení pro ty, kteří sledují jeho hlasování. Hudeček odvětil, že se nediví znechucení lidí z politiky, když se musí dívat na lidi jako Šťastný. Blažek se trochu opičil po Bémovi a měl na dnešním zastupitelstvu také své okénko. V něm předčítal zastupitelům k pobavení zápisy z komise pro územní plán. Je pravda, že ty řeči, co tam padají, by se hodily spíše někam do restauračního zařízení než na jednání tak důležitého orgánu.

Dalším tématem bylo zadlužené Kongresové centrum. Dojde ke snížení základního kapitálu a vydání nových akcií.

Velké emoce vyvolával i nekončící spor o vyhořelé křídlo Průmyslového paláce, resp. o pojistné plnění kvůli požáru. Praha by mohla uzavřít smlouvu s pojišťovnami o tom, že HMP bude vyplaceno 100 milionů Kč, a tím to bude vyrovnáno. Je to vlastně mimosoudní řešení sporu. Podle právníků a z logiky věci vyplývá, že HMP spor u soudu nevyhraje, protože nepojistila vlastní majetek. Smlouva s pojišťovnami ale nebyla schválena

Během schvalování převodů pozemků došlo ke zmatku. Nebylo jasné, jestli je přítomný dostatečný počet zastupitelů. Závěrem se zastupitelé  ve tři čtvrtě na 6 večer usnesli na přesunutí zbývajících bodů na příští jednání. Tak to jsem zvědavá, v kolik skončí příští zasedání, když se budou navíc řešit resty. Náš stát je momentálně v Rekonstrukci, bude v ní i zastupitelstvo?

Úředník Richard Mařík mi donesl odpověď na interpelaci, kterou jsem podávala před čtvrt rokem nejdříve na starostku P6, pak na primátora, následně si ji mezi sebou přehazoval primátor a Nosek. Zajímala jsem se o odkup pozemků u podchodu do metra Hradčanská. Díky materiálu poskytnutém Maříkem jsem pochopila, proč trval odkup tak dlouho (bylo tam zástavní právo, exekuce...). Jen si pořád myslím, že mi to mohli sdělit velice snadno už mnohem dříve. Kdybych nebyla tak vytrvalá a neotravovala emaily a hlavně kdyby nebylo pana Maříka, tak bych se to snad nedozvěděla nikdy. Kvalitní úředníci jsou základ státu.

A perlička na konec. Konečně si i někdo jiný než já všimnul, že radní Ivan Kabický (ODS) říká v každé větě desetkrát "s prominutím", a to i ve chvíli, kdy to vůbec nedává smysl. Všimnul si toho Milan Richter (ODS), i když otázka je, jestli si to nepřečetl v mých zápiscích...

Comments